Co musíte vědět o autohypnóze či meditacích pro bezpečí a účinnost – 1. část

Autohypnóza je skvělý nástroj pro maximalizaci účinnosti stanovování cílů a sebezdokonalování v takřka libovolné oblasti. Většina lidí je překvapena, jak je snadné ovládnout auto-hypnózu. Je však nutné vědět, že není vše tak, jak někdy prezentují nedoškolení odborníci. Těch je v Česku bohužel většina. Nemohou však za to, že jsou pod vlivem velmi zastaralých metod ze sedmdesátých let z doby New Age nebo dokonce ještě starších metod z východního bloku. Podle mých zkušeností dělá přes 90% velmi vzdělaných odborníků, a to i z oblasti zdravotnictví, značné chyby. Pro pomoc za mnou přichází i sportovní koučové, kteří předtím používali polovičaté metody a nechtěně jimi omezili možnosti sportovců, včetně nositelů olympijských medailí. O některých aspektech postupů používaných při hypnóze, meditaci či relaxačních technikách, které je třeba mít na mysli, se proto dozvíte dále.

Je důležité se orientovat, protože díky síle auto-hypnózy je následně spousta věcí mnohem, mnohem snadnější.

Auto-hypnóza je někdy praktikována bez pomoci, častěji však s pomocí mp3, nebo jiného média. Nahrávky obsahují vedení procesem a různé druhy sugescí – inspirativních návrhů, které jsou určeny k absorbování návrhů soustředěných kolem určitého tématu, jako je hubnutí, osvobození se od cigaret, atd.

Vyvarujte se nepříjemných chyb

Bohužel, tyto nahrávky hypnózy nejen většinou připravuje člověk, který se nikdy nesetkal s osobou, která je hypnotizována, ale často může prezentovat málo vhodné až nepříjemné obrazy a návrhy.

Jakkoli takové nahrávky mohou znít jako dobrodružství, tajemný příběh či fantastická meditace, tak mohou často narušit proces změny. Výsledkem může být opuštění dokonalé metody, která však byla změněna lidmi bez hlubokých znalostí či dokonce bez etiky.

Pozor, mějte na paměti, že nahrávky pracující s psychikou mají jiný účel než poslech hudby či sledování filmů!

Kdykoli se totiž jde do hlubších vrstev nitra, kdykoli se pohybujete prostorem podvědomí, vše se zintenzivňuje. Jakákoli hypnóza je stavem intenzivního soustředění a vžití se do děje. Snad většina lidí zažila prožitky dojmutí, napětí až strachu při sledování filmů. A při provádění hypnózy se jde hlouběji. Což může vést k intenzivním prožitkům, které jsou-li nesprávně zvoleny, mohou člověka rozhodit podstatně více než intenzivně prožívaný film.

Například, pokud máte strach z výšek, tak se rozhodně vyhněte nahrávkám vedoucích člověka ke vznášení balonem. Máte-li alergii, poslední věc, kterou chcete slyšet, je o pomalé chůzi na rozkvetlé louce. Jakkoli to může znít nevinně, tak taková nahrávka může na chvíli spustit reakci, která může vést k slzení či kýchání. Jakkoli je to omyl imunitního systému, tak může být velmi nepříjemný. Zcela nevhodné jsou nahrávky sugerující nechuť k cigaretám doprovázenou sugescemi pocitů zvracení či používající formulace typu: „Cigarety způsobují rakovinu“. Rovněž regrese do minulosti nemají na nahrávkách cokoli dělat. To může být nepříjemné až nebezpečné.

Pokud jste použili nahrávky a bylo to pro Vás nepříjemné, zachovejte klid. Obavy byly většinou zasety neodborníky a zejména pochybnými časopisy a knihami. Řada esoterických časopisů je totiž psána lidmi, kteří si vymýšlí senzace a překrucují fakta a vědu ve vidině zisků z prodaných vydání. Pokud snad někdo ze čtenářů vyhledává odbornost bulvárních časopisů či odborně se tvářících nositelů informací z tajemných světů, pak nechť přestane číst. Hypnóza je jednou z nejprozkoumanějších oblastí psychologie. A psychologové ví, jakou destruktivní moc mají sugesce šířené mediálními zdroji, včetně televizních pořadů s „věštci a kartářkami“. Rozhodně v autohypnóze neulítnete do jiné astrální dimenze, či se z vás nestane oběť. Pokud se dostavily nepříjemné prožitky, přinesla je jen fantazie a odezní jako sen. Ano, odezní to jako sen. Vše odezní v závislosti na tom, nakolik rozumíte hypnóze. To je však v Česku obtížnější, protože zde jen výjimečně koupíte knihy od skutečných odborníků. Kvalitní autor je zpravidla špatně přeložen překladateli, kteří nevhodně přeloží věty, ve kterých velmi záleží na slovosledu.

Hypnotický jazyk má pravidla, která chybně přeložená mohou napáchat škodu

Zde je malý příklad vlivu pořadí slov:

Na chvíli se vžijte do myšlenky:
Je hezky, ale nemám náladu.

Všimněte si, jak to působí.

Nyní se vžijte do myšlenky:

Nemám náladu, ale venku je hezky. Všimněte si, jak to působí. Pokud jste se do obou myšlenek vžili, tak pravděpodobně budete vnímat rozdíl. A i když ne, tak podvědomí jej rozeznává a vytváří reakce nezávisle na logice faktu, že obsah věty je stejný. V reakcích těla totiž logika hraje pramalou roli. Takže už asi chápete, jak důležitá je odbornost při tvorbě hypnotických nahrávek, a proč mnohé z nich vytvořené bez rozsáhlých znalostí mohou být nejen málo vhodné, ale pro citlivé osoby i ohrožující. Už někdy v roce 1995 jsem upozorňoval firmu, která vyráběla podobné nahrávky, na chybné a nevhodné překlady. Tyto chyby se však dějí i po 19 letech. V případech, že nahrávka vyvolá nepříjemné pocity, ji raději odložte a vytvořte si Váš vlastní a příjemný autohypnotický rituál. Zejména se vyhněte představě, že vezmete složitý životní problém, a budete jej chtít měnit s nahrávkou. To je práce pro zkušeného hypnoterapeuta. Autohypnózou však můžete pracovat na zpočátku jednodušších věcech, a postupně začít zvládat náročnější.

Chcete-li být schopní se sebezdokonalovat, existují aspekty, které je důležité znát. Pomocí hypnózy lze obejít oslabující myšlenkové pochody, a nahradit je novými cestami přinášejícími nové možnosti.

Auto-hypnotická nahrávka by ideálně měla být navržená a vytvořená osobou, která ji bude sama využívat a těžit z ní. To, co bude fungovat Vám, nemusí mnoha lidem nijak pomoci. Na druhou stranu je výroba autohypnotické nahrávky časově náročnou záležitostí a jen dlouhodobá zkušenost umožní vytvořit takovou nahrávku, která omezí komplikace. Mám tím na mysli například typickou situaci vzniklou šířením nahrávek autogenního tréninku. Autogenní trénink či různé progresivní relaxace jsou velmi oblíbené mezi psychology, což je právě jeden z „kamenů úrazu“. Jednak jde o zastaralé direktivní postupy, které mají velmi omezenou účinnost a desítky málo úspěšných „ležení“ jsou vysvětlovány jako proces, který je potřeba zvládnout.

Pokud nemáte možnost absolvovat 2 – 3 sezení v autohypnóze u hypnoterapeuta, který prodělal minimálně 400 hodinový výcvik v Ericksonovské hypnóze, pak doporučuji použít byť zjednodušený, avšak optimalizovaný postup pro samouky, který jsem zveřejnil v knize Ovládněte svůj mozek. Příště si prozradíme podrobnosti k praktickému postupu, který budete moci používat.

Máte-li dotazy, napište je níže.

Pokračování příště

Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.