+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

10 TRIKŮ, JAK ZVÝŠIT SVOU HODNOTU NA TRHU PRÁCE, A TAK I FINANČNÍ ODMĚNU

Jako profesionálové se všichni snažíme zvyšovat svou hodnotu na trhu práce. 

Díky tomu si můžeme zajistit lepší platové podmínky a otevřít si vícero dveří k pracovním příležitostem. Důležitá otázka tedy zní: ‚‚Jak můžeme zvýšit svou hodnotu?‘‘ V dnešní ekonomice je naprosto nezbytné celoživotní vzdělávání. Soustavným nabíráním nových vědomostí a rozvojem svých schopností si můžeme udržet náskok před konkurencí, a získat tak pozici odborníků ve svém oboru. 

V tomto článku se budeme zabývat deseti způsoby, jak zvýšit svou hodnotu a s tím spojenou finanční odměnu. Následující tipy vám pomohou udržet si konkurenceschopnost v dnešním zrychleném světě, ale prozkoumáme také význam rozvoje měkkých dovedností, jako jsou komunikační a vůdčí schopnosti. Zdokonalením těchto důležitých vlastností se můžete především odlišit, ale také ukázat svou jedinečnou hodnotu zaměstnavatelům i klientům. Investováním do sebe a neustálým zlepšováním svých dovedností a znalostí tak v konečném důsledku nejen zvýšíte svou hodnotu a finanční ohodnocení, ale také budete sklízet jeden úspěch za druhým. Výrazně se tak zvýší vaše sebevědomí a životní spokojenost.

1. Investujte do sebe a do svých dovedností

Investice do sebe a svého umu je jedním z nejúčinnějších způsobů, jak zvýšit svou hodnotu a sebeúctu, a tím i finanční odměnu. Absolvování kurzů, účast na seminářích a rozvoj nových dovedností jsou na dnešním vysoce konkurenčním trhu práce, kde jsou zaměstnavatelé ochotni za talentované odborníky zaplatit vyšší cenu, nezbytné. Je důležité vnímat sám sebe jako cenný přínos a neustále pracovat na svém zdokonalování. To může znamenat, že budete pokračovat ve vzdělávání nebo získávání certifikátů v určité oblasti dovedností, že se budete věnovat novým a náročnějším projektům, nebo že budete hledat možnosti mentoringu, který přináší cílené efektivní vedení ke stanovenému cíli. Investováním do sebe a zvyšováním svého „kreditu“ si budete moci beze studu říci o vyšší cenu za své služby, což přispěje k celkovému finančnímu úspěchu ve vaší kariéře.

2. Identifikujte a vyhledávejte příležitosti

Chcete-li zvýšit svou osobní cenovku a následně i finanční odměnu, musíte nejprve identifikovat a vyhledávat příležitosti, které odpovídají vaší vlastní stoupající hodnotě. To může zahrnovat přijetí nových projektů nebo odpovědností, které ukáží vaše reálné dovednosti a odborné znalosti, nebo také hledání příležitostí pro kariérní postup, které přirozeně znamenají také vyšší ohodnocení vaší odvedené práce. 

Je důležité si uvědomit, že hodnota, kterou přinášíte organizaci nebo odvětví, není založena pouze na vašich technických schopnostech nebo zkušenostech, ale také na vaší asertivitě. Schopnost prosazovat názory, efektivně komunikovat, přicházet s inovativními nápady a především také navazovat nové kontakty výrazně ovlivní vaši profesní atraktivitu.

Vaše schopnost kreativně budovat pevné vztahy s kolegy a profesionály z vašeho oboru může značně povýšit výsledný produkt vaší práce, tedy i vaši hodnotu.

Neustálým vyhledáváním příležitostí a aktivním prokazováním své hodnoty si můžete vytvořit výhodnou pozici pro další růst a vyšší finanční ohodnocení ve své kariéře. 

3. Rozvíjejte oblast odborných znalostí

Pokud chcete zvýšit svou hodnotu, sebeúctu a cenu, je důležité rozvíjet oblast odborných znalostí. Je potřeba zejména věnovat čas sebezdokonalování v konkrétní oblasti, která je v souladu s vaší vášní a kariérními cíli. Tímto postupem se definujete jako odborník ve svém oboru a vaše odbornost bude také rozpoznána a oceněna.

Kromě toho vám specializované dovednosti umožní převzít náročnější projekty a povinnosti, což opět vede k vyšším odměnám za práci a většímu uznání. Budování odborných znalostí vyžaduje čas, odhodlání a ochotu neustále se učit a přizpůsobovat novinkám ve vašem oboru. Časem ale díky tomu budete mít ve svém oboru cenu zlata, a podle toho budete také oceňováni.

4. Převzít zvýšenou odpovědnost

Jednou z účinných strategií, jak zvýšit svou hodnotu, a tím i finanční odměnu, je převzít v zaměstnání větší odpovědnost. Tím zaměstnavateli ukážete, že jste stále schopnější a zvládnete i odpovědnost za stále náročnější úkoly nejenom přispíváte své sebehodnotě, ale zejména svému budoucímu povýšení a vyšší odměně za práci. Nepodceňujte však rozhovor s nadřízeným. Je potřeba mu sdělit svou ochotu o převzetí větší odpovědnosti a aktivně vyhledávat příležitosti, jak toho dosáhnout.

5. Stát se efektivním řečníkem

Pokud usilujete o vyšší plat, vsaďte na efektivní komunikaci. V každé profesi je komunikace klíčem k úspěchu, ať už se jedná o ústní nebo písemnou korespondenci.

Obratný řečník dokáže předávat informace jasně, stručně a působivě, což vede k vyšší produktivitě, lepšímu rozhodování, ale také zlepšení vztahů s kolegy, vedením a klienty. Komunikace je klíčem k vašemu úspěchu. Ovládnout ji můžete vhodnou četbou, absolvováním kurzu či sledováním úspěšných řečníků.

6. Budovat a využívat vztahy

Víc hlav víc ví. Obklopte se odborníky v jednotlivých oborech a zvýšíte tak i svou vlastní hodnotu. Pěstování silných profesních vztahů vám umožní rozšířit spektrum schopností, na kterých lze vzájemně stavět, dále také získáte přístup k novým příležitostem a etablujete se jako uznávaný expert. Čím více vztahů si vybudujete, tím hodnotnějším profesionálem se stanete.

Udržováním pozitivních vztahů navíc můžete zvýšit vaši sebeúctu a sebevědomí, což může pozitivně ovlivnit váš profesní statut, a tím můžete i snadněji dosahovat na lepší pracovní pozice. Více než kde jinde zde má svou cenu dlouhodobá konzistence. O vztahy pečujte, buďte s partnery pravidelně v kontaktu a navazujte vzájemné spolupráce. Vystoupáte mnohem rychleji a efektivněji, než o samotě.

7. Procvičovat řešení problémů a kritické myšlení

Kde jinde nejlépe demonstrovat svou kreativitu, důvtip a schopnost analyzovat možné cesty, než právě při řešení konkrétních problémů? Lidé, kteří dokáží identifikovat slabá místa, pružně reagovat, navrhovat vhodná řešení a správně se rozhodovat v klíčových momentech, jsou ve firmách k nezaplacení. Osvojte si toto umění, odlište se od davu, a posílíte tak i svou cenu na trhu práce

8. Zůstat flexibilní a otevřený změnám

Jedním z nejdůležitějších návyků, jak zvýšit svou hodnotu, sebeúctu a nakonec i cenu, je zůstat flexibilní a otevřený změnám. V dnešním rychlém a neustále se vyvíjejícím pracovním prostředí hrozí, že ti, kdo zůstanou rigidní a zaseklí ve starých kolejích, se stanou bezvýznamnými a nedoceněnými. Přijímáním změn a otevřeností novým nápadům či způsobům práce prokazujete svou ochotu učit se a přizpůsobovat se, což je pro zaměstnavatele velmi žádoucí. A pokud vám flexibilita stále nejde pod kůži, pamatujte, že změna je v životě jedinou konstantou, ať už ji přijímáte nebo odmítáte. Jen ti, kteří ji dokáží zvládnout s pozitivním přístupem a ochotou učit se, budou na trhu práce velmi žádaní.

9. Využívat možnosti navazování kontaktů

Jedním z nejefektivnějších způsobů, jak zvýšit svou hodnotu, a tedy i finanční odměnu, je navazování kontaktů. Nikdy nevíte, kdo vám může potenciálně otevřít dveře k příležitostem nebo vás seznámit s klíčovými hráči ve vašem oboru. Networkingové akce, oborové konference a platformy sociálních médií jsou skvělými způsoby, jak navázat kontakt s lidmi, kteří by vám mohli pomoci v dalším rozvoji kariéry. Je však důležité přistupovat k těmto příležitostem s myšlením zaměřeným na vytváření hodnot a budování vztahů. Neustálé rozvíjení a využívání sítě vám umožní zvýšit vlastní hodnotu a prokázat, jakou hodnotu přinášíte, což vám v konečném důsledku umožní vyjednat vyšší cenu za vaše služby. 

10. Udržujte si přehled o vývoji v oboru

Abyste zvýšili svou hodnotu, sebeúctu a nakonec i cenu na trhu práce, je nutné mít přehled o nejnovějším vývoji v oboru. To znamená být neustále v obraze ohledně technologického pokroku, změn v chování spotřebitelů, aktualizací předpisů a jakýchkoli narušení, která mohou ovlivnit odvětví, v němž pracujete. Díky tomu budete schopni udržet si náskok a předvídat budoucí vývoj. Nejenže tím potenciálním klientům nebo zaměstnavatelům dokážete, že jste informovaní a znalí, ale také vám to umožní nabízet lepší služby nebo produkty. To následně povede ke zvýšení poptávky po vašich dovednostech a nabídkách, což vám následně umožní mít větší vliv při vyjednávání a v konečném důsledku si vyžádat i vyšší cenu. Sledováním vývoje v oboru tak můžete přímo ovlivnit své portfolio i stav konta.

Závěrem lze říci, že zvyšování hodnoty je klíčem k dosažení vyšší finanční odměny. Toho lze dosáhnout neustálým vzděláváním a zvyšováním kvalifikace, navazováním kontaktů a vztahů s mentory a rozvíjením silné pracovní morálky. Kromě toho vám jasná představa o vašich silných a slabých stránkách pomůže určit priority, na které je třeba zaměřit své úsilí.

Pamatujte, že zvyšování vaší hodnoty přináší nejen finanční hojnost, ale zejména také získání pocitu naplnění a kariérního úspěchu. Naplníte tak nejen svůj bankovní účet, ale také duši.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů