+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

Objevné výpravy do vlastní minulosti mohou mnohým připadat fascinující. Lidé totiž milují senzace. Někteří si myslí, že je regresní terapie v hypnotickém transu vyšle zpět v čase do bodu, kde díky hloubkové analýze dokáží napravit svá současná traumata. Regresní terapie i psychoanalýza zavání tajemnem a mystikou. Ale pozor. Představa, že můžete změnit svou minulost, je naprosto mylná.

Je dobré vědět, že psychoanalýza, jejímž duchovním otcem je známý neurolog a psychiatr Sigmund Freud, je také určitou formou regresní terapie. Lidé při ní sice neobjevují tajemství svých domnělých minulých životů, přesto koncept pracuje s minulostí. Už v šedesátých letech 20. století ovšem byly některé Freudovy teze vyvráceny. A svěření se do rukou neodborného průvodce nebo rovnou samostudium regresní terapie v knihách nebo na internetu může být přímo nebezpečné. 

Co vede lidi k tomu, že hledají řešení v minulosti?

Je to honba za senzací, vzrůstající obliba esoteriky, snaha napravit minulost. A možná taky vliv vzdělávacích institucí. Současný vzdělávací systém nás totiž učí, že je správné věci zpětně analyzovat, odhalovat především své chyby, které se přihodily někde v minulosti. Používat tento princip k dosahování úspěchů v životě je ale ohromný nesmysl. Lidská psychika je mnohonásobně složitější. Nemůžete se jednoduše vracet do minulých traumat, odžít si je, a tím se osvobodit. Lidská paměť je navíc velmi nespolehlivá a dokáže si s vámi pohrát. Mysl totiž přijímá pouze některé podněty z vnějšího světa. Myšlenky filtruje, vzpomínky podléhají zkreslení, zobecnění, překroucení a vypouštění.

Mylné předpoklady regresní terapie

Jak může regresní terapie účinně řešit problémy, když je postavena na mylných základech? Odpověď je jednoduchá. Nejde to. Když různé formy regresní terapie i samotná psychoanalýza vycházejí z přesvědčení, že lidská mysl funguje jako dokonalý počítač, který přesně zaznamenává každý okamžik od narození, mýlí se. Potom je samozřejmě zkreslená i představa, že si při terapii v hypnóze můžete v dokonale vykresleném podvědomí vyhledat konkrétní zážitek. Paměť uchovává určitý výběr, který je filtrován. Jak směrem dovnitř, tak směrem ven. Je tedy zbytečné při terapii vést člověka do prožívání minulých traumat

Existuje dokonce i něco, čemu se říká falešná paměť. A nemusí jít jenom o výlety do minulosti během hypnózy. Jsou známy případy, kdy malým dětem rodiče pod dohledem psychologů vyprávěli smyšlené příběhy o tom, že se ztratily v obchodním domě. Děti se potom začaly na tuto situaci rozpomínat, přestože to byla zcela vymyšlená historka. Tohle byl jen nevinný výzkum. Hůře na tom jsou oběti křivých obvinění. Lidé, kteří si odpykávají mnohaleté tresty v celách jen proto, že nejprve svědkové trestných činů, a posléze také soudci nebo členové soudních porot, uvěřili nedokonalé paměti. Vzpomínky nikdy nemohou poskytnout spolehlivý obraz skutečné minulosti. Proto je zcela mylná představa, že když se budete šťourat ve své historii, odhalíte kořeny momentálních problémů.

Jak účinně řešit problémy?

V přítomnosti s orientací na budoucnost. To je jediná cesta, jak řešit momentální problémy. Je nesmyslné a možná i trochu hloupé se v přítomnosti zabývat přemýšlením o minulosti a doufat, že se tím snad něco vyřeší. Bohužel se setkávám s lidmi, kteří absolvovali desítky nebo dokonce stovky psychoanalytických sezení nebo různých forem regresní terapie, a během všech těch let nedošli k žádnému uspokojujícímu výsledku nebo byl výsledek úplně minimální. A hlavně se neodehrál žádný pozitivní přesah do budoucnosti. 

Uvědomte si, že váš čas začíná TEĎ. Jako příklad použiju chybujícího sportovce. Když sportovec zazmatkuje během sportovního výkonu a místo zaměření se na cíl začne přemýšlet o své chybě, přijde o možné vítězství. V okamžiku, kdy vy budete přemýšlet o tom, co jste ve svém životě udělali špatně, narušíte svou cestu k úspěchu. Narušíte své flow směrem do budoucnosti. 

Na co se tedy zaměřit namísto hledání minulých chyb? Všímejte si toho, co se povedlo. Jak to vypadalo, když byl váš svět v pořádku. Jedná se sice taky o určitý druh zpětné analýzy, zaměřujete se během ní ale pouze na pozitivní zdroje. A tím vytváříte svou pozitivní budoucnost.

Řešíte vždy pouze to, co se odehrává v přítomném okamžiku. Když prožíváte nějakou nepohodu, přemýšlíte, jak svůj stav vylepšit. Tehdy se můžete vydat do minulosti pátrat po ověřených zdrojích úspěchů, okamžicích síly, a ty potom můžete vyslat do budoucnosti. Použít je. To je smysluplná cesta. Práce se zdroji, rozvíjení osobního úspěchu, stavění na tom posilujícím. 

Vyhledávání chyb vás naopak oslabuje. Toho si ostatně můžete všimnout, když podrobíte alespoň zevrubnému zkoumání náš stávající vzdělávací systém. Snaha upozorňovat během studia na chyby vyvolává u naprosté většiny populace snížení sebevědomí. Takoví lidé v dospělosti přicházejí k odborníkům na duši a chtějí s pomocí regresní terapie objevovat příčiny svých momentálních životních neúspěchů. Vidíte tu analogii? Tito nešťastníci chtějí vyřešit svůj problém, ale zároveň opakují stále stejnou neúčinnou strategii. Ovlivněni vzdělávacím systémem, který neustále upozorňuje na chyby a příčiny problému, hledají řešení tam, kde nikdy nebylo. Ve svých předchozích chybách.

Kde se stal problém? Je možné vyřešit něco způsobem, který nefungoval v minulosti? Jenom ho napojit na hypnózu? Nikoliv. Už velký Albert Einstein říkal, že problémy není možné řešit na té úrovni, na které vznikly. Je potřeba vystoupit z úrovně problému a zaměřit se na skutečné řešení.

Právě to vám nabízí nejmodernější hypnoterapie provedená odborníkem, za kterým stojí stovky hodin profesionálních výcviků. Žádné samostudium knih, esoterická učení, psychoanalýza nebo dokonce regresní terapie vedoucí člověka až do domnělých minulých životů. Skutečný odborník, který vás povede do vaší budoucnosti na základě toho, na čem vy se domluvíte. To je potom výhra pro všechny zúčastněné.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů