CO JE HYPNÓZA

Hypnóza je stav lidského vědomí zahrnující soustředěnou pozornost a snížené vnímání okolí vyznačující se zvýšenou kapacitou pro reakci na návrhy. Jde o změněný stav mysli, kdy je stupeň vědomí odlišný od běžného stavu vědomí.

V ponoření do soustředěného hypnotického transu je možné aktivovat síly v podvědomí pro změny, které by za bdělého stavu nebyly možné. Je důležité pochopit to, co jsem uvedl v předchozí větě a to, že jde o soustředění. To se v minulosti provádělo pomocí zaměření = fixace například lesklého předmětu, točící se spirály, plamene svíčky… V moderní hypnoterapii se s touto formou setkáte pouze u terapeutů, kteří využívají zastaralé postupy.  Zrovna tak má současná hypnoterapie odlišný názor na pojem hypnabilita.

Pokud je hypnóza nabízena v leže, a někdy dokonce se zakrytýma očima, tak to naprosto přirozeně vede k uvolnění až spánku, což v klientovi může vyvolat dobrý pocit, že se vše děje tak, jak známe z filmů, ale z odborného hlediska to svědčí o archaických postupech a omezených znalostech terapeuta. Takové postupy mají menší možnosti než hypnotizace v sedě, kde může tělo svobodně komunikovat řečí těla.

Pozor, na rozdíl od laických představ a představ šířených filmovým průmyslem není pravda, že si člověk z hypnózy nic nepamatuje, že neslyší hlas hypnotizéra, či že je zcela v jeho vlivu a může být v hypnotickém transu donucen k čemukoli. Ve skutečnosti podvědomí člověka chrání a zamezí čemukoli, co by mohlo být proti hlubinnému systému hodnot, který hypnotizovaná osoba má.

Kdyby bylo možné přinutit člověka pod vlivem hypnózy k jednání, kterým by si ublížil, pak by se to využívalo v kriminalistice. (Vědci se samozřejmě v tomto oboru velmi snažili, avšak bezvýsledně. Proto začaly být využívány chemické látky jako thiopental sodný  – sérum pravdy).

Například vynucení doznání, aby se zločinec pod vlivem hypnózy přiznal k zločinu je vždy neúspěšné, protože podvědomí ho chrání před sebepoškozením. Takový člověk totiž z různých důvodů věří, že je v právu a že se společnost spikla proti němu. V kriminalistice se tedy někdy používá hypnóza jen k tomu, aby se svědci nehody rozpomněli na to, co si v bdělém stavu nevybavují.

Hypnóza je tedy naprosto bezpečný stav. Ten je však potřebný oddělit od sugescí, například z médií, které fungují na hypnóze nezávisle a mohou být nebezpečné.

Sugesce všude kolem nás

Sugesce jsou informace, které člověk získává od okolí a věří jim, například protože jde o informaci, kterou říká nějaká známá osobnost či autorita, kterou dotyčný uznává. Velice nebezpečné proto mohou být výroky učitelů, lékařů, kteří si tento fakt neuvědomují a používají zejména zobecňující a logicky nepřesné výroky typu: “S tím se nedá nic dělat. Je to nevyléčitelná nemoc. Je to beznadějný případ. Je dyslektik. Nemá talent na ….” Takové výroky byť zaslechnuté tím, o kom je mluveno, například za pootevřenými dveřmi, či dokonce výroky lékařů na operačním sále (byť je operovaný v narkóze, tak jeho podvědomí vnímá) mohou velice ovlivnit kvalitu života a do značné míry vést k naplnění výroku (tzv. sebesplnitelné proroctví). Takovýto silný argument totiž lidé od autorit přijímají nekriticky a berou je za fakt, což velice často vede k vzdání se “osudu”.

Navíc je pak přebírají a hovoří o sobě slovy: “Nemám talent. Nic neumím…” a tak vytváří vlastní sugece, kterými se opakovaně programují. Hypnoterapeut tedy provádí léčbu od omezujících sugescí.

Realita je tedy taková, že skutečný odborník v hypnóze – hypnoterapeut (laicky nazývaný hypnotizér) je specialista na odsugerování (desugesci) chybných přesvědčení, která blokují vývoj a úspěšnost jedince. Může provádět zvýšení sebevědomí, podpořit jakékoli s psychikou spojené úspěchy-studijní, sportovní, pracovní s tím, že zavede hypnotizovaného k existujícím zdrojům v podvědomí a ty vhodně posílí a aktivuje.

Hypnóza tedy jako stav slouží jako možnost vstupu do podvědomí člověka, který si nevěří, či nefunguje podle svých představ. Hypnotický stav pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky – softwaru mozku a jeho korekci, vylepšení, upgradu.

Potřebujete-li pomoc, podívejte se s čím vám pomůže hypnoterapie.

Máte-li osobní dotaz, napište mi nebo si přečtěte co jsem odpověděl na dotazy klientů, třeba tam najdete odpověď právě pro vás.

Začněte konečně využívat superpočítač, který máte mezi ušima. Stáhněte si e-knihu SUPERPAMĚŤ. Jen za 15 minut čtení zjistíte, jak mozek efektivně využívat a jak se bez větší námahy cokoliv naučit.

Libor Činka
Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů