+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

Psychoterapie

systemická terapie

hypnÓZA

mentální koučink

Tyto druhy psychoterapie nabízí nejmodernější metody psychoterapie, které jsou i více než stokrát rychlejší oproti klasickým terapeutickým metodám. Tím pádem se vyhnete zbytečným letitým trápením a ztrátě času. 

Ve své psychoteraputické praxi využívám systemickou psychoterapii a hypnoterapii. Psychoterapeutickým směrům, které se vydávají po stopách vaší minulosti jako je např. psychoanalytická nebo adlerovská terapie se vyhýbám. Mám raději metody a techniky zaměřené přímo na řešení. Proto jsem si vybral systemickou terapii a prošel jsem komplexním akreditovaným výcvikem a mnoha dalšími certifikovanými výcviky Ericksonovské hypnoterapie i krizové intervence. Jsem tedy psychoterapeut a hypnoterapeut. Absolvoval jsem také licencovaný výcvik Neurolingvistického programování (NLP) přímo u spoluzakladatele této metody Richarda Bandlera.

V dnešní době je psychoterapie tématem číslo jedna. Momentální celospolečenská situace je pro psychiku extrémně zátěžová. Úzkosti, deprese, nespavost, osamocení, rozpady vztahů a mnoho dalšího má za následek současná situace. Je proto důležité vyhledat pomoc včas. Díky moderním technologiím lze k setkání s psychoterapeutem využít i online prostředí. Online psychoterapie může mít dokonce i výhody oproti běžně prováděné psychoterapii. Šetří čas. Na psychoterapii online se dostanete rychle, bez nutnosti se někam přepravovat. Kliknete na odkaz a jste u psychoterapeuta. 

Psychoterapie online je stejně hodnotná a přínosná, jako ta mezi čtyřma očima. Případný blok je jen ve vaší mysli. 

Účinnost psychoterapie není dána jménem ani délkou terapie, ale tím jak dokáže psychoterapeut vytvořit správný terapeutický vztah a jak naplno využil psychoterapeutický výcvik.

Psychoterapie druhy a metody: 

 • Kognitivně-behaviorální terapie vznikla spojením psychoterapeutických přístupů kognitivní a behaviorální psychoterapie. Behaviorální psychoterapie se rozvíjela z experimentální psychologie, studující procesy učení. Poruchy chování jsou považovány za naučené reakce. Kognitivní psychoterapie se soustřeďuje na procesy poznávání souvisící s myšlením. Kognitivně-behaviorální terapie je druh terapie užívaný k léčbě duševních poruch, depresí, fóbií, úzkostných poruch, poruch příjmu potravy. Snaží se nahradit málo vhodné modely chování takovými, které jsou pro život vhodnější a racionálnější.

 • Systemická terapie má  velmi široké použití a hodí se jak pro jednotlivce, partnery, rodiny, tak i pro řešení problému ve skupinách. Nehledá odpověď na otázku „proč“?, jejím úkolem není nalézat příčiny, nýbrž odhalovat podněty, které klientům pomáhají vyvíjet nové vzorce smýšlení a chování a zaměřujeme na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny.  Jedním ze směrů systemické terapie je orientovaný přístup tzv. „NA ŘEŠENÍ“, další směrem je tzv.  „NARATIVNÍ PŘÍSTUP“.
 • Hypnoterapie je druhem individuální psychoterapie a hypnotický trans není spánek, jde o stav zvýšené vnímavosti, kdy se otevírá vesmír vašich podvědomých zdrojů a programů. Děje a prožitky se v transu značně zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje nebo mu brání v seberealizaci. V moderní hypnoterapii lze využívat různé druhy psychoterapie jako je Gestalt terapie, Kognitivně-behaviorální terapie, Humanistická psychoterapie. 
 • Mentální koučink je v kombinaci s hypnoterapií jedním z nejúčinnějších nástrojů pro sportovce a další profesionály. 
 • Gestalt terapie je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Cílem je dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu. Vyrovnanost osobnosti je stavem, kdy vnější projevy (vědomí – vyjadřování, chování) souhlasí s vnitřními pocity (podvědomí – emoce, pohnutky, pudy). Skupinová terapie tzv. druhým lidem na očích, v metodě „horké židle“ vede klienta k intenzivnímu prožívání svého „teď a tady“.

 • Humanistická psychoterapie je na osobu zaměřená psychoterapie založená Carlem Rogersem. Využívá empatii a aktivní naslouchání bez odsuzování klienta. Humanistická psychoterapie patří mezi nedirektivní druhy psychoterapie – terapeut klienta vlídně podporuje, nechává mu mnoho prostoru, zajímá se o situaci „tady a teď “, nepátrá po minulých křivdách a neodsuzuje. Klient je veden k většímu sebeuplatnění - schopnosti být sám sebou.

 • Logoterapie (z řeckého slova Logos - Smysl) nehledá, jak by se zdálo obecný smysl života, ale odpověď na větu zakladatele této humanistické psychoterapie - Viktora Frankla: „Jaký smysl chci dát svému životu? “ Logoterapii proslavila Paradoxní intence, která pak pronikla i do dalších směrů Gestalt terapie a Kognitivně-behaviorální terapie. Logoterapie využívá i metod společných s hypnoterapií jako je „cesta časem“  či „imaginace následků“.

 • Krizová intervence je způsob pomoci v životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se terapeut zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". 

Terapeutický přístup

Ve své praxi využívám systemickou terapii,   tedy terapii zaměřenou „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuji na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Terapii kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií a NLP. Věnuji se terapii individuální, párové a rodinné. 

co můžete očekávat

Při práci vycházím z toho, že každý člověk ví nejlépe, co potřebuje ULOŽIT a co je pro něj dobré. Počítejte s tím, že se vás budu ptát, jaké změny a cíle jsou pro vás ve vašem životě žádoucí. Budu se ptát na všechno, co se vás týká, a budu rád, když ke mně budete otevření. Účelem mého vyptávání, není hodnotit vaše smýšlení ani vaše činy, ale objevit to cenné a silné co ve vás je.

Kdo jsou moji klienti

Do mé poradny může přijít každý, kdo má starosti, řeši osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí či se zdokonalit. Každý, kdo ke mě přijde je pro mě důležitý.

S ČÍM VÁM PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE může POMoci?

trápí vás zdravotní problémy

 • Mám problém se spánkem -  trápí mě nespavost (insomnie) a poruchy spánku.
 • Často mě bolí hlava, mívám migrény, ale lékaři nenašli příčinu.
 • Mám deprese (berete-li léky je vhodné kombinovat psychoterapie s konzultacemi u psychiatra).
 • Šumí mi  v uších, trápí mě tinitus.
 • Zachvacují mě panické a úzkostné stavy.
 • Bojím se, mám fobie z pavouků, uzavřeného prostoru, lidí, výšek, létání,...
 • Nemůžu otěhotnět, ale medicína nenašla příčinu.
 • Mám problémy v intimním životě (problémy s erekcí,...).

řešíte problémy v osobním životě

 • Špatně se soustředím, koncentruji.
 • Snadno podléhám vlivu jiných lidí.
 • Mám nízké sebevědomí a málo si věřím.
 • Mám slabou vůli pro odvykání kouření.
 • Mám slabou vůli.

vaše manželství, partnerství trápí problémy

 • Mám dlouhodobé komunikační neshody v partnerství.
 • Potřebuji zvládnout rozpad vztahu.
 • Partner(ka) se mi odcizuje.
 • Zažívám psychické násilí ve vztahu i v rodině.

jsem nespokojen v profesním životě

 • Mám potíže s učením a pamětí.
 • Nedokážu uplatnit své přednosti při pracovních pohovorech.
 • Cítím trému z vystupování na veřejnosti.
 • Mé výsledky ve škole/v zaměstnání jsou nedostatečné.

sportuji 

 • Hledám účinný nástroj pro dosahování výrazně lepších sportovních výsledků.

krizová intervence

 • Hledám pomoc v těžké životní situaci. 
 • Mám potřebu s někým mluvit, sdílet své trápení.
 • Potřebuji se vyrovnat se ztrátou blízké osoby.
 • Mám rodinné problémy, které nezvládám řešit.

V případě, že si nejste jisti, zda vaše problematika zapadá do mnou nabízených služeb, kontaktujte mě .

Hypnózu v rámci individuální psychoterapie používám, pokud klient specificky formuluje kompletní výsledek, který chce dlouhodobě prožívat. Tím je zajištěno, že síla hypnózy bude nasměrována správným směrem a dojde k zásadním změnám na cestě k cíli již během několika setkání. Tím je zajištěna i ekonomická výhodnost oproti dlouhodobým terapiím trvajícím měsíce či roky.

Jmenuji se Libor Činka jsem hypnoterapeut a psychoterapeut a absolvoval jsem terapeutický výcvik jak v oblasti hypnoterapie, tak v komplexním pěti letém psychoterapeutickém výcviku v systemické terapii - terapii zaměřené na řešení, narativní terapii, kde se prolínají postupy maximalizující účinnost psychoterapie díky využívání prvků známých v oblasti kognitivně-behaviorální terapie, logo terapie, gestalt terapie a humanistické terapie. 

Rychlým a levnějším řešením pro některé klienty může být využití online terapie. V dnešní době je tento druh terapie velmi populární, jelikož ho mohou využít klienti z celé ČR, ale i ze zahraničí. 

Nejsem psychiatr ani psycholog a nezabývám se terapií vážných duševních poruch jako jsou mentální retardace, autismus, disociativní poruchy osobnosti a parafilní poruchy. Nezaměřuji na léčbu drogově závislých. Rovněž v centru mého zacílení není skupinová terapie.

PSYCHOTERAPIE V PRAZE 

Psychoterapeutickou poradnu v oblasti systemické terapie, hypnoterapie vedu v Praze.  Individuální a párová psychoterapie probíhá v mé pracovně na  Praze 7, Přístavní 31/1423.
Skupinovou psychoterapie neprovozuje. 

CENÍK služeb -  PSYCHOTERAPIE a hypnoterapie

Služby poradenství jsou hrazeny přímou platbou v hotovosti nebo platební kartou. Více naleznete v ceníku služeb.

Terapii lze hradit i prostřednictvím benefitních poukázek a karet společností: Benefit Plus, Edenred, BenefitySodexo.


Lze čerpat příspěvek zdravotní pojišťovny VZP v rámci programu péče o duševní zdraví až do výše 5 000 Kč - více informací zde nebo příspěvek od pojišťovny ČPZP do výše 2500 Kč - více informací zde.

PŘEd PRVNÍ NávŠTĚVOU

Doporučuji, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeutaInformovaný souhlas klientů přicházející na individuální konzultaci - psychoterapii, hypnoterapii a seznámili se s cenami psychoterapie.

KONTAKT psychoterapie Praha

+420 775 552 099
kancelar@liborcinka.cz

konzultace psychoterapie PROBÍHají

Zpravidla v PO - ČT.
Délka sezení je 90 min.

PARKOVÁNÍ

Zóny placeného stání.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

3-4 min. od zastávky Maniny, U Průhonu, Dělnická

CENY psychoterapie praha

Přehled cen najdete v ceníku služeb.

Lukáš "FUKI" Dvořák - thajský box

Dobrý den pane Činko, je mi velkým potěšením vám poděkovat za přispění k úspěchu na Mistrovství Evropy neslyšících sportovců i na MČR mezi slyšícími 🙂 Na mistrovství Evropy jsem vybojovala zlatou medaili a vytvořila tak evropský rekord šampionátu ❤️. Na mistrovství ČR mezi slyšícími jsem se umístila na třetím místě ! První medaile mezi nejlepšími dospělými diskařsky v ČR :). Děkuji Vám za spolupráci :). P.S. Jsme v polovině sezóny a nečekají nás oficiálně žádné velké závody, využiju to k boji o překonání Evropského rekordu - držte palce 🙂
Lenka Matouškovásportovkyně - hod diskem (2019)