kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Psychoterapie

systemická psychoterapie, 

hypnÓZA, nebo mentální koučink

Tyto druhy psychoterapie nabízí nejmodernější metody psychoterapie, které jsou i více než stokrát rychlejší oproti klasickým terapeutickým metodám. Tím pádem se vyhnete zbytečným letitým trápením a ztrátě času. 

Jestliže uvažujete o návštěvě psychoterapeuta, možná vás může napadnout, co vlastně psychoterapeut dělá a jak se jeho role liší od psychologa nebo psychiatra. K tomu se přidává stále přetrvávající stigma spojené s duševním zdravím. Přesto je důležité pochopit, že hledání profesionální pomoci je zcela v pořádku a může být zásadním krokem k lepšímu životu.

Co dělá psychoterapeut?
Psychoterapeut je specialistou na porozumění mysli a emocím. Pomáhá vám pochopit, co se vám děje v hlavě, a vede vás k k případným změnám. Tento proces je založen na důvěře a mezi terapeutem a klientem. Terapeutické sezení obvykle probíhají ve formě osobního dialogu, ale může zahrnovat i různé metody a techniky, například hypnózu nebo mindfulness. Rolí psychoterapeuta není jen pouhé "poslouchání problémů". Aktivně spolupracuje s klientem na identifikaci problémů a hledání efektivních řešení. Psychoterapeut vám pomůže rozpoznat vzory v chování nebo myšlení, které mohou stát za vašimi obtížemi, a poskytne vám nástroje k jejich změně.

Naladěte se na klid a pamatujte si, že hledání profesionální pomoci je normální a zdravé. Psychoterapie nabízí prostor pro osobní růst a sebepoznání, které může výrazně zlepšit kvalitu vašeho života. 

Já ve své psychoteraputické praxi využívám systemickou psychoterapii a hypnoterapii. Psychoterapeutickým směrům, které se vydávají po stopách vaší minulosti jako je např. psychoanalytická nebo adlerovská terapie se vyhýbám. Mám raději metody a techniky zaměřené přímo na řešení. Právě proto jsem si vybral systemickou terapii a prošel jsem komplexním akreditovaným výcvikem a mnoha dalšími certifikovanými výcviky v Ericksonovské hypnoterapie i krizové intervence. Jsem tedy psychoterapeut a hypnoterapeut. Absolvoval jsem také licencovaný výcvik Neurolingvistického programování (NLP) přímo u spoluzakladatele této metody Richarda Bandlera.

V dnešní době je psychoterapie tématem číslo jedna. Momentální celospolečenská situace je pro psychiku extrémně zátěžová. Úzkosti, deprese, nespavost, osamocení, rozpady vztahů a mnoho dalšího má za následek současná situace. Je proto důležité vyhledat pomoc včas. Díky moderním technologiím lze k setkání s psychoterapeutem využít i online prostředí. Online psychoterapie může mít dokonce i výhody oproti běžně prováděné psychoterapii. Šetří čas. Na psychoterapii online se dostanete rychle, bez nutnosti se někam přepravovat. 

Psychoterapie online je stejně hodnotná a přínosná, jako ta mezi čtyřma očima. Případný blok je jen ve vaší mysli. 

Účinnost psychoterapie není dána jménem ani délkou terapie, ale tím jak dokáže psychoterapeut vytvořit správný terapeutický vztah a jak naplno využil psychoterapeutický výcvik.

Psychoterapie druhy a metody: 

 • Kognitivně-behaviorální terapie vznikla spojením psychoterapeutických přístupů kognitivní a behaviorální psychoterapie. Behaviorální psychoterapie se rozvíjela z experimentální psychologie, studující procesy učení. Poruchy chování jsou považovány za naučené reakce. Kognitivní psychoterapie se soustřeďuje na procesy poznávání souvisící s myšlením. Kognitivně-behaviorální terapie je druh terapie užívaný k léčbě duševních poruch, depresí, fóbií, úzkostných poruch, poruch příjmu potravy. Snaží se nahradit málo vhodné modely chování takovými, které jsou pro život vhodnější a racionálnější.

 • Systemická terapie má  velmi široké použití a hodí se jak pro jednotlivce, partnery, rodiny, tak i pro řešení problému ve skupinách. Nehledá odpověď na otázku „proč“?, jejím úkolem není nalézat příčiny, nýbrž odhalovat podněty, které klientům pomáhají vyvíjet nové vzorce smýšlení a chování a zaměřujeme na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny.  Jedním ze směrů systemické terapie je orientovaný přístup tzv. „NA ŘEŠENÍ“, další směrem je tzv.  „NARATIVNÍ PŘÍSTUP“.
 • Hypnoterapie je druhem individuální psychoterapie a hypnotický trans není spánek, jde o stav zvýšené vnímavosti, kdy se otevírá vesmír vašich podvědomých zdrojů a programů. Děje a prožitky se v transu značně zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje nebo mu brání v seberealizaci. V moderní hypnoterapii lze využívat různé druhy psychoterapie jako je Gestalt terapie, Kognitivně-behaviorální terapie, Humanistická psychoterapie. 
 • Mentální koučink je v kombinaci s hypnoterapií jedním z nejúčinnějších nástrojů pro sportovce a další profesionály. 
 • Gestalt terapie je prožitkový a psychosomatický směr v psychoterapii. Cílem je dosáhnout sjednocení těla, pocitů a rozumu. Vyrovnanost osobnosti je stavem, kdy vnější projevy (vědomí – vyjadřování, chování) souhlasí s vnitřními pocity (podvědomí – emoce, pohnutky, pudy). Skupinová terapie tzv. druhým lidem na očích, v metodě „horké židle“ vede klienta k intenzivnímu prožívání svého „teď a tady“.

 • Humanistická psychoterapie je na osobu zaměřená psychoterapie založená Carlem Rogersem. Využívá empatii a aktivní naslouchání bez odsuzování klienta. Humanistická psychoterapie patří mezi nedirektivní druhy psychoterapie – terapeut klienta vlídně podporuje, nechává mu mnoho prostoru, zajímá se o situaci „tady a teď “, nepátrá po minulých křivdách a neodsuzuje. Klient je veden k většímu sebeuplatnění - schopnosti být sám sebou.

 • Logoterapie (z řeckého slova Logos - Smysl) nehledá, jak by se zdálo obecný smysl života, ale odpověď na větu zakladatele této humanistické psychoterapie - Viktora Frankla: „Jaký smysl chci dát svému životu? “ Logoterapii proslavila Paradoxní intence, která pak pronikla i do dalších směrů Gestalt terapie a Kognitivně-behaviorální terapie. Logoterapie využívá i metod společných s hypnoterapií jako je „cesta časem“  či „imaginace následků“.

 • Krizová intervence je způsob pomoci v životní situaci, kde vlastní zdroje pro zvládání zátěže už nedostačují. V krizové intervenci se terapeut zaměřuje na problém, ohnisko, spouštěč, podporu a řešení, a to v reálném čase "tady a teď". 

Terapeutický přístup

Ve své praxi využívám systemickou terapii,   tedy terapii zaměřenou „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuji na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Terapii kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií a NLP. Věnuji se terapii individuální, párové a rodinné. 

co můžete očekávat

Při práci vycházím z toho, že každý člověk ví nejlépe, co potřebuje ULOŽIT a co je pro něj dobré. Počítejte s tím, že se vás budu ptát, jaké změny a cíle jsou pro vás ve vašem životě žádoucí. Budu se ptát na všechno, co se vás týká, a budu rád, když ke mně budete otevření. Účelem mého vyptávání, není hodnotit vaše smýšlení ani vaše činy, ale objevit to cenné a silné co ve vás je.

Kdo jsou moji klienti

Do mé poradny může přijít každý, kdo má starosti, řeši osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí či se zdokonalit. Každý, kdo ke mě přijde je pro mě důležitý.

S ČÍM VÁM PSYCHOTERAPIE A HYPNOTERAPIE může POMoci?

trápí vás zdravotní problémy

 • Mám problém se spánkem -  trápí mě nespavost (insomnie) a poruchy spánku.
 • Často mě bolí hlava, mívám migrény, ale lékaři nenašli příčinu.
 • Mám deprese (berete-li léky je vhodné kombinovat psychoterapie s konzultacemi u psychiatra).
 • Šumí mi  v uších, trápí mě tinitus.
 • Zachvacují mě panické a úzkostné stavy.
 • Bojím se, mám fobie z pavouků, uzavřeného prostoru, lidí, výšek, létání,...
 • Nemůžu otěhotnět, ale medicína nenašla příčinu.
 • Mám problémy v intimním životě (problémy s erekcí,...).

řešíte problémy v osobním životě

 • Špatně se soustředím, koncentruji.
 • Snadno podléhám vlivu jiných lidí.
 • Mám nízké sebevědomí a málo si věřím.
 • Mám slabou vůli pro odvykání kouření.
 • Mám slabou vůli.

vaše manželství, partnerství trápí problémy

 • Mám dlouhodobé komunikační neshody v partnerství.
 • Potřebuji zvládnout rozpad vztahu.
 • Partner(ka) se mi odcizuje.
 • Zažívám psychické násilí ve vztahu i v rodině.

jsem nespokojen v profesním životě

 • Mám potíže s učením a pamětí.
 • Nedokážu uplatnit své přednosti při pracovních pohovorech.
 • Cítím trému z vystupování na veřejnosti.
 • Mé výsledky ve škole/v zaměstnání jsou nedostatečné.

sportuji 

 • Hledám účinný nástroj pro dosahování výrazně lepších sportovních výsledků.

krizová intervence

 • Hledám pomoc v těžké životní situaci. 
 • Mám potřebu s někým mluvit, sdílet své trápení.
 • Potřebuji se vyrovnat se ztrátou blízké osoby.
 • Mám rodinné problémy, které nezvládám řešit.

V případě, že si nejste jisti, zda vaše problematika zapadá do mnou nabízených služeb, kontaktujte mě .

Hypnózu v rámci individuální psychoterapie používám, pokud klient specificky formuluje kompletní výsledek, který chce dlouhodobě prožívat. Tím je zajištěno, že síla hypnózy bude nasměrována správným směrem a dojde k zásadním změnám na cestě k cíli již během několika setkání. Tím je zajištěna i ekonomická výhodnost oproti dlouhodobým terapiím trvajícím měsíce či roky.

Jmenuji se Libor Činka jsem hypnoterapeut a psychoterapeut a absolvoval jsem terapeutický výcvik jak v oblasti hypnoterapie, tak v komplexním pěti letém psychoterapeutickém výcviku v systemické terapii - terapii zaměřené na řešení, narativní terapii, kde se prolínají postupy maximalizující účinnost psychoterapie díky využívání prvků známých v oblasti kognitivně-behaviorální terapie, logo terapie, gestalt terapie a humanistické terapie. 

Rychlým a levnějším řešením pro některé klienty může být využití online terapie. V dnešní době je tento druh terapie velmi populární, jelikož ho mohou využít klienti z celé ČR, ale i ze zahraničí. 

Nejsem psychiatr ani psycholog a nezabývám se terapií vážných duševních poruch jako jsou mentální retardace, autismus, disociativní poruchy osobnosti a parafilní poruchy. Nezaměřuji na léčbu drogově závislých. Rovněž v centru mého zacílení není skupinová terapie.

PSYCHOTERAPIE V PRAZE 

Psychoterapeutickou poradnu v oblasti systemické terapie, hypnoterapie vedu v Praze.  Individuální eventuelně párová terapie probíhá v mé pracovně na  Praze 2, Malá Štěpánská 1929/9.
Od roku 2023 pravidelně otevíráme i skupinovou terapii

CENY HYPNOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE

Služby poradenství jsou hrazeny přímou platbou v hotovosti nebo platební kartou. Více naleznete v ceníku služeb.

Terapii lze hradit i prostřednictvím benefitních poukázek a karet společností: Benefit Plus, Edenred, Benefity, Sodexo a UP ČR.


V rám ci podpory duševního zdraví lze čerpat příspěvek z programů některých zdravotních pojišťoven. Více informací o čerpání najdete vždy na webu své pojišťovny.

PŘEd PRVNÍ NávŠTĚVOU

Doporučuji, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeutaInformovaný souhlas klientů přicházející na individuální konzultaci - psychoterapii, hypnoterapii. 

Dobrý den, návštěva byla skvělá, otevřelo mi to nové pohledy na různe věci. Pan Činka byl pozorný, trpělivý, dokázal se vcítit do pacienta, což mnoha lékařům bohužel schází. Za mě tato psychoterapie a hypnoterapie neměla chybu.
Radim Novotný
Konzultace u pana Činky jsou pro nás vždy přínosem. Pomáhají jak našim dětem, tak i nám dospělým. Pracovat s dovednostmi, které máme a lépe je využívat nejen při učení. Mnohokrát děkujeme : )
Daniela M.

KONTAKT

+420 775 55 20 99
kancelar@liborcinka.cz

Kdy psychoterapie probíhá

Zpravidla v  PO - ČT
Délka sezení je 90 minut.

CEník psychoterapie praha

Přehled cen terapie najdete v ceníku služeb.
Ceník terapie

parkování

V okolí naší terappeutovny jsou zóny placeného stání.
Více o parkování

dopravní spojení

Ze zastávky Štěpánská
Z metra "B"  Karlovo náměstí
Vyhledat MHD

Lukáš "FUKI" Dvořák - thajský box

Dobrý den pane Činko, je mi velkým potěšením vám poděkovat za přispění k úspěchu na Mistrovství Evropy neslyšících sportovců i na MČR mezi slyšícími 🙂 Na mistrovství Evropy jsem vybojovala zlatou medaili a vytvořila tak evropský rekord šampionátu ❤️. Na mistrovství ČR mezi slyšícími jsem se umístila na třetím místě ! První medaile mezi nejlepšími dospělými diskařsky v ČR :). Děkuji Vám za spolupráci :). P.S. Jsme v polovině sezóny a nečekají nás oficiálně žádné velké závody, využiju to k boji o překonání Evropského rekordu - držte palce 🙂
Lenka Matouškovásportovkyně - hod diskem (2019)