Hypnoterapie

Hypnóza, Psychoterapie 

Hypnóza je změněný stav vědomí, který je lze využívat i terapeuticky. Nejmodernější postupy hypnoterapie jsou i více než stokrát rychlejší oproti klasickým terapeutickým metodám, takže se vyhnete zbytečným letitým trápením a ztrátám životního času.

Terapeutický přístup

Můj psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie  - terapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuji na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Systemickou terapii kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií a NLP. Přístup zaměřený na řešení vám pomůže posunout se vpřed a vytvořit pozitivní změnu v relativně krátkém časovém období. Věnuji se hlavně terapii individuální. 

co můžete očekávat

Nevnímám klienta přes diagnózy a různé nálepky, protože tento způsob nálepkování a dávání diagnóz by mi bránilo vidět člověka jako individualitu s jeho jedinečným příběhem. Při práci vycházím z toho, že každý člověk velmi dobře ví, co potřebuje a co je pro něj dobré. Budu se vás ptát, jaké změny a cíle jsou pro vás ve vašem životě potřebné a důležité. Budu se ptát na všechno, co se vás týká, a budu rád, když budete otevření. Smyslem mého dotazování, není hodnotit vaše mínění ani vaše činy, ale objevit to cenné a silné co ve vás je.

Kdo jsou moji klienti

Do mé poradny může přijít každý, kdo má starosti, řeší osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí nebo se zdokonalit. Každý, kdo ke mně přijde je pro mě důležitý. Tak, jako máme každý jedinečné otisky prstů, máme také jedinečné životní příběhy a ty potřebují jedinečná řešení. I proto nedávám univerzální recepty na problémy. To, co platí na jednoho, nemusí platit i na vás.

Hypnóza je odvozena od jména řeckého boha spánku Hypna. Hypnotický trans ale není spánek, jde o stav zvýšené vnímavosti, kdy se otevírá vesmír podvědomých zdrojů a programů. Děje a prožitky se v transu značně zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje, anebo mu brání v seberealizaci.

Nabízím pomoc všem, jimž nějaká skutečnost kazí život. Mojí snahou je vytvořit takové prostředí, kde se každý může měnit a rozvíjet podle svých představ. Jsem připraven pomoci těm z vás, kdo se chcete podívat na svůj život a mít nad ním kontrolu. 

Jsem hypnoterapeut a psychoterapeut 

a každý týden do mojí poradny přicházejí lidí, kteří mají svá trápení a jsem dalek tomu je jakkoli zlehčovat. Současná doba, klade na každého vysoké nároky, lidé potřebují co nejrychlejší pomoc. 

Hypnóza, systemická terapie jsou pojmy, kterými se zabývám již více než 25 let. Svůj první výcvik hypnotické a nehypnotické psychoterapie jsem absolvoval již v roce 2002, na který jsem navázal akreditovaným čtyřletým výcvikem a dalšími výcviky v Ericksonovské hypnóze. Aktivní praxi vedu již od roku 2005 a jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Mým cílem je naučit vás opět žít, to znamená společně opravit vnitřní software. Je možné autohypnoticky vstupovat do posilujících myšlenek, zastavit ruminace (cyklicky oslabující myšlenky) a existovat mimo matrix strachu, oslabující fantazie, vinu, vyčítání, analyzování proč se mi to děje...  Jsem tu od toho, abych vám pomohl najít vhodné a co nejrychlejší řešení. 

ABSOLVOVAL JSEM:

- výcvik CESTA HRDINY - HERO'S  JOURNEY (2023)
- online trenink JORGEN RASMUSSEN - CHANGING THE ALLERGIC RESPONSE (2022)
- workshop JORGEN RASMUSSEN - Learn to wokr with chronic pain and psychosomatic issues (2022)
- výcvik Základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí II. (2021)
- výcvik Základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí (2021)
- výcvik Krizové intervence: Systemický přístup pro práci s krizí (2020)
- hypnoterapeutický výcvik u John Overdurf - TRANCE OF A LIFETIME (2015)
- výcvik Profesionální hypnotické Ericksonovské hypnoterapie u Igor Ledochovski (2012)
- výcvik Stage hypnosis bootcamp (2010)
- certifikovaný výcvik hypnoterapie - NATIONAL GUILD OF HYPNOTISTS - HYPNOTISM TRAINING (2009)
- akreditovaný komplexní výcvik Systemické psychoterapie (2005)
- výcvik Hypnotická a nehypnotická psychoterapie (2002)
- licencovaný výcvik NLP u Richard Bandler, Paul McKenna a Michael Breen (2000)

Vít Samek - Nechal jsem se zhypnotizovat

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
Do centra Libora Činky jsem se dostala v zimě poté, co se mi spustil tinitus. Následovalo kompletní psychické zhroucení, protože jsem nebyla schopná se s touto "diagnózou" a se vším, co s ní souvisí vyrovnat. Hypnoterapie pod vedením pana Činky mi pomohla překonat akutní stav, zejména panické ataky, intoleranci vůči zvukům a ruchům, poruchy spánku, strach a úzkosti. Zásadně mi pomohla s procesem tzv. habilitace, neboli přivykaní na neustále přítomný zvuk v hlavě. Na problému jsem sice pracovala na vícero úrovních, ale jsem přesvědčená, že hypnoterapie měla nejzásadnější podíl na zlepšení celkového stavu. Hypnóza je navíc zajímavá zkušenost pro každého, koho fascinuje lidská duše a neprobádaná hlubina našeho podvědomí a pan Činka je průvodce, který vás dovede, kam potřebujete.
Petra Juráčková

S čím vám může hypnÓza, hypnoterapie a psychoterapie pomoci?

Řešíte osobní problémy

 • Špatně se koncentruji, soustředím.
 • Mám nízké sebevědomí.
 • Trpím úzkostnými stavy.
 • Mívám deprese.
 • Mám slabou vůli.
 • Mám slabou vůli při odvykání kouření.
 • Občas mě zachvacuje panika, úzkost.
 • Bojím se, mám stres, fobie ... (pavouků, uzavřeného prostoru, lidí, výšek, létání ... )

trpíte zdravotními problémy

 • Špatně spím - nespavost (insomnie), poruchy spánku
 • Mám častou bolest hlavy, migrénu, ale lékaři problém nenašli.
 • Trápí mě tinnitus (šumění v uších).
 • Mám alergie na známé alergeny a chci pomoci.
 • Cítím se zoufalá z nemožnosti otěhotnět. Mám problém s otěhotněním, pro které medicína nenašla příčinu.
 • Mám intimní problémy (problémy s erekcí ...).

Máte problémy v partnerství, manželství

 • Trvalé komunikační neshody v partnerství.
 • Jak mám zvládnout rozpad vztahu.
 • Partner(ka) se mi odcizuje.
 • Psychické násilí ve vztahu i v rodině.

jste vrcholový sportovec

 • Hypnóza je účinný nástroj pro mentální koučink nejen vrcholových sportovců.
 • Sportovní výkony pod tlakem - jak obhájit 

máte problémy v profesním životě

 • Nedokážu "prodat" své přednosti při pracovních pohovorech.
 • Cítím trému z vystupování na veřejnosti.
 • Snadno podléhám vlivu druhých.
 • Mám potíže s učením a pamětí.
 • Mé výsledky ve škole, v zaměstnání jsou nedostatečné.
 • Neumím se vyrovnat s tlakem při zkoušce, osobním pohovoru, vystoupení.

Jsem podnikatel 

 • Poradenství a konzultace podnikatelských strategií - více zde

V případě, že si nejste jisti, zda vaše problematika zapadá do mnou nabízených služeb, kontaktujte mě .

Dobrý den pane Činko, mnohokrát Vám děkuji za spolupráci s Vámi. Znamenalo to pro mě významnou změnu v mém životě k lepšímu. Jaro zvládam jakobych ani nevěděla, že je 🙂 (tím myslím, když se ohlédnu oproti minulému roku a silné alergii na pyl spojené s ekzémem). Po minulé konzultaci i výrazně vnímám jinak strach - jakoby se mi rozšířila má mapa a strach najednou pociťuji docela z jiného úhlu, asi to neumím ani popsat, ale rozhodně je to ulevující. A také vpořádku pokračju těhotenství, již začínám 4. měsíc. Tak jak říkáte "rádo se děje" - opravdu to tak mám, je to proces, který se děje a pokračuje, stále si uvědomuji, jak se na určité situace dokážu podívat z více různých pohledů a to je osvobozující. Jednoduše moc děkuji za vše.
Martina H.

Psychoterapie není totéž co psychologie. Toto je oblíbený omyl veřejnosti a to i odborné. Psycholog je odborníkem na to, jak lidská psychika funguje, ve zdravotnictví se zabývá jejími poruchami (psychopatologií). Psychoterapie hledá metody jak člověku pomoci, aby se lépe cítil, lépe využil svůj potenciál a zbavil se mimo jiné různých potíží. To s psychologií souvisí, ale není to to samé.

Systemická terapie je psychoterapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřujeme na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. V kombinaci s Ericksonovskou hypnoterapii a NLP pomáhá k výraznému zlepšení problémů během 3 - 6 setkání, která jsou však 90 minutová, tedy cca dvojnásobně delší oproti standardním psychoterapeutickým postupům a odpovídají tedy intenzitě nejméně 10 setkání.

Psychoterapii, hypnoterapii, mentální koučink a konzultace lze poskytovat klientům i online. Online terapie může být pro mnohé klienty rychlýmlevnějším řešením, více informací najdete na terapie online

Rolí hypnoterapeuta je pomáhat rychleji a vytvářet podmínky pro změny, aktivizovat oblasti v podvědomí, ke kterým se vědomými postupy lze dobrat až za násobky času. Hypnoterapeut je podobný průvodci v přírodě, který vás povede na pro vás zásadní místa a vybere pro to vhodnou dobu, kdy je největší šance na dosažení cíle. 

Podobně jako průvodce doporučí prozkoumat určité místo, podobně hypnoterapeut umožní prozkoumat a zažít si určité myšlenkové obsahy. 

Rolí hypnoterapeuta však na rozdíl od laických představ není udělat vše za klienta, udělat z něj ‚‚poslušného robota‘‘, přeprogramovat klienta bez jakékoli snahy. Například pro snížení váhy je potřebné i nakupovat vhodné potraviny, což terapeut doporučí, ale za klienta nedělá. Připomínat si a vytrvale jít za cílem je z velké části na klientovi, nikoli na terapeutovi, který změnu podpořil. Hypnoterapie umožňuje přehodit výhybku, změnit směr, nicméně klient je řidičem a je na něm, zda doporučený směr bude udržovat. Nervový systém lidí se totiž liší, a tak zatímco někomu stačí jen pár impulsů, jiný je potřebuje pravidelněji. Proto je důležité, aby si klient v případě potřeby řekl o intenzivnější, frekventovanější, na míru jemu upravenou terapeutickou podporu v cestě za jeho cílem.

Nabourala jsem se v roce 1996 v autě, neřídila jsem. I přesto pro mne řídit auto, v pozdějších letech, představovalo velký stres, doslova neúměrný stres. Pod vedením psychoterapeuta Libora Činky jsem se dokázala tuto stresující skutečnost přeměnit na skutečnost pozitivní, kdy se doslova jako malá holka těším, že budu řídit auto. Jízda autem pro mne již nepředstavuje strašáka, ale možnost zpříjemnit si život a udělat si jej také mnohem pohodlnější. Žádná kniha, žádný článek ani psychiatr mi nedal ten prožitek, který jsem získala pod vedením psychoterapeuta Libora Činky. Vřele doporučuji. Je možné se zbavit depresí, traumat, frustrujících pocitů, stačí jenom vědět jak na to. Pan Libor Činka ví. Pane Činka, děkuji, úpřímně moc děkuji a mějte se moc krásně.
Eva Horňáková
Dobrý den, jsem velmi rád za tuto zkušenost, která mě toho hodně naučila a moc rád budu pokračovat.
Martin Eminger

HypnÓzu k terapii používám, jakmile klient specificky formuluje kompletní výsledek, který chce dlouhodobě prožívat. Tím je zajištěno, že síla hypnÓzy bude nasměrována správným směrem a dojde k zásadním změnám na cestě k cíli již během pár setkání.

HYPNOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE V PRAZE

poradenství v oblasti hypnoterapie, hypnózy a systemické terapie
 v Praze 7, Přístavní 31/1423

CENY HYPNOTERAPIE A PSYCHOTERAPIE

Služby poradenství jsou hrazeny přímou platbou v hotovosti nebo platební kartou. Více naleznete v ceníku služeb.

Terapii lze hradit i prostřednictvím benefitních poukázek a karet společností: Benefit Plus, Edenred, BenefitySodexo.


V rám ci podpory duševního zdraví lze čerpat příspěvek z programů některých zdravotních pojišťoven. Více informací o čerpání najdete vždy na webu své pojišťovny.

PŘEd PRVNÍ NávŠTĚVOU

Doporučuji, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeutaInformovaný souhlas klientů přicházející na individuální konzultaci - psychoterapii, hypnoterapii. 

Dobrý den, návštěva byla skvělá, otevřelo mi to nové pohledy na různe věci. Pan Činka byl pozorný, trpělivý, dokázal se vcítit do pacienta, což mnoha lékařům bohužel schází. Za mě tato psychoterapie a hypnoterapie neměla chybu.
Radim Novotný
Konzultace u pana Činky jsou pro nás vždy přínosem. Pomáhají jak našim dětem, tak i nám dospělým. Pracovat s dovednostmi, které máme a lépe je využívat nejen při učení. Mnohokrát děkujeme : )
Daniela M.

KONTAKT na hypnoterapeuta 

+420 775 552 099
[email protected]

hypnoterapie V praZE PROBÍHá

Zpravidla v PO - ČT.
Délka sezení je 90 min.

PARKOVÁNÍ

POZOR -Zóny placeného stání.

DOPRAVNÍ SPOJENÍ

3-4 min. od zastávek
Maniny, U Průhonu, Dělnická

CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O hypnóze a HYPNOTERAPII

 • Hypnóza není spánek, jen může připomínat mezistav při usínání či probouzení.
 • V hypnóze slyšíte, je však rozdíl v podvědomém zpracování mimo oblast vědomí.
 • Hypnoterapii, může být několikanásobně účinnější než terapie trvající řadu let např. psychoanalýza. Přesto jde vždy o proces učení se hypnotickému prožívání.
 • S odstupem času dochází k násobení možností a zkušeností. S každou další hypnózou může docházet k prohlubování či zintenzivňování hypnotických fenoménů týkajících se času, prostoru a změn vnímání a prožívání různých stavů mysli.
 • V hypnóze je možné si dělat pohodlí, upravovat polohu těla, polovědomě či zcela nevědomě, jako se to děje v noci zatímco spíte.
 • Části probíhajícího transu mohou připomínat denní snění – je tedy běžné i vstoupení do transu s otevřenýma očima. Toho se využívá zejména při terapii sportovců a osob, které se potřebují veřejně prezentovat.
 • V transu se v podvědomí mění časo-prostorové vztahy nervových propojení. Jejich uvědomění je však subtilní a leckdy až následné, podobně jako si po čase uvědomíte, že máte například delší nehty, o jejichž růst jste se nijak vědomě nezasloužili.
 • Hypnóza je procesem vytváření propojení vědomí a rozsáhlých podvědomých zdrojů.
 • Hypnózu nelze vnutit. Nelze tedy podsunout něco, čím by si dotyčný zkomplikoval život. Podvědomí odmítá to, co by bylo v rozporu s hlavními řídícími strukturami v podvědomí. Příklad: Zhypnotizovaného zločince nelze donutit k přiznání se, i on má chránící podvědomí.
  Jak autohypnóza prováděná doma po předchozím zážitku a instruktáži u zkušeného hypnoterapeuta, tak ani hypnóza vedená hypnoterapeutem nesmí být vnucováním, nátlakem, protože by došlo k narušení důvěry podvědomí a to by se obtížně napravovalo.
 • Dovolte myšlenkám a tělesným procesům jako je dýchání, spontánní pohyby těla volně plynout. Vyhněte se proto snaze vnutit si sami sobě vaše představy o hypnóze, vnutit si relaxaci, tělesnou tíhu, vizualizaci, neslyšení okolí na povel a hodnocení hloubky hypnózy dle laických představ. Snaha o vědomé hodnocení by zbytečně narušila ponoření do nitra a prodloužila terapeutický proces. Odložte neprofesionální představy budované autory knih a filmů, kde hypnóza hraje roli. Hypnóza není o pozorování kyvadla, hodinek, točící se spirále či o uhrančivém pohledu nad pacientem ležícím na pohovce. Moderní hypnóza není o vnucováním vůle. Tak tomu bylo v padesátých letech minulého století!
 • Moderní hypnóza se vyvinula na základě zkušeností, které prokázaly, že zastaralé formy vnucování vůle jsou velmi málo účinné. Účinnost autoritativních forem se vyskytovala v zásadě jen u jedinců, kteří vnitřně toužili být ovládáni. Moderní hypnoterapie naopak pomáhá utřídit a využít to, co již v člověku je a jen není vhodně propojeno. Ohromující výsledky dosahoval jeden z nejvýznamnějších expertů na hypnózu Milton H. Erickson, a proto jsou dnes jeho postupy využívány celosvětově. Jakkoli jde o velmi komplexní vědu, tak hypnoterapie, zjednodušeně řečeno připomíná proces defragmentace disku počítače, kdy „nepořádek“ na disku, zastaralé programy, či dokonce viry zabraňovaly spuštění správných, rychlejších a hlavně zdraví a psychice komplexně prospěšných programů. Na rozdíl od počítače je však potřeba proces někdy vícekrát opakovat.
 • Důvodem, proč jsou v poslední době velmi oceňované různé formy meditací a relaxací, spočívá v tom, že žijeme ve velmi složitém světě a zapomínáme na nutnost regenerace sil. I velmi zjednodušené meditace, relaxace toto často mohou dodat, a tak podpořit ozdravné procesy.
 • Řada běžně dostupných meditací a relaxací je však vytvořena na základě překonaných poznatků, a proto doporučuji se vyhnout regresní terapii a „psycho analytickým“ postupům.
 • Hypnoterapie, s kterou se budete setkávat pod mým vedením, patří mezi nejvyspělejší a to i ve světovém měřítku. Garantuji Vám profesionalitu. Kontinuálně se vzdělávám zejména na zahraničních výcvicích v GB a USA pod vedením předních světových odborníků.
 • Platí, že účinná terapie vzniká pouze plnou spoluprací klientahypnoterapeuta a nemůže být pasivním přístupem typu: „Udělejte to za mne.“  Hypnóza využívaná v terapii se zejména časově a vizuálně liší od efektů v hypnoshow, kde nejde o trvalý efekt, ale o ukázky, edukaci a pobavení účastníků.
 • Bude-li potřeba, aby se hypnoterapeut v rámci komunikace s podvědomím dotkl čela hypnotizovaného, jeho kloubů, špiček prstů, hřbetu rukou, zápěstí, paže, tak to klientovi vždy oznámí.
 • V rámci terapie mohou být zadávány „domácí úkoly“. Klient má právo úkol odmítnout s vědomím, že odmítá ověřený postup a může tak dojít ke zpomalení procesu terapie.

Co o mně napsali sportovci...

Dobrý den pane Činko, je mi velkým potěšením vám poděkovat za přispění k úspěchu na Mistrovství Evropy neslyšících sportovců i na MČR mezi slyšícími 🙂 Na mistrovství Evropy jsem vybojovala zlatou medaili a vytvořila tak evropský rekord šampionátu ❤️. Na mistrovství ČR mezi slyšícími jsem se umístila na třetím místě ! První medaile mezi nejlepšími dospělými diskařsky v ČR :). Děkuji Vám za spolupráci :). P.S. Jsme v polovině sezóny a nečekají nás oficiálně žádné velké závody, využiju to k boji o překonání Evropského rekordu - držte palce 🙂
Lenka Matouškovásportovkyně - hod diskem (2019)

‚‚Pane Činko, děkuji, že jste mě dostal dál.‘‘

Lukáš "FUKI" Dvořák - thajský box