+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

9 KLÍČOVÝCH TECHNIK PRO ÚSPĚCH V ŽIVOTĚ

Neurolingvistické programování (NLP) je účinný přístup k osobnímu rozvoji a komunikaci, který v posledních letech získává na popularitě. Tato metoda je založena na poznání, že naše myšlenky, chování a komunikační vzorce jsou vzájemně propojeny a že jejich pochopením a změnou můžeme dosáhnout většího úspěchu v jakékoli oblasti života. Ať už chcete zlepšit své kariérní vyhlídky, zlepšit své vztahy nebo prostě dosáhnout osobního růstu, tak principy NLP vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů.

NLP vzniklo studiem vynikajících jedinců a umožňuje nejpodrobnější analýzu a kontrolu toho, jak proaktivní mysl ovlivňuje tělo. Síla myšlenek, zcela nová kontrola propojení a ovládání způsobu myšlení, komunikace s extrémním vlivem zajistí komukoli lépe ovlivňovat každodenní prožívání a výsledky. Tento přístup lze využít k překonání překážek a omezujících přesvědčení, k posílení sebedůvěry, odolnosti a k rozvoji silných komunikačních, organizačních a vůdčích dovedností. Osvojíte-li si osvědčené techniky NLP a budete-li extrémně snadné postupy trvající jen pár vteřin aplikovat ve svém osobním či profesním životě, můžete dosáhnout extrémního úspěchu a naplnění ve všem, čemu se rozhodnete věnovat.

1. Pochopte sílu vzorců neurolingvistického programování

Pro dosažení úspěchu v jakékoli oblasti života je nejdůležitější pochopit sílu podvědomých vzorců, odhalených tvůrci neurolingvistického programování. Jádrem NLP je odhalení, že preciznost jazyka, který používáme a myšlenkové vzorce, které vytváříme, mají hluboký vliv na naše duševní a emoční stavy. Ty následně ovlivňují naše chování a jednání. Je to mocná metoda pro identifikaci a změnu oslabujících přesvědčení a vzorců myšlení, emocí a chování, které vedou například k takzvané slabé vůli.  

Jakmile odhalíte své vzorce a naprogramování, můžeme se naučit optimalizovat svou komunikaci, myšlení a chování pro větší úspěch a naplnění doslova ve všech oblastech života. Klíč k úspěchu s NLP spočívá v účinném uplatňování jejích principů a technik, což vyžaduje hluboké pochopení jejích základních konceptů a postupů.

2. Stanovte si své osobní cíle jinak, tak jak to dělá 1 % nejúspěšnějších na světě

Při dosahování úspěchu v jakékoli oblasti je stanovení osobních cílů zásadní součástí. Stanovení cílů stejným způsobem jako u 99 % populace však nemusí vždy přinést požadované výsledky. Metody typu SMART a podobně jsou nedostatečné. Výzkumy ukazují, že 1 % nejlepších lidí na světě si své osobní cíle stanovuje jinak, s využitím specifického způsobu myšlení a přístupu. Použití technik neurolingvistického programování při stanovování cílů může člověku pomoci osvojit si myšlení špičkového odborníka v jakékoli oblasti a dosahovat konzistentně většího a většího úspěchu. Zaměřením se na konkrétní výsledky a podrobným programováním úspěchu pomohou psychologické nástroje NLP pomoci změnit vnímání výzev a překážek a umožnit jim čelit. Tak lze například ovládnout zlozvyky, prokrastinaci, deprese, úzkosti a celou řadu stavů, které běžní psychologové, psychoterapeuté a psychiatři bez znalosti NLP řeší i roky, nezřídka bez významných úspěchů. Kombinace NLP se strategiemi konverzační hypnózy umožňují snadno překonat i kvalitní koučování, které stojí kolem 40 tisíc za 8 hodin. 

3. Používejte strategie nejefektivnějších expertů pro dosažení vašich cílů

NLP je mocný nástroj pro sebezdokonalování, který pomáhá jednotlivcům rozvíjet myšlení a strategie potřebné k dosažení úspěchu v jakékoli oblasti. Jednou z klíčových složek NLP je modelování chování a myšlenkových vzorců úspěšných osob ve vašem oboru. Studiem strategií nejefektivnějších odborníků ve svém oboru můžete získat přehled o technikách a postupech, které nejlépe fungují, a aplikovat je na své vlastní cíle. Dokážete tak klonováním úspěchu podobné věci  jako například uznávané osobnosti a zakladatelé světově významných a extrémně lukrativních značek. To může obsahovat pozorování a velmi podrobné psychologické analyzování způsobu jejich komunikace. Jejich návyků, rutin, myšlení,  přesvědčení a způsobů jakými přistupují k výzvám a řešení problémů. Začleněním těchto technik a strategií do své každodenní praxe můžete zlepšit své dovednosti a výkonnost, překonat překážky a dosáhnout většího úspěchu v osobním i profesním životě jako kdybyste si do své mysli instalovali jejich podvědomé dovednosti.

4. Analyzujte jazyk podvědomí a maximalizujte jeho účinky

Jazyk podvědomí hraje klíčovou roli při utváření našeho chování a reakcí na různé podněty. Analýza tohoto jazyka, pochopení asociačních propojení v mozku nám může pomoci hlouběji porozumět sobě samým a zlepšit naši výkonnost v různých oblastech života. NLP nabízí rámec pro analýzu jazyka podvědomí a maximalizaci jeho účinků. Použitím správných nástrojů  NLP se mohou jednotlivci naučit efektivněji komunikovat sami se sebou i s ostatními, překonat limitující bloky, viry v podvědomí a jejich překonáním dosáhnout většího úspěchu v jakékoli oblasti, na kterou se rozhodnou zaměřit. Je však důležité přistupovat k technikám NLP s důkladným porozuměním základních principů a požádat o radu kvalifikovaného odborníka s desítkami tisíc hodin praxe, aby bylo zajištěno jejich bezpečné a účinné použití.

5. Změňte neužitečné vzorce myšlení bleskovou metodou 

Metoda Bleskové přesmyku, se používá k přeprogramování nevhodných myšlenkových vzorců. Tato technika je založena na principu, že náš mozek zpracovává obrazy mnohem rychleji než slova a myšlenky na zapojení silné vůle. Pomocí vizuálních podnětů můžete změnit své myšlenkové vzorce a vytvořit pozitivní asociace. Při metodě bleskové analýzy jedinec identifikuje negativní myšlenkový vzorec nebo chování, které chce změnit, a vytvoří si mentální obraz požadovaného výsledku. Poté si vytvoří kód pro tzv. meta cíl, a naformátuje jej podle svého individuálního podvědomého vzoru identifikovaného analýzou minulých úspěchů. Když se objeví negativní myšlenka, trénovaný jedinec okamžitě přepne nervovou síť na obraz žádoucího výsledku, který negativní myšlenku nahradí. Toto cvičení se může stát automatickou reakcí, která časem účinně změní myšlenkový vzorec jedince. Metodou Bleskové změny během pár minut ovládnute postup, který lze použít k jednodušším změnám, ale i překonání zlozvyků jako kouření, přejídání…

6. Rozvíjejte meta myšlení

Rozvoj meta myšlení je účinná strategie, která může pomoci dosáhnout úspěchu v jakékoli oblasti jejich života jednotlivců i týmů. Meta myšlení zahrnuje uvědomění si toho, jak myslíme a analýzu vašeho myšlenkového procesu. Prostřednictvím meta myšlení mohou lidé identifikovat chyby v zacílení, překonat povrchnost myšlení implantovaného okolím, školami a nahradit ho konstruktivnějším a skutečně smysluplným. Tato oblast je klíčovým konceptem neurolingvistického programování, který využívá mnoho úspěšných osobností v různých oblastech ke zlepšení své výkonnosti. Pomocí NLP můžete naučit svou mysl používat nejproduktivnější vzorce a zaměřit se na zásadně zrychlenou cestu k řešení na místo noření se do problémů. Rozvoj dovedností meta myšlení vám může pomoci zlepšit vaše kariérní dovednosti, podpořit vaši kreativitu, zvýšit úroveň vašeho sebevědomí, a tak zlepšit vaši celkovou pohodu.

7. Využívejte kotvy

Jednou z klíčových strategií používaných v NLP je používání kotev. Kotva je fyzický nebo smyslový podnět, který vyvolává určitý emoční nebo mentální stav. Tyto kotvy lze využít k dosažení silných stavů produktivity, odolnosti a dalších zcela nových klidných reakcí na situace, které dříve vyvolávaly stres nebo úzkost. Chcete-li se například při prezentaci cítit sebejistě, můžete tento pocit ukotvit a snadněji a rychleji jej vyvolávat. Toto poměrně snadné cvičení kotvení vám pomůže dosáhnout stavu sebejistoty, kdykoliv to budete potřebovat. Pomocí kotev můžete vědomě vytvářet a ovládat své emocionální a duševní stavy, čímž znásobíte své možnosti v jakékoli oblasti života.

8. Maximalizujte svůj pokrok s neurologickými úrovněmi

To, že NLP je soubor nejmocnějších nástrojů, které vám pomohou dosáhnout úspěchu v celé řadě životních oblastí, o tom vás přesvědčí jedna z nejúčinnějších strategií, jíž jsou Neurologické úrovně. Ty se zaměřují na vytváření změn na hlubokých úrovní pro extra trvanlivost změny. Jde o zkoumání způsobů, jakými jsou různé aspekty našeho života, včetně prostředí, chování, dovedností, přesvědčení, hodnot, životních rolí, propojeny a jak se vzájemně ovlivňují. Pochopením těchto souvislostí můžeme identifikovat vazby, které je třeba zlepšit a definovat konkrétní opatření k  řešení. Maximalizujte svůj pokrok s neurologickými úrovněmi tím, že prozkoumáte svůj život na každé neurologické úrovni, identifikujete omezující přesvědčení nebo chování a vytvoříte plán, jak změnit své myšlení a jednání směrem k požadovaným výsledkům. Se správným použitím Neurologických úrovní budete schopni dosáhnout úspěchu ve všem, čemu věnujete svou pozornost.

9. Hypnotizující konverzací laďte vztahy s lidmi i dětmi

V rámci širšího oboru neurolingvistického programování existují techniky a strategie, které vám pomohou upravit vztahy s lidmi tak, abyste dosáhli úspěchu. Jednou z takových strategií je hypnotizující konverzace. Pomocí ní můžete komunikovat s druhými lidmi způsobem, který podporuje pozitivní změny. Klíčem k úspěšné hypnotizující konverzaci je navázat s druhou osobou raport a poté pomocí jazykových vzorců a tónu hlasu vytvořit uvolněné prostředí, ve kterém můžete předkládat návrhy a očekávat souhlas. Začleněním hypnotického jazyka a technik do rozhovoru si můžete vybudovat silnější spojení s druhými lidmi, zlepšit své komunikační dovednosti a dosáhnout čehokoliv v profesním i osobním životě.

Závěrem lze říci, že NLP je set mocných nástrojů, které vám pomohou nezávisle na vzdělání dosáhnout úspěchu ve všem, co si zamanete. Pomocí postupů, jako je meta koučování, kotvení, změn rámců, můžete upgradovat vaše myšlení a překonat doposud nepřekonatelné překážky, které vám stojí v cestě. Je důležité si uvědomit, že NLP není jednorázové rychlé řešení nebo zázrak, ale proces, který vyžaduje odhodlání k růstu. Základy, které získáte za pár dní můžete postupně rozvíjet a katapultovat vaše komunikační dovednosti k mistrovství nejpřesvědčivějších řečníků a lídrů, Také si můžete  zvýšit úroveň svého sebevědomí na úroveň přesahující radost ze znalostí z prestižních univerzit.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů