+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

ÚZKOST – příznaky, stavy, pocity a jak se jí zbavit

Úzkost je v dnešní době skloňována v mnoha směrech. Úzkost je běžná emoce stejně jako strach, vztek, smutek nebo štěstí a je důležitá právě pro přežití. Úzkost je mnohostranná emoce, která se může pohybovat od mírného neklidu, strachu, ale může se rozvinutou až v úzkostnou paniku. Jedná se o stav, který je charakterizován strachem, obavami a fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, nevolnost, bolest na hrudi a třes. 

Úzkost patří mezi přirozené lidské pocity, které se občas projevují nejen u dospělých, ale i u dětí. Nicméně, když se úzkost stává větší a nepříjemná, může to být náznakem hlubšího problému, a proto je důležité jí věnovat pozornost. Úzkost se během života dostává do cesty mnoha z nás. Nicméně, když se stane příliš dominantní, může způsobit zdravotní problémy a omezovat náš život.

Dobrou zprávou je, že existují způsoby, jak ji zvládnout a překonat.

Pochopte co je spouštěčem úzkosti

Úzkostné poruchy jsou vysilující a ovlivňují kvalitu našeho života. Pochopení spouštěčů úzkosti je zásadní pro efektivní zvládání a léčbu úzkosti. Hypnoterapie a přístupy zaměřené na trans mohou mnohem rychleji pomoci identifikovat a zmírnit tyto spouštěče. Úzkost může být způsobena řadou faktorů, které se liší od jednotlivce k jednotlivci. Přičemž mezi běžné spouštěče patří velké životní změny, problémy ve vztazích, finanční problémy ale i pracovní stres. Všechny tyto spouštěče mohou způsobit úzkostné myšlenky a roztočit negativní autohypnózu, což vede k začarovanému kruhu úzkosti a strachu. Uvědomíme-li si jaké příznaky úzkost vyvolávají, lépe můžeme převzít na úzkostí kontrolu a zvládnout tento stav.

Rozvíjejte mechanismy zvládání, cvičení všímavosti, hluboké dýchání, autohypnózu a další meditační techniky

Jednou z možných metod zvládání úzkosti je rozvoj mechanismů zvládání, jako je hluboké dýchání, meditace, relaxační techniky, fyzické cvičení nebo autohypnóza, které nám mohou pomoci zmírnit úzkost a podpořit stav relaxace.

Mezi ty nejsnadněji použitelné doma patří mindfullness, meditace. Tyto metody zahrnují věnování pozornosti přítomnému okamžiku bez posuzování nebo reakce na úzkostné myšlenky roztáčející negativní autohypnotické smyčky. Je důležité, abyste začlenili postupy správného poměru délky nádechů a výdechu spolu s autohypnózou do každodenní rutiny. Tyto návyky jsou prospěšné pro zvládání úzkosti v dlouhodobém horizontu.

Hypnoterapie je pak dalším nástrojem, který lze použít k řešení úzkostí, protože využívá stavy transu k posílení pozitivních intervencí a snížení negativních myšlenkových vzorců, které přispívají k úzkosti.

Vyhledejte odbornou pomoc 

Zatímco tradiční formy terapie, jako je kognitivně-behaviorální terapie neboli KBT, mohou být účinné, transové metody léčby jako je hypnóza získávají na popularitě. Bylo zjištěno, že hypnoterapie, která zahrnuje navození stavu podobného transu, je užitečná při řešení úzkosti přístupem do podvědomí a navrhováním pozitivních změn.

Úzkostné myšlenky a negativní autohypnóza – autosugesce selhání a katastrof – je tím, co udržuje naší úzkost při životě. Hypnoterapie pomáhá transformovat negativní myšlenky a vytvořit pozitivní asociace k obejití spouštěčů úzkosti, a tím negativní vzorce prolomit lépe než samotná KBT. S pomocí hypnoterapie je možné přímo v podvědomí odstraňovat úzkosti vznikající na základě podvědomých obrazů vyvolávajících obavy z budoucnosti. 

Důležité však je přistupovat k hypnoterapii, stejně jako k jakékoli jiné formě terapie, protože dlouhodobý účinek vznikne vedením vyškoleného odborníka na hypnoterapii nikoli zásahem esoterických či alternativních postupů, mezi které je hypnoterapie laiky mylně přiřazována.

Kromě hypnoterapie můžete vyhledat i systemickou psychoterapii, ta vám poskytne cennou podporu a vhled do pochopení a zvládání vaší úzkosti. Spolupráce s psychoterapeutem vám může pomoci identifikovat základní příčiny úzkosti a rozvíjet strategie zvládání symptomů na denní bázi.

Braňte se negativním myšlenkám a nahraďte je pozitivními

Negativní sebemluva je jedním z nejčastějších příznaků úzkosti a může být obtížné prolomit cyklus negativního myšlení. Nácvik eliminace vnitřních negativních výroků a přepnutí do pozitivního transu jsou účinnými nástroji, které pomohou snížit a odstranit úzkostné myšlenky. Pomocí strategií řízení představ a hypnoterapie pomáhá jednotlivcům přeškolit jejich mysl, aby se soustředili na pozitivnější myšlenky a přesvědčení.

Negativní autohypnózu lze nahradit pozitivní autohypnózou, která může vést ke zvýšení sebevědomí a sebeúcty. Naučit se odolávat negativním myšlenkám je zásadním krokem k překonání úzkosti a může být účinným způsobem, jak se osvobodit od negativních vzorců myšlení.

Hledejte další zdravé způsoby zvládání stresu

Nalezení zdravých způsobů, jak zvládat stres, je zásadní pro jedince, kteří trpí úzkostí. 

Nicméně pro ty, kteří preferují vědomé způsoby, jak se vyrovnat s úzkostí, může být užitečné psaní deníku, přestávky a kreativní aktivity. Zapisování do deníku může jednotlivcům pomoci identifikovat zdroj jejich úzkosti a umožnit jim vyjádřit své emoce v bezpečném prostředí. Přestávky a začlenění kreativních činností, jako je malování, meditace, jóga a jiné koníčky, může jednotlivcům pomoci užít si klidné chvíle a podpořit klid.

Nalezení správné metody individuálního snižování stresu lze dosáhnout pomocí pokusů a omylů a je důležité si uvědomit, že spouštěče a mechanismy zvládání se u každého mohou lišit.

Závěrem lze říci, že úzkost je běžným problémem duševního zdraví a může být neuvěřitelně obtížné se s ní vypořádat. Existuje však strategie, které mohou lidé použít ke zmírnění své úzkosti, včetně praktikování všímavosti, pravidelného cvičení, dechovými technikami, vyhledání odborné pomoci a začleněním meditaci a relaxace do života. Pokud však má úzkost kořeny v podvědomí, mohou být tyto metody málo účinné. V tom případě může být pomocnou rukou hypnóza. Hypnóza, hypnoterapie pomáhá přímo odstraňovat úzkostná pocity vznikající z podvědomých obrazů způsobujících strach z budoucnosti. Je to účinný způsob, jak se s problémem vypořádat a najít vnitřní klid a stabilitu.

Ukončete obavy požádat o pomoc, pokud bojujete s úzkostí, vyhledejte odbornou pomoc a pamatujte, že s časem a tréninkem je možné tuto výzvu zvládnout a překonat.

Pro účinnou terapii je důležité najít kvalitní a zkušené psychoterapeuty, kteří budou umět klientovi správně přiblížit proces hypnoterapie a umožní mu zvládat své problémy vlastní silou. Pokud se i vy potýkáte s problémy spojenými s úzkostí, přemýšlejte o hypnoterapii jako možné cestě ke zlepšení svého stavu.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů