+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

CO JE SYSTEMICKÁ TERAPIE?

Systemická terapie je velmi účinná terapie pracující se systémem interakcí vznikajících díky šíři za ní stojících poznatků a speciálnímu aranžmá. 

Systemická terapie nehledá odpověď na otázku „proč?‘‘, jejím úkolem není nalézat příčiny, nýbrž odhalovat podněty, které klientům pomáhají vyvíjet nové vzorce smýšlení a chování, přijímat novou podobu organizace, která by umožňovala růst. Při tomto způsobu práce s klienty je velmi důležité zaměření se na minulé úspěchy (výjimky z problému), přítomné zdroje a budoucí možnosti (cíle, vize preferované budoucnosti…), což je v moderní psychoterapii pokládané za užitečnější než podrobné rozebírání selhání a neúspěchů v minulosti.

Systemická terapie je terapií nedirektivní, může být podpůrná i rekonstrukční, odkrývající, je náhledová i akční a má velmi široké použití. Hodí se pro jednotlivce, partnery, rodiny, tak i pro řešení problému ve skupinách například zaměstnanců a firmách v modifikacích jako je například systemické koučování a narativní management. Velkou roli zde hraje ochota, spolupráce a aktivita klienta.

Hlavním úkolem systemického terapeuta je podněcovat klienty k novým způsobům uvažování o problémech, a tak dochází k rozrušení nefungujících vzorců, a tím i problémů.

Využívání reflexního týmu v systemické terapii

V systemické terapii se využívá toho, že „víc hlav, víc ví“ respektive si všimne více možností v kratším čase než při jinak prováděné terapii. Systemický terapeut se proto při své práci s klienty může nechat sledovat tzv. reflexním týmem, ten zpravidla tvoří 2 – 3 kolegové. Na členy týmu se terapeut může obrátit několikrát během sezení, a ti pak mezi sebou reflektují, co se v terapii odehrálo. Otvírají se tak nové perspektivy umožňující klientovi snadněji se zbavit omezujících forem jednání a jít za cíli s mnoha novými možnostmi. Užitečnou formou je v tomto smyslu nahrávání psychoterapeutického sezení se souhlasem klienta na videokameru eventuelně pořízení audio záznamu. Takto je možné celý proces terapie urychlit.

Systemická terapie rozlišuje čtyři cesty – kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci


1. Doprovázení je způsob práce vhodný pro lidi s těžko změnitelnými stavy a nemocemi. Klient přesto může sdílet své prožitky s někým, kdo pro něj má pochopení.

2. Vzdělávání je v pojetí systemické terapie poskytování informací, předávání zkušeností. Klient si v tomto případě objednává zhodnocení nějakého svého názoru nebo si objednává informace, které mu chybí.

3. Poradenství je poskytováním nápadů, jež rozšiřují klientovi možnosti vypořádat se s náročnou situací.

4. Terapie je cestou k řešení problému, při kterém terapeut objevuje a rozvíjí klientovi vlastní schopnosti a dovednosti, podporuje ho v jeho kompetencích.

Jaké jsou výsledky systemické terapie

Systemická terapie vede k podnícení změny, k níž klient sám dozrává, nebo změny, k níž by klient bez terapeutické reflexe, uzavřen ve svých myšlenkových kruzích, nedošel. Změna přichází, když klient pocítí, že ji potřebuje a ztotožní se s ní.

Jaké jsou směry systemické terapie

Na řešení orientovaný přístup – konstruování budoucnosti v níž problém není přítomen. Formulování představy cíle a postupných kroků. (Školy – Steve de Shazer a Insoo Kim Berg)

Narativní přístup – proces vymaňování klienta z problému a konstruování nového životního příběhu. (Školy – Michael White a David Epston)

Hamburská škola – nalézání nových rozlišení, podněcování změn reflektováním dilematu.  (Škola – Kurt Ludewig viz čtyři kvadranty profesionální psychoterapeutické pomoci)

Výše uvedený popis na téma systemická terapie je velmi zjednodušený pro účely orientace laiků a klientů, kteří hledají psychoterapeutickou pomoc. osobně ve své terapeutické praxi využívám systemickou psychoterapii zaměřenou na řešení, kterou kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií NLP. Kombinací těchto směrů dochází k výraznému zlepšení problémů během tří až šesti 90 minutových setkání.

Hledáte-li psychoterapeutickou pomoc, hledejte mezi terapeuty, kteří mají dlouhodobé psychoterapeutické výcviky (zpravidla 5 – 6 let). Pomoc vám v tom může např. i adresář České asociace pro psychoterapii, která sdružuje zodpovědné psychoterapeuty a psychoterapeutky, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky členství a podmínky kontinuálního vzdělávání a supervize. 

Bohužel dnes může být terapeutem kdokoliv. Je to termín, který nemá žádnou oporu v zákoně, a tudíž se jím může beztrestně ošívat kdokoliv, přestože nemá žádnou oficiální kvalifikaci k tomu, aby vám pomohl. Stačí mu k tomu, aby si přečetl pár odborných knih, absolvoval nějaký ten seberozvojový kurz a řekl si, že je dostatečně erudovaný k tomu pomáhat druhým.

Buďte ve svém výběru obezřetní.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů