+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

JAK SE EFEKTIVNĚ ROZLOUČIT S PROBLÉMY? PONOŘTE SE DO LÉČBY SDÍLENÍM!

Moderní terapeutické sezení má v dnešním světě doslova cenu zlata. Nejenom, že se díky němu můžete zbavit celého spektra překážek, které vám brání rozvíjet váš potenciál a žít harmonický život, ale ještě máte na vybranou z bohatého menu různých možností. Své problémy tak můžete vzít zeširoka a postupovat v souvislostech skutečně do hloubky při individuálním sezení nebo se třeba vydat dynamickou cestou uzdravení ve skupině. Hlavní výhoda tkví především v tom, že útrapami, které právě prožíváte, prochází také stovky dalších lidí, se kterými můžete své úspěchy, pády, pokroky i zlepšováky sdílet a postupovat tak mnohem efektivněji.

Zamyslete se, jak skvělé by bylo znát zkratku k rychlému zasáhnutí centra vaší bolesti…

Ukažme si, jak funguje síla skupiny v praxi. Představte si, že jste přijali pozvání na návštěvu k přátelům, ale máte za sebou náročný den, jste unavení a s náladou na bodu mrazu. Na zrušení je pozdě, proto splníte svou společenskou povinnost a vyrazíte. Když se však ponoříte do jedinečné atmosféry plné smíchu, vyprávění zábavných historek z dovolené a vzpomínání u fotografií, vaše duše se pomalu dosytí a nálada najednou strmě vzlétne. A přesně takto funguje kouzlo jakékoliv skupiny, kterou něco propojuje.

Kolektivní dynamika v tomto směru rychle rozvazuje jazyk a vytváří uvolněnou atmosféru, což pomáhá otevírat mnohdy „zaseknutou“ mysl neschopnou vystoupit ze zacyklení, myšlenkových bloků i oprášit zapadnuté vzpomínky. Pokroky se díky tomu dějí prakticky před očima. Jen samotné zjištění, že někdo druhý prochází něčím podobným jako vy, vytváří zvláštní pouto, které je živnou půdou pro vytvoření magického prostoru pro oživení a uzdravení. V bezpečném prostředí tak může každý sdílet své obavy, touhy a myšlenky bez hrozby odsuzování.

Kde má skupinová terapie svůj původ?

Jeden z hlavních zastánců a průkopníků skupinové psychoterapie, Irvin D. Yalom se zasloužil o popularizaci této metody jakožto velice efektivního způsobu, jak si rychleji, a tím pádem i levněji pomoci od problémů. Jeho nadčasová tvrzení patří mezi klíčové principy skupinové terapie dodnes. V první řadě klade důraz na zasetí semínka naděje, že lze jakýkoliv problém zvládnout. Sledováním úspěchů ostatních členů skupiny se vnitřně ujišťujete, že jste téhož také schopni. Dalším povzbuzením je vědomí, že váš problém není žádnou raritou, a potýká se s ním spoustu dalších lidí, se kterými si můžete být vždy vzájemnou oporou a nenést tak své břímě o samotě. Z této skutečnosti také vyplývá největší výhoda a tou je kolektivní moudrost. Máte neustálý přísun praktických informací, a vyhnete se tak strategii pokus-omyl. Místo toho se vydáváte cestou, která se již někomu druhému vyplatila. Výrazně také zlepšíte své sociální dovednosti, vystoupíte ze své sociální bubliny a naučíte se komunikovat jiným způsobem než dosud.

Ve světě pak existuje ještě mnoho dalších typů skupinových terapií, včetně terapií pro léčbu závislostí, bolesti, poruch příjmu potravy, úzkosti, deprese a mnoha dalších psychických problémů. 

Proč jít cestou skupinové terapie?

Při sdílení se vzájemně inspirujeme, učíme se a rosteme. Lidé jsou zde zkrátka „na stejné vlně“.  Pokud by například na individuální terapii dorazil kuřák, který chce skoncovat se svým zlozvykem, doporučím mu několik prověřených tipů, jak postupovat. Hledání ideálního řešení však může chvíli trvat a v tomto směru hraje neméně důležitou roli i osobní prožitek. Já nemohu mít všechny zkušenosti z životů mých klientů a nové úhly pohledu mají velkou cenu, protože ‚‚víc hlav víc ví.‘‘ 

Skupinová terapie je však mnohem více než jen sdílení zkušeností, úspěchů a konkrétních prožitků. Pomáhá výrazně urychlit AHA momenty a vznik nových pohledů, dokáže tak zabrnkat na tu správnou strunu toho, co bude nejlépe sedět právě vám.

Je to právě dynamika skupinové interakce, která má často větší sílu než individuální terapeutické sezení. Společně se radíme a pomáháme si najít různé nápady a strategie, jak se vypořádat s problémy, kterým právě čelíme. V bezpečném prostředí dopředu odhalíme různé varianty problémů, a tak se na ně připravíme a eliminujeme jejich vznik v budoucnosti. Za zlomek vašeho času se tak doberete efektivnějšího řešení konkrétního problému, který řeší spoustu dalších lidí.

Účastníci mohou být skutečně překvapeni rychlostí, s jakou mohou rozpoznat a měnit negativní vzory, se kterými by se normálně vypořádávali i mnoho let. 

Tento efekt pomáhá prohloubit i zapojení hypnózy, jakožto nástroje umožňujícího přímý přístup k podvědomým vzorcům mysli. Díky tomu se stávají zážitky i kognitivní funkce mnohem intenzivnějšími. Proniknutí do hlubších vrstev mysli navíc výrazně zkracuje dobu potřebnou k dosažení průlomových momentů na cestě k uzdravení.

Výhodou skupinové terapie je i praktický nácvik dovedností, které pomáhají problémy eliminovat. Ve skupině můžeme rozvíjet své sebevědomí, učit se posilující komunikaci a získávat hluboké pochopení o naší psychice. V kolektivu nikdy nejste osamělí, vytváří se tak prostor pro bezpečný trénink nových dovednosti, které vás dovedou k úspěchu. Vše je připraveno tak, aby účastníci ovládli principy emoční regulace, hluboce pochopili své psychiky a prožívali více životní pohody a klidu.

Skupina však není jen místem pro sdílení vlastních zkušeností, ale můžete se také učit od ostatních, naslouchat jejich příběhům a nacházet u nich inspiraci a pochopení. Ve skupinové terapii jsou všichni rovnocennými partnery. Máte zde jedinečnou příležitost k praktickému tréninku komunikace a interakce s ostatními.

Chcete být součástí terapeutické skupiny?

Proces kolektivního uzdravení skrze tematické terapeutické skupiny má mnoho nesporných výhod, z nichž je nezanedbatelnou položkou také úspora času, a tím i financí, ale navíc lze aplikovat v podstatě na jakýkoliv problém či společný zájem. Je však zapotřebí si uvědomit, že přijdete vyřešit pouze jeden ze svých problémů, který může zakrývat hlouběji ukrytý plevel. Rozhodně tak nepodceňujte sílu individuální terapie i přes výhody té kolektivní. V současnosti pracuji se dvěma terapeutickými skupinami. V jedné skupině se zaměřujeme na problémy se spánkem či nespavostí a druhá je určena lidem, bojujícím s úzkostmi nebo panickými atakami, ale v budoucnu bych rád seznam skupin ještě dále rozšířil. Skupinová terapie dokáže přinést úlevu a řešení, stačí jen vaše rozhodnutí chtít ve svém životě něco změnit.

Každý problém má totiž své řešení a často je blíže, než byste čekali.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů