+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

14 ZPŮSOBŮ AUTOHYPNÓZY V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ

Věděli jste, že autohypnózu můžete využít v každodenním životě na více jak 14 různých způsobů? 

Ano, je to tak! Autohypnóza je velmi mocný nástroj, který může pomoci s různými problémy a cíli. Uleví od stresu, zlepší spánek a dokonce i zvýší sebevědomí. A nejlepší na tom, že můžete praktikovat autohypnózu kdykoli a kdekoli, zcela zdarma! V této době, kdy se mnoho lidí snaží najít způsoby, jak si ulevit od stresu a zlepšit celkovou pohodu je autohypnóza skvělou volbou. V tomto článku vás seznámím se způsoby, jak si pomáhat pomocí autohypnózy každý den. 

Jak funguje autohypnóza

Autohypnóza je fascinující technikou pro dosažení hypnotického stavu, ve kterém můžete ovládat své myšlenky a chování. Dostáváte se tak do rozpoložení, kdy jste více otevřeni změnám než při jakékoliv jiné metodě, a můžete tak efektivněji ladit svá vlastní přesvědčení i reakce na různé situace. Součástí této techniky jsou sugestivní fráze, vizualizace a příběhy, které vás přirozeně dovedou k vytvoření nových návyků a motivací. Možná pro vás bude překvapením, že autohypnóza dokáže řešit také bolesti, depreseúzkosti. Díky ní tak můžete najít klid a harmonii v každodenním životě, ale také mnohem snadněji dosahovat stanovených cílů, a tím i životního štěstí.

Zvládnutí bolesti

Autohypnóza zejména ve spojitosti s nejmodernějšími poznatky může být účinným způsobem, jak zvládnout bolest. Hypnotický stav může pomoci uvolnit napětí a stresové emoce, což může snížit pocit bolesti a nakonec vést k lepšímu zvládání bolesti. Díky autohypnóze můžete také naučit svou mysl ignorovat bolest, což může být účinným způsobem, jak zlepšit kvalitu života. Naučte se kontrolovat vlastní mysl a zmírnit bolest pomocí mnoha pestrých postupů autohypnózy. Díky tomu můžete vést plnohodnotný život bez omezení, která s sebou bolest přináší. 

Kontrola úzkosti

Kontrola úzkosti je jednou z oblastí, kde autohypnóza poskytuje skutečně velkou pomoc. Pomocí autohypnózy můžete rychle zvládat záchvaty úzkosti a paniky, a zlepšit svůj celkový pocit klidu. Jediné, co je k tomu třeba je upustit od všeho, co je v neodborné veřejnosti o hypnóze tradováno. Správná a cílená hypnotická praxe převzatá od zkušeného hypnoterapeuta naproti autogenním tréninkům, vizualizacím a řízeným meditacím jsou dva zcela odlišné tábory řízení mysli.

S autohypnotickou kontrolou myšlenek budete schopni snadno ovládat své myšlenky a emoce, což vám umožní udržet se v klidu i v náročných situacích. Nový program pro zpracování úzkostlivých a podobně oslabujících myšlenek zlepší stav mysli přínosněji než pasivní užívání léků, které mají řadu nežádoucích efektů, včetně vzniku závislosti. Nemohou tak přinést zásadní schopnost regulovat stavy mysli a pouze odsouvají problém dále v čase, místo aby jej řešily. Naprostým paradoxem je fakt, že například stomatolog před zákrokem i po něm udělá rentgen a tak má jistotu, že je problém vyřešen zatímco antidepresiva a jejich účinnost jsou měřena pouze slovně, nikoli měřením před a po. Pravidelná praxe autohypnózy proto může vést k překvapivě rychlému uvolnění od úzkostí a dlouhodobému zlepšení stavu naprosto přirozeně, což je možné měřit řadou způsobů. 

Zlepšení osobních schopností s autohypnózou

Zlepšení sebedůvěry

Zlepšení sebedůvěry je jedním z mnoha benefitů, které můžete získat díky uvádění se do transu. Program Sebejistota trvale umožní zlepšit schopnosti pro potřebnou vnitřní sílu v této oblasti. Díky sebe-hypnoterapeutickým sezením a speciálním meditacím můžete zvýšit svou schopnost uvolnění od překážek. 

Zlepšení motivace

Zvýšení motivace je neuvěřitelně užitečné při dosahování vašich cílů, a autohypnóza využívající poznatky jednoho z předních světových odborníků profesora Roberta Diltse je k její stimulaci velmi důležitá. . Můžete posílit svou vnitřní motivaci, usměrnit své myšlenky a zkrátit si tak cestu ke svým cílům. Opět však bez sugescí o tíze těla či uvolňování končetin zastaralého typu autogenních tréninků. To jsou již psychologické druhohory a těžko si osvojíte postupy dnes již vhodné jen pro dinosaury. 

Jakkoli různí mentální koučové doporučují vizualizace dokončení projektu nebo zvládnutí náročného úkolu, a tvrdí, že to pomůže k dosažení cíle, tak je to jen polopravda, která paradoxně může vést k vyšší míře selhávání, pokud tam chybí správné ‚‚ingredience‘‘.  Autohypnóza pomáhá odstranit různé bloky v myšlení, které vám mohou bránit v dosažení vašich cílů, ale jen když je učí praktici a nikoli různí neorganizovaní terapeuté a léčitelé.  Chcete-li mít  skutečnou podporu  můžete vyhledat specialisty v této oblasti, kteří patří do ČAP – České asociace pro psychoterapii a mají patřičné výcviky. S autohypnózou tak můžete být sebejistější, více odhodlaní a moudře fokusováni na dosažení vašich cílů, což vám pomůže dosáhnout úspěchu v každodenním osobním i profesním životě.

Zlepšení produktivity pro jednotlivce i firemní týmy

Autohypnóza je ve spojitosti s time managementem nové generace účinným nástrojem pro zlepšení produktivity i v pracovním životě. Pomocí autohypnózy se můžete naučit soustředit se na své úkoly, eliminovat nadbytečné myšlenky a redukovat největší brzdu produktivity, stres. Výhodou je také přijímání nových organizačních pravidel pro optimalizaci pracovního procesu a správné postupování dle priorit. Tyto postupy jsou zvláště užitečné pro pracovníky, kteří mají těžkosti s koncentrací pohybují se v náročnějším prostředí, nebo kteří chtějí jednoduše zvýšit svou produktivitu, a tím i cenu na trhu práce.  Díky efektivní orientaci v čase a lepším výsledkům při práci také můžete získáte lepší postavení a plat.

Použití autohypnózy k dosažení cílů

Podpora hubnutí

Podpora hubnutí je jednou z nejrozšířenějších aplikací autohypnózy. Autohypnóza je zásadní výzbrojí pro ty, kteří chtějí zhubnout. Pomůže korigovat prožívání, myšlení, postoj k jídlu a fyzické aktivitě. Autohypnóza vám umožní rozvinout vnitřní motivaci a energii k tomu, abyste dokázali dodržovat plán váhového managementu. Pomocí cílené autohypnózy navíc můžete zvládat i extrémně náročné odolávání laskominám a ovládání „vlčího hladu“, které jinak bývá základním kamenem úrazu, a tím i zdrojem pocitu selhání a nekonečné smyčky jojo efektu.

Díky autohypnóze si o sobě vytvoříte pozitivní obraz, a posílíte tak své sebevědomí. Zapojte autohypnózu jako důležitý pilíř i do svého hubnoucího plánu a uvidíte, o kolik snadnější může být získání zdravé postavy.

Zlepšení financí

Opakované vstupování do kreativního typu transu je velmi užitečné jak pro vylepšení vašich financí, tak pro cestu k opravdovému bohatství. Zvýšování sebehodnoty je klíčem k tomu, abyste nejen dosáhli nových finančních zisků, ale abyste je také dále rozvíjeli. Kreativní rozvoj pomáhá objevovat nové příležitostí v oblasti podnikání. Využití autohypnózy se stává stále více významnou součástí mnoha úspěšných finančních poradců a podnikatelů, tak to můžete využívat i vy. Už jste si všimli jak se z podvědomí linou nové impulzy nadšení do vašeho vědomí?

Autohypnóza pro zlepšení duševního zdraví

Podpora překonávání deprese

Autohypnóza v kombinaci s postupy time-lines, zacházení s podvědomými metaprogramy jsou velmi účinnými postupy při překonávání deprese. Bez těchto nástrojů je obtížné pomoci lidem zlepšit svou náladu a zmírnit symptomy deprese. Při správném nasazení však tyto zbraně pomáhají zvýšit optimismus, energii a schopnost řešení dříve bezvýchodných situací. Autohypnóza je ale také velice účinnou prevencí rozvoje depresí. Snadno se díky ní vyhnete depresivním výčitkám, sebeobviňování či generalizovanému zaměřovaní pozornosti na negativa. Tyto hluboce zakořeněné negativní návyky nahlodávají interní pohodu a vedou často k dlouhotrvající cyklické depresi. Pomocí autohypnózy tak lidé mohou zlepšit jejich celkové psychické zdraví a cítit se opět spokojení.

Autohypnóza pro vzdělávání a rozvoj

Upgrade paměťových technik

Zlepšení paměti pomocí autohypnózy je nejen účinné, ale pomáhá také  rozvíjet kreativitu. Vyladěné paměťové techniky vám pomohou základně si pamatovat 3 x rychleji a snadněji.  Postupně však můžete navazovat i na techniky pro pokročilé, se kterými se dostanete i na 7 až 20 x lepší zapamatovávání. Vývoji originálních a účinných postupů jsem věnoval přes 30 let, a překonal tak dokonce i doporučované metody od mých kolegů z paměťových soutěží.  Základem je navození stavu lehké autohypnózy, kterou lze podstatně zvýšit soustředění, a zaměřit se na trvanlivější zakódování toho, co si potřebujete zapamatovat. Na kurzech Angličtina s hypnózou jsem po roce 2001 ověřoval a dále vylepšoval účinnost těch nejefektivnějších postupů a vytvořil i online verzi Anglicky Fantasticky. Díky ní má každý, bez ohledu na věk či talent, možnost konečně zažít splněný sen o nastartování myšlení v cizím jazyce bez brzd v podobě lpění na gramatice či obav z chyb. Jakmile ovládnete soubor přes čtvrtstoletí ověřovaných originálních strategií (žádný klasický Major systém, ani metoda Loci a podobně), můžete získat výhodu v různých oblastech svého života, od vzdělávání, kariéru, sport či jakékoliv jiné cíle.

Podpora kreativity

Autohypnóza je nutným nástrojem pro podporu efektivity tvůrčího procesu. V průběhu autohypnózy se člověk dokáže nejlépe nořit do podvědomí a objevovat nové myšlenky a nápady. Už jen schopnost uvolnit se od napětí a přílišné snahy o řešení pomáhá snížit stres a dosáhnout uvolnění, což je klíčem k rozvoji kreativních schopností. 

Tvořivost lze pomocí autohypnózy efektivně nastartovat zejména v těchto situacích:

  • Při kreativních blocích pomáhá autohypnóza zmírňovat stres a napětí, které bývají jejich zdrojem.
  • Při potřebě uvolnění tvůrčích schopností a objevování nových myšlenek.
  • Před počátkem tvůrčího procesu k usnadnění vizualizace pro snadnější představu o výsledku. Efektivně tak zacílíte pracovní proces a prohloubíte schopnost soustředění.
  • Pro podporu celkového zdraví. Můžete tak pracovat na svých cílech a projektech bez zbytečných překážek v podobě fyzických nebo psychických potíží.
  • Pro pomoc s udržením a upevněním pozitivních myšlenek v přístupu k práci.

Využitím autohypnózy v průběhu kreativního procesu tak mohou lidé posílit svou schopnost být maximálně přítomni a plně soustředěni přesně podle svých potřeb. Nejsou tak vydáni na milost nálady, odpočatosti, fyzické kondice i emocionálního rozpoložení. Tento nástroj může pomoci lidem být mnohem kreativnější a produktivnější, a dosahovat tak výsledků mnohem dříve než jakýmikoli jinými konvenčními postupy založenými jen na využívání vědomé části mysli.

Podpora celkového zdraví

Autohypnóza může být vynikajícím nástrojem pro podporu celkového zdraví. Díky vstupování do transu lze snížit hladinu stresu, zlepšit spánek a dokonce i zvýšit imunitu. Při provádění autohypnózy se sami přesvědčíme o tom, že máme schopnost ovlivnit nejen své vnitřní pocity, ale i tělesné funkce. Proto se autohypnóza může hodit při řešení různých zdravotních problémů, například při bolestech hlavy, nebo i při regulaci krevního tlaku. Využijte autohypnózu pro podporu vašeho celkového zdraví a staňte se aktivním tvůrcem svého vlastního zdraví.

Podpora těhotenství a porodu

Autohypnóza může pomoci těhotným ženám zvládat stres a úzkost a také zlepšit kvalitu spánku. Pomocí pozitivních sugescí může být ženám poskytnuta mentální podpora při přirozeném porodu. Podle výzkumu může autohypnóza také omezit nutnost použití léků proti bolesti a dokonce i snížit počet císařských řezů. Pokud chcete zlepšit své šance na přirozený a bezbolestný porod, může být účast na kurzech autohypnózy skvělou volbou pro vás.

Využití autohypnózy při cestování

Využití autohypnózy při cestování je přínosným způsobem, jak si užít dlouhé cestování naplno a relaxovat. Autohypnózu můžete použít k odstranění strachu z létání, zlepšení spánku během cesty, snížení stresu z cestování a k nalezení pocitu klidu a pohody během celého zážitku. Pomocí autohypnózy si můžete vizualizovat krásné místa, kam cestujete, protože vizualizace pomáhá uklidnit mysl a přivést pozitivní emoce. Stačí se jen pohodlně usadit, zavřít oči a dostat se do hypnotického stavu, kde můžete řídit své podvědomí a tím i své reakce během cestování. Využití autohypnózy při cestování je neocenitelným nástrojem pro ty, kteří chtějí užít cestování naplno a bez stresu.

Získejte kontrolu nad svým životem

Získejte kontrolu nad svým životem s autohypnózou! Otevřete úžasné možnosti pro zlepšení produktivity, motivaci a zdravý růst sebedůvěru. Pokud se trápíte s úzkostmi, depresemi nebo bolestmi, vyhledejte vždy odpovídající odborníky a jako doprovodný program aplikujte i pravidelnou autohypnózu. Vstupování do transu je velmi cenné pro podporu hubnutí, rozvoj bohatství jak v psychické tak materiální rovině. Pokud někdo z blízkých při cestování letadlem trpí obavami, pak mu doporučte získat klid díky autohypnotické kontrole prožívání. S autohypnózou můžete lépe zvládnout těhotenství a porod, v těchto případech však počítejte s přípravou několik týdnů a v jejich průběhu před porodem. Pozor, vyhněte se zastaralým návodům v knihách na toto téma či v kurzech, kde je více než devadesátiprocentní část obsahu věnována standardním znalostem  a jen velmi málo nácviku vstupování do transu. Nezodpovědně reklamy v této oblasti vedou ke zklamání způsobené nikoli hranicemi autohypnózy, ale nezodpovědným vedením lidmi bez letité hypnoterapeutické praxe pro práci s bolestí. 

A i když nerodíte, darujte si šanci znovuzrození do života hypnotizujících příležitostí. Takových, které jsou majoritní části společnosti, přehlížející sílu podvědomí, uzavřeny. Darujte si život plný tvořivosti a celkového zdraví. S autohypnózou můžete, oproti jiným cestám, konečně získat kontrolu nad svým životem

TRANSportu do nové budoucnosti ZDAR! 

PS: Proč na závěr chybí slovo úspěch? Protože obsahuje Spěch a moudrá cesta k zrychlení vede přes zpomalení a ponoření do zdrojů v nitru podobně jako je zpomalení a spánek zdrojem energie a zdraví. 

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů