kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Libor Činka

hypnoterapeut, psychoterapeut, lektor

 • úzkosti a deprese
 • nespavost
 • fóbie
 • bolesti
 • paměť a učení
 • sebevědomí
 • vztahy a komunikace

Filip Kopecký

kouč, průvodce a psychoterapeut ve výcviku

 • sebe vědomí a přijetí
 • vyhoření a hodnoty
 • osobní hranice
 • vztahy a komunikace
 • rodičovství
 • přechod do dospělosti
 • quarter life crisis

Ellen Činková

lékařka, průvodkyně efektivním učením a myšlenkovým mapováním

 • techniky a strategie učení
 • myšlenkové mapování
 • timemanagement učení
 • motivace
 • mnemotechnické pomůcky
 • metodika učení se pro pedagogy
 • příprava na zkoušky a přijímačky

Libor Činka

hypnoterapeut, psychoterapeut, lektor

S čím vám mohu pomáhat?

 • úzkosti, deprese, panické ataky
 • nespavost a další spánkové problémy
 • fóbie, strach
 • bolesti, tinnitus, alergie, intimní problémy, psychosomatika
 • sebevědomí, sebehodnota
 • vztahy a komunikace
 • paměť a učení

martina ondrušová

hypnoterapeutka, psychoterapeutka, lektorka

S čím vám mohu pomáhat?

 • úzkosti, deprese, panické ataky
 • nespavost a další spánkové problémy
 • sebevědomí, sebehodnota, sebepoškozování
 • respektující komunikace rodič - dítě
 • vztahy a komunikace
 • psychosomatické obtíže
 • fóbie, strach

libor Činka

hypnoterapeut, psychoterapeut, lektor

Můj život utváří touha po vědění. Rád přicházím věcem na kloub a již od dětství mě fascinoval mozek a jeho možnosti. Vášeň pro mozek mě dovedla k absolvování tréninků u nejlepších kapacit v mnoha zemích světa. Po stovkách hodin výcviků (dnes již více než 1500 hod.) a více jak 22 letech praxe se věnuji hypnoterapii, systemické psychoterapii a učím ostatní lidi používat mozek na maximum.

Svůj první výcvik hypnotické a nehypnotické psychoterapie jsem absolvoval již v roce 2002, na který jsem navázal akreditovaným výcvikem v systemické psychoterapii pro zdravotnictví ISZ a dalšími výcviky v Ericksonovské hypnóze. Neurolingvistické programování (NLP) jsem se učil  u autora Dr. Richarda Bandlera v Aglii.

Výcviky hypnózy jsem absolvoval u Paula McKenny a u Igora Alexandera Ledochowského, který se důsledně řídí svým heslem: „Hypnóza pro dobro.“  
V psychoterapii a hypnoterapii mi je vzorem slavný Milton H. Erickson.

Inspirací pro vyvíjení mých vlastních metod zrychleného učení mi byl výjimečně pokrokový profesor Georgi Lozanov. Za to, že jsem se mohl naučit hypnotizovat v češtině a rozvíjet tak naučené od zahraničních trenérů děkuji zejména MUDr. Františku Matuškovi, ke kterému i dnes velmi rád zajdu na supervizi. Díky těmto osobnostem jsem dnes tím, kým jsem, a pomáhám ostatním lidem používat mozek na maximum.

Kromě zasazování nejmodernějších postupů do vzdělávání usiluji o zvýšení povědomí o nových pohledech na hypnoterapii. Prostřednictvím nejen článků v médiích se snažím vzdělávat laickou veřejnost v poznání, že regresní terapie a různé alternativní pseudo-postupy jsou velmi nebezpečnou formou manipulace s myslí a pamětí (tzv. Forerův efekt), a mohou vést nejen k nocebo efektu, ale nezřídka k přesvědčením vytvářející celoživotní omezení a strádání. 

Každý týden se v mojí poradně setkávám s lidmi s nejrůznějšími problémy. Přicházejí za mnou ženy i muži, kteří mají potíže se spánkem, sebevědomím, soustředěním, 
učením.... Jiní se potřebují zbavit strachu, úzkostí, panických atak nebo mají nesnáze ve vztazích. Přicházejí za mnou vrcholoví sportovci, kteří hledají mentální koučink, aby dosáhli lepších výsledků.

Klienty nevnímám přes diagnózy a různé nálepky, protože tento způsob nálepkování by mi bránil vidět člověka jako individualitu s jeho jedinečným příběhem. Mohlo by se stát to, co se děje ve zdravotnictví. A to, že lékař vidí pacienta a jeho diagnózu, namísto klienta a jeho životní příběh. Diagnóza totiž často působí jako velmi silná sugesceparalyzuje nás od dalšího hledání účinného řešení.

Není tedy důležité jakou máte diagnózu, důležitá je vaše touha něco změnit a vaše naděje, se kterou za mnou přicházíte.

Mou vizí je svět, ve kterém lidé umí pracovat se superpočítačem, který se nachází mezi jejich ušima. Ve školách, v práci i v osobním životě. Svět, ve kterém se ve školách učí podle pravidel mozku. Svět, ve kterém učitelé ví, jak hlava pracuje a umí to naučit také své studenty. Firmy, ve kterých se pracuje výkonně a radostně zároveň.

Víc jak 30 let vedu kurzy a tréninky, vytvářím online programy. Ukazuji lidem, že trénovat mozek a jeho schopnosti jde v každém věku a nově mě můžete vidět a slyšet v podcastu HYPNOsféry.

Specializační výcviky a kurzy

> McKenna Breen Limited & The Society of NLP licencovaný výcvik NLP u Richard Bandler, Paul McKenna a Michael Breen

> Středisko psychosociálních služeb Praha - Hypnotická a nehypnotická psychoterapie

> ISZ (dříve Institut pro systemickou zkušenost)- výcvik systemická psychoterapie

> National Guild of Hypnotists - Hypnotism training

vyškolený hypnoterapeut podle mezinárodního standardu Ericksonianské hypnózy a NLP komunikaci v rozvoji osobnosti,

Člen NGH - National Guild of hypnotist od roku 2009

> Institut Street Hypnosis

>The International association of professional conversational hypnotists

členem IAPCH. (The International Association of Professional Conversational Hypnotists )

> Personality INSIGHTS INSTITUTE  - "Understanding personality styles"

> Hypnoterapeutický Výcvik  - John Overdurf - Trance of a Lifetime

> Krizová intervence: Systemický přístup při práci s krizí

> Základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí 

> Základy narativního přístupu v praxi pomáhajících profesí II.

> Workshop s Jorgen Rasmussen - Learn To Work With Chronic Pain and Psychosomatic Issues

> Online trénink s Jorgen Rasmussen - Changing The Allergic Response

> CESTA HRDINY - Hero'S  JOURNEY

>When Clients Don't Change with Jorgen Rasmussen

Součástí mé odbornosti hypnoterapeuta a psychoterapeuta je individuální nebo skupinová supervize, zvyšování kvalifikace prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání a dodržování Etického kodexů - České asociace pro psychoterapii.

Autor

BLOG

Martina ondrušová

hypnoterapeutka, psychoterapeutka a lektorka

Terapie je pro mě cesta, na kterou se vydávám společně s klientem. V životě každého přichází okamžiky, kdy stojíme na rozcestí a hledáme směr. Mým posláním je pomoci vám otevřít dveře k novým možnostem, pomoci vám se rozhlednout. Bez hodnocení, bez předsudků.

Cítíte se ztraceni ve svém životě, nebo si kladete otázky o své hodnotě a směru? Máte pocit, že ve vašich vztazích chybí něco podstatného? Překonáváte pocity vyhoření, úzkosti a strachu?  Jsem přesvědčena, že vše potřebné ve své hlavě máte, jen je potřeba to znovu najít a využít pro váš růst a lepší pochopení sebe sama. 

Sama sebe vnímím jako průvodkyni, která klientům pomáhá najít  nový směr a cíl. Můj psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie  - terapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“, který kombinuji s  koučovacím přístupem a hypnózou podle M.H. Ericksona, které umožňují hlubší pohled na vaše potřeby a cíle.

Jsem nadšená objevovatelka světa hypnózy, matka tří dospělých dětí, která ví, že i zcela malý krok, změna dokáže v životě klienta dělat zázraky.

Jsem připravena vám poskytnout prostor pro růst, sebepoznání a překonávání osobních výzev, ve kterém se budete cítit bezpečně, abyste mohli otevřít nové kapitoly svého života s jasným směrem a novou energií. 

SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKY A KURZY

 • Psychoterapeutický systemický výcvik orientovaný na řešení s hypnózou podle Miltona H. Ericksona  - HERMÉS GROUP PRAHA (2020 - dosud)
 • Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci - Univerzita Palackého v Olomouci (2022 - dosud)
 • Koučovací výcvik Level I  - International Coach Federation (ICF)(2018)
 • Meta model v praxi (akreditováno MŠMT) - Centrum Libora Činky
 • Práce s časovou osou - Chvála & Trapková - LIRTAPS, o.p.s. 
 • Psychologie potratu a postabortivní syndrom  - POD KROVY s.r.o. 
 • Respektující komunikace s teenagery - Centrum psychologických služeb
 • Encouragement: Umění povzbudit a motivovat - Mansio v.o.s.
 • Časová osa - CKP Dobřichovice
 • Krizová intervence v praxi: Základy krizové intervence - Centrum psychologických služeb
 • Mindfulness postupy v terapeutické práci-  Centrum psychologických služeb
 • Kreativní techniky a práce s koučovacími kartami - Centrum psychologických služeb 
 • Vedení rozhovoru s dětmi a dospívajícími - Mansio v.o.s.

Součástí mé odbornosti je individuální nebo skupinová supervize, zvyšování kvalifikace prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání a dodržování Etického kodexů - České asociace pro psychoterapii.

Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii

ellen Činková

lékařka, průvodkyně efektivním učením a myšlenkovým mapováním

V tátových stopách se věnuji paměti a učení. Mou nejoblíbenější ingrediencí se staly myšlenkové mapy, které jsem začala objevovat už jako dítě. Bez nadsázky mi techniky efektivního učení, mezi které myšlenkové mapování patří, pomohly odmaturovat, zdolat přijímačky na medicínu a vystudovat ji. Už při studiu na gymnáziu jsem si všimla, že techniky, které používám, které mne naučil zejména táta, moji spolužáci neznají, neví, jak se učit, se školou se trápí, nebaví je, jsou demotivovaní.

Když víte, jak se učit, máte obrovskou svobodu, můžete se naučit cokoli. Podle mne je to jediné doučování, které studenti potřebují, dokud školy nezačnou předmět “jak se učit” učit také.

A tak vznikl jednodenní prožitkový kurz myšlenkového mapování, který dneska pomáhá nejen studentům, ale i pedagogům a široké veřejnosti.

Potkat se spolu můžeme i na individuálním poradenství.  Podle vašich potřeb procházíme techniky efektivního učení, plánování a další aspekty, které přímo či nepřímo souvisí s dosažením vámi chtěného výsledku.

S klienty se obvykle potkáváme v sérii 2 až 4 sezení v odstupu dle vašich potřeb. Máme dobrou zkušenost pracovat i v tandemu s tátou, spolu projdeme techniky pro úspěšné učení a vše další, co se s učením pojí, a s Liborem podpoříte duševní rovinu např. uvolnění při stresu ze zkoušek, podpoření produktivity, koncentrace a pamatování.

V budoucnu bych ráda nastoupila do psychoterapeutického výcviku a ve své lékařské praxi se zaměřila na obor dětské psychiatrie. Mou vizí je spojit své znalosti a dovednosti z oblasti lékařství a myšlenkového mapování s porozuměním duševního zdraví a pomáhat tak dětem a dospívajícím.

STUDIUM, SPECIALIZAČNÍ VÝCVIKY A KURZY

 •  3. Lékařská fakulta UK, obor všeobecné lékařství
 • Gaudia Institut, s.r.o. - Narativní práce s pozůstalými osobami
 • Centrum Libora Činky - Hypnóza pro pomáhající profese, Psychologie úspěchu a NLP, Strategie rychlého čtení a trénink paměti
 • HERMÉS Group Praha - KONFERENCE STRATEGICKÉ A SYSTEMICKÉ PSYCHOTERAPIE 2022