trénink autohypnózy a hypnózy I.

(nejen) pro pomáhající profese a sociální pracovníky

Buďte mistrem myšlení, jednání a konání.

Akreditovaný kurz

11. - 13. 3. 2022

pá od 17 hod.
so- ne 9,30 - 18,30 hod.

Praha

11. - 13. 3. 2022

Praha

Naučte se používat autohypnózu a hypnózu a budete umět pomoci sobě i ostatním lidem. Hypnotický stav napomáhá aktivování produktivních vzorců myšlení v hlubinných částech psychiky (softwaru mozku) a jejich korekci a vylepšení (upgradu).

kurz je určen pro profesionály 

 • sociální pracovníky, pracovníky v pomáhajících profesích (terapeuti, lékaři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotníci...)
 • profesionály, kteří chtějí lépe motivovat ostatní (vedoucí pracovníci, ředitelé, kouči, mentoři,...), manažeři v sociálních službách

ale i pro laickou veřejnost

 • osoby, které chtějí zlepšit své mezilidské vztahy
 • všichni, kteří se chtějí rozvíjet a posouvat
 • osoby, které se potřebují účinně bránit proti manipulaci
 • rodičům, ale i učitelům, kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí dětí i dospělých

chcete...

 • umět vědomě pracovat s vaší myslí?
 • vyzrát nad stresem a umět pomoci ostatním?
 • umět efektivně motivovat sebe i ostatní?
 • snadněji komunikovat s druhými?
 • lépe prosazovat důležité myšlenky?
 • znát tajemství slov?
 • mít více energie a nápadů?
 • být zdravější?
 • mít lepší sebevědomí?
 • být úspěšnější?
 • umět navazovat a rozvíjet vztahy?

11. - 13. 3. 2022

pá od 17 hod.
so- ne 9,30 - 18,30 hod.
celkem 22 hod. 

max. 15 účastníků

Praha

online program Video kurz hypnózy - cellkem cca 7 hod. záznamu
(v hodnotě 3 625 Kč zdarma)

9.300 Kč

zažijte praktický trénink

v kurzu autohypnózy a hypnózy

Naučte se používat autohypnózu a hypnózu a budete umět pomoci sobě i ostatním lidem. Hypnotický stav napomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení do hlubinných částí psychiky (softwaru mozku) a jejich korekci a vylepšení (upgradu). Hypnoterapeut je specialista na odsugerování chybných přesvědčení, která blokují vývoj a úspěšnost jedince. Naučíte se provádět zvýšení sebevědomí a podpořit s psychikou spojené úspěchy (studijní, sportovní, pracovní, osobní...).

Autohypnóza je nejpraktičtější nástroj sebeřízení. Díky autohypnóze můžeme dosahovat cílů mnohonásobně efektivněji než jakýmkoliv jiným způsobem. Je velmi zásadní rozdíl mezi povrchním myšlením a myšlením, které probíhá velmi hluboce, velmi intenzivně, v souladu se všemi částmi. Autohypnóza vás naučí vědomě pracovat se svou myslí.

proč právě s hypnoterapeutem Liborem Činkou

 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám  - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou psychoterapii
 • Miluji mozek a jeho možnosti, a proto přes 20 let zkoumám superpaměť, rychločtení a motivaci.
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické psychoterapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém BLOGU .
 • Přečtěte si více o mě zde.

přečtěte si co říkají absolventi kurzu

Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.
Milena Liptáková
Libore, díky za tento kurz hypnózy. Šel jsem do něj s vizí proniknutí do základů hypnózy a zejména autohypnózy. Doufal jsem, že mi to dá, resp... otevře oči ohledně možných způsobů, jak udělat svůj život lepším ve smyslu sebemotivace, lépe řečeno zvýšení koncentrace. Věřím, že 1. kámen stavby se objevil...
Dalibor Kánia
Bylo to velmi perfektní seznámení s hypnózou a autohypnózou, hlavně postupy a další části, z kterých se hypnóza skládá. Dále jsem si díky hypnóze uvědomil a upřesnil své osobní problémy, na které hledám „lék“. Doufám, že díky hypnóze se mi podaří je vyřešit. Jinak super věc – Hypnóza.
Jan Novák
Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji.
Petr Konečný

Opakovaných úspěchů nelze dosahovat náhodně

Pokud se vám v práci, v osobním životě nebo ve sportu zadařilo, je jisté, že jste zapojili autohypnotické prvky, aniž byste možná tušili, o co jde. Sebehypnóza je totiž zcela přirozený proces, při kterém se aktivují vnitřní zdroje a intenzivní soustředění. Když umíte autohypnózu a hypnózu používat vědomě, můžete pomoci sobě i ostatním lidem dosahovat změn, úspěchů a cílů.

CO VÁS NA KURZU ČEKÁ:

Cílem kurzu je představit autohypnózu a hypnózu jako metodu psychohygieny, prevence psychosomatických obtíží, stresu a jako prostředek relaxace a lepšího soustředění. Získáte informace, kdy je vhodné autohypnózu a hypnózu využít, kdy raději ne (jaké jsou kontraindikace). Seznámíte se s fakty a fikcemi o hypnóze, vznikem hypnózy a jejími technikami. V kurzu je věnován dostatek času praktickým ukázkám a nácviku autohypnotických a hypnotických technik, aby každý účastník mohl a dokázal jednotlivé techniky sugesce, autohypnózy a hypnózy aplikovat sám u sebe a uměl o nich své klienty dostatečně informovat a seznámit je s nimi.

 • Úvod do problematiky autohypnózy a hypnózy.
 • Fakta a fikce o hypnóze. Jak vzniká hypnóza. Vysvětlení pojmů (disociace, asociace, sugesce).
 • První seznámení s technikami hypnózy a autohypnózy jako nástrojem duševní hygieny.
 • 7 fází autohypnózy.
 • Praktická ukázka autohypnózy, diskuze a odpovědi na vzešlé otázky.
 • Nácvik hypnózy dle instrukcí, sdílení prožitků a zkušeností souvisejících se cvičením, diskuze a zpětná vazba.
 • Klíčové kroky hypnózy.
 • Standardní sugesce (Boiler plate).
 • Abreakce - prevence a řešení.
 • Nácvik vedení pozornosti.
 • Hypnotický slovník a nácvik truismů.
 • Trénink autohypnózy a hypnózy ve skupinách, nácvik sugescí, skupinová hypnóza, sdílení prožitků a zkušeností související s cvičením.
 • Frakcinace – zintenzivňování hypnotického transu.
 • Sugesce – kdy využít klíčové sugesce, skládání sugescí, posthypnotická sugesce.
 • Hypnotické dotyky – kdy ano a kdy ne.
 • Fáze autohypnózy – využití předchozích zkušeností, vstup do autohypnózy, stanovování cílů, disociace, asociace, autosugesce, výstup z autohypnózy.
 • Aplikace autohypnózy a hypnózy na osobní a profesní cíle. Hypnóza a autohypnóza jako nástroj prevence proti stresu, stavům úzkostí a dále jako pomoc pro soustředění při zvládání náročných úkolů, kterým jsou profesionálové v pomáhajících profesích vystaveni. 
 • Závěrečná reflexe, otázky a odpovědi.

Akreditovaný kurz

akreditace č. A2021/0789-SP/VP

NAVÍC ZÍSKÁTE bonus ke kurzu ZDARMA

ONLINE PROGRAM VIDEOKURZ HYPNÓZY

Video záznam z kurzu hypnózy a autohypnózy, který obsahuje autohypnotické postupy a hypnotizace druhých. Po kurzu se budete moci prostřednictvím online programu k nově získaným postupům a dovednostem kdykoli vrátit.  Celkem cca 7 hod. záznamu.

11. - 13. 3. 2023

pá od 17 hod.
so- ne 9,30 - 18,30 hod.
celkem 22 hod. 

max. 15 účastníků

Praha

online program Video kurz hypnózy
(v hodnotě 3 625 Kč zdarma)

Ukázka hypnózy z kurzu LIBORA ČINKY