Hypnoza

je přirozený stav naší mysli, který každý zažíváme několikrát denně.

Hypnóza je stav změněného vědomí, který je doprovázen jiným – neobvyklým způsobem vnímání a prožívání. Změna vědomí se projevuje změnami v zaměření pozornosti, myšlení, vnímání času, změnami ve vnímání vlastního těla a jeho prožitků.

Běžně prožíváme stavy ponoření se např. při četbě či sledování filmu. Můžeme se přistihnout i při bdělém snění. Jindy nás děj natolik pohltí, že nevnímáme ani čas, ani to, co se děje kolem nás. Tento hypnotický trans si například děti velmi často dopřávají jakoby automaticky, u druhých je potřeba k jejich rozvinutí čas i vhodný prostor. Hypnoza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezenípotíže, které mu komplikují život. 

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit skryté možnosti, protože každý z nás má možnost využít své vnitřní zdroje, které jsou nezbytné pro žádoucí změny.  

Lze k tomu využít několik způsobů, od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství.

V ponoření do soustředěného hypnotického transu je možné aktivovat síly v podvědomí pro změny, které by za bdělého stavu nebyly možné. Hypnotický stav pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky – softwaru mozku a jeho korekci, vylepšení, upgradu.

Každý z nás prožívá hypnozu jinak. Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.

Hypnóza je naprosto bezpečný stav.

SEN SE MI SPLNIL DÍKY HYPNÓZE

Co je hypnóza?

ukázkY z kurzu a tréninku HYPNÓZY

3x BLESKOVÁ HYPNÓZA

 hypnózu demonstruje LIBOR ČINKA