Hypnoza

je přirozený stav naší mysli, který každý zažíváme několikrát denně.

Hypnoza je stav změněného vědomí, který je doprovázen jiným – neobvyklým způsobem vnímání a prožívání. Změna vědomí se projevuje změnami v zaměření pozornosti, myšlení, vnímání času, změnami ve vnímání vlastního těla a jeho prožitků.

Běžně prožíváme stavy ponoření se např. při četbě či sledování filmu. Můžeme se přistihnout i při bdělém snění. Jindy nás děj natolik pohltí, že nevnímáme ani čas, ani to, co se děje kolem nás. Tento hypnotický trans si například děti velmi často dopřávají jakoby automaticky, u druhých je potřeba k jejich rozvinutí čas i vhodný prostor. Hypnoza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezenípotíže, které mu komplikují život. 

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit skryté možnosti, protože každý z nás má možnost využít své vnitřní zdroje, které jsou nezbytné pro žádoucí změny.  

Lze k tomu využít několik způsobů, od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství.

V ponoření do soustředěného hypnotického transu je možné aktivovat síly v podvědomí pro změny, které by za bdělého stavu nebyly možné. Hypnotický stav pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky – softwaru mozku a jeho korekci, vylepšení, upgradu.

Každý z nás prožívá hypnozu jinak. Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.

Hypnoza je naprosto bezpečný stav.

Není hypnóza jako hypnoza

Klinická psychologie hypnozu využívá, avšak v českých podmínkách se zdá, že výuka velmi zastarala a tak jsou doposud v médiích prezentovány zastaralé informace o potřebě hluboké hypnozy. To je však ve světě desítky let překonaný názor. Nejmodernější postupy vyžívají vstupu do hypnotického stavu zcela jinak, než tvrdí zastánci direktivní hypnozy.

Direktivita je forma nařizování formulacemi: "Podvolujete se mému hlasu. Víčka jsou těžká. Vstupujete do stavu hluboké hypnozy."  Toto je forma známá z filmů, která však vytváří zkreslený pohled a rozhodně není dobrou vizitkou o orientaci v klinické psychologii - hypnoze. Direktivní forma hypnozy naopak vede k odporu, na což většina psychologů a lékařů používá alibi ve formě posudků. "Nejste hypnabilní."  Ve skutečnosti jde o nízkou flexibilitu způsobenou zastaralým vzděláním.

Jemná forma indirektivní - někdy také metaforicky nazývaná mateřská hypnoza - je forma nepřímé hypnotizace, kdy klient vstupuje do transu ve správný okamžik. Tedy, když se jeho podvědomí rozhodne začít řešit problém. Hypnoterapeut je ten, kdo pomáhá vytvořit změněný stav vědomí. Zakladatelem této formy hypnozy byl legendární hypnoterapeut Milton Hyland Erickson (1901- 1980). Ten vyvinul zcela nový obor jehož úspěšnost byla taková, že za ním létali nejen pacienti ze všech končin USA, ale nezřídka se na něj obraceli i vyhlášení odborníci, kteří klasickými způsoby nedokázali často ani po letech terapie dojít ke změně.

Erickson učil klienty vstupovat do hypnotických stavů a během několika sezení často dokázal vyřešit nejtěžší problémy. Jeho nepřímý způsob vnímali mnozí lidé jako vyprávění příběhů. Některé hypnotizované osoby byli zcela přesvědčené, že stav jejich vědomí se nezměnil. O to větší bylo překvapení odborníků i pacientů, když během pár sezení a bez standardních postupů využívajících hluboké hypnozy, došlo k vyléčení.

Měl jsem tu čest učit se přímo od těch, kteří Miltona H. Ericksona znali osobně nebo od jeho žáků. Proto zažívám podobné efekty, které jsou pro mé klienty mnohonásobně přínosnější, než klasické formy.

Značná překvapení zažívají lidé, kteří mi referovali o tom, že je jiný psycholog, lékař bez úspěchu hypnotizoval, ale na našem společném sezení zjišťují, že jsou takzvaně hypnabilní. Hypnabilita je ovšem také zastaralý koncept, protože uvést do hypnotického transu a zejména do hluboké hypnózy nelze osoby s velmi nízkým intelektem, které však najdeme jen v ústavech. Naopak, čím je člověk inteligentnější, tím je pro něj snadnější vstoupit do stavu hypnózy.

ukázkY z kurzu a tréninku HYPNoZY

VÍCE O HYPNÓZE NA BLOGU