kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Hypnóza

je přirozený stav naší mysli, který každý zažíváme několikrát denně.

Hypnóza je stav změněného vědomí, který je doprovázen jiným – neobvyklým způsobem vnímání a prožívání. Změna vědomí se projevuje změnami v zaměření pozornosti, myšlení, vnímání času, změnami ve vnímání vlastního těla a jeho prožitků.

Běžně prožíváme stavy ponoření se např. při četbě či sledování filmu. Můžeme se přistihnout i při bdělém snění. Jindy nás děj natolik pohltí, že nevnímáme ani čas, ani to, co se děje kolem nás. Tento hypnotický trans si například děti velmi často dopřávají jakoby automaticky, u druhých je potřeba k jejich rozvinutí čas i vhodný prostor. Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezenípotíže, které mu komplikují život. 

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit skryté možnosti, protože každý z nás má možnost využít své vnitřní zdroje, které jsou nezbytné pro žádoucí změny.  

Lze k tomu využít několik způsobů, od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství.

V ponoření do soustředěného hypnotického transu je možné aktivovat síly v podvědomí pro změny, které by za bdělého stavu nebyly možné. Hypnotický stav pomáhá vnesení produktivních vzorců myšlení, do hlubinných částí psychiky – softwaru mozku a jeho korekci, vylepšení, upgradu.

Každý z nás prožívá hypnózu jinak. Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.

Hypnóza je naprosto bezpečný stav.

Zdravím Libore, bylo to povznášející a oslňující. Již dlouho jsem nezažil něco tak opravdového. Budu se těšit někdy naviděnou s mými vnuky.
Mnislav Zelenýčeský etnolog, spisovatel a publicista

Nechal jsem se zhypnotizovat

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Co je hypnóza?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Hypnóza je velmi často a mylně představována jako cosi magického a tajuplného. Hypnotizér bývá zobrazován jako člověk s uhrančivým pohledem, který kolem klienta tajuplně mává rukami nebo mu před očima pohybuje kyvadélkem na řetízku. Většina lidí si také nesprávně představuje hypnotizéra jako psychologa, který monotónním hlasem hovoří k pacientovi ležícímu na pohovce. Lidé povětšinou nabyli dojmu, že hypnóza je něco podezřelého, čemu je lepší se rozhodně vyhnout. Hledáte-li ale řešení nějakého problému, je právě hypnóza nástrojem, který by vám mohl rychle a účinně pomoci.

Hypnóza není žádná mimořádná a výjimečná věc, v transu člověk může být několikrát denně i bez spolupráce s hypnotizérem. Jde sice o úplně jiný stav, než který vyvolá zkušený hypnoterapeut, nicméně mnohé každodenní prožitky mají s transem velmi společného. Nejčastěji jde o situace, kdy je člověk natolik ponořen do nějaké činnosti, že nevnímá své okolí.

Hypnotizér dokáže usměrnit pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje klienta tak, že okolní děje a zvuky přestane úplně vnímat. Jde o podobný stav jako například při čtení napínavé knihy nebo sledování strhující filmové scény. V těchto případech jde v podstatě o "zhypnotizování" poutavým dějem. Možná, že jste si i vy při čtení těchto řádků vůbec neuvědomovali jak sedíte, nevnímali šum větráku v počítači nebo provoz aut za oknem – díky plnému zaujetí mysli jste byli v lehkém transu.

Hypnóza může léčit a může vám pomoci např. s poruchami spánku, stresem, bolestmi hlavy, špatnou koncentrací, slabou vůlí, úzkostí, nedostatkem sebevědomí, ale také pomáhá vyrovnat se s traumatem nebo ztrátou. Umí pomoci s intimními problémy nebo řešit závislosti na jídle (hubnutí), cigaretách ... a další psychosomatické obtíže.

Není hypnóza jako hypnÓza

Klinická psychologie hypnózu využívá, avšak v českých podmínkách se zdá, že výuka velmi zastarala, a tak jsou doposud v médiích prezentovány zastaralé informace o potřebě hluboké hypnózy využívající přímé sugesce. To je však ve světě desítky let překonaný názor. Navíc se někdy používá regresní terapie /regresní hypnóza, která se snaží vést hypnotizované osoby k příčinám (do minulých životů nebo prenatálního stavu), což moderní výzkum činnosti mozku ve vztahu k paměti vylučuje.

Nejmodernější postupy umožňují vstupovat do hypnotického stavu a prožívat změněný stav vědomí zcela jinak, než tvrdí zastánci direktivní formy.

Direktivita se snaží hypnotického stavu dosáhnout formulacemi: ‚‚Podvolujete se mému hlasu. Víčka jsou těžká. Vstupujete do stavu hluboké hypnózy.‘‘  Jde o přímo vyjádřené nařizování stavu hypnózy. To je forma známá z filmových ztvárnění, která však vytváří zkreslený pohled a rozhodně není dobrou vizitkou o orientaci pracovníka klinické psychologie. Neexistují příkazy, kterými je smysluplně možné regulovat činnosti mozku. Snaha o takovou formu naopak vede k odporu hypnotizované osoby, na což většina psychologů a lékařů používá alibi ve formě posudků "Nejste hypnabilní". Ve skutečnosti jde o nízkou flexibilitu ve schopnosti rozvíjet změněný stav vědomí způsobený zastaralý vzděláním. Pokud jakýkoli lékař či psycholog řekne: ‚‚Nemůžete vstoupit do hypnotického stavu, protože nejste hypnabilní.‘‘  Tak to znamená, že používá neefektivní postupy. Vlastně můžete ušetřit peníze, když se dopředu zeptáte: ‚‚Jak souvisí hypnotický stav s hypnabilitou? Jaký postup používáte při regresní terapii? Jaké sugesce nejčastěji dáváte klientům? ‘‘ Pokud dotyčný zmíněné postupy používá, tak to je dosti podstatný důvod se dotyčnému hypnotizérovi vyhnout. Ve skutečnosti to vypovídá o tom, že používá staré a přinejmenším neetické postupy.

Jemná forma indirektivní - někdy také metaforicky nazývaná mateřská hypnóza - je forma nepřímé hypnotizace, kdy klient vstupuje do transu ve správný okamžik. Tedy, když se jeho podvědomí rozhodne začít řešit problém. Hypnoterapeut je ten, kdo pomáhá vytvořit změněný stav vědomí. Zakladatelem této formy hypnózy byl legendární hypnoterapeut Milton Hyland Erickson (1901- 1980). Ten vyvinul zcela nový obor jehož úspěšnost byla taková, že za ním létali nejen pacienti ze všech končin USA, ale nezřídka se na něj obraceli i vyhlášení odborníci, kteří klasickými způsoby nedokázali často ani po letech terapie dojít ke změně.

Erickson učil klienty vstupovat do hypnotických stavů a během několika sezení často dokázal vyřešit nejtěžší problémy. Jeho nepřímý způsob vnímali mnozí lidé jako vyprávění příběhů. Některé hypnotizované osoby byli zcela přesvědčené, že stav jejich vědomí se nezměnil. O to větší bylo překvapení odborníků i pacientů, když během pár sezení a bez standardních postupů využívajících hluboké hypnózy, došlo k vyléčení.

Měl jsem tu čest učit se vytvářet hypnotický trans přímo od těch, kteří Miltona H. Ericksona znali osobně nebo od jeho žáků. Proto zažívám podobné efekty, které jsou pro mé klienty mnohonásobně přínosnější, než klasické formy.

Značná překvapení zažívají lidé, kteří mi referovali o tom, že je jiný hypnotizér bez úspěchu hypnotizoval. Na našem společném sezení zjišťují, že jsou takzvaně hypnabilní. Hypnabilita je ovšem také zastaralý koncept, protože uvést do hypnotického transu a zejména do hluboké hypnózy nelze pouze osoby s velmi nízkým intelektem, které však najdeme především v ústavech. Naopak, čím je člověk inteligentnější, tím je pro něj snadnější vstoupit do stavu hypnózy. Je však potřeba na to použít něco jiného než překonané formy přímé sugesce typu : ‚‚Oči se zavírají ... klíží upadáte do transu‘‘. To je jako zacházet s moderním počítačem a cpát do něj děrné štítky. Stejně jako se vyvíjejí počítače, stejně se vyvíjí i poznání toho, jak nejlépe vytvořit hypnotický trans. Je moudré si uvědomit jak funguje hypnóza. Nejde o vnucení, ale o aktivování sil podvědomí, a proto je důležité s podvědomím inteligentně vyjednávat spolupráci. 

Hypnotický trans je přirozený stav naší mysli, který v průběhu zdánlivě celistvého bdělého stavu zažíváme několikrát denně. Naučme se naslouchat signálům podvědomí a ono nám na oplátku umožní zažívat hypnotický trans pro tvorbu vytoužené budoucnosti.
 

ukázkY z kurzu a tréninku HYPNÓZY

omluvte kvalitu nahrávek, jedná se o starší videa

3x BLESKOVÁ HYPNÓZA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

 hypnózu demonstruje hypnoterapeut LIBOR ČINKA

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video