Hypnoza

je přirozený stav naší mysli, který každý zažíváme několikrát denně.

Hypnóza je stav změněného vědomí, který je doprovázen jiným – neobvyklým způsobem vnímání a prožívání. Změna vědomí se projevuje změnami v zaměření pozornosti, myšlení, vnímání času, změnami ve vnímání vlastního těla a jeho prožitků.

Běžně prožíváme stavy ponoření se např. při četbě či sledování filmu. Můžeme se přistihnout i při bdělém snění. Jindy nás děj natolik pohltí, že nevnímáme ani čas, ani to, co se děje kolem nás. Tento hypnotický trans si například děti velmi často dopřávají jakoby automaticky, u druhých je potřeba k jejich rozvinutí čas i vhodný prostor. Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezenípotíže, které mu komplikují život. 

Hypnoterapeut pomáhá klientovi probudit skryté možnosti, protože každý z nás má možnost využít své vnitřní zdroje, které jsou nezbytné pro žádoucí změny.  

Lze k tomu využít několik způsobů, od přímých sugescí až k vyprávění příběhů a podobenství.

Každý z nás prožívá hypnózu jinak. Někdo může prožívat zvýšené uvědomění důvodů potíží, jiný je příjemně překvapen pocitem hlubokého uvolnění.

Video - Šokující hypnózu demonstruje Libor Činka

3x BLESKOVÁ HYPNÓZA

SEN SE MI SPLNIL DÍKY HYPNÓZE