+420 775 552 099

INFORMOVANý SOUHLAS KLIENTů PŘICHÁZEJÍCÍCH NA INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACI – PSYCHOTERAPII, HYPNOTERAPII

Přicházíte na konzultaci/terapii s psychoterapeutem/hypnoterapeutem, protože patrně chcete zlepšit kvalitu Vašeho života. Potažmo může být Vaším cílem zlepšit Vaši vnitřní spokojenost, rovnováhu, schopnost naplňování cílů, komunikaci s rodinou, šéfem, partnerem/partnerkou, kolegy, obecně s okolím atp. nebo máte zdravotní problémy, pro které medicína nenašla Vám vyhovující řešení. Naše společné konzultace/terapie jsou postaveny na osobních vztazích. A ty fungují tehdy, pokud obě strany znají svá práva a povinnosti.

I. Etický kodex

Veškerá práva a povinnosti psychoterapeuta upravuje Etický kodex psychoterapeuta.

II. Další práva

Máte právo zeptat se na cokoli, co během konzultací/terapií bude probíhat. Jsem připraven odpovědět na všechny Vaše otázky v souvislosti s konzultacemi/terapiemi. Můžete se ptát na cokoli, co je podle Vás prospěšné pro zlepšení Vašeho života. Můžete se ptát na moji kvalifikaci i praxi. Konzultace/terapie můžete kdykoli ukončit. Máte právo v konzultaci/terapii odmítnout cokoli, co Vám nabídnu nebo navrhnu.

III. Co byste měli vědět o hypnoterapii

 • Hypnóza není spánek, jen může připomínat mezistav při usínání či probouzení.
 • V hypnóze slyšíte, je však rozdíl v podvědomém zpracování mimo oblast vědomí.
 • Hypnoterapie, které u nás budete absolvovat, mohou být až několikasetkrát účinnější než terapie trvající řadu let např.     psychoanalýza. Přesto jde vždy o proces učení se hypnotickému prožívání.
 • S odstupem času dochází k násobení možností a zkušeností. S každou další hypnózou může docházet k prohlubování či   zintenzivňování hypnotických fenoménů týkajících se času, prostoru a změn vnímání a prožívání různých stavů mysli.
 • V hypnóze je možné si dělat pohodlí, upravovat polohu těla, polovědomě či zcela nevědomě, jako se to děje v noci zatímco spíte.
 • Části probíhajícího transu mohou připomínat denní snění – je tedy běžné i vstoupení do transu s otevřenýma očima. Toho se využívá zejména při terapii sportovců a osob, které se potřebují veřejně prezentovat.
 • V transu se v podvědomí mění časo-prostorové vztahy nervových propojení. Jejich uvědomění je však subtilní a leckdy až následné, podobně jako si po čase uvědomíte, že máte například delší nehty, o jejichž růst jste se nijak vědomě nezasloužili.
 • Hypnóza je procesem vytváření propojení vědomí a rozsáhlých podvědomých zdrojů.
 • Hypnózu nelze vnutit. Nelze tedy podsunout něco, čím by si dotyčný zkomplikoval život. Podvědomí odmítá to, co by bylo v rozporu s hlavními řídícími strukturami v podvědomí.
  Příklad: Zhypnotizovaného zločince nelze donutit k přiznání se, i on má chránící podvědomí. Jak autohypnóza prováděná doma po předchozím zážitku a instruktáži u zkušeného hypnoterapeuta, tak ani hypnóza vedená hypnoterapeutem nesmí být vnucováním, nátlakem, protože by došlo k narušení důvěry podvědomí a to by se obtížně napravovalo.
 • Dovolte myšlenkám a tělesným procesům jako je dýchání, spontánní pohyby těla volně plynout. Vyhněte se proto snaze vnutit si sami sobě Vaše představy o hypnóze, vnutit si relaxaci, tělesnou tíhu, vizualizaci, neslyšení okolí na povel a hodnocení hloubky hypnózy dle laických představ.  Snaha o vědomé hodnocení by zbytečně narušila ponoření do nitra a prodloužila terapeutický proces. Odložte neprofesionální představy budované autory knih a filmů, kde hypnóza hraje roli.
 • Hypnóza není o pozorování kyvadla, hodinek, točící se spirále či o uhrančivém pohledu nad pacientem ležícím na pohovce. Moderní hypnóza není o vnucováním vůle. Tak tomu bylo v padesátých letech minulého století!
 • Moderní hypnóza se vyvinula na základě zkušeností, které prokázaly, že zastaralé formy vnucování vůle jsou velmi málo účinné. Účinnost autoritativních forem se vyskytovala v zásadě jen u jedinců, kteří vnitřně toužili být ovládáni. Moderní hypnoterapie naopak pomáhá utřídit a využít to, co již v člověku je a jen není vhodně propojeno.  Ohromující výsledky dosahoval jeden z nejvýznamnějších expertů na hypnózu Milton H. Erickson, a proto jsou dnes jeho postupy využívány celosvětově. Jakkoli jde o velmi komplexní vědu, tak hypnoterapie (zjednodušeně řečeno) připomíná proces defragmentace disku počítače, kdy „nepořádek“ na disku, zastaralé programy, či dokonce viry zabraňovaly spuštění správných, rychlejších a hlavně zdraví a psychice komplexně prospěšných programů. Na rozdíl od počítače je však potřeba proces někdy vícekrát opakovat.
 • Důvodem, proč jsou v poslední době velmi oceňované různé formy meditací a relaxací, spočívá v tom, že žijeme ve velmi složitém světě a zapomínáme na nutnost regenerace sil. I velmi zjednodušené meditace, relaxace toto často mohou dodat, a tak podpořit ozdravné procesy.
 • Řada běžně dostupných meditací a relaxací je však vytvořena na základě překonaných poznatků, a proto doporučuji se vyhnout regresní terapii a „psycho analytickým“ postupům.
 • Hypnoterapie, s kterou se budete setkávat pod mým vedením, patří mezi nejvyspělejší a to i ve světovém měřítku. Garantuji Vám profesionalitu. Kontinuálně se vzdělávám zejména na zahraničních výcvicích v GB a USA pod vedením předních světových odborníků.
 • Platí, že účinná terapie vzniká pouze plnou spoluprací klienta a hypnoterapeuta a nemůže být pasivním přístupem typu: „Udělejte to za mne.“ Terapeutická hypnóza se zejména časově a vizuálně liší od efektů v hypnoshow, kde nejde o trvalý efekt, ale o ukázky, vzdělání a pobavení účastníků.
 • Bude-li potřeba, aby se hypnoterapeut v rámci komunikace s podvědomím dotkl čela hypnotizovaného, jeho kloubů, špiček prstů, hřbetu rukou, zápěstí, paže, tak to klientovi vždy oznámí.
 • V rámci terapie mohou být zadávány „domácí úkoly“. Klient má právo úkol odmítnout s vědomím, že odmítá ověřený postup a může tak dojít ke zpomalení procesu terapie.
 • Obecně platí, že přicházíte-li z vážných důvodů, berete situaci a zde napsané i vyřčené instrukce hypnoterapeuta vážně, pak můžete očekávat rychlejší nastartování procesu proměny než jakýmikoli jinými způsoby. Vaše plné nasazení umožní Vašemu podvědomí, aby vybralo z dlouhodobého hlediska optimální prostor a čas.
 • Hypnózu k terapii používám, jakmile klient specificky formuluje kompletní výsledek, který chce dlouhodobě prožívat. Tím je zajištěno, že síla hypnózy bude nasměrována správným směrem a dojde k zásadním změnám na cestě k cíli již během pár setkání.

IV. Délka konzultace/terapie a cena

Konzultace/terapie trvá zpravidla 90 minut. Nejsem klinický psycholog, nenabízím poradenství/psychoterapii ve smyslu zdravotní péče, a tedy nepředepisuji léky či jejich dávkování. Konzultace/terapie nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Klient si poradenství hradí sám dle ceníku a před návštěvou se seznámil platnými cenami.

Ceny a podmínky jsou veřejně dostupné na stránce: https://liborcinka.cz/cenik-hypnoterapie-a-psychoterapie/. Na maily, SMS i zmeškané hovory odpovídám zpravidla do 24 hodin v pracovních dnech.

V. Vaše zodpovědnosti

Vaší zodpovědností je dostavit se na konzultaci/terapii včas a to podle předchozí dohody/rezervace, kterou jste učinili v rezervačním systému osobně nebo telefonicky prostřednictvím asistentky. 72 hod. před plánovaným setkáním Vám bude zaslána sms nebo email, kde Vám připomeneme termín našeho setkání. Pokud potřebujete konzultaci/terapii zrušit, konejte tak bezodkladně prostřednictvím rezervačního systému. Storno konzultace/terapie je možné kdykoli do 24 hodin před zahájením konzultace/terapie. Pokud se na konzultaci/terapii nedostavíte, jsme nuceni účtovat celou sazbu, jako by se sezení uskutečnilo. Výjimkou z tohoto pravidla je, že by Vás příchod na konzultaci dostal do situace, která by pro Vás byla zdraví nebo život ohrožující. Pokud bez předchozího upozornění vynecháte dvě po sobě jdoucí konzultace, budeme mít za to, že jste se rozhodli sérii sezení ukončit. Váš časový prostor proto nabídeme jinému klientovi.

VI. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se směrnicí GDPR, tedy evropskou direktivou o ochraně osobních údajů. Zásady se zpracováním osobních údajů jsou zveřejněny na webových stránkách
Podpisem tohoto informovaného souhlasu nám dáváte svolení zpracovat Vaše osobní údaje v souladu s citovanou směrnicí a Zásadami se zpracováním osobních údajů.

Veškerá data jsou bezpečně uložena.