+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

HYPNÓZA JAKO TERAPIE A ÚČINNÁ FORMA POMOCI

Aktuální informace ukazují zvyšující se popularitu pojmu hypnóza ve světě. Ericksonovská hypnoterapie je souhrnem účinných postupů pomoci odvozených z praxe amerického psychiatra M. H. Ericksona. Zájemci a klienti o jeho hypnotické umění se za ním sjížděli z různých koutů světa. Erickson získal mezinárodní uznání jako velmi úspěšný hypnoterapeut ve vědeckém světě po té, co jeho žáci vydali jeho postupy knižně. Kromě knih o jeho hypnotizujících technikách vznikla na základě jeho poznatků řada nových metod, například NLP (neuro-lingvistické programování). Díky Ericksonovi vznikly nadčasové pokyny k provádění hypnózy.

Milton H. Erickson (1901 – 1980)

Pracoval nejprve jako psychiatr v různých psychiatrických zařízeních, od roku 1950 pak v soukromé praxi v arizonském Fénixu. V roce 1957 založil Americkou společnost pro klinickou hypnózu a v letech 1957-1968 byl vydavatelem časopisu American Journal of clinical Hypnosis.

Výběr odlišností Ericksonovské hypnoterapie od zastaralých klasických forem

 • hypnoterapeut se vžívá do způsobu myšlení klienta. Teprve pak toho může využít k dosažení změny v žádoucím směru
 • hypnóza je prostředkem, jak navázat spojení s nevědomím, osvobozuje nevědomí od nadvlády vědomí, člověk může přestat neúčinně bojovat se svými problémy. Hypnóza vytváří uvolnění, v němž se daří novým formám přizpůsobení a řešení
 • hypnoterapeut dává klientovi sugesce, že má svou nevědomou mysl nechat pracovat a nerušit ji, a sám s ní navazuje kontakt:
  • nevědomí zde slouží k samostatnému řešení problémů a odstranění potíží
  • nevědomí je pozitivní životní silou, která dovede vše dobře zařídit, přestane-li se mu v tom vědomou činností bránit
 • výsledky Ericksonovské terapie jsou velmi efektivní, s její pomocí lze řešit velkou část osobních problémů

Co není moderní hypnóza – hypnoterapie

Pravděpodobně jste viděli mnoho filmů, ve kterých je hypnóza představovaná jako cosi magického a tajuplného. Možná jste viděli hypnotizéra znázorněného jako člověka s uhrančivým zrakem, který tajuplně mává rukama kolem těla či pohybuje kyvadélkem nebo lesklými hodinkami na řetízku.

Možná si vyvoláte představu psychologa, který monotónně hovoří k ležícímu pacientovi na pohovce. Mnohým lidem taková ztvárnění vytvořila v mysli přesvědčení, že hypnóza je něco, od čeho je potřeba se na hony vzdálit, ale není tomu tak.

Takže jak to je?

Spolu s tím, jak budete číst tyto řádky obsahující informace o hypnóze, tak se budete stále více dozvídat o pozadí fungování lidské mysli a vnitřních psychických dějích. Porozumíte byť ve stručnosti věcem, které jsou pro mnohé tabu. A taky porozumíte tomu, jak Vám může hypnóza pomoci.

Skutečnost je taková, že v transu jste několikrát denně! Není to sice ten trans, jaký vyvolává hypnoterapeut, nicméně mnohé projevy, které denně prožíváte, mají mnoho společného s transem. Když si třeba nemůžete vybavit telefonní číslo či PIN karty, kterou jste vsunuli do bankomatu, tak se jedná o takzvanou amnézii. To znamená nepřítomnost vzpomínky na něco, co se odehrálo.

Hypnotizér dokáže usměrnit Vaši pozornost a vnitřní psychické a fyziologické děje tak, že nemusíte vůbec vnímat, co se děje kolem. Je to podobné, jako když čtete knihu a nevnímáte, že na Vás někdo mluví. To Vás „zhypnotizoval“ poutavý děj. Možná, že jste si ještě před pár vteřinami neuvědomovali, jak sedíte, a nevnímali jiné zvuky z okolí, které můžete začít vnímat teď, jako třeba jemný šum větráku a zvuků z PC. (Mimochodem máte štěstí, že jsem ještě nezačal hromadně učit reklamní odborníky psaní hypnotických textů).

A když jste si přečetli předchozí text o reklamě, tak až nějakou uvidíte, snadno si vzpomenete na má slova, která vstoupila pevně do vaší mysli a během příštího spánku budou překódována z elektrických impulsů do trvalých paměťových vazeb :)) ). Prosím nevstupujte do hlubokého transu, teď!

Teď se můžete soustředit na následující zajímavé informace.

FIKCE O HYPNÓZE

Fikce 1 = Hypnóza je spánek

Nikoliv, oproti dřívějším teoriím specialisté vědí, že nejde o spánek, ale o stav, který laikům spánek připomíná. Hypnóza nemusí znamenat upadnutí do spánku. Pokud člověk usne, je to proto, že se dobře uvolnil a probere se odpočatý. Název hypnóza je vžitý, bohužel však matoucí pojem.

Fikce 2 = Do hypnózy je možné uvést jen malé procento lidí

Ne. Do hypnotického transu je dle moderních výzkumů možné uvést přibližně 90% lidí. Ve skutečnosti nelze zhypnotizovat jen velmi málo jedinců, a to zejména jedince s nízkou inteligencí.

Fikce 3 = Je možné někoho zhypnotizovat a vsugerovat mu, aby někomu ublížil.

Ne! Hypnózou není možné člověka přinutit ke zločinu.

Fikce 4 = Hypnóza na mě nefunguje

„Mám dojem, že i když ostatní byli v hypnóze, na mě to nefunguje, protože jsem neměl takové vize jako oni, a pořád jsem vnímal hlas hypnotizéra.“

Aby pro Vás byla hypnóza prospěšná, nemusíte se ponořit do hlubokého transu. Velmi dobré výsledky má i stav lehké „bdělé“ hypnózy. Navíc jde o proces učení se vstupovat do transu a ten se zintenzivňuje s dalšími transy.

Fikce 5 = Hypnóza nemá význam pro normální lidi

Opak jest pravdou. Velmi dobré výsledky hypnotické terapie se využívají například ve formě hypnotického „koučování“ v oblasti sportu.

FAKTA O HYPNÓZE

Název hypnóza je odvozen od jména řeckého boha spánku Hypna. Ale skutečnosti je hypnotický trans stavem zvýšené vnímavosti, kdy hypnotizovaný snadněji přijímá hypnotizérovy sugesce. Mnohé děje a prožitky se značně zintenzivňují, a je proto snazší využívat podvědomé zdroje k vyřešení situace, která člověka nějak omezuje a brání mu v plné seberealizaci.

Cílem hypnózy je odstranit určité problémy, potíže, fobie, deprese, nebo dosáhnout žádoucích postojů a chování, a to po předchozí dohodě s klientem. Takže opravdu nečekejte, že když přijdete k dobrému hypnoterapeutovi, že Vás usadí do křesla a začne Vás ihned hypnotizovat.

Hypnózu lze využítléčbě nespavosti, obezity, závislostí, migrény, astma bronchiale, úzkosti, deprese a jiných potíží.

Rovněž lze hypnózu úspěšně použít v medicíně v porodnictví a při chirurgických zákrocích, například u zubaře. Úmyslně nepíši stomatologa, abych tím neuvedl některé čtenáře do zmatku, co to slovo znamená, a tak nevytvářel zmatení – konfuzi, která je jedním z možných kroků k uvedení do transu.

Pro účinek hypnotického transu je důležité, abyste měli k hypnoterapeutovi důvěru a chtěli být hypnotizováni. V mnoha případech hypnóza dokáže během jednoho až dvou sezení přerušit nějaký návyk např. kouření, pro trvalý efekt je však potřeba absolvovat více „hypnotických sezení“.

Hypnoterapeut je především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

Pokud byste potřebovali využít hypnózy k odstranění nějakých problémů či osobnímu rozvoji, tak bych Vám doporučil pravděpodobně nejúčinnější hypnoterapeutický směr odvinutý od legendárního hypnoterapeuta Dr. Miltona H. Ericksona, který proslul jako nejúspěšnější světový hypnoterapeut. Právě on to byl, kdo dokázal, že hypnóza prováděná monotónním hlasem a čtená ze scénáře je málo účinná a že je potřeba se přizpůsobit vnímání a myšlení klienta. Jeho netradiční postupy a výsledky jsou mnohem významnější než postupy jiných psychologických směrů.

Technologickou novinkou, kterou mohou ocenit klienti, je možnost využívání videokamery pro natáčení průběhu hypnotického sezení (samozřejmě se svolením klienta). Nemusím a ani nemohu psát si během hypnózy všechno, co pozoruji, a na co klient v transu reaguje. Jednoduše si pak vše pustím, třeba několikrát, a porozumím tak podvědomí klienta z řeči jeho těla, mimiky, aniž bych s ním musel trávit dlouhý čas navíc.

Pro klienta to znamená urychlení terapie, méně sezení, a také jej to finančně nezatěžuje jako třeba psychoanalýza. Navíc v případě, že jde o náročnější práci, tak opět se souhlasem klienta mohu vše pustit kolegům, Ericksonovským hypnoterapeutům, a vzájemně se poradíme na dalším postupu.

Cílem takové terapie je osvobození klienta od jeho problému a zajištění jeho samostatného a spokojeného fungování bez další pomoci. Sice je to vzhledem k rychlosti terapie méně finančně výdělečné pro hypnoterapeuta, ale jak znám své kolegy, tak nám to vynahradí radost z pomáhání. Jak říká jeden kolega: „Dělat psychoanalýzu, je jako dělat pochodové cvičení v h….  Nic to do budoucna neřeší, je to jako brečet nad rozlitým mlékem.“ A právě proto raději lidem pomáhám tím, co funguje rychleji, než abych měl zajištěného klienta na tři roky terapie po 14 dnech.

Z předcházejícího textu a ze zkušeností plyne, že hypnoterapie a „hypnotické koučování“ jsou rychlými způsoby, jak dosáhnout cíle, a budete-li hledat pomoc, tak vězte, že trvání léčby je zpravidla do deseti sezení.

Mimochodem obchodník, který pestře vylíčí výhody výrobku tak, že si již představujete, jak to bude vypadat, až jej budete mít, je vlastně dobrým hypnotizérem.

K učení cizích jazyků se hypnóza nepoužívá. Respektive je možné ji použít jako podpůrného ale nikoliv hlavního prostředku. Sugesce typu: „Dokážeš se učit anglicky desetkrát rychleji a zapamatovat si všech tisíc slovíček, která jsou nyní přehrávána z pásku,“ k valnému efektu, tedy řekněme alespoň o 20% snadnějšímu učení, sama o sobě nevedou. Přesto jsou postupy, které umožňují učit se cca 3 až 5 x snadněji. Pracují však na mnoha úrovních využívání potenciálu sedmi typů inteligence, vnímání všemi smysly atd.

Rovněž senzační zprávy typu: „Vstoupíte do stavu theta a budete si vše pamatovat,“ jsou hodně daleko od reality. Navíc pasivní poslech v transu nemůže zajistit schopnost se aktivně vyjadřovat a komunikovat. Lze však hypnózou posílit sebevědomí a motivaci se učit. Hypnóza je nástrojem pro naučení se, používání nového chování.

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře
 1. Ladislav Špelda napsal:

  Dobrý den, je mi 72 r. jsem vzděl.VŠ; celý život jsem se zajímal o psychologii a cca 20r. pracoval jako zdravotní sestra na nejtěžších psychiatrických oděleních; je zcela pochopitelné, že i vámi takto proklamovaná hypnoza byla předmětem mého eminentního zájmu,ale na rozdíl od vaších kategorických tvrzení o účinnosti v rozsahu jaký popisujete ve vaší reklamě, jsem ve svém osobním poznání došel k závěrům, že metody hypnozy fungují častěji jen u osob se“ slabším nervovým vybavením“.Sám jsem byl několikráte v životě u nejrenomovanějších hypnotizérů u nás i v zahraničí ,snažil jsem se poctivě spolupracovat, ale žádnému z expertů se nepodařilo mě uvést do hypnot.stavu;vaše reklamní tvrzení, že do hypnozy lze uvést 90% populace si dovoluji zpochybnit (nevím kdo dělal takovou statistiku?)a že to nefunguje v příp.osob s nižší inteligencí přímo za urážku mé osoby.Nemohu si tady na oplátku odpustit, že si začínám myslet, že chcete suplovat pánaboha a současný stav vědění o psychologických postupech za jednou provždy konečný a takových již v minulosti bylo heurekom.Nechci ani snad nemohu vás urazit, pouze si dovoluji sdělit vám svoje poznání;zatím však jsem se přes opětovné maily vám, setkal pouze s 0vou odezvou.S uctivým pozdravem Špelda-Náchod.

  • Libor Činka napsal:

   Dobrý den, pane Špeldo,
   je třeba říci, že hypnoterapie prodělala velké změny a v posledních cca 30 letech začal být opouštěn pro omezenou účinnost klasický model autoritativní hypnózy. V něm mimo jiné panovaly představy, které citujete, že lze do hypnózy uvést pouze osoby se “slabším nervovým vybavením“ kteréžto odpovídají zastaralým freudovským teoriím. Hypnotický trans je přirozenou součástí života stejně tak jako sugesce. Jinak nepředpokládám, že protože zhypnotizuji v prvním sezení naprostou většinu klientů a zbylé v dalších, že by za mnou chodili pouze ti hypnotizovatelní. Co se týče inteligence, tak skutečně je takřka nemožné hypnotizovat osoby s nízkým intelektem, s kterými je velmi těžké komunikovat a s kterými se však lze setkat prakticky pouze jako s pacienty v psychiatrických zařízeních. Jinak samozřejmě vývoj v oblasti psychologie není konečný, jako žádné lidské vědění a tento názor jste ode mne nikdy slyšet či číst nemohl. Omlouvám se, pokud jsem Vám dříve neodpověděl, ale chodí mi stovky emailů a tak nestíhám reagovat na všechny.
   Hodně pohody Vám přeje Libor Činka

 2. Václav Kovář napsal:

  Vážený pane, obávám se, že Libor Činka má jiné záměry než suplovat „páneboha“. O autohymnóze už něco vím a také vím, že lidé hledají především informace a celkem snadno se může stát, že budou tyto informace kontraproduktivní. Logika mozku je úplně jiná než logické myšlení většiny. „Logické“ myšlení velí dělat to co ostatní. Několik týdnů mě trvalo než jsem pochopil, že je všechno úplně jinak. Vždy pochopíte úplně vše, jen na to musíte být sám. I když nemyslet je to nejlepší, co Vás může potkat. Sám Albert Einstein prohlásil: „Realita je pouhá iluze, ale hodně vytrvalá.“. Z nějakého důvodu se toto ve školách neučí…
  Taky přesně vidíte, že na co se zaměřujete, to budete dostávat. Kupodivu vždy v podvědomí a logika Vám bude k ničemu. Prostě se stane jen to na co myslíte a je jedno jestli chcete nebo nechcete. A proto je hypnóza tak geniální. Dříve nebo později pochopíte, že je vše úplně jinak.
  Kdybych věřil jiným, tak bychom si dne notovali jak je vše…
  Přeji Vám abyste se dokázal zaměřit na to co opravdu chcete.

 3. Marcela napsal:

  Dobrý deň. Prosím vás ja by som sa chcela naučiť anglický jazyk ale problém je že na to nemám veľa času a hlavne po práci aj dosť unavená na nejaké učenie…takže chcela by som vyskúšať učenie hypnozou…môžte mi prosím poslať na email…kedy máte kurzy a cenu?dakujem

  • Libor Činka napsal:

   Jednoduše klikněte v horní liště na tlačítko eshop, kde jsou uvedené termíny. Hodina výuky jen za 193,-Kč bez DPH a to i přestože jde o psychologicky nejpropracovanější systém s využitím hypnózy a nejmodernějších technologií.

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů