+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

TINNITUS – FANTOM V HLAVĚ

800 000 lidem v Česku píská v uších. 

Tinnitus se dá přirovnat k fantomovým pocitům, kdy člověk vnímá pocit až bolest v neexistující končetině, o kterou přišel. Podobně jako na fantomové a jiné bolesti pomáhá hypnóza, podobně ovlivňuje vnímání zvuků mozkem. Mnozí účastníci kurzu „Hypnóza a autohypnóza“ jsou překvapeni, jak pár vět dokáže oslabit vnímání rušivých zvuků či je eliminovat. Kdy hypnoterapie nejvíce pomůže s tinnitem závisí na faktorech, s nimiž tinnitus souvisí. Řešení a v tomto případě i léčení závisí na tom, jak se v této oblasti orientujete. 

Fantomové zvuky jsou vnímány v tichu, zejména v noci, což vede k nespavosti, která sama o sobě může vést i k psychickým problémům, aktivaci úzkosti, deprese. A ty jsou skvěle řešitelné kombinací hypnoterapie a systemické psychoterapie. 

Subjektivní a objektivní tinnitus 

Překlad latinského „tinnire“ znamená zvonit, ale jde o rozsáhlé spektrum rušivých zvuků vyvolaným širokým spektrem problémů. 

Ušní šelest postižení vnímají například jako hučení, bzučení, tikání, pískání, zvonění, šumění nebo třeba syčení v uších.

U subjektivního tinnitu se jedná o sluchové vjemy, pro něž neexistuje žádný fyzikální zdroj v okolním prostředí. Subjektivní tinnitus představuje vnitřní zvuky, které pacientům často znemožňují v klidu odpočívat a soustředit se na běžné činnosti. Protože okolí postiženého dané zvuky neslyší, je tinnitus obtížně detekovatelný a měřitelný. 

Objektivní tinnitus je málo častou formou (cca 5 % případů), kdy můžeme zvuk v těle slyšet a někdy logicky spojit s fyzikálním zdrojem zvuku. Za obtížemi je skutečný zdroj zvuku, které se nachází blízko pacientova sluchového ústrojí. Jde o lupání nebo třeba bručení, který může slyšet jak pacient, tak i jeho okolí. Jde o řídce se vyskytující formu tinnitu a specialista ji může odhalit například za použití fonendoskopu. 

Je-li vyloučen nádor, vztah s problémy s průtokem krve v oblasti hlavy a krku, pohyby svalů blízko uší, například čelistního kloubu pak, jde o subjektivní formu reprezentující cca 95 % případů, která není příznakem závažných zdravotních problémů. 

Někteří postižení uvádějí, že slyší najednou i více zvuků, připomínajících zvuk kompresoru lednice, zvuk počítače a podobně. 

Tyto formy jsou zdánlivě bez rizika, ale mohou pacienta značně obtěžovat, zejména pokud zvuky popisuje jako v hlavě jedoucí kamiony či vlaky. 

Typ, intenzita vnímání a submodality tinnitu se mohou značně lišit. Submodality jsou charakteristiky vnímání a detailní určení řídících submodalit je základem pro hypnoterapii, která způsobí změny vnímání. Někteří slyší šelest jen v jednom uchu, jiný vnímá šelesty v obou uších.  Někteří pacienti popisují zvuky hlouběji v hlavě. Zvuky mohou být vnímány jako  nízké či hluboké a mohou mít trvalejší nebo proměnlivý charakter. Tyto fantomové zvuky lze hypnoterapií se submodalitami ovlivnit. 

Proč vzniká pískání v uších? 

Zvuky, které postižení slyší, od pískání po hučení, jsou vytvářeny mozkem. Jedinci trpící tinnitem, mají často nějakou formu nedoslýchavosti. Absenci a problémy vnímání přirozených zvuků z okolí pak mozek může kompenzovat vytvářením vlastního hluku okolí. Rovněž stres a některé chemické látky mohou spouštět tinnitus

Druhy tinnitu

Podle toho, jak dlouho se pacienti s obtížemi potýkají, nebo na základě zdroje, který šelest až hučení v uších vyvolal, lékaři rozlišují již uvedený subjektivní a objektivní tinnitus, dále akutní nebo chronický tinnitus, plus několik dalších typů.

Po odeznění spouštěče, kterým může být například zánět, stomatologický či chirurgický zákrok, úraz hlavy nebo zvukové trauma a rušivé zvukové vjemy odezní.

Pokud pískání v uších přetrvává a stane se běžnou součástí pacientova života, jedná se o chronický tinnitus. Jde o častější formu, která trvá déle než půl roku, šance na jeho odstranění standardními prostředky klesá, pacient se potřebuje naučit s tinnitem žít.

Oproti klasickým postupům zde zejména pomůže psychoterapie a hypnoterapie k přirozenému zvládání bez antidepresiv a prášků na spaní, což je zásadní zejména u chronického tinnitu. 

Neurologický tinnitus může souviset s Ménièrovou nemocí, která výrazně ovlivňuje centrální nervovou soustavu. Často přidružené zdravotní komplikace působí točení hlavy, závratě a problémy s udržováním rovnováhy. Jakkoli jde v tomto případě o onemocnění CNS, tak i zde je možné využít Ericksonovskou hypnoterapii a některé z postupů NLP pro stabilizaci rovnováhy postupy, které pracují s podvědomím a nikoli vůlí. 

Příčiny vzniku tinnitu jsou

  • Porušení sluchu hlasitými zvuky, střelbou, hlukem nářadí, strojů, ale i hlasitou hudbou (existují i chrániče sluchu pro účastníky koncertů, kteří jsou v blízkosti reproduktorů). 
  • Vedlejší účinky užívání léků a některých drog. 
  • Kardiovaskulární onemocnění.
  • Onemocnění štítné žlázy.
  • Poranění v oblasti krku, hlavy, uší, operace v těchto oblastech.  
  • Degenerace ušních kůstek.
  • Neurologické obtíže.
  • Ztráta sluchu.
  • Stárnutí. 

Jak zastavit zvonění v uších?

Pro léčbu tinnitu zatím neexistuje žádná spolehlivá metoda zaručující vždy stoprocentní účinek. Existují ale způsoby, jak se dá změnit jeho vnímání. Změna vnímání, regulace vnímání je doménou hypnoterapie a proto se vyplatí naučit se alespoň některý z autohypnotických postupů. Profesionální hypnoterapeut/ka Vám pomůže snížit běžné negativní účinky tinnitu, jako je stres a potíže se spánkem. Protože hypnóza ovlivňuje fantomové bolesti, je klíčem k řešení subjektivního tinnitu a může velmi pomoci lépe snášet i ten objektivní.  

Za pozornost stojí srovnání mezi autohypnózou = self-hypnosis (SH), maskováním zvuků (MA) a zaměřením pozorností (AT) pro zmírnění chronického tinnitu. 45 mužů s chronickým tinnitem souvisejícím s akustickým traumatem bylo rozděleno do tří odpovídajících podskupin. Terapeutické podněty v SH a MA sezeních, zaznamenané na audio kazetách, byly podávány pacientům k použití v případě potřeby. SH významně snížila závažnost tinnitu; AT částečně zmírnil tinnitus; MA neměl žádný významný účinek. 

Dlouhodobé terapie trvající zpravidla 12 – 24 měsíců, nebo přístupy které zpracovávají tinnitus naslouchátky a tedy jsou doživotním „řešením“ doporučuji absolvovat tehdy, pokud jste vyčerpali možnosti kombinace lékaře a hypnoterapeuta trénovaného v krátké terapii (do cca 10 – 20 hodin terapie). 

Pamatujte si, že prvním krokem je odborné vyšetření otorinolaryngologem a neurologem. 

Tinnitus není nemoc, ale příznak, a vynecháním vyšetření a medicínské analýzy příčin jeho vzniku by mohlo vést k zanedbání léčby a znemožnění správného léčení. 

Zdroje: 

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů