+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

JAK MODERNÍ TERAPIE ODSTRAŇUJE ÚZKOSTI

Nové cesty z úzkostí a depresí.

Bráníte se problémům, a přesto je máte? Bráníte se úzkosti, a přesto přichází? Prášky nepomáhají? Proč? Důvody a základy řešení odhalíte na následujících řádcích. Úzkostí přibývá a psychiatři jsou vytížení na měsíce dopředu, ale v čase a postupy, kterými disponují, mohou pomáhat velmi omezeně. 

Naštěstí existují postupy odlišné od zastaralých avšak stále praktikovaných postupů.

Úzkost je klasickou medicínou nepřesně definována jako porucha duševního zdraví, která se může projevovat různými způsoby.

Pohledem mnohonásobně rychlejších a hlavně úspěšných řešení totiž jde o něco jiného než o poruchu.

Jakkoli existuje mnoho různých příznaků, které lidé s úzkostí zažívají, včetně třesu, zvýšené srdeční frekvence, pocitu odtržení od sebe sama nebo od reality a podobně, tak pokud vyloučíme problémy podpořené chybným stravováním a nezdravým životním stylem, který má vliv na biochemické procesy těla, tak jde v principu o ‚‚softwarovou‘‘ záležitost.

Úzkost je podvědomé myšlenkové zaměření rozvíjející negativní trans, který může vést k záchvatům paniky. Ataky jsou intenzivní epizody strachu a nepohodlí, kdy osoba může ztratit kontrolu nad svým chováním. Běžným projevem úzkosti je tedy prožívání rušivých myšlenek – myšlenkových virů, které mohou být ochromující a způsobit intenzivní pocity strachu.

Co pomáhá na úzkost a čemu se vyhnout

Existuje mnoho způsobů, jak úzkosti a deprese léčit, kromě léků se doporučuje kognitivně-behaviorální terapie, která však čerpá jen zlomky poznatků z progresivních směrů a disponuje jen omezeným množstvím postupů.

Mimochodem zamysleme se nad slovy úzkost, deprese

Něco je úzké, něco je spojené s presem, tlakem.

Řešení začíná hledáním opaku a strategickým rozšiřováním.

Nízká funkčnost chemické léčby souvisí s nedostatkem uvědomění, že mozek obsahuje kolem sta miliard neuronů, kdy se každý z nich propojuje s ohromným množstvím dalších a to kolem sedmi až deseti tisíci. Vzniká tak doslova nekonečný vesmír možných propojení a je mimo schopnosti současného farmaceutického průmyslu vytvořit lék, který by propojoval správné neurony, které zajišťují nejlepší řešení. Jakkoli psychofarmaka někdy umí ‚‚odříznout‘‘ nejhlubší propady, tak rozhodně neumí zajistit propojení na nejlepší řešení

Úzkost a ponaučení od Aldouse Huxleye

Je rozdíl mezi léky pomáhajícími léčit fyzickou chorobu a těmi na psychiku. Uchylování se k práškům je příslovečnou cestou do pekel dlážděnou dobrými úmysly. V lepším případě se ukazuje, že na preparáty určené k léčbě depresí reagují lidé, kteří reagují na placebo a nereagují nereagující na placebo. Jenomže chemické látky obsažené v různých modulátorech nálady jsou něco jiného než cukr v placebu. Příbalové letáky upozorňují na řadu vážných nežádoucích účinků. Vedlejší účinky navíc vedou i k psychickému oslabení a psychické závislosti.

Prášky ‚‚léčený‘‘ člověk se fungováním podobá stále více starému zpomalenému počítači s nízkým výkonem, který o pár procent zrychlí po podání ‚‚léku‘‘. Bez nich se stává stagnující bytostí odsouzenou k velmi omezenému životu bez možnosti naplnit svůj potenciál. Je to jako dostat se do hezky vypadajícího vězení s rozsudkem na doživotí. Rozhodně to nevypadá tak lákavě jako braní prášků v Netflixovém zpracování slavného románu Brave New World (Konec civilizace), který napsal Aldous Huxley.

Snaha klasických postupů logicky pracovat například s častými fyzickými příznaky úzkosti, jako je pocit točení hlavy, zrudnutí, neklid, závratě nebo třes je marná.

Regulovat silou vůle a logikou tělo má strašně nízkou účinnost.

Je potřeba porozumět vnitřnímu fungování psychiky, na což behaviorální techniky nestačí. Manažerské pravidlo: ‚‚Kdo neřídí, je řízen.‘‘ je podstatnou indicií. Jak však řídit podvědomé děje, které usměrňují naše myšlenky? Jsou podvědomé myšlenky za myšlenkami vědomými. A hlavně existují různé podvědomé formy, které jsou klasickým zkoumáním neodhalitelné.

Máte to, protože to nechcete

Snaha jen oddálit, pokusy odmítat negativní pocity a bojovat proti nim se míjí snahou. Je důležité si zapamatovat, že boj vyvolává boj. Nedostatečná akce vyvolá protireakci a převahu potíží. Odmítání vyvolává přitahování, podobně jako se přitahují opačné póly magnetu. Myšlenka: ‚‚Nechci to. Nechci se tak cítit.‘‘, postrádá navigaci k tomu, co chcete.

Je nutné propojit znalost toho, jak působí Millerovo číslo se zapojením kritických submodalit, navázat raport s podvědomím, dosáhnout ‚‚pacingu‘‘, a teprve pak měnit stav s pomocí ‚‚leadingu‘‘. To už však znamená mít znalosti, které se komplexně propojeně nevyučují buď vůbec, anebo jen v mizivém procentu a teoreticky, takže pracovníci vysokých škol nedodávají budoucím psychiatrům a lékařům ty nejúčinnější nástroje.

Proč na záchvaty úzkosti standardní rady nestačí

Klasická rada, když přijde úzkost, je soustředit se na dýchání a upravit jej podle vhodného vzorce. To je sice důležitý krok, ale ten nezmění podvědomé představy, které vedly k neklidu, třesu, bušení srdce a dalším projevům. Úzkostný záchvat, ochromující pocity obav a strachu, které trvají několik minut až hodinu, přičemž neexistuje žádné bezprostřední nebezpečí, těžko lze řešit jen dýcháním, když je v mysli skrytá příčina.

Rada soustřeďte se na něco kolem, počítejte třeba knihy v knihovně, lístky květin… a oprostěte se tak od paniky, je rovněž nedostatečným vysvětlením a radou. Ano, je důležité se umět odpojit, jako první pomoc, ale dále je potřeba umět nechat mizet v podvědomí to skrytě oslabující. Je zásadní získat schopnost flexibilně na projevy úzkosti reagovat.

Pro odolnost nejenom proti úzkostem a depresím potřebujete mít cosi podobného, jako je skvěle vybavená krabice s nářadím a nástroji, se šrouby a hmoždinkami potřebných velikostí, gumovým těsněním, oboustrannou lepící páskou atd. Když ji máte a něco se pokazí v sobotu večer a OBI, Bauhaus jsou zavřené, tak je to jedno, protože vyndáte nástroje a opravíte, co je potřeba. Flexibilita znamená, že máte nástroje a umíte situace řešit více způsoby.

Takže dejme tomu, že za prvé už umíte bez přemýšlení změnit dýchání a odbourat tak stres z rychlého panického lapání po dechu, pocitu nedostatku vzduchu.

Předpokládejme, že za druhé začnete počítat něco v okolí a snažíte se tím ukotvit v přítomnosti. Tak používáte to hlavní co psychiatrie doporučuje spolu s nasazením prášků. Jenomže ty byste nepotřebovali, kdybyste měli ve výbavě další nástroje (zejména zacházení se submodalitami, metaotázkami, autohypnózou), které je dokáží naprosto bezpečně nahradit.  

V tomto okamžiku se čtenář psychiatr začne hrozit, protože on byl přece na fakultě učen, že první volbou řešení jsou prášky. Stačí se podívat do učebnic a uvidíte kvanta odstavců o lécích, ale jen pár řádků vágně popisujících jiná řešení. Šokující jsou tlusté knihy pro studenty psychiatrie psané týmem lektorů, kde si kapitoly mezi sebou autoři pořádně nepřečetli, a tak se tam vyskytují protimluvy typu: ‚‚autogenní trénink pomáhá, hypnóza nepomáhá‘‘, které píší lidé, kteří komentují obor v němž neměli více než pár hodin přednášek a netuší, že autogenní trénink a podobné postupy jsou zjednodušenými hypnotickými formami.

Panika před úzce myslícími psychiatry údržbáři

A tím se dostáváme k poznatku, že když dáte někomu do ruky jen kladivo, tak začne na vše v okolí pohlížet jako na hřebíky. A jsme znovu u krabice s nástroji. Teprve, když máte nejméně tři nástroje, teprve pak začnete moci řešit více, než jen s kladivem. Základní pravidlo úspěchu je mít alespoň tři způsoby řešení. Teprve jejich kombinací je možné zvládat více. Co se stane, když máte pět, šest, sedm, osm možností? Začnete vítězit. Na snahu řemeslníka o přílišnou úspornost typu ‚‚Siki kleštěmi budu utahovat chromované potrubí pod dřezem, protože správný klíč bych musel hledat‘‘, bych reagoval nikoli svou panickou atakou, ale zařváním STOP a vyhozením dotyčného. Komu nevadí, že si sám odře, poškodí, případně strhne závit, to je jeho věc. Profesionální opravář, který se tak chová je amatér a nemá nárok na to být považován za odborníka.

Když se něco dělá, tak je potřeba myslet na to, zda je dané řešení ekologické, etické a to i pro budoucnost. Skuteční profesionálové, když zjistí, že na něco jejich postupy nestačí, tak se obrátí na kolegy, kteří to mohou vyřešit. Moudří psychiatři a psychologové však naštěstí existují, a tak svůj obor doplní o další studium –psychoterapie a získají další nástroje, a nebo svým klientům doporučují navštívit psychoterapeuta.

Kdyby pro psychology a psychiatry bylo povinné umět hrát šachy, tak by věděli, že je důležité kombinovat a umět myslet na několik tahů dopředu. Určitě by pak pacienta šachistu necpali antidepresivy, aby mu bylo jedno, že bude prohrávat. Naopak by přemýšleli o tom, jak mu pomoci vyhrávat a to ne jen v dané hře, ale ve všech hrách nastávajících a to bez prášků. Vývoj je o schopnosti naučit se zvládat různé zátěžové situace, naučit se opakovat vítězné kroky a vítězit více a více. Nikoli se stát chemickou zombie. Znovu zde připomínám, že je potřeba odlišit prášky na psychiku a léky zachraňující fyzické tělo, kde léky jsou velmi přínosné. Jsou situace, kdy jako psychoterapeut plně přijímám lékové řešení kolegy psychiatra pro překlenutí skutečně těžkého životního období. Je potřeba mít na paměti, že na léky na psychiku takřka vždy vzniká závislost. Ostatně skutečně zkušeného odborníka v této oblasti poznáte podle toho, že se proto jako čert kříži vyhýbá výrokům ‚‚To máte navždycky.‘‘, protože ví, že život je plný změn k lepšímu, které je možné podporovat a rozvíjet. Změnou ovšem není jen změna dávkování či preparátu. Změnou není bouchat kladivem více, jak to dělávali sovětští gerojové, jejichž vědečtí kolegové začali sportovcům píchat injekce bez ohledu na vedlejší účinky.

Proč je hypnóza s VR klíčem k řešení úzkosti i deprese

Když se nám daří, tak je prakticky vše ve vědomí a podvědomí synergicky propojeno a vzniká pozitivní trans. Úzkost je naopak druhem negativního transu. Je to stav, který prožívá nezkušený šachový hráč se silným protivníkem. Šach neznamená Mat. Život není jedna hra. Je to tedy stav, který lze měnit tréninkem strategií jak vyhrávat.

Hypnoterapie je účinný způsob, jak se vypořádat s úzkostí a depresí, protože jde nad rámec léčby příznaků. Není však hypnoterapie jako hypnoterapie. I v tomto oboru je nutné rozlišovat. Pokud natrefíte na specialistu v Ericksonovské hypnoterapii a systemické psychoterapii, tak jste blízko cíle. Pokročilá léčba stavů úzkosti, deprese spočívá v tom, že terapeut pomůže klientovi odhalit detailní strukturu podvědomých kódů ovlivňujících psychický stav. (Jde však o něco jiného než se používá v KB terapii. Navíc se tak nestanete závislými na pomoci terapeuta, ale budete vybaveni k životu bez něj a budete se moci spolehnout na vybudované dovednosti přepnout do pohody.) To může proběhnout z části vědomě předtím, než se přistoupí k tréninku s využitím hypnoterapie. Emoční stav i fyzické projevy jsou totiž vytvářeny podvědomými myšlenkovými metaprogramy, které si netrénovaný člověk neuvědomuje. Jakmile je člověk trénovaný, tak dokáže včas identifikovat náladový virus, odpojit se od něj, a je tak schopen regulovat stav své psychiky. Je to jako ovládat třídimenzionální šachy ve Star Treku. Je to o meta myšlení jako v románu Herberta Franka Duna ‚‚Plány v plánech plánů.‘‘ A mám radost, když mi z akreditovaného výcviku odchází lékař a je nadšený možnostmi pomáhat, které jeho slovy ‚‚převyšují to, co se kdy dříve učil‘‘.

Praktická expozice situacím, které vyvolávají úzkost, je jedním z faktorů, na který klient musí být připravován a vybaven mnoha nástroji ovládání psychického stavu. To standardní terapie často vypouští, a tedy nemohou přenést účinek do běžného života mimo zdi psychiatrického ústavu. To přispívá k selhání a opětovné snaze ‚‚řešení léky‘‘. Osobně zapojuji kombinace moderních progresivních postupů včetně využití virtuální reality či augmentované reality a hypnózy. Tak dochází k zrychlenému naučení se regulace, člověk začne ovládat svou mysl mnohem snadněji než roky trvajícími terapiemi. Je vysoce pravděpodobné, že už během dvou, tří návštěv se budete cítit mnohonásobně lépe. Mám radost z úspěchů klientů, kde v mé hypnoterapeutické praxi vídáme dramatické změny takto rychle a pouze asi jeden klient z dvaceti potřebuje více než 6 setkání.

Protože je úzkost druhem negativního transu, tak je lépe a bez nežádoucích účinků léků řešitelná kombinací výše uvedených postupů a Ericksonovské hypnoterapie i systemické psychoterapie. Řešení si tedy můžete představit jako ladění počítače s pomocí IT specialisty na operační systém Vašeho mozku. Váš mozek bude doladěný s pomocí specialisty a budete si dokázat pomoci sami. To je druh terapie, který vede k opravdové svobodě. 

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů