+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

AFIRMACE – PRAVDA NEBO POHÁDKA?

„Jsem sebevědomá.“ „Miluji všechny a všichni milují mne.“ „Jsem magnet na peníze.“ „Vesmír mne miluje. Moje tělo je zdravé“ 

Existuje spousta knih a nahrávek plných afirmací. Na internetu lze vidět jako často vyhledávaná spojení za slovem afirmace – láska, zdraví, hubnutí, hojnost.

Jde o pohádku, nebo je na tom něco pravdy? 

Chodí za mnou na terapii lidé ovlivnění esoterickou literaturou. Stále častěji se setkávám s klienty, kteří poslouchají a opakují si afirmace vytvořené jinými lidmi. Afirmace jsou druhem starých sugestivních postupů odvozených od dávných představ o hypnóze. 

A tak si mnozí lidé říkají: ‚‚Jsem sebevědomá. Miluji sama sebe. Miluji všechny a všichni milují mě.‘‘ Jiní afirmují bohatství: „Jsem magnet na peníze. Přitahuji peníze. Miluji peníze a peníze milují mne. Koupu se v penězích. Mám na to právo.“ 

Co funguje a co nikoli? 
Tím se budu zabývat z pozice psychoterapeuta zaměřeného na hypnoterapii. Představa, že je možné vsugerovat a implantovat do podvědomí naprosto cokoli stálým opakováním, je myšlenkovou stavbou stojící takříkajíc na vodě.
Naše mysl je mnohem složitější. Pokud totiž v podvědomí neexistuje podpůrná struktura, s kterou by byly používané afirmace v souladu, tak k uložení, které by vytvořilo přitahování žádaného, těžko může dojít. Dojde k tomu jen výjimečně a náhodně. 

Jak na afirmace s rozumem

Myšlenku afirmací lze za určitých podmínek uchopit rozumně. Podvědomé struktury předchozích myšlenek, které člověk v průběhu života získal se musí přeuspořádat, pokud chce člověk dosahovat nových výsledků. 

Lidé mi vypráví, že přestože jednali podle různých návodů, tak dosahují nedostatečných výsledků. Důvodem je právě odpor jejich stávajících podvědomých systémů přesvědčení, sebehodnocení, smyslu. 

Říkat si afirmace typu: „Miluji všechny a všichni milují mne,“ a oslovovat vnitřní představy o lásce načerpané z literatury nebo filmů sice může znít velkolepě, ale jde o výrok, který je z mnoha důvodů problematický. 
Podívejme se do první části této afirmace: ‚‚Miluji všechny…‘‘ 
Skutečně? Nikoli. Něco uvnitř vás totiž ví, že milovat všechny lidi postrádá logiku a rozum. 

Platí, že výroky obsahující zobecňující slova všechny, všichni, vždy, každý, stále… většinou vytváří nebezpečná zkreslení. 
Kdo to jsou všichni? Můžete milovat všechny? Milovat všechny? Například i ty, kteří týrají děti? Ty, kteří prodávají zbraně? Ty, kteří zabíjejí druhé? 
A také je na místě otázka, co to znamená milovat? Tu však nyní nechám otevřenou, protože to je úplně jiné téma. 
A co druhá část afirmace o tom, že: všichni milují mě
To také chcete? Zamysleli jste se, co všichni, tedy lidstvo a různě vychovaní lidé, myslí pod pojmem milovat? 
Chodí za mnou klienti, jimž život ovlivňuje milující člověk, ale jde o lásku patologickou, vlastnickou, destruující. Těžko chtít, aby vás tak milovali byť jen desítky či stovky lidí. 

Formulace afirmace je potřeba velmi zvážit, a zacházet jen s těmi, které jsou ekologické. Myšlenková ekologie je jedním z kritérií správného stanovování cílů. 

Mezi témata, s kterými za mnou chodí lidé na psychoterapii, je kromě sebevědomí, sebelásky, zdraví i otázka peněz
Existuje spousta knih a nahrávek na toto téma, ale asi byste byli překvapeni, kdo za mnou chodí. Nejvíce by Vás překvapilo, kdybyste u mne potkali osobu, která nemá problémy kvůli tomu, že se nechala ovlivnit nějakým guruem, koučem, ale sama je, tímto koučem, guruem, který by byl velmi nerad, kdyby ho viděli ti, jež učil to, co sám má problém použít, a nyní sedí u mne. Šokovalo by vás, že někdo napíše knihu programování se k úspěchu na specifické téma… a sedí u mne na psychoterapii, protože se mu co se týče sebevědomí či peněz nedaří, přestože je autorem knihy, kurzů na toto téma. Ano, leckdy musím zachovat na tváři poker face a oprostit se od paradoxu, že přede mnou sedí teoretik, který takříkajíc hlásá vodu a pije víno. S touto situací se setkávám několikrát ročně. 

Nebo přichází člověk, který chce psát o bohatství a přitom má dluhy. Pochopím běžného člověka, že se dostal do problémů, ale musím se oddělit od paradoxu, když mne žádá o pomoc k překonání prokrastinace v psaní knihy člověk, který nemá žádnou zkušenost s bohatstvím a vypráví mi, jak se programuje slovy: „Jsem magnet na peníze.“
Přišel, protože mu to, o čem chce psát, nepomohlo! Všimli jste si toho vykřičníku? 

Pozor na chybné afirmace

Kdo jste v jiné situaci a máte zájem, aby se vám začalo dařit, potřebujete používat propracované postupy, které propojí vše potřebné. Správně formulované autosugesce mohou být velkou oporou k libovolným cílům. Proto je potřeba se zamýšlet nad takovými formulacemi, které přirozeně zapadnou do vašich podvědomých struktur a synergicky vyvolají spouštění takových programů, které vám budou opravdu pomáhat, protože budou individualizované vám na míru. 

Zůstaňme na chvíli u afirmace: ‚‚Jsem magnet na peníze.‘‘ 
Spojení, kde je identita člověka oslovována slovy JSEM, JSI, JE, a také JSME, JSTE, JSOU mají moc vytvořit ohromující sílu, ale také i klec. Navíc se podvědomí bude bránit výrokům, které jsou v rozporu. Takže člověk, který není bohatý si v podvědomí afirmováním „Jsem bohatý. Jsem magnet na peníze…‘‘, tedy opaku, vytvoří blok. Blok také vytvoří nereálnost vlivu či nesoulad. 

Je třeba rozumět tomu, co lze ovlivnit a co nikoli. Zde jsou příklady afirmací k porodu, které za doprovodu hezké hudby zní také hezky, ale zaměřují se na to, na co nemá maminka vliv: 
‚‚Můj muž zvládá všechny situace v porodnici s naprostou jistotou.‘‘
‚‚Mé miminko je v nejlepší pozici pro normální a jemný porod.‘‘ 

Afirmace k porodu a také k jakékoli relaxaci by měly být formulovány jinak než: ‚‚Moje tělo je uvolněné.‘‘ V okamžiku, když si zpaměti odříkáváte naučený řetězec afirmací, nebo zní z nahrávky a vaše tělo to přitom prožívá jinak než uvolněně, tak vzniká rozpor. Člověk cítí opak, a to co by mohlo pomoci, ztrácí účinnost. 

Používat afirmace znamená být něco jiného než papoušek. 

Proč je tolik knih, nahrávek a kurzů a karet s afirmacemi? Protože napsat stránky plné jednoduchých afirmací dokáže student prvního ročníku gymnázia. Populární jsou afirmace hojnosti a přitahování peněz, a na tom se snaží mnozí zbohatnout. 
Pak vidíte výroky navazující na “magnet” jako: 

 1. Jsem v souladu s energií bohatství a hojnosti.
 2. Jsem otevřený přijímání všeho bohatství, které mi život přináší. 
 3. Peníze k sobě přitahuji snadno a bez námahy. 
 4. Můj šéf oceňuje práci, kterou dělám.
 5. Moji klienti mě oceňují a oceňují mou práci.
 6. Vše, co potřebuji k vybudování bohatství, mám právě teď k dispozici. 

Pojďme si to rozebrat
Jsem v souladu s energií bohatství a hojnosti. Co to je energie bohatství…? Pomůže nám taková sugesce? Upínáním se na takové vágní pojmy se však od cíle více a více vzdalujeme. 
Jsem otevřený přijímání všeho bohatství, které mi život přináší. Přijímáním všeho by zaprvé došlo k zahlcení a zadruhé se můžete dostat do rozporu s jinými hodnotami. 
Peníze k sobě přitahuji snadno a bez námahy. Přitahovat můžete pouze lidi svými schopnostmi, a proto by i třetí afirmace měla být formulována jinak. 

Čtvrtá a pátá autosugestivní formule obsahuje klasickou chybu představy, že je možné ovlivnit druhé tím, že si ve své mysli budu říkat, že mne oceňují, mají rádi a podobně. Vysílat v duchu myšlenky k druhým je marné. Druhé lidi nemáme v okruhu vlivu, v okruhu vlivu máme pouze sami sebe. Pokud někoho, kdo to umí znáte, tak se může podrobit testu telepatie a získat miliony. Chcete-li na toto afirmaci, pak by jedna taková užitečná mohla znít: “Zajímám se podrobně o to, co můj šéf oceňuje a rozvíjím své schopnosti v této oblasti.”

A k poslední šesté afirmaci se vás zeptám. Opravdu máte vše, co potřebujete k budování bohatství? Podnikáte-li, máte zdroje na reklamu? Máte peníze na marketing? Říkáte, že máte vše a už roky se pohybujete v esoterických kruzích, čtete knížky, pouštíte si videa na téma přitahování bohatství a stále nic? Pak může jít o to, že nemáte dostatek akce tím správným směrem, než kam jste doposud zaměřovali svojí energii. A je tu něco, co přes 90 % lidí rozhodně nemá, a tím je originální, výjimečná a žádaná služba či produkt. Máte-li, pak je to skvělé a řiďte se předchozím. Nemáte? Pak jste v rudém oceánu konkurence, riskujete živoření, a proto si afirmace potřebujete formulovat ve vztahu s realitou podnikání, které je hojnost vesmíru lhostejná. 

Vesmíru jsme lhostejní

Kdo si myslí opak, kdo si píše či říká takové afirmace, tak je buď naivní nebo namyšlený. Naivní v tom, že nemá žádnou představu o případné logistice, kterou by na to “vesmírná inteligence” potřebovala. Nebo to musí být namyšlený člověk vysoce přeceňující význam své osoby. Už slavný císař Marcus Aurelius ve svém spise Meditace hovoří o tom, že po sebevětším člověku časem takřka nic nezbude. A proč by se vesmír měl starat o miliardy běžných lidí? Jen velmi nízká inteligence by se snažila starat se o všechny a pochopitelně by pohořela. 
Nedomyšlené papouškování afirmací, bez jejich doladění, vás jen okrádá o čas života

Použijte proto zdravý rozum.  

Afirmovat si zdraví? Třeba tak jako to najdete v knihách a nahrávkách?  ‚‚Jsem dokonale zdravý.‘‘
Je taková afirmace OK? Jste-li zdraví, pak proč si to říkat? Nejste-li, pak sugerováním vytváříte lež, a tedy zásadní rozpor. 
‚‚Uvolňuji veškeré napětí ze své mysli a těla.‘‘ Všimli jste si, že většina relaxací a meditací obsahuje na začátku tento výrok?
Myslíte, že je tento výrok v pořádku?
Zaměřením na problém dojde k jeho posílení! Podobně jako pojmenováním zla i zde dochází k posílení. To možná znáte z Harryho Pottera, kde se místo pána zla používá formulace: ‚‚Ten o němž se nemluví‘‘.  Použitím slov jako napětí, stres, negace na ně naopak vedeme pozornost a přesměrováváme tak myšlenky na problémy namísto posilování zdrojů. Psychika jistě ovlivňuje zdraví, ale je důležité na to jít inteligentně a nikoli naivními způsoby. 

Jak dál a inteligentně ladit afirmace?

Možná Vás napadá, že jedno z prosazovaných pravidel afirmací vyslovovat je v přítomném čase, je právě o tom vytvořit tak realitu bohatství. Bude to fungovat? Přestože změny probíhají v přítomnosti, tak by bylo chybou snažit se protlačit lež – tedy to, co ještě není – stálým opakováním. 
Zamyslete se. Představa, že opakováním nepravdy vytvoříme pravdu, je odvozena od propagandistických Goebbelsových myšlenek. No, co byste čekali od nacisty, že? Nepravdu vsugerovat sice lze, ale s nedozírnými následky. 
Sugerovat si lži znamená lhát sobě

Nefungují tedy afirmace vůbec? To záleží právě na souladu, kongruenci, s vnitřním prostředím. Je možné vybrat si takové afirmace, které jsou bezpečné, případně si je upravovat. Pokud si uvědomujete, že dané afirmace ve vás vyvolávají sebemenší odpor, tak se vyhněte tomu, že byste takříkajíc s vaničkou vylili dítě. 
Elegantním způsobem je udělat z nekongruentní afirmace otázku začínající slovy: Jaké by to bylo… 

Afirmace – příklady s úpravou: 
Jaké by to bylo být bohatý? 
Jaké by to bylo být bohatá? 
Jaké by to bylo být štíhlá? 
Jaké by to bylo být štíhlý? 
Jaké by to bylo být zdravá? 
Jaké by to bylo být zdravý? 
Jaké by to bylo být zdravě sebevědomá? 
Jaké by to bylo být zdravě sebevědomý? 

Tak podpoříte hledání odpovědi v ohromujícím vesmíru vaší podvědomé mysli, a tak mohou vznikat myšlenkové obsahy, do kterých se ponoříte a začnete si je přítomně prožívat. 
Tak teprve můžete vytvářet souřadnice pro úspěch v dané oblasti. Teprve pak můžete přidávat další souřadnice pro propojení do silné podvědomé sítě, která zaměří vaše vědomí na všímání si toho, co potřebujete
Žádný vnější vesmír, ale vesmír v podvědomí a zapojení radaru pro vyhledávání, jímž je retikulární aktivační systém, systém zaměřující pozornost ve vašem mozku, vám začne pomáhat k tomu, co chcete
Je důležité se vyhnout pohádkám o fungování světa. Pohádky byly součástí našeho dětství, ale v dospělosti potřebujeme převzít odpovědnost za interakce ve světě kolem nás. Přitahovat peníze vzýváním vesmíru je pohádkovou naivitou. Chceme jí podobně jako jiné pohádkové věci. Princeznu, kterou získá Honza z pece. Rytíře na bílém koni, který osvobodí princeznu ze sluje, získá půl království či bohatství z jeskyně, možná z pustého ostrova… Pohádky, z nichž vznikly filmy pro dospělé, jako Hrabě Monte Christo, Robin Hood ve variantě z Las Vegas ve verzi Dannyho parťáci, či Popelka, kterou financovalo studio Disney jako první pohádku pro dospělé, Pretty Woman. 

Jak správně formulovat afirmace a čemu se vyhnout? 

 1. Vždy pozitivně – tedy se vyhněte formulacím – Jsem finančně nezávislý. Nechci zůstat sama. 
 2. Namísto toho použijte uvedené Jaké by to bylo... prožívat finanční svobodu/ budovat vztah? 
 3. Vstupte si do představy, že vidíte děj na plátně a představte si tam budoucí já a všímejte si, co se děje v životě poté, teprve je-li vše v pořádku, cítíte-li se přitom dobře, vnímáte, že tomu věříte a tedy vše je v souladu s vámi, pak teprve si dovolte do svého já na plátně vstoupit. 
 4. Vyhněte se pouhé vizualizaci cíle, protože by vám chyběly souřadnice cesty k cíli. I myšlenky na zvládání překážek je důležité dát do cesty. 
 5. Je tedy v pořádku vizualizovat si i překážky, a jejich řešení. Tak se dále oddělíte od naivit šířených na internetu. 
 6. Najděte si hudbu, která sedí k tématu a propojte afirmace s ní. Pak stačí si ji každý den pustit a už jen tím si připomenete obsah a naladíte se na cíl. Pokud jste to tři až pětkrát udělali intenzivně, tak budete mít zdroj přeladění, který vám bude pomáhat ladit stav vaší mysli automaticky. 
 7. Pozor, vyhněte se nesmyslu jímž jsou takzvané podprahové – subliminální nahrávky (proč je to nesmysl jsem psal již ve své knize Ovládněte svůj mozek). Jde o mýtus, který se ovšem dobře prodává naivním lidem, kteří chtějí něco za nicnedělání. Výzva pro výrobce – dokažte, že to funguje abyste vydělávali nejen miliony, ale miliardy :). 
 8. Do prostoru kolem sebe si dejte připomínače, symboly (já mám např. na stole kovové ořezávátko kormidlo jako symbol korigování směru k správným hodnotám). I své klienty občas obdaruji nějakým připomínačem zacíleným k tomu co potřebují. 
 9. Naučte se autohypnózu a afirmace používejte v transu, čímž vytvoříte nejsilnější napojení na zdroje v podvědomí. Budete tak moci odklonit myšlenky z oslabujících nervových spojení. 
 10. Napojte afirmace na neurologické úrovně (viz Ovládněte svůj mozek). 
 11. Napojte afirmace na zdroje v reálném světě. U peněz se jim potřebujete naučit rozumět. Přitahovat si růst akcií jen říkáním afirmací je naivita. Je možné být šťastným člověkem na základě čtení pohádek a tak manifestovat vesmíru svou hloupost. Doporučuji se rozhodnout být šťastným, spokojeným a v realitě fungujícím člověkem ve skutečnosti, nikoli jen ve snech. 

Psychologie mám umožňuje propojovat vnitřní svět na realitu každodenního života. 

Původní myšlenka lékárníka Emila Coué „Každý den se mi daří po všech stránkách lépe a lépe.“, kterou dával napsanou na kartičce svým zákazníkům k zakoupeným lékům byla překroucena a je prezentována na internetu například takto: „Touto jednoduchou větou, těmito pár slovy vyléčil profesor Emile Coué za počátku 20. století pacienty téměř ze všech nemocí.“
Všimli jste si tam toho zobecnění a tedy lži? Setkávám se s lidmi, kteří píší podobné nesmysly a oni za mnou chodí jako za hypnoterapeutem, protože si neví rady. Jejich život je plný chyb, protože věří hloupostem a podle nich jednají. To je moje praxe a snad si z tohoto článku vezmete tolik, abyste se vyhnuli ztrátám životního času. 
A pokud máte nějaké nahrávky či karty s afirmacemi, tak vyřaďte ty, které jsou v rozporu s realitou. To, že jsou graficky krásné, případně se zlatým okrajem, může být pravomozkovou pastí vedoucí k vyhození peněz do vzduchu a hlavně k vylití inteligence do kanálu. 
Jak klamou takovéto esoterické produkty jsem detailně probral ve vysílání Přeprogramujte se na zisk.
Úspěch začíná tím, že začnete myslet jako skutečně úspěšní, tím, že budete vyhledávat skutečně úspěšné a jakmile se budete pravidelně učit od skutečně úspěšných. 

Chytré afirmace mají význam jako připomínač vaší cesty, nikoli jako zaklínadla, která se sama naplní. 

Afirmace jsou podpůrným nástrojem a k cíli pomohou na úrovni pár procent, rozhodně se tedy vyhněte stavění na nich jako na dominující metodě. To byste byli velmi zklamáni jako klienti, kteří za mnou přichází poté, co se někde nechali zlákat na koupi nahrávek či kurzů s afirmacemi. Někteří lidé si týdny afirmovali: ‚‚Mám více peněz‘‘, a to se jim bohužel poštěstilo. Bohužel? Ano, protože více peněz může také znamenat o pár korun navíc. 

Cíle musí být opřeny o precizní formulace, což vidíte že pomáhá dvaceti procentům těch, kteří se tím řídí, zatímco osmdesát procent podnikatelů po krátké době končí. Proč? Protože mysleli málo specificky a chybělo jim propojení s realitou trhu. Podobně to platí o zdraví, vztazích a dalších oblastech, jen realitu trhu je důležité nahradit realitou dané oblasti.   

Že jste slyšeli neuvěřitelné příběhy o přitažení si čehokoliv od vesmíru. No, pokud umíte počítat, tak asi tušíte, že jde o hru čísel a že když knihy či film jako The Secret vidělo přes miliardu lidí, tak pár stovek referencí o fungování je vlastně důkazem o nefunkčnosti pro 99,99999 % ostatních, kteří neměli štěstí na dědictví… 

Cesta za úspěchem v čemkoli je v komplexním myšlení a vytrvalém jednání směrem za promyšlenými a moudrými cíli, nikoli jen snění. Afirmace: ‚‚Koupu se v penězích‘‘, těžko může být cílem duševně zdravého člověka. Afirmovat peníze může být kouskem vašeho života ale jen malým. Vlastně je na místě zvážit peníze jako prostředek, zdroj k jiným cílům, nikoli jako cíl hlavní. Vzpomínáte na přání Midase, který dle legendy proměnil vše, čeho se dotkl v zlato? Pohladil svou milovanou dceru a z ní se stala zlatá socha, dotkl se jídla a i to se proměnilo v nepoživatelné zlato. To je příklad chybně zaměřených přání bez přesahu. Klasické afirmace jsou plné hloupostí. Moudrost je o tom, že jdete myšlenkově dál. 

A protože podvědomí mnoha lidí toto ví, tak odmítá peníze nikoli jako užitečný zdroj, ale jako chybný životní koncept. 

Myslet na bohatství mysli můžete vytvořením programu: ‚‚Jaké by to bylo být bohatým člověkem? Jaké by to bylo rozvíjet bohatství mysli, které vede k vzniku zdrojů peněz, které pomáhají?‘‘ Takové návrhy podpoří hledání zdrojů v podvědomí i vnějším světě. 

Mimochodem, tím větší peníze vznikají, čím více pomáháte těm, kteří pomoc chtějí. Nejdříve však pomozte sobě, pak budete mít zdroje pomáhat druhým. Myslete nikoli pohádkově, ale komplexně a pak budete dosahovat komplexního úspěchu. No a klidně si k tomu vytvořte strategicky dokonale promyšlené afirmace.

Ty nejpropracovanější postupy přináší kombinace moderní Ericksonovské hypnoterapie, neurologických úrovní a autohypnotických postupů, které může postupně ovládnout každý. 

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře
 1. Petr Kohout napsal:

  Dobry den, dlouho jsem necetl tak kvalitni a srozumitelny obsah na toto tema. Nemel bych ani co k tomu dodat. Vynikajici. Dekuji. Petr Kohout

 2. Josef Mlejnek napsal:

  Myslím, že jsem konečně přečetl pár slov, která dávají smysl a hlavně vysvětlení.

  Díky

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů