Pojďme společně rozvíjet vaše dovednosti

Exkluzivní diskusní setkání na téma hypnóza a autohypnóza a její využití v praxi.

Termín: 27. 4. 2021 v 17 hod., živě online

Délka vysílání: 2,5 - 3 hodiny

Počet účastníků: max. 16

Setkání bude probíhat formou přímé interakce mezi mnou, Liborem Činkou a účastníky, kde každý z účastníků bude mít prostor:

  • klást otázky a získat odpověď
  • podělit se o to co z tématu nebylo pochopeno a získat zpětnou vazbu
  • diskutovat nad využitím hypnózy a autohypnózy v praxi - v jakých situacích se daří autohypnózu a hypnózu aplikovat a v jakých méně
  • sdílet své zkušenosti a získat vhled ode mne nebo od ostatních účastníků
  • probrat to co nebylo možné řešit na kurzu…

Setkání je určeno pro ty, kteří absolvovali některý z mých živých či online kurzů zaměřených na hypnózu a autohypnózu nebo se o téma zajímají (čtou knihy, studují).