+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

10 TIPŮ, JAK POZNAT KVALITU HYPNOTERAPEUTA

Volají mi lidé, kteří chtějí poradit, jak mohou sami poznat kvalitu hypnoterapeuta ve svém městě. Ať už jste člověk hledající odbornou pomoc nebo profesionál, který se chce vyhnout chybám, připravil jsem pro vás deset snadno rozpoznatelných vodítek. Uvedu je v základním znění, detailní vysvětlení by patřilo do odborných knih a specializovaných výcviků. Pojďme tedy na to.

Hypnoterapeuta s odborností poznáte tak, že se vyhýbá:

  1. Používání kyvadel a točících se spirál pro uvedení do transu. To jsou zastaralé nástroje s minimální terapeutickou možností. Využívají je šarlatáni a jsou vhodná pouze jako dekorace. To samé platí pro tajemná gesta kolem těla (tzv. pasy). Kyvadlo je možné použít pro komunikaci s podvědomím tzv. „ideomotorickou signalizaci“.
  2. Čtení textu hypnózy z manuálu. To ukazuje, že hypnotizér nepřizpůsobuje terapii konkrétnímu klientovi. Texty čtou pouze nesmělí a úzkostliví hypnoterapeuté s minimální nebo špatnou praxí.
  3. Usazení klienta a puštění hypnotické nahrávky. Podobná chyba jako předchozí. Dopouštějí se jí i někteří psychologové. V současnosti jde o naprosto nepřípustný postup.
  4. Používání direktivních sugescí na začátku psychoterapeutické hypnotizace. Asi jste už v nějakém filmu slyšeli: „Vaše víčka jsou těžká a těžší, ruce jsou těžké, nohy jsou těžké.“ Tato slova se používají v rámci autogenního tréninku (AT), jde však o omezeně funkční a desítky let zastaralé postupy. Pokud je někdo používá jako hlavní nástroj během terapie, svědčí to o tom, že oblasti spíše nerozumí, než rozumí. Výjimkou použití by byla situace, kdy se hypnotizovaná osoba naučila AT z knížky a plně jí vyhovuje.
  5. Výrokům obsahujícím takzvanou hypnotickou pečeť. Ta zní asi takto: „Mohu Vás zhypnotizovat já a nikdo jiný.“ To je manipulativní výrok, který je v naprostém rozporu s etikou.
  6. Vedení do traumatických událostí (násilí, obtížný porod,…). To by mohlo klientův problém zhoršit a napáchat velké psychické škody. V dnešní době jde o desítky let překonaný postup, který se, bohužel, předává mezi hypnoterapeuty ze zastaralé hypnotické školy. To, že ho používají i někteří psychologové, znamená, že se dotyční nevzdělávají a rigidně šíří nebezpečné postupy. Nahrává to „do karet“ šarlatánům a některým sektám, které tímto způsobem manipulují s lidmi. Používáním takových postupů mohou vyvolávat dojem „seriózního vědeckého přístupu“. Jakékoli vedení do minulosti, „emoční analýzy“ a zejména módní regrese do minulých životů zpopularizované ezoterickými časopisy (často navíc chybně tvrdící, že nejde o hypnózu) jsou možnou časovanou bombou, která může napáchat velké škody. Ty je později náročné napravovat.
  7. Zdánlivě nevinným relaxacím a meditacím obsahující sugesce. „Jdete po pláži, jdete se koupat, noříte se do vody…“. Taková sugesce může v člověku s obavami z vody vyvolat trauma. I na první pohled roztomilá vize typu: „Jste na louce plné rozkvetlých květin“, může alergikovi vyvolat alergický záchvat. Pobídka: „Zhluboka nadechujete a zhluboka vydechujete,“ může astmatikovi aktivovat astmatický záchvat. Současný internetový boom různých relaxací a meditací vedených amatéry je tedy potenciální pohromou.
  8. Dotýkání se klienta, například hřbetu ruky, paže, ramene, hlavy, bez předchozího oznámení či bez žádosti o souhlas. I utírání slz je chybou. Může jít o slzy štěstí, ale také o prožitek traumatu, který by se utřením slz mohl spojit s jakýmkoli budoucím utíráním slz. Tak by dotyčnému mohl vzniknout dlouhodobý problém.
  9. „Probouzení“ z hypnotického transu slovy: Za chvíli se vrátíte zpět”. Tento výrok může vynulovat celou hypnotickou práci a asi je zbytečné vysvětlovat proč. Slova a jejich význam jsou v hypnoterapii klíčem a jejich nemoudré používání svědčí o nepromyšlenosti terapie. Takový výrok odpouštím pouze začínajícím studentům hypnoterapie.
  10. Posthypnotickým sugescím. Jako třeba:Kdykoli uslyšíte můj hlas, vstoupíte ihned do hluboké hypnózy.“ U tohoto výroku hrozí nebezpečí, že by při telefonování s hypnotizérem nebo při poslechu nahrávky došlo ke vstupu do transu. Klient by při přecházení ulice, řízení auta nebo jízdě na eskalátorech mohl vstoupit do transu a jakkoli podvědomí chrání člověka před nebezpečím, tak zlomek vteřiny by při takové shodě událostí mohl vést k odpoutání od okolí, nepozornosti a k úrazu či dokonce úmrtí. Profesionál v oblasti hypnoterapie i jakékoli psychologické pomoci tedy vždy pečlivě zvažuje, co řekne, aby se vyhnul rizikům. Posthypnotická sugesce vstupu do transu na vyzvání hypnoterapeuta musí být omezená pouze na křeslo v terapeutické místnosti či na bezpečné prostředí, kde je hypnotizovaný klient pod ochranou.  

Pokud se s někým takovým setkáte může to značit, že dotyčný používá a šíří zastaralé a překonané postupy, které moderní psychoterapie již nepoužívá. Výjimkou pro používání direktivních sugescí a spirály může být třeba vystoupení. Já je používám jen ve své edutainment hypnoshow. Jak název napovídá, nedělám při tom hypnoterapii, ale vzdělávací show o možnostech hypnózy. Díky těmto postupům pouze testuji rychlost reakcí lidí v publiku.

Zakončeme dnešní článek lety ověřenou zkušeností – lékař s vysokoškolským vzděláním a výcvikem v hypnóze může být méně schopný pomáhat než člověk, který má kvalitní psychoterapeutický výcvik kvalitní kurzy a výciky hypnózy, které jsou vedeny na základě nejmodernějších poznatků profesionály s dlouholetou praxí a také se trvale vzdělává. Bohužel v Česku jsou lékařům, psychiatrům a psychologům stále velmi často předávány postupy, které jsou překonané více než půl století a jejich účinnost je velmi omezená. Více o tomto tématu vám osvětlím v dalším článku.

Hodně úspěchů při výběru hypnoterapeutů, psychologů a psychoterapeutů vám přeje,

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů