skupinová terapie s hypnózou v praze

Vyřešte své problémy prostřednictvím skupinové hypnoterapie. Otevíráme dvě nové skupiny zaměřené na konkrétní problémy, které vás často trápí. První skupina se zaměřuje na problémy se spánkem a nespavostí, druhá na panické ataky a úzkosti. Obě skupinové terapie budou osobně v Praze.

Vítejte v zázračném světě skupinové hypnoterapie. V říjnu 2023 otevíráme 2 speciální terapeutické skupiny s hypnózou.

V rámci skupinové terapie vám nabídneme nejmodernějších hypnoterapeutické postupy včetně terapie ve virtuální realitě. Stop trápení a dlouhému čekání na terapeutickou pomoc, přidejte se do skupiny pro rychlou terapii. 

 • 6 hypnoterapeutických setkání k eliminaci vašeho trápení.
 • Žádná omáčka, ale účinné nástroje, které vám začnou okamžitě pomáhat.
 • Trénink speciálních a extrémně rychlých postupů.

SKUPINA 1

NESPAVOST A PROBLÉMY SE SPÁNKEM

Nespavost a problémy se spánkem mají velký dopad na naše duševní zdraví. Spánek je základním pilířem zdraví a jeho nedostatek dokáže způsobit řadu problémů jako je:

 • Zvýšená úzkost a stres: Nedostatek spánku může zvýšit hladinu stresových hormonů v těle, což může vést ke vzniku úzkosti a stresu. Nedostatek kvalitního spánku, také může zhoršit již existující problémy s úzkostí.
 • Deprese: Studie ukázaly, že existuje silná spojitost mezi problémy se spánkem a depresí. Nespavost může zhoršit příznaky deprese a naopak.
 • Snížené kognitivní funkce: Nedostatek spánku ovlivňuje negativně kognitivní funkce, včetně paměti, koncentrace, rozhodování a kreativity. To následně vede ke snížené produktivitě a zhoršení kvality života.
 • Emocionální nestabilita: Spánek je klíčový pro emoční regulaci. Nedostatek spánku může zvýšit emoční reaktivitu, což následně vede k náladovosti a problémům ve vztazích.
 • Riziko duševních onemocnění: Dlouhodobý nedostatek spánku výrazně zvyšuje riziko vzniku duševních onemocnění, včetně deprese, úzkostných poruch i poruch příjmu potravy.

Proto je důležité řešit problémy se spánkem včas. Z terapeutické praxe vím, že upravíme-li režim spánku, výrazně se zlepší i psychický stav klienta. A jelikož lidí se spánkovými problémy přibývá, otevírám v říjnu 2023 skupinovou hypnoterapii pro nastavení zdravého spánku.

SKUPINA 2

PANICKÉ ATAKY A ÚZKOSTI

Panické ataky a úzkostné poruchy významně ovlivňují život jedince. Není to jen o pocitech strachu a nervozity. Jejich dopad sahá hluboko do každodenního života, ovlivňuje fyzické zdraví, sociální interakce, práci či studium, a dokonce i odpočinek.

 • Pocity úzkosti
  Úzkost je přirozená reakce na stres. Je to alarm, který nám říká, že se něco děje, a že bychom měli být na pozoru. Ale když se úzkost stane chronickou, může to být jako žít s konstantním poplachem. Vede to k pocitům napětí, nespavosti a trvalému napětí. To je velmi vyčerpávající a ovlivňuje to velmi negativně kvalitu života.
 • Panické ataky
  Panické ataky jsou náhlé výbuchy intenzivního strachu, které mohou nastat bez varování. Mohou být doprovázeny fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocení, třes, dušnost, nevolnost, závrať nebo pocit, že ztrácíte kontrolu. Tyto epizody mohou být děsivé a zasahují do schopnosti jedince plnit každodenní úkoly, což výrazně snižuje kvalitu života.

Chronická úzkost a panické ataky způsobují, že jednotlivci se vyhýbají běžným situacím, které by mohly vyvolat úzkost. To může vést k sociální izolaci a zásadně omezit pracovní možnosti. Dlouhodobý stres z úzkosti má negativní dopad na fyzické zdraví. 

V říjnu otevírám speciální hypnoterapeutickou skupinu pro lidi, kteří chtějí eliminovat pocity úzkosti a panické ataky.

skupinovou hypnoterapii vede

Hypnoterapeut Libor Činka

Absolvoval psychoterapeutické výcviky v oblasti hypnoterapie, systemické psychoterapii a krizové intervenci

Psychoterapeutickou praxi vykonává již více než 20 let. Usiluje o zvýšení povědomí a nových pohledech na hypnoterapii. Prostřednictvím článků v médiích se snaží vzdělávat laickou veřejnost v poznání, že regresní terapie a různé alternativní pseudo-postupy jsou velmi nebezpečnou formou manipulace s myslí a pamětí (tzv. Forerův efekt), a mohou vést nejen k nocebo efektu, ale nezřídka k přesvědčením vytvářející celoživotní omezení a strádání. 

Skupinová hypnoterapie se bude konat vždy 1 x za 14 dní,

VE ČTVRTEK od 16,30 - 19,00 hod. 

Na skupinovou terapii můžete čerpat příspěvek z programu podpory duševního zdraví pojišťovny VZP, ČPZP, ZPMVČR, ZP Škoda a RBZP. Každá pojišťovna má nastaveny vlastní podmínky a výši příspěvku, pojišťovny zpravidla poskytují 400 - 500 Kč na jedno setkání, maximální počet setkání je 5 - 10 setkání dle dané pojišťovny v roce.

POZOR!!! U pojišťovny VZP je nutné si zažádat o voucher na psychoterapii před zahájením terapie.

Platbu lze prosvést i prostřednictvím karet, voucherů a poukázek: 

přínosy skupinové terapie

 • Skupinová terapie poskytuje výjimečný prostor pro interakci s jednotlivci, ti mohou sdílet podobné pocity či zkušenosti.
 • Skupinová terapie nabízí prostor pro rozvíjení nápadů, výměnu zkušeností a posilování strategií, což může být mimořádně obohacující.
 • Skupinová terapie nabízí dynamiku, kterou individuální terapie nemůže nabídnout.
 • Skupinová terapie je mnohem více než jen sdílení zkušeností. Pomáhá urychlit vznik AHA zážitků a vzniku nových pohledů.
 • Ve skupinové terapii je každý člen respektován jako rovnocenný partner, bez ohledu na jeho věk nebo zkušenosti.
 • Skupinová terapie nabízí jedinečnou příležitost k praktickému tréninku včetně komunikace a interakce s ostatními.
 • Skupinová terapie rozvíjí zdravé sebevědomí a rozvíjí posilující komunikaci, která působí ozdravujícím způsobem.
 • Skupinovou terapiii je zpravidla možné zahájit terapii dříve.
 • Skupinová terapie je finančně dostupnější než individuální terapie.

Místo konání

Centrum Libora Činky, Malá Štěpánská 1929/9, 120 00  Praha 2

skupinová hypnoterapie
8 150 Kč
za 6 setkání včetně online programu Vyspat se dokonale
SKUPINA 1
Nespavost, problémy se spánkem
6 setkání (1 setkání = 180 minut)
online program Vyspat se dokonale - pro podporu spánku mezi terapiemi a po ukončení *)
Termíny: 5. 10. 2023, 19. 10. 2023, 2. 11. 2023 16. 11. 2023, 30. 11. 2023,14. 12. 2023
vždy ČTVRTEK od 16,30 - 19 hodin
skupina se uzavírá nejpozději
5 dní před prvním termínem nebo naplněním kapacity
REGISTROVAT SE DO SKUPINY
SPÁNEK
Platba musí být provedena za všechny sezení předem. Náhradní termíny nejsou poskytovány.
*) standardní cena programu 2 880 Kč
minimální počet účastníku 4 osoby
skupinová hypnoterapie
7 500 Kč
celkem za 6 setkání
SKUPINA 2
Úzkosti, panické ataky
6 setkání (1 setkání = 180 minut)
Termíny: 12. 10. 2023, 26. 10. 2023 , 9. 11. 2023 , 23. 11. 2023 , 7. 12. 2023, 21. 12. 2023
vždy ČTVRTEK od 16,30 - 19 hodin
skupina se uzavírá nejpozději
5 dní před prvním termínem nebo naplněním kapacity
REGISTROVAT SE DO SKUPINY
PANICKÉ ATAKY A ÚZKOSTI
Platba musí být provedena za všechny sezení předem. Náhradní termíny nejsou poskytovány.
minimální počet účastníku 4 osoby

Terapii vede hypnoterapeut Libor Činka, přítomni jsou 1 nebo 2 asistenti dle počtu účastníků.

Doporučujeme, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeutaInformovaný souhlas klienta přicházející na psychoterapii, hypnoterapii.

I při skupinové terapii využíváme DEEPSY

V terapii využíváme DeePsy?
DeePsy je aplikace, která nám, psychoterapeutům, umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Díky ní získáváme důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci, a tím i možnost přizpůsobit terapii lépe potřebám klienta.

Proč je měření v psychoterapii důležité?
Poskytuje nám  důležitou zpětnou vazbu o průběhu právě té vaší terapie. I terapeut může přehlédnout signály, že se vaše terapie nevyvíjí podle očekávání nebo že je potřeba "pozměnit kurz". Data z DeePsy nám v tom pomáhají. Přestože účinnost psychoterapie již byla mnohokrát prokázána, vědecké poznání toho, jak přesně psychoterapie funguje, je stále omezené. Potřebujeme tedy lépe porozumět tomu, jak klienti dosahují změny, co přesně daný klient v určité fázi terapie potřebuje nebo co může bránit změně. K tomu kromě teorie potřebujeme také reálná data, a ty nám právě shromažďuje Deepsy.