Pozor na G

Nyní si můžete upgradovat myšlení. Můžete se stát inteligentnějšími. Můžete se rychleji učit, protože se vyhnete slepým cestám. Může to být nebezpečné, protože budete chytřejší a budete mít moc zamezit chybám. Naučíte se myslet pružněji a v souvislostech. Odhalíte chyby v populárních knihách – světových autorů o sebeprogramování.

Odhalíte tajemství, které znají jen špičkoví vyjednavači a hypnotizéři. Budete se moci učit rychleji, než se to děje ve školách a na většině kurzů. 

Poslední dobou se mi ozývají lidé, léčitelé, často také učitelé, a mají obavu z toho, že je házím do jednoho pytle. Jak to je? Někdy člověk slyší slovo, se kterým je intenzivněji spojen a pak hůře vnímá okolní souvislosti. Mysl má totiž přirozenou tendenci ke generalizaci (zobecnění jedné zkušenosti na ostatní prvky v dané skupině). Jde o podvědomý proces. 

Na mém kurzu NLP mi jeden člověk položil dotaz. Začal slovy: „Jsem esoterik a vím, že nás nemáte rád.“ Když jsem se však zeptal, jak to ví, tak z toho vyplynulo, že právě on, identifikující se jako esoterik, si zobecnil moje komentáře na adresu TV „věštců“ a dalších podvodníků i na sebe.

Podobně musím odepisovat například učitelům, kteří (na sebe) podvědomě generalizovali výroky, které jsem popsal například ve volně šířitelném PDF, které si můžete stáhnout dále.

http://anglickyfantasticky.cz/26-zpusobu.pdf – získejte zdarma e-book Jak naučíte hokejisty i blondýnky angličtinu, aneb jak se učit jinak obsahující část z mé knihy, která je již vyprodaná.

Rád odpovím všem pedagogům, kteří mají upřímný zájem proměňovat vzdělávací systém, který v klíčových oblastech ustrnul v minulosti. 

Reklama na Anglicky Fantasticky s textem: „Připraví o práci neschopné učitele“ hovoří o tom, že připraví neschopné o práci. (Kde se ve větě hovoří o tom, že připraví o práci všechny učitele? Nikde.) Proč by měl neschopný dostávat peníze za práci a mít právo deformovat děti?

Jenomže někteří lidé více vidí jen slovo označující kategorii učitel, a už nevnímají význam.

Jedna paní učitelka mi napsala: „Zaslaný e-book mě spíše odradil. Pokud jste opravdu studoval funkce mozku víte dobře, že slovo NE je pro mozek vyslání informace nedělej něco a uteč. Pro mne je obsah demotivující i z toho důvodu, že paušalizujete učitele, kteří učí podle Vás špatně. Jednou si přečtou životopis Komenského a aplikují sem tam nějakou hru. Nechci Vás zkoušet z jeho života a díla, kdybyste jej opravdu znal, nemohl byste toto napsat. Radím dobře tyto věty vypustit. Má odpověď je opravdu dobře mířenou kritikou k inovaci a zamyšlení.“

Proto jí i ostatním odepisuji: „Jsem rád, že se najdou lidé, kteří jako Vy přemýšlí o slovech a jejich vlivu, protože to je oblast, kterou školství opravdu nutně potřebuje.“

Problematika slova NE je poněkud komplikovanější. I mne před mnoha lety zarazilo, že největší světové špičky v oblasti hypnoterapie někdy NE používají.

Když to člověk slyší někde jinde, tak si může říci, že dotyčný tomu nerozumí. Jenomže souvislosti jsou ve skutečnosti mnohem širší.

Zrovna o víkendu jsem na tréninku NLP vysvětloval lidem pasáž z mé knihy Ovládněte svůj mozek, kde je v osmé kapitole o hypnóze přímo stránka vysvětlující, jak působí NE na základní úrovni v běžných situacích. Lidé si myšlením pouze na to, co nechtějí, doslova vsugerují omezení, která narušují život jim samým i těm, se kterými komunikují.

Taky jsem jim vysvětlil, jak NE působí v závislosti na výslovnosti (dá se říci mnoha způsoby) a jak se liší NE vyslovené jen ústy a NE doprovázené řečí těla, například pohybem hlavy.

NE pak v závislosti na kontextu má nulový vliv či naopak plně působí!

Je v pořádku říci si NE, když to člověk cítí jako STOP.

Hysterie rozpoutaná kolem pozitivního myšlení zejména filmem či knihou Tajemství plyne jen z neznalosti autorů, kteří prezentují příliš zjednodušenou, a proto oblíbenou psychologii. Geniální marketing Tajemství tak zpopularizoval dobře míněné ale někdy zavádějícím způsobem prezentované informace.

NE doplněné instrukcí k opaku, vyhnutí se oslabujícímu, je plně použitelné.

Proto v daném PDF píši:

Čemu se vyhnout – co nedělat při učení?
V dalším textu budete moci pochopit, proč se vyhnout

Dále následují instrukce, jak zaměřit mysl, jak lépe a hravěji přistupovat k aktivaci center mozku, které vedou k trvanlivé paměti, například: „Naučit se můžete pouze a jen to, do čeho se vžijete.“ Problém je v tom, že nás to ve škole neučili, respektive nám vsugerovali, že zapamatování je o opakování. Jenomže pasivní opakování nemá nic společného s vžíváním se do děje.

Mimochodem, školní představa o napodmiňování a vytvoření trvalé paměťové stopy mnohonásobným opakováním je mylná. Proto se setkávám s lidmi, kteří mylně předpokládají, že světové bestsellery o sebeprogramování afirmacemi, jsou cestou k úspěchu. Nikoli, opakováním si nesmyslů nevznikne pravda. Nelze tedy opakováním si afirmace: „Jsem sebevědomý/á.“ získat sebevědomí, jestliže při vyslovení chybí soulad, souznění s myšlenkou. Chybí-li kongruence mezi cítěním a slovy, pak dokonce nelze předávat informace. Proto například ti pedagogové, kteří byli nuceni (po revoluci v 1989) začít učit namísto ruštiny jiný jazyk, nemohou přenést na studenty znalost, protože podvědomí studentů vycítí nesoulad.

Dále však paradoxně nejen angličtinu nemohou naučit často lidé, kteří jazyk ovládají, protože jde o podvědomou kompetenci, a proto jim nejsou vědomě známy principy, které jim pomohly k ovládnutí – zapamatování.

Teprve modelováním lidí (analyzováním podvědomých procesů), kteří ovládají například více jazyků, lze odhalit principy zrychleného učení. Například v Guinessově knize rekordů zapsaný polyglot P. Janulus, ovládající desítky jazyků, ukazuje další příklad toho, že ovládnutí jazyků má minimum společného s biflováním gramatiky a slovíček.

Vzpomeňte si na dobu, kdy jste chodili do školy, vezměte v potaz zkušenosti s vlastními dětmi a zvažte, k čemu většinou vybízí školní přístupy.

Neznalost dvou slovíček z deseti nebývá hodnocena za jedna, že? Jenomže se přitom mylně hodnotí schopnost studentů se učit, přestože ve školách studenti nejsou učeni, jak se učit! Více o tom ukazuje výzkum, který jsem vedl s mnoha tisíci dotazovaných lidí, popsaný v mé knize Ovládněte svůj mozek. Dále jde o další nelogičnost v prioritách – nerozlišování důležitosti slovíček. Často se učí a zkouší slovíčka, která jsou v běžné komunikaci málo důležitá pro dorozumění.

Jedna z oblastí, která snad brzy dospěje do školství, je znalost Paretova principu a jeho trvalé využívání. Tak je možné učit méně zbytečných detailů, a naopak vybrat třeba jen deset prvků ze sta, které jsou prioritní. Tak je možné se vyhnout chybě, kvůli které člověk přes strom nevidí les a opačně. Je jedno, co Komenský napsal, kdy kde pobýval. Je jedno, co zná člověk teoreticky, klíčové je to, které myšlenky prožije opravdu do hloubky. Podstatné je, jaké klíčové myšlenky se skrývají za jeho slovy, a které je možné chápat až z pohledu fungování neurologie a paměťových principů.

Co se týče učitelů, tak se rozhodně vyhýbám generalizaci a házení do jednoho pytle. V PDF jsem použil vazbu „průměrný učitel“, nikoli tedy každý. Ten nadprůměrný učitel odpovídající tomu, že žijeme v roce 2015 je ten, na kterého s láskou studenti vzpomínají i po letech. (Je dost těžké nepamatovat si někoho, kdo Vás naučil něco významného. Na ty, kteří učili věci postrádající vztah k životu, se logicky rychle zapomene). Nejenom, že jsem to napsal do knihy Ovládněte svůj mozek, ale mluvím o tom i na kurzech. Učitel hodný toho jména je lidským vzorem, který se dokáže napojit na svět studentů, zvolit s nimi priority toho, co opravdu budou potřebovat, a dát jim do života nikoli jen teorii, ale hlubokou lidskou zkušenost.

Proč seznamuji lidi s těmito poznatky? Protože jsem psychoterapeut a trenér, kterému  prošlo terapií, koučováním a tréninky za 20 let tisíce lidí.  Vidím v lidech potenciál, který byl omezen roky trvajícím vedením. Existuje řada skvělých učitelů, kteří jsou však převálcování průměrem, který neovládá v praxi základní komunikační dovednosti, nutné pro učení druhých. Učit může pouze ten, kdo je vzorem v praxi.

Rozdávám k dispozici zkušenosti, které mohou snadno změnit učení v radost a všem ukázat, že mohou mít zdravé sebevědomí, ovládnout cizí jazyky i myšlenkové postupy užitečné v jakékoli oblasti soukromého i profesního života.

 

Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.