kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Psychologie úspěchu a NLP

pro profesionály i veřejnost

Akreditovaný kurz

Akreditovaný kurz

Vstupte do světa neurolingvistického programování,

Překonejte překážky a odkryjte svůj plný potenciál.

Slova, která používáme, formují náš každodenní život. Stejně jako programujeme počítač, tak slovy programujeme naši mysl. Vědomě i nevědomě – slova mají moc stále. Většina lidí ani neví, že používá formulace, která ovlivňují jejich životy. Slova jsou jako počítačové zkratky, i když oproti počítačovým kódům vypadají srozumitelněji. 

Mnoho lidí stále netuší, jaká slova dokážou vytvořit rozdíl mezi pohodou, štěstím, prosperitou a jejich temnými opaky – od prokrastinace přes deprese až po šikanu a fyzické násilí. 

Jediná jedna věta může změnit náš život. 

Jeden vzorec vládne všem změnám - strategii přeprogramování všeho. Já se k těmto strategiím dostával roky, vy je můžete ovládnout v již průběhu dvou dnů.

poznáváte se v těchto překážkách?

 • Zjišťujete, že vás cíle, které jste si stanovili, zřídka inspirují k pozitivní akci?
 • Druzí vám nerozumí, i když jim to opakovaně vysvětlujete?
 • Nevíte jak správně číst neverbální signály a mimiku ostatních?
 • Máte ambice, ale nemůžete identifikovat, co vás drží zpátky?
 • Máte problémy s porozuměním a interpretací toho, co vám ostatní skutečně říkají?
 • Zjišťujete, že se ve vašich mezilidských vztazích opakují stejné konflikty a nedorozumění?
 • Vnímáte, že vaše komunikace s lidmi nedopadá na úrodnou půdu?
 • Cítíte se demotivováni nebo ztrácíte zájem o cíle, které jste si původně stanovili?
 • Asertivita a opakované žádosti vám nepomáhájí?
 • Nejste si jisti, jaké hodnoty jsou pro vás v partnerském vztahu klíčové, což vám komplikuje společný život.

řešení najdete v NLP

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

Na kurzu Psychologie úspěchu a NLP se otevřou horizonty využívání NLP pro efektivnější komunikaci a porozumění v mezilidských vztazích. Získáte schopnost efektivně komunikovat nejen s partnerem, ale i s kolegy, dětmi a rodiči. Zlepšíte své porozumění potřebám a preferencím lidí ve vašem okolí, což posílí vaše vztahy v různých sférách života.

Již nebudou existovat nesmyslné výroky jako: ‚‚Ty nikdy nic nezvládneš‘‘ či ‚‚Hoří to.‘‘  Místo toho zavedete srozumitelnost a efektivitu do vaší komunikace. Jako rodiče získáte nástroj pro elegantní a snadnou motivaci svých dětí, a dokonce je pomocí metaotázek dovedete k vyšším úrovním myšlení. Jako manažeř objevíte strategie pro efektivnější delegování úkolů, což výrazně sníží časové i finanční náklady. Jako personalista zase bude moci rychle a efektivně vybírat ty nejvhodnější kandidáty pro vaší společnost. Jako učitelé a lektoři získáte dovednosti v oblasti rychlého rozpoznání vizuálních a slovních klíčů, což vám umožní lépe se srovnat s různými styly učení svých studentů. S použitím metaotázek pak dokážete vytvořit hlubší a více strukturované diskuse, které podporují kritické myšlení. Jako lékař nebo sestra budete moci efektivněji komunikovat s pacienty a jejich rodinami, a také získají nástroje pro sebereflexi a zvládání stresu, které jsou v tomto odvětví klíčové.

Celkově vám tedy znalosti NLP umožní naplnit váš život podle vašich představ a snů. Naučíte se techniky, které vaši komunikaci transformují a přivedou vás na první stupně žebříčku směřujícího k vyšším formám inteligence a sebeuvědomění. Tato náplň kurzu nabízí přínosy, které ocení naprosto každý, protože zlepšení komunikace a vzájemného porozumění jsou klíče k harmonickému životu.

0
víc jak 20 let terapeutické praxe
0
víc jak 4 500 klientů, kteří prošli terapeutickou praxí
0
víc jak 15 000 klientů, kteří prošli našimi kurzy, workshopy a online programy
0
víc jak 40 vlastních online programů, webinářů a kurzů

učte se NLP pod vedením zkušeného hypnoterapeuta Libora Činky

 • Jsem ericksonovský hypnoterapeut, tudíž v kurzu pod mým vedením dochází k unikátnímu spojení s kořeny NLP. Techniky NLP vznikly právě pozorování úspěšných jedinců a výjimečných terapeutů jako byli Fritz Perls, Milton Erickson a Virginie Satir. 
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
CHCI SE PŘIHÁSIT

co si odnesete
pro váš osobní a profesní život?

 • Naučíte se efektivně komunikovat se sebou i ostatními 
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování
 • Budete snadněji dosahovat svých snů a cílů
 • Budete žít život podle vlastních pravidel
 • Budete umět budovat skutečnou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Ovládnete vlastní emocionální stavy a budete umět využívat vnitřní zdroje
 • Poznáte sám sebe, své touhy a skutečná přání

pro koho je kurz určen

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí lépe motivovat.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet.
Moje cesta k NLP začala, když jsem si zakoupila knihu Nekonečná sila od Anthony Robbins. Knihu jsem si několikrát přečetla a podtrhla jsem si, co jsem považovala za důležité, ale v žádném případě mi nedala, to co mi dal kurz Psychologie úspěchu NLP od Libora ČInky. Kurz bych doporučila všem lidem, kteří se chtějí vyznat sami v sobě. Pod vedením hypnoterapeuta Libora Činky jsem dokázala stresující skutečnost přeměnit na skutečnost pozitivní. Jízda autem pro mne již nepředstavuje strašáka, ale možnost zpříjemnit si život a udělat si jej tak mnohem pohodlnější. Žádná kniha, žádný článek ani psychiatr mi nedal ten prožitek, který jsem získala pod vedením Libora Činky. Vřele doporučuji. Libor Činka ví a umí, upřímně moc děkuji a mějte se moc krásně.
Eva Horňáková

co si odnesete
pro váš osobní a profesní život?

 • Naučíte se efektivně komunikovat se sebou i ostatními 
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování
 • Budete snadněji dosahovat svých snů a cílů
 • Budete žít život podle vlastních pravidel
 • Budete umět budovat skutečnou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Ovládnete vlastní emocionální stavy a budete umět využívat vnitřní zdroje
 • Poznáte sám sebe, své touhy a skutečná přání

pro koho je kurz určen

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí lépe motivovat.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet.
Moje cesta k NLP začala, když jsem si zakoupila knihu Nekonečná sila od Anthony Robbins. Knihu jsem si několikrát přečetla a podtrhla jsem si, co jsem považovala za důležité, ale v žádném případě mi nedala, to co mi dal kurz Psychologie úspěchu NLP od Libora ČInky. Kurz bych doporučila všem lidem, kteří se chtějí vyznat sami v sobě. Pod vedením hypnoterapeuta Libora Činky jsem dokázala stresující skutečnost přeměnit na skutečnost pozitivní. Jízda autem pro mne již nepředstavuje strašáka, ale možnost zpříjemnit si život a udělat si jej tak mnohem pohodlnější. Žádná kniha, žádný článek ani psychiatr mi nedal ten prožitek, který jsem získala pod vedením Libora Činky. Vřele doporučuji. Libor Činka ví a umí, upřímně moc děkuji a mějte se moc krásně.
Eva Horňáková

NLP nabízí pestrou paletu nástrojů

v terapii, koučinku

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

v podnikání, zaměstnání, ve škole

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

v osobním životě

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

harmonogram kurzu

 • Úvod do NLP - vznik NLP
 • Oční a slovní klíče – poznání podvědomého myšlení druhých.
 • Sebepoznání a superinteligenci nastartují meta otázky.
 • Kladení otázek - otázkologie
 • Mocné nástroje pozitivního vlivu a harmonizace komunikace.
 • Metaprogramy, které lidé vypouštějí z úst, a co tím o sobě prozrazují.
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání (váš efektivní čas, metacíle nejen jako síla překonávání prokrastinace).
 • Stanovování správných a motivujících cílů. 
 • Partnerské vztahy a odhalení hodnot.
 • Osm "P" pro pochopení druhých.
 • Předávání informací a úkolů, tak aby motivovaly.
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci 

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z meta pozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z meta pozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková

Kurz PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP pro mě znamenal dva úžasně strávené dny plné poučení, přemýšlení, zábavy a inspirace s velkým a zásadním přesahem do budoucí doby.  Kurz mi umožnil si mnohem lépe uvědomit důležitost - variability a pružnosti - a hlavně to, že jde o věci, které je třeba cíleně pěstovat. Dále mi umožnil si mnohem lépe uvědomit smysl, důležitost a efektivitu metaotázek, detailního stanovování dalších cílů i to, že metamyšlení může s jejich realizací skvěle pomoci. Koncept nejdříve pacing teprve pak leading intuitivně používám a pomohlo mi, že jsem se vůbec prvně setkal s popisem tohoto fenoménu a díky tomu jsem ještě lépe pochopil, že to musím rozvíjet a kultivovat. Děkuji

MUDr. Vladimír Cejp

Termín KURZU

31. 10. - 1. 11. 2024
1. den: 9,30 - 17,30 hod; 2. den 9,00 - 17,00 hod.
Praha 2, Malá Štěpánská 1929/9
9 900 Kč (zahrnuje manuál ke kurzu, drobné občerstvení - káva, čaj, voda)

LIDÉ SE MĚ ČAStO PTAJÍ...

S čím mi NLP může pomoci?

Změnit náladu - Naučte se včas zastavit naštvání, strach, frustraci nebo posilte své sebevědomí a uvolnění, kdykoli je to potřeba. Zlepšit vztahy - Pochopte lépe chování lidí, kteří jsou kolem vás a zlepšete vztahy. Nalaďte se rychle "na vlnu" druhých. Volit správná slova - Buďte přesvědčivější v konverzaci a čtěte lépe mezi řádky. Pomozte sobě nebo druhým pouhou změnou slov.

Co je NLP?

NLP neboli neurolingvistické programování je přístup ke komunikaci, osobnímu rozvoji. Zaměřuje se na to, jak myslíme, jak komunikujeme a jak se nám daří dosáhnout našich cílů.

Je NLP efektivní v profesním životě?

Ano, NLP je velmi efektivní v profesním kontextu. Ať už jste manažer, prodejce nebo učitel, NLP vám poskytne nástroje pro efektivnější komunikaci, lepší pochopení potřeb ostatních a efektivnější dosahování cílů.

Jak mi NLP může pomoci v osobním životě?

NLP vám může pomoci v mnoha oblastech osobního života, od zlepšení sebevědomí až po odstranění nežádoucích návyků. Díky technikám NLP se naučíte lépe rozumět svým emocím, motivaci a jednání, což vám umožní dosáhnout lepšího životního uspokojení.

Určuje minulost budoucnost?

Podívejte se na video

Pomůže mi kurz nLP s aktuálními Problémy

Podívejte se na video

TEORIE

Získáte teoretické poznatky o NLP nástrojích a možnostech využití.

trénink

Budete trénovat pokročilé komunikační dovednosti i strategické myšlení.

uvědomění

Získáte nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Po absolvování kurzu, obdržíte osvědčení. Kurz je akreditován u MŠMT.

Kurz byl úžasnou prohlídkou psychologie člověka s pojmenováním křižovatek při rozhodování, které je dobré pojmenovat, abychom je mohli lépe ovládat. Jsem rád, že jsem se účastnil, je dobré si umět rozhodovací procesy správně pojmenovat, protože se pak s nimi lépe pracuje, a tím se dá ušetřit čas.

H. B., Novum

Děkuji za možnost se zúčastnit kurzu, které vedl Libor Činka. Obchodních školení jsem se zúčastnil mnohokrát, byla více či méně zajímavá, ale mnohdy získané informace v naší praxi nepoužitelné. Tento kurz byl jiný. Jednotlivé části byly prakticky vedené a dají se použít v běžném životě obchodníka. Co bylo ale velké plus našeho společného víkendu jsou nově předané myšlenky a návody jak si srovnat osobní i pracovní život. Možná to neumím přesně zformulovat, ale co můžu říct na 100% TOTO BYL NEJLEPŠÍ KURZ, KTERÉHO JSEM SE ÚČASTNIL.

Jan. M., obchodní zástupce Novum

Děkuji za možnost se zúčastnit kurzu, které vedl Libor Činka. Obchodních školení jsem se zúčastnil mnohokrát, byla více či méně zajímavá, ale mnohdy získané informace v naší praxi nepoužitelné. Tento kurz byl jiný. Jednotlivé části byly prakticky vedené a dají se použít v běžném životě obchodníka. Co bylo ale velké plus našeho společného víkendu jsou nově předané myšlenky a návody jak si srovnat osobní i pracovní život. Možná to neumím přesně zformulovat, ale co můžu říct na 100% TOTO BYL NEJLEPŠÍ KURZ, KTERÉHO JSEM SE ÚČASTNIL.

Jan. M., obchodní zástupce Novum

Libore, máš můj obdiv a děkuji.

Pavel K., obchodní zástupce Novum

NLP STAVÍ NA TOM, CO FUNGUJE

Grinder a Bandler se soustředili na to, co funguje nikoli na to, proč má někdo nějaký problém. Zajímalo je, co dělají lidé, kteří jsou v nějaké oblasti úspěšní.

NLP tedy obsahuje popisy toho, co funguje, nejedná se o žádnou teorii. Díky tomu jsou postupy velmi efektivní a většinou také velmi jednoduché. Pro některé lidi je pak až těžko uvěřitelné, jak rychle můžou ve svém myšlení nebo chování něco změnit právě díky NLP.

Využití možností NLP je opravdu hodně, dá se využít kdekoliv, kde pracujeme s lidskou myslí. Ať už pro zlepšení výkonu, změnu nežádoucího chování, zlozvyků, fóbií nebo zlepšení vztahů a komunikace.

Principů a postupů je v NLP celá řada. NLP vám poskytne řadu nástrojů pro pomoc sobě ale i druhým. Každý si může vybrat a používat to, co mu sedí a co zrovna potřebuje.

Některé postupy vyžadují trénink a praxi, ale některé jsou jednoduché a můžete je začít používat hned.

 

Je čas na zásadní změnu

 • NLP je jedním z nejmocnějších nástrojů komunikace a osobního rozvoje
 • Neurolingvistické programování je klíčem k poznání sebe samého, svých hlubokých tužeb a skutečných přání
 • kurz NLP nabízí různé nástroje a modely, které obohatí a posunou vpřed vaši komunikaci
 • díky Neurolingvistickému programování rozšíříte a prohloubíte svoje porozumění ostatním
 • díky NLP ovládnete používání strategických otázek
 • díky NLP poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování v pracovních, rodinných a jiných situacích
 • díky NLP ovládnete vlastní emocionální stavy a využijete silné vnitřní zdroje
 • NLP slouží jako velmi účinný nástroj psychoterapie a motivace
 • díky NLP se naučíte, jak elegantně a spolehlivě dosahovat svého cíle
 • NLP využijete také při tvorbě marketingových a prodejních textů

pojďme společně udělat první krok k vaší nové budoucnosti

Jak řekl bývalý prezident USA B. Clinton: 
"JE TRAGICKÉ, ŽE LIDÉ DĚLAJÍ STÁLE TOTÉŽ A OČEKÁVAJÍ JINÉ VÝSLEDKY."

Povrchnost, netrpělivost a snaha získat za nic mnoho, se stává normou společnosti. 

Jenomže osvobození z „matrixu“ průměrnosti je o zcela novém myšlení. Nenabízím žádné zastaralé myšlenkové vzorce, nabízím pro mozek komplexně zapojující vyladěné programy úspěchu. 

Na setkání na tréninku se těší

Praha 2, Malá Štěpánská 9

31.10. - 1. 11. 2024

1 DEN - 9,30 - 17,30 hod.
2 DEN 9,00 - 17, 00 hod. 

Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 8962/2023-8-333

objednávku můžete platit přes benefity

Pokud vaše karta neumožňuje online platby, zvolte variantu platby bankovním převodem a kontaktujte nás na email.

Základní přehled podmínek a pravidel v otázkách

Doporučujeme vám se seznámit s obchodními podmínkami.

Od kdy je moje místo závazně rezervováno

Místo vám rezervujeme od vytvoření objednávky. Není-li objednávka uhrazena do data splatnosti, vaše místo je uvolněno pro jiné zájemce. Vzhledem k omezené kapacitě kurzu, nelze místa rezervovat i po uplynutí data splatnosti.

Musím být na kurzu aktivní

Nikoho nemůžeme nutit, aby byl aktivní, je to na vašem rozhodnutí. Autohypnózu se však bez tréninku nelze naučit.

Jaké jsou storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného kurzu je účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu. Po tomto termínu již uhrazené kurzovné nevracíme.

K čemu slouží pojištění storna

Pojištění storna chrání vaší investici do vzdělávání před neočekávanou událostí, která nastane před zahájením kurzu např. akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, úmrtí osoby blízké, škody na majetku způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby ... V případě uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu.

Kolik stojí pojištění storna

Pojištění storna je 4 % z ceny kurzu. V případě oprávněného uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu, vaše spoluúčast tedy je 20 %.

Je obsah kurzu pevně daný

Kurz má svojí strukturu a obsah, ale lektor může obsah přizpůsobit potřebám účastníků.

Kdy obdržím přístup k online programu

Je-li u kurzu nabízen online program, obdrží ho účastníci zpravidla nejpozději do dalšího dne po ukončení kurzu. Kurz je zpřístupněn v online knihovně programů Libora Ćinky.

Nemám knihovnu online programů

Pokud dosud nemáte žádný program od Libora Činky, bude vám automaticky otevřen účet, na váš email z objednávky vám budou zaslány přístupy k online programu.
Zanechte nám svůj email a budeme Vás informovat o vyhlášeném termínu.