12 TIPŮ PRO SNADNĚJŠÍ STUDIUM ČEHOKOLI

12-tipů-ro-snadnější-učení

Takřka 80 procent studentů základních a středních škol má problémy s učením a pamětí. Největším problémem je učit se látku nazpaměť bez zájmu, porozumění a souvislostí. To vede k rychlému zapomínání a špatné orientaci v naučené látce. Tyto špatné návyky si s sebou většina studentů odnese i do dospělého života. Málo efektivní učení v českých studentech pěstuje současný vzdělávací systém. Zatímco v Česku se metodám efektivního učení téměř nikdo nevěnuje, v západních zemích je tomu naopak. Do škol docházejí lektoři komunikace či psychologové, kteří studentům odborně radí s tím, jak se efektivně učit. Problém je, že české školní osnovy nezahrnují předměty Jak se učit, Jak si pamatovat, Jak kriticky vyhodnotit informaci předanou pedagogem a podobně. Urputně přetrvávající školní představa, že něco umět znamená umět to zopakovat ideálně doslova, je z hlediska výzkumů zcela scestná. Zásadním problémem je to, že paměť je od dětství trénovaná jen memorováním a biflováním zvuků a slov. Takto učené učivo se zachytí pouze v krátkodobé paměti, ale do té dlouhodobé se informace už neuloží. Student tak doma umí, ale následně často ze zkoušky přinese špatnou známku nebo po zkoušce prakticky vše zapomene. Jak to udělat, aby vás učení bavilo, jak trénovat paměť ať už jste ve školní lavici, nebo na pracovní židli? 

 1. Otestujte si, zda jste zrakový, pocitový nebo sluchový typ a upravte tomu svůj způsob učení. Každý jsme jiný. Každý mozek pracuje trochu jinak. Každému člověku tedy vyhovuje i jiný způsob učení. Obecně v oblasti učení můžeme popsat 3 základní typyzrakový (vizuální) typ, pocitový (kinestetický) typ a sluchový (auditivní) typ. “Neprojde do paměti, co neprojde přes smysly”, řekl kdysi dávno Jan Amos Komenský.
 2. Vždy si jasně určete, čeho a proč chcete dosáhnout. Vidina konkrétního cíle je skvělou motivací.
 3. Vyhledejte odbornou pomoc a zbavte se navždy škodlivých přesvědčení o tom, že učení je náročné, nejste studijní typ nebo že postrádáte talent na jazyky.
 4. Buďte v klidu, vyhněte se dlouhému učení v jednom kuse a vytvořte si podmínky, ve kterých se budete cítit dobře – učení vám půjde mnohem lépe.
 5. Místo lineárního psaní malujte v prostoru. Vytvářejte myšlenkové mapy, pište klíčová slova, používejte barvy, šipky a obrázky.
 6. Čím více smyslů do učení zapojíte, tím lépe.
 7. Upgradujte svou mysl – kreativita a pestrost myšlení dnes v mnoha profesích významně ovlivňují kariéru i příjmy. Zaměstnání by nemělo být jen o penězích, ale také o naplnění. Pokud tomu tak není, dlouhodobá nespokojenost v práci vede k vyhoření, depresím a nemocem. Proto je důležité se stále učit a rozvíjet.

Jak se správně motivovat ke studiu a vzdělávání?

Na základních školách je motivace žáků zejména na učiteli. Jeho úkolem je žáky zaujmout a naučit. Pedagog, který dokáže vyvolat zvědavost studentů, dokáže také probudit a využít jejich přirozenou touhu po poznání. Pokud učitel dítě namotivovat neumí, zůstává tento úkol na moudrosti rodičů a jejich podpoře. Ve vyšších stupních škol zodpovědnost za kvalitu studia spočívá více a více i na studentech. Ti, kteří se před začátkem učení správně naladí, vydrží se déle koncentrovat a učí se několikanásobně rychleji. Hlavní úlohu v motivování by však stále měl mít učitel/trenér. Jako v jiných oblastech, i v učení nám silná motivace hodně pomůže. Je klíčové si jasně určit, čeho chceme učením dosáhnout. Pokud je náš cíl málo zřejmý a vyjádřený obvyklou formulkou musím se učit, je chybně stanovený. Užitečnou pomůckou pro stanovení správného, specifického cíle jsou následující otázky:

 1. Proč se to chci naučit?
 2. Kým budu, až se to naučím?
 3. Jak to ovlivní můj život?
 4. Jak se budu cítit, až to budu umět?
 5. Jak na to budou reagovat ostatní?

Až si osvojíte výše uvedené tipy a zodpovíte otázky, půjde vám studium mnohem snadněji. Zažijte na vlastní mozkové závity ten rozdíl.

Hodně úspěchů při studiu vám přeje,

Začněte konečně využívat superpočítač, který máte mezi ušima. Stáhněte si e-knihu SUPERPAMĚŤ. Jen za 15 minut čtení zjistíte, jak mozek efektivně využívat a jak se bez větší námahy cokoliv naučit.

e-book Superpaměť
Libor Činka
Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů