MYŠLENKOVÉ MAPování

Naučte se umění třídění a organizování svých myšlenek.

Skutečně věříte, že myslíme v seznamu slov? …. („Piš to pořádně, úhledně a pod sebe…“). Kolik znáte způsobů vizualizace myšlenek? Jednou z nejpopulárnějších je myšlenkové mapování. Myšlenková mapa je jen jednou z mnoha forem grafického záznamu myšlenek pomocí klíčových slov, symbolů, barev... Skvěle nahrazuje klasický lineární způsob zápisu, který většina z nás automaticky používá, protože jiný nás ve škole nenaučili. Myšlenkové mapování je jednou z nejúčinnějších a pro náš mozek nejpřirozenějších, a tedy i nejatraktivnějších metod, jak se učit.

S myšlenkovými mapami pracovali i největší velikáni světových dějin. Například Leonardo da Vinci, Charles Darwin nebo Albert Einstein, Winston Churchill, ale i prezident Václav Havel a brzy to můžete být i VY.

Myšlenkové mapy vám významně pomohou také při přípravě na zkoušky nebo při psaní esejí a diplomových prací. Logická struktura textu a správné přiřazení argumentů, které díky myšlenkové mapě získáte, jsou zárukou dobrého výsledku. Barevnost a obrazové znázornění vám usnadní zapamatování, struktura v prostoru a viditelná hierarchie vztahů zjednoduší orientaci v daném problému i jeho pochopení. Už žádné obavy ze zkoušky z anatomie, ekonomie, chemie, dějin umění.... Využijte svou představivost a tvořte takové myšlenkové mapy, na které už nikdy nezapomenete.

zažijte workshop myšlenkových map a odneste si z něj na celý život

  • Jak se naladit na učení.
  • 7 principů myšlenkového mapování.
  • Recepty, jak vytvářet mapy svých myšlenek tak, aby byly k užitku - jak si dělat zápisky z textů, knih, přednášek.
  • Jak využít myšlenkové mapy nejen při studiu (zkoušky, maturita, pohovor).
  • Tvorba časového plánu aneb jak vytrvat.

Kurz mi pomohl k rozvoji tvořivé části mého mozku, ulehčení práce a studia. Už vím, jak myšlenkové mapy vytvářet a pracovat s nimi. Je to určitě hlavně výborné ke studiu a kdybych to znala dřív, tolik bych se ve škole nenadřela. Už se těším, jak začnu vytvářet nové a nové mapy, používat barvičky, křivé čáry a obrázky.

Pavlína K.

BUDETE-li ZNÁT SYSTÉM MYŠLENKOVÝCH MAP, BUDETE MÍT JASNO V TOM, JAK S NIMI PRACOVAT.

PROČ PRÁVĚ TA ELLEN

"Ten z vás, který zná mého tátu, už nejednou slyšel, že mluvit jsme se jako děti naučili napodobováním dospělých. Táta tuhle myšlenku ctí nejen ve svém profesním životě, ale i doma. Když jsem byla malá, táta mi do pokojíčku nenápadně odkládal knihy. Jednou to byla i ta o myšlenkovém mapování. Jako dítě jsem byla fascinovaná těmi barevnými stromy s písmenky na stránkách oné knížky. Už si nevybavím, kdy přesně jsem myšlenkové mapy začala vědomě používat ve škole. Asi stejně tak jako vy si nevybavíte, kdy jste začali mluvit. Myšlenkové mapy jsou pro mne nástroj myšlení, učení se a poznávání sebe sama. Aktivně je využívám nejen při svém současném studiu na 3. LF UK."

CO ŘÍKAJÍ TI, KTEŘÍ JIŽ OVLÁDAJÍ Myšlenkové mapování ...

Milá Ellen, poradila si nám další nový způsob učení. Hodiny na kurzu utekly jako voda, protože jsi byla vážně super, milá, pozitivní, usměvavá a cítila jsem se zde dobře. Odnáším si mnoho nových poznatků a určitě je všechny využiji. Děkuji, bylo to super.

Lenka M.

Kurz mi pomohl k představě, jak využít myšlenkové mapy při studiu, ale i v jiných věcech. Využiji je při přípravě struktury na rozhovor, psaní bakalářky a státnicové otázky. Doporučím je také určitě všem, kteří si neumí naplánovat čas a mohou si plán svého dne krásně zpracovat právě do myšlenkové mapy.

studentka Věra

Kurz byl veden velmi zábavnou formou. Mohli jsme zapojit svoji kreativitu. Bylo to barevné, naučné, dynamické a pozitivní. Děkuji.

Petr J.