+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

UPGRADUJTE SI SEBEVĚDOMÍ – OD MATEMATIKY AŽ K ANGLIČTINĚ

Rozmohl se nám tady takový nešvar. Trvá už velmi dlouho. Představte si, že přetrvává v našich hlavách několik století. Absolutní popření kreativity a tvořivého myšlení v systému našeho školství. To je objev, že?

Něco vědět neznamená danou věc umět. Šprtání, biflování a psaní taháků. Je vám to povědomé? K čemu vám to kdy bylo?

Dostali jste jedničku, trojku nebo pětku a jelo se dál. Váš mozek občas zaznamenal krátkodobý úspěch, ale už nedokázal vyhodnotit dlouhodobý efekt, natož snad možný úspěch v pozdější době.  

Naše vědomí podle známky v sešitu s přesně nalinkovanými okraji a svědomitě napsaným datem v pravém horním okraji vyhodnotilo, zda jste úspěšný, nebo tragéd. Podle poznámky pro rodiče v žákovské knížce, že neumíte správně psát nebo počítat či jste nepořádný, se rozjel řetízkový kolotoč myšlenek o tom, že nestojíte za nic, a sražení vašeho sebevědomí začalo pomalu a plíživě nabývat intenzity, která potutelně vyskakuje v hlavě překvapivě dodnes v otázkách spojených s pamětí a učením. 

Form(át)ování do nepřirozenosti a oslabeného sebevědomí

Co kdyby vám někdo řekl, že to není vaše chyba a můžete se na problémy s učením podívat jiným úhlem pohledu? Že konečně existuje smysluplná cesta, jak ze začarovaného kruhu ven, a že úspěšné učení tkví nikoli v hlavě – hardwaru, ale v myšlenkovém softwaru. 

Nejde o to, že budete předávat zodpovědnost za lajdáctví nebohé paní učitelce Dvořáčkové, která vás měla na supl v páté třídě. 

Ale jedná se o to, že celý systém školství je prostě mylný! Jako první je nutné uvědomit si naprosto zásadní věc, že náš mozek prostě nepřemýšlí v textech, nepřemýšlí v definicích a má od přírody problém myslet ve vzorcích.

Jak si konkrétně vy, co čtete tento článek, vybavujete vzpomínky na dovolenou nebo na oběd či setkání, které, jste měli s přáteli?

Vypadá vaše vzpomínka jako úhledná poučka nebo textový editor? Ne. Náš mozek prostě přemýšlí v obrazech, fotkách nebo vám teď může v hlavě běžet film. Je to tak?

Ano, je to tak. Mozek přemýšlí v obrazech, nikoli řádcích textu. Ona ta paní učitelka, pokud si ji vybavíte, mohla sehrát právě třeba pro hudební výchovu skvělou roli. Záleží na tom, jestli byla pro vás vzorem, inspirátorem a vzbuzovala ve vás nadšení pro zpěv. Případně, zdali jste v hodině hudebky opisovali noty a poslouchali tikání hodin do doby, než zazvonilo a vy jste si mohli oddechnout, že ta nuda pominula a peklo v podobě houslových klíčů nastane zase za týden v ten samý čas, jak káže rozvrh hodin.

Pokud ve vás učitelka vyvolala dobré emoce a ještě je spojila s něčím, jako je radost z hudby,  pohyb či tanec, je dost možné, že jste hudební virtuóz nebo třeba tanečnice. Pokud však vyvolala strach a nudu, pravděpodobně jste se stali matematikem a dodnes si myslíte, že neumíte zpívat, a dokonce se za svůj hlasový projev stydíte nebo máte možná nějakou psychosomatickou nemoc typu knedlík v krku, kdykoli máte zněle vyjádřit NE. 

J+J+J

Jaký je rozdíl mezi dětmi, které využívají v matematice Hejného metodu, a těmi, které jsou nuceny se biflovat násobilku a jsou ochuzeny o radost z čísel. Určitě se na mne oboříte s tím, že při Hejného metodě si děti jen hloupě hrají. Ano. Jsou totiž v transu z objevování. Jejich podvědomí v průběhu hry zaznamenává časoprostorové vztahy, což v dlouhodobém hledisku mnohem lépe využijí pro běžný nebo profesní život.

Pokud se matematiku nabiflují, budete pyšní, že dostaly jedničku do žákajdy. Zeptejte se vaší ratolesti za rok, co je to trojčlenka. Avšak v tomto i v jiných případech existují další lákavé způsoby učení, které zařazuji pod vzorec úspěchu 3J – JAK JEŠTĚ JINAK.

Znáte třeba matemagii? Místo sčítání pod sebou využíváte svých rukou a vizuálního efektu spojeného s prožitkem jiného stylu učení. Vězte, že pokud matemagii pochopíte, přijde opravdový AHA moment, na který čekáte celý život. Úplně slyším to údivné a úlevné WOW, až přijdete na princip počítání na prstech. Určitě z vás hned spadne nálepka jakékoli DYSfunkce. Ale zkuste přijít třeba ke školnímu psychologovi a sdělit mu, že ode dneška nejste DYSmatematik.

Proč se tedy školství zásadně míjí svým posláním? Proč namísto upgradu ničí náš potenciál a nerozvíjí nás všestranně? Odpověď je jednoduchá – protože lidé, kteří mají učit myslet, přijali bez přemýšlení zastaralé normy a osnovy za své. Dává to smysl? 

Neznamená přece, že když někomu něco nejde jedním způsobem, že to nepůjde jiným. Jenže pokud zapátrám ve svém archivu ukrytém mezi ušima, nemohu si  vzpomenout, že by za celou dobu školní docházky byl v rozvrhu hodin předmět JAK SE SPRÁVNĚ UČIT. Zrovna tak vzpomínalo více jak jeden tisíc lidí, kterých jsem se ptal. A to je ten problém.  

I já jsem se, stejně jako většina z vás, prostě musel jen a jen šprtat. 3J aneb JAK JINAK JEŠTĚ mi nikdo nevysvětlil, natož aby tento zásadní předmět měl v rozvrhu alespoň jednu hodinu ročně.

Hypnotické Flow

Všiml jsem si však, jak jsem fungoval při šprtání. Znáte to – papíry, sešity, venku tma, já sedím s tužkou v puse, držím se za hlavu a vím velké hnědé. Ale jinak se učím,  když mě něco opravdu vtáhne. Jsou témata, která mě osobně oslovují, o kterých dokážu zaníceně hovořit, která ve mně vyvolávají pocity, emoce a touhu objevovat. Čím to? Jsou prezentovány tak, že jsem vtažen do děje, a proto jsem jakoby v transu soustředění. 

Ne… opravdu nemám místo očí točící se spirály a v ruce kyvadlo. Prostě jsem přirozeně v jakémsi plynutí neboli flow. Nevím, kolik je hodin, zapomněl jsem se najíst a prostě jsem v přirozeném transu. Přesně toto jsem začal využívat ve svém kurzu angličtiny. Jste ponořeni do studia a ani nevíte, že studujete. Týden vám utekl jako týden skvělé dovči. Formou hry a na základě mnou speciálně vytvořených anti-osnov se prostě angličtinu naučíte. 

Nové úhly pohledů nejen na angličtinu

Rád bych vám sdělil velkou novinku, že u mě přítomný čas prostý v anglickém jazyce prostě probírat nebudeme, protože mozek díky nabušeným definicím přestává mluvit. Mozek přemýšlí v prostoru, v příbězích a v pocitech. Naše podvědomí o vnitřních prožitcích dává signály prostřednictvím řeči těla. Takže až se kritici nad mým článkem budou chytat za hlavu, je jasné, že jejich podvědomí (naučené v mylném systému školství) je ve velkém chaosu z informací, které nyní pouštím ven. Jejich archaický systém byl napaden novou myšlenkou, a jak je známo, levomozkoví akademici neradi přijímají nové myšlenky. Chybí jim uvědomění, že právě chaos je prospěšný tím, že nabourá staré pořádky a bude tak startem TRANSformace pro nový začátek. 

Úplně vidím, jak zastaralé myšlenky sedí na dně sklenice jako černé bahno. Někdo sklenicí zatřese, bahno se zvíří a objeví se skryté poklady. Přesně to je nutné pro nový úhel pohledu. Zatřást se starým balastem ztrouchnivělých domněnek a přeuspořádat myšlení o myšlení i o sobě samém. Více úhlů pohledu, více možností v životě. Více zážitků. Znáte to klišé, kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem? Je to tak. Asi 70 – 90 % lidí sebevědomí z angličtiny a přítomného času prostého trochu kulhá. Chcete mu dát berličky v podobě knih samostudia anglické mluvnice  nebo sádru ve stylu drilovacích nahrávek do auta.

Typická oběť vzdělávacího systému má doma v knihovně metr učebnic angličtiny a skálopevně věří, že na jazyky nemá buňky.

Pojďte tyhle zbytečné pomůcky zahodit a naučte se angličtinu metodou, která vás vtáhne do anglického příběhu. Budete v angličtině týden žít, začnete ji milovat a bude vás bavit i po ukončení kurzu, protože v hlavě prostě vydrží.

Víte, proč ke mně chodí lidé na psychoterapii? Protože je nesoudím a nehodnotím. Pomáhám jim najít jejich potenciál a rozvinout to, co v sobě přirozeně mají, jen to skryli pod nálepkou nízkého sebevědomí. Chyba není ve vás, ale nálepkách hodnotícího systému. Pojďte udělat upgrade. Změny nastanou ve chvíli, kdy si dovolíme jiné úhly pohledu a začneme měnit sebe. Změny fungují pouze zevnitř ven. Otřepaná fráze? Ale kdepak. Představte si barák, který postavíte z cukrové vaty. Zaprší a on se rozplyne. Postavte ho z pořádných cihel a kvalitního betonu. A váš dům bude stát navěky.

So… let’s go do nové etapy učení (prosím, poskočte si nebo udělejte gesto, pak si tuto frázi budete pamatovat)… 

Těším se na Vás

Libor Činka
Hypnoterapeut, který učí lidi používat mozek na maximum.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů