FAQ - OTÁZKY K HYPNOTERAPII, HYPNÓZE PSYCHOTERAPII

VY se ptáte, JÁ vám odpovím

Problém s nespavostí

Dobrý den, pane Činko, moje manželka spí denně 2 max. 3 hodiny. Šlo by s tím něco udělat? Prášky na spaní a antidepresiva moc nezabírají.

Antidepresiva v případech typu, který popisujete, nelze považovat za řešení. Příliš často jsou předepisována, protože daný specialista nezná jiné řešení a podobá se tak prapodivnému šachovému hráči, který umí táhnout jen pěšákem a neovládá tahy a strategie řešení dalšími figurkami. Život je tak trochu jako šachová hra, kdo má málo způsobů řešení, nutně upadá v mnoha případech do deprese. Léky však nemohou přinést strategii a úspěch. U většiny klientů se daří dosáhnout výsledků zpravidla již během 3 hypnoterapeutických sezení.

Lze přerušit vliv cizí osoby, která hypnoticky ovládá partnerku?

Dobrý den, prosím o radu, zda jde přerušit hypnotický vliv kněze, který působí na partnerku prostřednictvím mobilního telefonu hovory a zprávami. Zcela se nám vymknula a nevíme, jak jí pomoci. V danou chvíli je vždy jak bez rozumu, odchází do soukromí a nelze s ní komunikovat. Zcela se odcizuje. Domníváme se, že si z ní udělal hračku. Může mít kněz takovou schopnost a jak se tomuto můžeme bránit? Díky za odpověď.

Vliv nejen sekt, ale zdánlivě tam, kde z laického pohledu by být neměl, je s církví a ještě hůře se sektami vždy spojen. To, co působí, je však více vliv bdělých sugescí a nabídka hodnot, spíše než hypnotický trans. Hypnóza je nástrojem a vždy závisí na tom, kdo s ní zachází. Je však potřeba říci, že pro působení musí být ochotný nejen člověk, který sugesce používá, ale i jejich příjemce. Nelze totiž přinutit nikoho k čemukoli, co by bylo v rozporu s jeho vnitřními hodnotami. Takže v případě sekt jde vždy o podsunutí zkreslených dat, která vyvolávají dojem korektnosti. Bohužel se setkávám i se selháním lidí v církevních kruzích, kteří pak ovládají své ovečky, ostatně ve většině náboženství se různými způsoby sděluje, že člověk je hříšný. Tak se podkopává sebevědomí věřících, kteří pak jsou snadno manipulovatelní, protože se chtějí zavděčit a zlepšit, případně se stát vyvolenými. Na druhou stranu existují i kněží, kteří naopak působí jako dobří psychoterapeuté a poskytují profesionální pomoc. Co se týče vaší situace, tak je řešením navštěvovat psychoterapeuta - nejlépe bych doporučil systemického psychoterapeuta (pozor, nikoli systemické konstelace). Jako odborníka na použití hypnózy, který by mohl také pomoci, bych uvedl Maxe Kašparů, kněze, který napsal knihu Hypnóza - pastorální kauza.

Tréma a nervozita

Chtěl bych se zeptat, jestli je možné a na kolik procent odbourat trému jako bušení srdce, červenání se atd. při zkouškách a na veřejnosti při jednom sezení 90 minut? Mohl bych si totiž dovolit jen jedno sezení. Děkuji.

S trémou je určitě možné zacházet, ostatně mám velmi bohaté zkušenosti s vystupováním na veřejnosti a to před stovkami až tisíci diváky najednou na zahraničních pódiích i u nás. Jednorázové řešení je sice možné, ale výjimečné. Obvykle je pro optimalizaci účinku potřeba více hypnoterapeutických sezení (cca 3 - 5). Řešení v rámci jednoho sezení by bylo na Nobelovu cenu a nikdo ze světových špiček, u kterých jsem absolvoval tréninky (Paul McKenna, Richard Bandler,...) nic takového nenabízí, protože takové nabídky pochází buď z představ naivních léčitelů či podvodníků. Navíc je přínosné, když mezi hypnoterapeutickými setkáními může dojít k vystoupení na veřejnosti, abychom získali zpětnou vazbu o tom, co už docela dobře probíhá a na čem dalším zapracovat. To, co je však potřeba vědět, je fakt, že i špičkoví herci a umělci, se kterými jsem vedl rozhovor, potvrzují, že určité rozechvění prožívají i po letech praxe a že je potřeba ponechat si v drobné míře tento mechanismus, který člověka vyburcuje k maximálnímu výkonu. Zbavit člověka trémy na 100% by ho tedy připravilo o tuto výhodu.

Jsem introvert, nedokážu s nikým komunikovat kromě bratra a mámy. Chci vědět, jestli mi hypnóza pomůže, abych začala víc komunikovat? Moji bratři jsou hodně komunikativní a já ne. Chtěla bych to změnit. Děkuji.

Schopnost komunikovat s lidmi se dá výrazně podpořit speciální psychoterapií v kombinaci s moderní hypnoterapií. Výsledky se obvykle projevují v průběhu 3 - 6 hypnotických sezení. Náročnější situace mohou však vyžadovat více sezení, obvykle však mnohonásobně méně než u jiných typů terapií, zahraniční studie uvádí až 100x méně než psychoanalytickými postupy.

Lze se na prezentace připravit pomocí hypnózy? Je možné hypnózou odstranit, nebo alespoň zmírnit trému
při vystupování před lidmi? Dostala jsem se na vysokou školu a už teď z toho, že budu muset před tolika lidmi prezentovat práci, mám velikou hrůzu.

Významná část předních světových umělců, herců, sportovců, obchodníků, politiků a dalších lidí, kteří potřebují suverénně prezentovat, využívá pomoc hypnoterapeutů nebo alespoň nahrávek k tomu určených.Je vysoce pravděpodobné, že během tří hypnotických sezení snížíme trému na zvládnutelnou míru i pro vystupování ve velmi náročných podmínkách. V případě, kdy dojde k odstranění již po prvním setkání, doporučuji ještě alespoň 1 doplňující pro jistotu pohody v náročných situacích.
V zahraničí je běžné mít svého kouče či terapeuta, u nás je tato oblast (v důsledku výchovy a myšlení stále do značné míry odpovídající minulému
režimu) podceňována a to bohužel zrovna lidmi z oblasti vzdělávání, kteří by měli o podpoře k osobnímu růstu vědět nejvíce.

Léčení migrény

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda by šla hypnózou léčit migréna? Jde o stav, se kterým si neurolog už neví rady (nic na EEG ani CT, léky žádné nezabírají, záchvaty 2-3x týdně).

Ano, bolesti hlavy lze nejen výrazně zmírnit, ale zpravidla i rychle odstranit pomocí kombinace psychoterapeutických postupů a hypnoterapie. Mezi obvykle 3 - 5 setkáními je nutné dodržet to, na čem se domluvíme - například úpravy stravování, psychohygienické postupy ad. Na první setkání si, prosím, přineste lékařskou zprávu s informacemi, které zde uvádíte.

Vzpomenout si na...

Dobrý den, rád bych se zeptal, zda je možné si za pomoci hypnózy vzpomenout na důležité zapomenuté heslo?

Rozpomenutí na událost je s pomocí hypnotizačních postupů (doplněných o paměťové) možné, pokud se vzpomínka netýká události pod vlivem alkoholu či jiných látek. Pokud šlo o vzpomínku na událost, která proběhla za naprosto bdělého a pozorného rozpoložení, pak lze s pomocí hypnózy oživit vzpomínku z podvědomí.
Totéž se týká například zapomenutých hesel.

Hypnóza ve sportu

Dobrý den, našel jsem vaše stránky na internetu, velmi mě zaujala hypnóza. Může se hypnózou nějakým způsobem zlepšit sportovní aktivity, viz posilování, bojové sporty, běhání, cyklistika a plavání? Případně jakým způsobem to probíhá? Může to mít i nějaký negativní vliv - viz rozšířené vědomí, které mohou mít pak nějaký negativní vliv (vedlejší účinky)?

Dobrý den, mezi mé klienty patří řada sportovců z oblastí, které jste jmenoval. Hypnóza je jediný nástroj umožňující komunikaci s podvědomím a tedy napojení na vnitřní zdroje, kterými v případě sportu může být vytrvalost, síla a další. Ve skutečnosti je hypnotický trans stavem intenzivního soustředění, kdy jsou určité oblasti mysli intenzivně zaměřené na cíl a zároveň tak dochází k oslabení až naprostému vymizení rušivých vlivů. Tak je možné oslabit vliv konkurence, novinářů, kamer,... Zkrátka eliminovat rušivé elementy. Standardně s každým klientem pracuji tak, abychom aktivovali zdroje jejich vnitřní síly a oslabili, obešli "virové programy" = sugesce narušující maximální výkonnost - které jsme slýchávali od okolí zpravidla v dětství ("Na toho nemáš. Nikdy nic nedokážeš. Jsi blázen, když si myslíš, že se tím uživíš. Nemáš talent." ). Mnohdy je též potřeba zvýšit odolnost vůči komentářům koučů, kteří v Česku nemají prakticky ani ponětí, jak správně motivovat, a proto se příliš často podobají učitelům ze školy, kteří zveličují drobnosti, které nejsou podle jejich představ a obvykle opomíjí povzbuzení poukázáním na to, co bylo dobře. Mnoho lidí obecně žije v představě, že když jsou věci OK, tak se o nich nemusí mluvit a je potřeba jen upozorňovat na nedostatky. To je z hlediska motivace naprosto mylný přístup, který oslabuje motivaci ohromného množství sportovců. Jak snad cítíte z uvedeného, hypnoterapie v mém podání představuje systém, který kombinuje vědomý rozhovor a motivaci klienta s podvědomou motivací v hypnotickém transu. Jde o naprosto bezpečný proces, oproti klasickým přístupům, které mohou ve skutečnosti být nebezpečné - od vsugerování neschopnosti, či naopak nevhodné přepnutí sil vedoucí ke zranění až po demotivaci sportovce. V psychoterapii máme etický kodex a principy pro zacházení s klienty, které v běžné společnosti a tím pádem ani ve sportu nejsou. Navíc tyto principy zdaleka přesahují i pravidla používaná v medicíně. Protože se školím u předních světových špiček, tak Vám mohu nabídnout zahraniční standardy pro práci s klienty. Co se týče hypnoterapie, tak jde o proces, i vstup do transu se rozvíjí s tréninkem, a proto se hodí načasovat hypnotická setkání tak, aby v mezidobí mohly být nejen tréninky, ale i nějaké sportovní akce. Pak v následujících setkáních stavíme na tom, co se nově povedlo, a rozvíjím další podporu maximalizace sportovního potenciálu.

Psychosomatické problémy

Dají se hypnózou odstranit psychosomatické problémy?

Ano, právě s pomocí hypnoterapie se dají řešit psychosomatické problémy velice dobře, zejména je-li zapojena i terapie SYSTEMická (vyhněte se záměně za systematická).

Problémy s nadměrným pocením

Dobrý den, zajímalo by mě, zda lze s pomocí hypnózy odstranit či alespoň zmírnit nadměrné pocení neznámého původu (na 80% psychického)? A zda máte nějaké zkušeností přímo v této oblasti?

Jsou-li lékaři vyloučeny spojitosti s nějakým onemocněním, pak lze s pomocí hypnózy pomoci. Má-li být řešení trvalé, je nutné vyhledat hypnoterapeuta, který se specializuje na Ericksonovskou hypnoterapii. Osobně mám řadu zkušeností s obdobnými projevy, avšak konkrétně s pocením nikoli a domnívám se, že v naší malé zemi těžko najdete někoho s takovými zkušenostmi. Jinou situací je vyhledání odborníka například v USA, kde lze najít někoho, kdo během své hypnoterapeutické praxe pracoval alespoň s 5 klienty s tímto problémem. Za tím, co popisujete, však může být něco jiného, než si myslíte, a je pak potřeba na to v průběhu terapii přijít. V každém případě je potřeba počítat alespoň se třemi sezeními.

Hypnóza v těhotenství

Je hypnóza v těhotenství bezpečná? Ráda bych se totiž zeptala, zda je možné používat vaše e-programy s hypnózou v těhotenství (případně jaká jsou rizika) a zda nebude vadit, pokud by se se mnou koukaly i děti (třeba konkrétně na ultrameditaci - vizualizace v podobě krasohledu :-) ). Nedokázala jsem najít o tomto tématu jasné a jednoznačné informace a je pro mě matoucí, že se nyní propaguje tzv. hypno porod, přitom jsem měla zato, že hypnóza je v těhotenství z nějakého důvodu nežádoucí.

To, co je potřeba odlišit je hypnotický trans vyvolaný působením slova a trans podpořený mozkovou stimulací. Sám hypnotický trans je zcela bezpečný, je-li veden zkušeným odborníkem s dlouhodobým výcvikem (alespoň 400 hodin výcviků) v moderní hypnoterapii. Důležité je právě orientace v nejmodernějších postupech, protože se stále setkávám s tím, že mnozí lékaři mají za sebou 14 denní spíše teoretickou než praktickou průpravu v zastaralých metodách a používají nevhodné hypnotické sugesce, například sugesce "tělo je těžké" není vhodná přijde-li klientka kvůli hubnutí. Bohužel takovéto nedomyšlené výroky nejsou řídké. Vždy je potřeba zvážit stav, situaci klienta a podle toho uzpůsobit terapeutickou práci. To platí vždy a obzvláště v případě hypnotické přípravy na hypnoporod. V hypnotickém transu je totiž prožívání zintenzivněné a sugesce o těžkosti by v důsledku změněného vnímání a mohla nechtíc vyvolat pocity těžkosti porodu. Ostatně už jen výrok lékaře, že to bude těžký porod není rozhodně profesionální, bohužel lékaři standardně nemají žádné výcviky na téma, jaká volit slova, a jak komunikovat s klienty. Neuvědomují si proto, že člověk s autoritou bílého pláště svými slovy usměrňuje prožívání a je svého druhu hypnotizérem. Je to podobné, jako když si člověk začne číst v popisu léku nežádoucí účinky a začne se z toho cítit nepříjemně. Vzniká tak NOCEBO efekt. Co se týče nahrávek v mých e-programech, tak velmi pečlivě zvažuji, co se hodí z hlediska slovního doprovodu použít. Můžete proto být zcela klidná. To, co může vyvolat nejasnost, je použití mozkové stimulace, která v pokročilejších stádiích těhotenství nemusí vyhovovat. To je však jiná forma nemající s hypnózou přímou souvislost, jde pouze o podporující vznik změněného stavu. U nahrávek obsahujících mozkovou stimulaci mám uvedeno doporučení, u koho není vhodné nahrávky využívat. Pro sledování meditačního "kaleidoskopu" dětmi není žádný důvod, není zde žádná kontraindikace, ale pro děti nejsou určené. Nevidím důvod, proč by se měly děti meditací zabývat. Samozřejmě je možné nabízet dětem tvořivé vizualizace a podpořit tak po školním učení proces konsolidace v paměti, ale to je už speciální téma.

Lze zhypnotizovat ke zlu?

Je možné zhypnotizovat někoho k tomu, co by jinak sám nikdy nechtěl udělat​?

NIKOLI! Respektive závisí na tom, zda jde o věc, která člověka poškodí či nikoli. Je-li sugesce: "Milujete​​ barvu, kterou jste doposud nesnášela", pak to je možné, protože změna preference barvy člověka neohrozí. Byla-li by to sugesce: "Zlomíte ruku svému dítěti, které milujete", pak samozřejmě podvědomí bude reagovat odmítnutím. ​

Hypnóza jako terapie v partnerském vztahu

Dobrý den, momentálně procházím složitým obdobím, když ode mně odešla partnerka. Mám problémy se spaním, zlé sny, myšlenky na ni - kde je, co dělá, s kým je, proč odešla atp. Zároveň mám kvůli tomu problém s navazováním nových vztahů, oslovením jiné ženy atd. Rád bych se na Vás obrátil s prosbou o pomoc. Pomůže mi hypnóza dostat se z těchto úzkostných stavů a dostanu se znovu do životní pohody? Mám k tomu pár otázek. - Kolik je třeba sezení k odbourání těchto myšlenek? - Je možné úplně/trvale zapomenout? - Je účinek okamžitý a trvalý? - Je riziko flashbacku? Děkuji za odpověď.

Terapie hypnózou po rozchodu je nejen možná, ale jde o častý důvod, proč lidé přichází na hypnoterapii. Navíc jde o proces, který urychlí to, co by mohlo zbytečně roky bránit v navázání nového a hodnotného vztahu. Osobně v takových případech využívám různé hypnoterpautické a psychoterapeutické přistupy, které umožní komplexně řešit situaci nejen v blízké přítomnosti, ale zejména pro harmonické naplnění osobního života v budoucnosti. Hypnóza umožní urychlit to, co by jinak trvalo dlouhou dobu, může být přínosné provést hypnotické "odstřižení" problému, uvolnění se a následné utřídění si hodnot pro budoucí vztah. Jde tedy o proces a jen zřídkakdy jde o okamžité řešení jedním setkáním. Flashback se dá ošetřit, aby se jeho riziko minimalizovalo. Jakkoli je počet sezení závislý na intenzitě problému, obvykle mezi 3 až 6 sezením dojde k největšímu efektu. V každém případě hypnoterapie urychluje to, co by klasickými terapeutickými postupy trvalo násobky času (např. u psychoanalýzy i třeba stonásobně déle).

Dobrý večer, dá se pomocí hypnoterapie probudit zamilovanost ve vztahu, když mám myšlenky typu, že se chci s přítelem rozejít a nedokážu tu myšlenku sama zneškodnit? Tato hnusná myšlenka mi dost komplikuje život, ale přítele v žádném případě opustit nechci, máme spolu vztah na dálku už skoro dva roky. Než vznikla tato myšlenka, tak jsem měla týden v mozku myšlenku, že ho nemiluji, ale to není pravda. Dá se toto spravit hypnoterapii? A dá se člověka zhypnotizovat, i když užívá nějaká psychofarmaka?

Hypnózu lze určitě použít jako podpůrnou součást terapie nejasnosti ve vztahu. Rozhodně však doporučuji využít pomoci pouze velmi zkušeného hypnoterapeuta, aby nedošlo k vzniku implantace pocitů, které jsou zkreslené či zcela falešné. Zde vnímám nejasnost ve vztahu a tu je potřeba pečlivě vyjasnit, jinak by to mohlo vést k situaci, kdy možná měsíce či roky byste prožívala něco, co není skutečné. Je potřeba pečlivě vyjasnit si hodnoty a v ideálmím případě hodnoty obou lidí ve vztahu.

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli je možné pomocí hypnózy na někoho zapomenout? Na určitou osobu? Opravdu bych to potřebovala. Kvůli té osobě mám problémy se zdravím a i lékař říkal, že to je způsobeno tím. Kdybych se toho nějak zbavila, tak by se všechno zlepšovalo… Ale nejde mi to. To, co mi provedl, se nedá odpustit.

Lze zapomenout či proměnit vnímání na produktivní s pomocí vhodně zvolené hypnoterapie na řadu událostí včetně osob, je však potřeba počítat se standardní hypnoterapií v rozsahu minimálně 3 sezení.

ALKOHOLISMUS

Dobrý den, velice mne zaujaly Vaše stránky, dotazy i Vaše odpovědi, a proto se jimi snažím již několik hodin pročíst a získat nějaké pro mne vhodné informace. Problém, na který se chci zeptat se týká mého manžela (62). S narůstajícím věkem totiž narůstá i jeho "velmi pozitivní" vztah k alkoholu, samozřejmě hlavně co do denního množství. Je stále nervózní, popudlivý, nerudný, na všechno a všechny nadává, nikdo není tak dokonalý jako on, je sprostý a všechnu svoji nerudnost si denně (!) vyřve na mně. Všeobecně se s ním špatně komunikuje, nic nechce řešit, všechny problémy vždy po chvilce "zamete pod koberec" a tím je to pro něj vyřešené. Já osobně s tím mám velký problém, jsem z něj totálně psychicky vyčerpaná a unavená. Už nemám sílu čelit jeho neustálým špatným náladám. Samozřejmě by připadalo v úvahu i od něj odejít, ale to bych už asi nepsala dotaz sem. Bohužel nejsme z Prahy ani blízkého okolí a i tak pochybuji, že by manžel sám chtěl nějak na sobě pracovat. Můj dotaz: mohu alespoň já, nějak na něj působit, zatím se nic nedaří, nebo alespoň pracovat na sobě nějakou vhodnou metodou, abych se z toho všeho nezbláznila? Návod ve Vašich knihách, eprogramech apod.? Moc děkuji za Váš čas i odpověď.

Alkohol mění osobnost. Na to nemá řešení ani žádná ze světových špiček v psychologii a hypnoterapii. Pokud on sám problém nevnímá a nechce s ním nic dělat, tak je mimo možnosti pomáhat. Alkohol ve velkém množství zcela proměňuje osobnost člověka. Je druhem úniku z reality a iluzorní snahou si vylepšit prožívání možných životních zklamání. Doporučuji Vám osobně vyhledat ve Vašem okolí systemického terapeuta (nikoli systematického, nikoli zaměřeného na systemické konstelace) a začít s terapeutem řešit Váš život. Délka života se prodlužuje a můžete před sebou mít klidně několik desítek let nového života.

Dobrý den chtěla jsem se zeptat zda by hypnózou šlo ovlivnit, aby syn přestal pít alkohol? Syn pije od 16 let, je mu 29 let a je alkoholik. Byl v léčebně 3 měsíce, vrátil se a pije dál. Nedá se to už vydržet. Můžete mi, prosím, poradit, zda by mu hypnóza pomohla? Děkuji.

Co se synem, který pije? Pokud on sám s tím nic nechce udělat, tak nelze nic udělat. Vždy doporučuji vystihnout okamžik, kdy je dotyčný v pohodovém rozpoložení bez alkoholu, okamžik, kdy je sdílný, okamžik, kdy třeba vypráví, že jej něco trápí, a pak se zmínit o možnosti pomoci. Pak je mu možné nabídnout kontakt a nechat na něm, aby se objednal. Objednávat a vlastně dělat něco za druhého nemůže fungovat, pak by přišel člověk, který byl spíše donucen přijít a s tím se nedá pracovat. Hypnotizovat je možné pouze ty, kteří chtějí změnu z vlastní vůle a jen si nevědí rady. V každém případě jde o proces, který může zabrat minimálně 6 hypnoterapeutických setkání po 90 minutách.

Hubnutí s hypnózou

Léčím se s onemocněním kloubů. Léky však mají vedlejší účinek - nadváhu. Potřebovala bych shodit cca 15-20 kg a nevím jak na to. Může mi pomoci hypnóza?

Rada? V první řadě se mějte ráda. To nemá být jen pouhá jazyková hříčka, ale jeden z mnoha klíčů. Terapie musí být zaměřena komplexně a brát ohled na zdravotní stav. Bohužel, mnozí lékaři jsou v zajetí farmakologie i proto, že nebyli učeni, jak po psychologické stránce pracovat s pacienty na vztahu zdraví a psychické pohody. Snížení váhy o cca 10 kg nastane pomocí systému 8 hypnoterapeutických setkání s tím, že dále budete schopna celoživotního a příjemného sebeřízení své váhy na míru potřebnou pro Vaše zdraví i radost z Vaší nové postavy.

Dobrý den, zajímalo by mne, zda-li je možné  se pomocí hypnózy zbavit problému s přejídáním, stejně, jako to funguje u kouření? U mne to má totiž podobné příznaky.

Ano, v průběhu speciálního hypnoterapeutického procesu zaměřeného na váhový management lze významně omezit až odstranit problémy s přejídáním.

Zdravím. Před jistou dobou jsem v jedné knize o hypnóze našel text, který má pomáhat snižovat váhu. Protože mám problémy s váhou a přejídáním zkoušel jsem to, ale bez valných výsledků. Je mi 15 a potřeboval bych zhubnout. Nevíte, co bylo špatně, či nemáte nějakou radu?

To nemohlo samostatně fungovat. Má-li být hypnoterapie takto komplexní oblasti, jakou zmiňujete, úspěšná, tak vyžaduje pomoc velmi zkušeného hypnoterapeuta a měla by být ideálně vázána na váhový management ve spolupráci s odborníkem na výživu. Jinak: 1. žádný text mimo jiné nemůže působit s dostatečně hypnotickým vlivem bez vhodného použití hlasu 2. každý máme jiné spouště působící v podvědomí a právě ty musí hypnoterapeut u každého klienta individuálně identifikovat a pro maximalizaci účinnosti využívat. Bez uvedeného jsou šance naprosto minimální.

Dobrý den,
jmenuji se Nikola a momentálně žiji v Anglii. Právě tady mi začal gradovat můj už léta neutuchající problém s jídlem. Nejsem obézní člověk, ale je pravda, že jsem v Anglii přibrala 10 kilo a to právě přejídáním. Už v Čechách jsem měla tyto nekontrolovatelné záchvaty, ale jelikož jsem dělala spoustu pohybových aktivit, tak se to na mé postavě neprojevovalo a tudíž mě tento problém, zas tak netrápil. Bohužel nyní už to řešit musím, protože to nabírá mnohem větších obrátek a začíná se to podepisovat i na mé psychice. V Británii je tato metoda „uzdravování“ již docela známá a já už vyzkoušela prakticky všechno. Žiji v Anglii a tak se chci zeptat, jak byste mi mohl pomoci, abych mohla hypnozu podstoupit a v jakých cenové relaci by se tento proces pohyboval. 

Milá Nikolo, v první řadě bych Vám doporučil, navštivte místní knihkupectví anebo si přes Amazon si objednejte knihu Paula McKenny s CD:
I Can Make You Thin - Love Food, Lose Weight: New Full Colour Edition (includes free DVD and CD) by Paul McKenna

Toto by mohla být výrazně levnější varianta než složité cestování na hypnoterapii do Prahy.

STRACH Z ODBĚRU KRVE

Dobrý den, chci se prosím zeptat, strašně se bojím jehel, hlavně braní krve, i přesto, že mám tetovaní, u Dr. mi to opravdu nedělá dobře. Umíte i tady to odstranit? Psychoterapie jsem už zkoušela, vždy to vyřešilo problém na chvíli, kdy jsem zrovna u Dr. nemusela nic řešit..

Když jsem byl malý, tak mi brali krev a jako první omdlela moje mamka, protože pan doktor se mi opakovaně netrefil do žíly. Krev dokonce dostříkla i na zeď ( což nechápu, protože krev se bere z žíly a nikoli tepny.) Mě se tehdy udělalo špatně a od té doby jsem se bál i obyčejných injekcí. To trvalo ještě do roku 2000 a pak se situace změnila, protože jsem jel na jeden z nejlepších psychologických výcviků ve světě. Od té doby nejen nemám strach z injekcí ani z akupunkturních jehel, ale mohu pomáhat druhými. Pokud opravdu potřebujete pomoci, rád Vám pomohu svými znalostmi překonání i psychoterapií, kterou jsem se učil od největších světových es v USA a GB.

PROKRASTINOVAT NEBO SE PROKRASTINACI BRÁNIT?

Dobrý den. Prokrastinovat nebo se prokrastinaci bránit?
Myslím si toto: Ti, kdo neprokrastinují, jsou jako stroje, vykonávají práci, často splní vše, co je nutné, ale nejsou tvůrčí.
Když člověk prokrastinuje, tedy tak trochu se fláká, má mozek volno, a když se potom vrhne do práce, může třeba i pod tlakem kratšího času nacházet rychlejší, tvůrčí a zajímavější výsledky.
Pracuji v oboru výtvarné umění. Děkuji za odpověď, Eva

Dobrý den, Evo.
​Myslíte si to zcela správně, protože prostor na inkubaci - tvůrčí zrání, o kterém píšete, to je něco jiného. Je potřeba rozlišovat procesy tvorby a procesy stagnace. Prokrastinace je označení pro chorobné odkládání. Na druhou stranu znalost hypnotické aktivace tvůrčích procesů umožňuje dosahovat mnohem více a častěji než se spoléhat na to, až umělce takzvaně políbí múza. Ostatně nejen v umění je potřebná kreativita, na jejíž rozvoj se z nemalé části specializuji. A zrovna tak je užitečné, se jako herec v případě potřeby dokázat vžít do robota, který jedná a zanechá za sebou spoustu práce. Tak je pak možné mít čas na tvůrčí a časem nevázané procesy. ​
 

TUPOZRAKOST A HYPNÓZA

Dala by se hypnózou odstranit tupozrakost u dospělého člověka?

Dobrý den, jakkoli je možné hypnózou ovlivnit fukci řady orgánů, tak seriózní zdroj, který by umožňoval upravit tupozrakost neznám a ani jsem jej nenašel v "bibli" hypnoterapeutů Handbook of Hypnotic Suggestions and Metaphors edited by D. Corydon Hammond Ph.D.

hypnóza a autimunitní choroby

Mám dotaz k hypnóze. Váš web nepravidelně sleduji, vím, že jste špička v České republice v hypnóze. Chtěla bych vědět, zda hypnóza může nějakým způsobem pomoci autoimunitně nemocným lidem? Z načtených materiálů jsem nabyla dojem, že je hypnóza mocná. Na druhou stranu - pokud by pomáhala v léčbě např. obezity (která není způsobena nadměrným příjmem potravy) nebo např. diabetikům, celiakům, přece by nebylo dnes tolik nemocných. Jak to tedy je? Lze hypnózou vyléčit?

Výsledkem správně vedeného procesu hypnoterapie je nastolení harmonie v organismu. Pohoda a harmonie má vliv na správné fungování imunitního systému. Proto tedy může být hypnoterapie jedním z nejklíčovějších a nejmocnějších nástrojů v léčbě a to prakticky jakýchkoli onemocnění, přichází-li klient včas a jsou-li ještě ve zvládnutelném stádiu. To se však týká hypnoterapie prováděné experty v Ericksonovské hypnoterapii s mnohaletými zkušenostmi. Obezita nemusí být způsobena nadměrným příjmem potravy, ale naopak třeba zcela chybně nastaveným stravováním, srovnáním hodnot. V tomto může být hypnóza dobrým pomocníkem.

použití obrázků v hypnóze

Dobrý den,chtěla bych se zeptat, k čemu v hypnóze slouží obrázky.

Pravděpodobně máte na mysli různé hypnotizační spirály a podobně. V minulosti se používaly k fixaci pozornosti, v současnosti se s použitím obrázků setkáte výjimečně a to zpravidla u hypnotizérů používajících zastaralé postupy.

silvova metoda

Rád bych věděl zda-li jste se setkal a zda-li jste používal Silvovu metodu kontroly mysli. Je to poměrně jednoduchá relaxace s využitím mentálních technik. Považujete za efektivnější NLP nebo Silvovku?

Mnoho věcí nelze vůbec srovnávat. Dokonce není ani jedno NLP. Právě nyní se nacházím v Arizoně ve Scottsdale na jednom z nejpokročilejších výcviků míle za hranicemi standardního NLP. Nejpokročilejší psychologie funguje prakticky jako magie a nelze ji srovnávat s prakticky dětskými triky nabízenými s mohutným marketingem. V televizi dávají různé reality show a je na nich krásně vidět, na co masy slyší a reagují. Stačí pár hříček, něco lákavého a je na světě metoda X, kterou laici uznávají, protože nemají přehled. Proto se setkávám s metodami, které si přisvojili a bohužel polovičtě aplikují principy staré přes sto let například z oblasti hypnoterapie a spojují je do laicky atraktivních, ale značně povrchních postupů, které navíc obsahují nesmysly. Mám výzvu pro kohokoli, kdo si myslí, že si díky kurzu Silvovy metody rozvine cokoli neobvyklého, např. dosáhne jakýchkoli paranormálních, léčitelských či diagnotických výsledků - stačí se přihlásit na www.paranormalnivyzva.info  a dokázat, co umíte a vyděláte na tom.

hraniční porucha osobosti

Dobrý den,
před 6-ti lety mi byla diagnostikována HPO. Dala by se touto cestou léčit? Dala bych nevím co za to, kdyby existovala možnost se uzdravit..

Pomoc vám může nejlépe poskytnout psychoterapeut s výcvikem v systemické terapii. Zrovna tento týden jsem se setkal s dívkou u níž psychiatr stanovil diagnózou a léčbu, která jí však nijak nepomohla. Avšak s pomocí postupů, které používám (systemická terapie, hypnoterapie) se začaly dít změny, které jí začaly měnit život, přestože původní diagnóza to vůbec nepřipouštěla.

derren brown

Máte se bát mentalistů typu Derren Brown?

Množí se dotazy na různá mentální show známá u nás zejména ze série s Derrenem Brownem, mohu vás ujistit, že můžete být klidní. To, co vidíte, že dělá Derren a jakýkoli jiný mentalista, vůbec nevypadá, tak jak se to skutečně natáčí. Člověk v hypnóze neudělá nic proti svým nejhlubším hodnotám. A vůbec nejde o to, že jsem hypnoterapeut s mnohaletou praxí, ale jde o to, že studuji skutečné světové špičky. Nikdo z nich, pokud nepoužívá kouzelnické triky, nedokáže z člověka vymámit například PIN od kreditní karty. Když se někdo s takovým videem objeví, tak si připravuje marketing např. na kurz typu „street magic“ nebo „street hypnosis“. Na takovém kurzu se účastníci naučí pár snadných věcí, aby se pak dozvěděli, že i když použijí sofistikované postupy, tak to nelze pokaždé, či že to dokonce vyjde jen občas. Respektive vyjde to občas pouze tomu, kdo má jméno jako např. Derren a tak když se objeví s TV štábem na ulici, tak lidé upadají do transu už jen při tom. Je to tak trochu jako když potkáte na ulici známou osobnost. Už jen to mnoho lidí převádí do myšlenkového světa fantazie programovaného médii jako TV, časopisy... což je sám o sobě hypnotický svět.

odstranění jizev

Dobrý den, můžou se pomocí hypnózy zmenšit či úplně vymizet jizvy po řezné ráně, či chirurgickém zákroku?

Je to vysoce nepravděpodobné. Nikde v odborné literatuře o hypnoterapii, a to i od světových špiček jsem se s tím nesetkal.

koktavost

Dobrý den, je mi 45 let a od 6 let mám poruchu řeči, zadrhávám, ale když jsem sama, mluvím bez problémů. Zkoušela jsem různé terapie, ale bez výraznějších úspěchů. Zkoušela jsem i hlubinnou abreaktivní terapii, ale nepodařilo se mi vnitřně uvolnit tak, abychom se někam dostali. Nebylo to terapeuty, je to mnou. Můžete mi, prosím, poradit, jestli by se dalo s mojí koktavostí pomocí hypnozy něco dělat?

Dobrý den, řešení je částečně v použití specifického typu hypnózy a částečně ve spojení se s dalšími terapeutickými přístupy, které využívám. Termíny setkání doporučuji načasovat v rozestupu 2 - 4 týdnů. Podmínky najdete na https://liborcinka.cz/hypnoterapie/, kde je možné využít i online objednávací kalendář.

schizofrenie a hypnóza

Jde léčit schizofrenii hypnózou? Máme vnuka, který trpí a rádi bychom mu pomohli, je mu 24let, ale moc nás to trápí.

V tomto případě doporučuji setkání s odborníkem na psychiatrii a hypnoterapii. Je důležité, aby to bylo takovéto spojení. Nikoli tedy jen psychiatr - pro použití hypnoterapie je potřeba mít stovky hodin výcviku, který však není zahrnut ve studiu na lékařské fakultě. Takovým specialistou je MUDr. František Matuška, který jednak psychiatr a zároveň velmi zkušený hypnoterapeut.  viz http://www.hermesgroup.cz

VYMAZAT VZPOMÍNKY NA OSOBU

Dobrý den, rada bych se zeptala zda se dají vymazat vzpomínky na určitou osobu.

Odpověď na tuto otázku není úplně jednoduchá. Záleží na tom, zda se z danou osobou vídáte či nikoli. Pokud se s ní vídáte je to poměrně náročná práce. Výsledek nemusí být trvalý, pouze dočasný. Úspěšná psychoterapie však může být o zcela jiném přístupu.

zvětšení prsou a hubnutí

Dobrý den, hodně jsem četla o vlivu hypnózy, síle podvědomí a autosugescí na zvětšení poprsí nebo hubnutí. Je to skutečně možné?

Co se týče hubnutí s využitím hypnózy, tak to je možné, řadě klientů v této oblasti pomáhám, je však vždy potřeba doladit i výživu, nejde tedy jen o působení na psychiku. Je tedy nutné propojit změny myšlení se změnami v životním stylu. Proces se skládá z osmi hypnotických setkání se speciálním režimem od čtvrtého setkání. Musí být použity nejmodernější hypnoterapeutické postupy v kombinaci s formami systemické psychoterapie. 

Ohledně Hypno “Plastiky” ňader zkušenosti nemám. Odborné studie uvádí následující:
Reaktivace dospívání a růstu:

Williams 1974 - 12 sezení (13 žen), významné zvětšení experimenty potvrdily zvětšení ještě po 90 dnech
Williard 1977 - 12 týdnů + nahrávky (22 žen)
U 28% žen došlo k zvětšení na jimi stanovenou velikost,
u 85% významné zvětšení 
Zvětšení se nejspíše týká spíše tukové vrstvy než samotných žláz. 

MEDITACE S POCITEM STRACHU A BOLESTI

Některé meditace na rozvíjení soucitu pracují s tím, že se člověk vciťuje do daného člověka. Jak se cítí ve stresu, jak ho bolí hlava atd.... Je to v tomto případě v pořádku? Popřípadě jak má člověk rozvíjet soucit, pokud to v pořádku není. Klidně by mohl být i typ na nějakou knihu na toto téma. Díky.

To je z odborného hlediska těžko obhajitelné. Člověk se ve stavu uvolnění může natolik napojit na bolestnou situaci, že jí začne prožívat a může být obtížné se takového stavu zbavit. Podobné praktiky mohou být šířeny z důvodu naivity, neznalosti, nicméně jsou bohužel využívány nebezpečnými sektami, které znají účinky a vědí, že s oslabenými jedinci pak budou moci manipulovat.

Máte dotaz k hypnóze, psychoterapii, hypnoterapii?
Napište mi

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů