Vliv slov a Váš rentgen do mysli druhých

Dovolte si představu, že vidíte jinak skryté myšlenky. Chtěli byste vidět do hlavy lidem kolem Vás, nebo nejdříve sami sobě? Chtěli byste vědět, jak posílit Váš vliv na okolí? Co třeba vědět, jak napsat či říci žádost a získat více souhlasu než kdy předtím? A moci to kdykoli zopakovat. Jak by se Vám to líbilo? A nebo chcete nejdříve vědět, 
jak formulovat myšlenky a jejich prostřednictvím se motivovat k dosažení toho, co si přejete, a co doposud bylo obtížné či nedosažitelné? Dovolte si představu, že sobě či někomu jinému nahlížíte do hlavy a že díky jednoduchému postupu víte, na co podvědomí lépe reaguje. Co by to všechno umožnilo? Klikněte na pokračování…

Jde o postup, který sice může být použit v návaznosti na předchozí návody, ale můžete jej použít i zcela nezávisle 
na tom, zda jste se zabývali hypnózou – autohypnózou.

Lékaři používají řadu přístrojů pro zobrazení mozku a jeho činnosti. Znáte rentgen, někteří znají EKG či EEG. Lze měřit srdeční činnost i činnost mozku. Podívat se však na konkrétní myšlenky doposud šlo jen velmi nepřesně a s pomocí drahých technologií jako je Magnetická rezonance.

Co kdybych Vám řekl, že je možné jako magnetem přitahovat porozumění a vstřícnost druhých lidí. Zní to neobvykle, ale je to možné. Psychologie má řadu nástrojů a já jsem se rozhodl využít znalostí jedné oblasti špičkové psychologie, jíž se zabývám přes 15 let.

Pomocí jednoduchého nástroje budete moci vidět myšlenky spojené se smysly, a získat tak přehled přes zapojení mozku druhých lidí či sebe (v kontextu situace).

To má spoustu možností využití.

Můžete slyšet řeč, slova, věty a začít chápat, jak člověk myslí, jaký je smyslový jazyk, který souvisí s tím, na co dotyčná osoba slyší.

Budete moci vědět, na co druzí více slyší!

Někteří lidé mluví zejména vizuálním jazykem a to svědčí o tom, že se s nimi dorozumíte nejlépe slovy, která popisují to, co je vidět a co si lze představit.

Někteří naopak komunikují velmi abstraktně, digitálně a zapojení smyslů je pro ně spíše obtěžující. Myslí „počítačově“ nebo akademicky. Píší-li návody a učebnice, tak to často bývá katastrofa, protože je obtížné jim rozumět.

Jiní se obejdou sice takřka bez obrazů, ale důležitý je pro ně poslech. Mnoha lidem stačí takříkajíc rádio a nepotřebují televizi. Je pro ně důležitý hlas, povídání si. Nemusí snadno podvědomě přijímat to, co je psáno.

Další skupina upřednostňuje pocity, emoce a naopak nereaguje na některé výroky, které ostatním připadají jasné či dobře artikulované. Nedělají to schválně, jejich podvědomí má prostě jiný způsob komunikace a motivace.

Možná už jste podnikli mnoho pokusů domluvit se na něčem pro Vás důležitém. Možná Vám není jasné, proč někdo rozumí tomu, co chcete a někdo vůbec ne. Mluvíte spolu mateřštinou, ale pro druhého jakoby to byl cizí jazyk. Někdy neslyší dítě, jindy partner.

Pokud neznáte jazyky, v nichž myslí nadřízení nebo potenciální zaměstnavatelé, budete mít v práci těžké získat to, co chcete – například vyšší plat nebo lepší pozici.

Jako specialita v psychologii vlivu, hypnózy, dosahování nadstandardních výsledků, mám mnoho postupů, které mi umožňují dosáhnout cílů, které jsou pro ostatní zdánlivě nedosažitelné.

Nyní Vám dám k dispozici část Know-How, které velice pomáhá.

Software – „rentgen“ do podvědomí

Představte si, že
jakmile napíšete či vkopírujete pár vět nebo celý text do speciálního rozhraní na stránce, kterou jsem pro tento účel nechal naprogramovat, zjistíte:
1. jak velký vliv může/te mít na skupiny lidí
2. jaký má vztah k myšlení jednotlivce – jak uvažuje, a tedy co ho může nejvíce motivovat

Toho potom můžete využít ke zvýšení úspěšnosti a tedy kk násobení Vašeho vlivu.

Barevně se zobrazí „mapa“ jazyka, který je v textu použit. Čím je vyrovnanější poměr barevných slov, tím větší bude vliv autora textu – e-mailu, řeči – na skupinu lidí, protože osloví různá smyslová centra mozku, a povede tak k vyššímu zapojení.

A nebo můžete vkopírovat text osoby, jejíž myšlení chcete zanalyzovat, a budete tak moci odhalit slovník, na který reaguje a který budete moci využívat.

Vzpomínám na studentku, jejíž diplomová práce byla opakovaně odmítána, protože její profesorka měla vizuální slovník, zatímco studentka byla pocitový typ. Jakmile použila slova souvisící se zrakem, tak došlo k dorozumění a následnému schválení práce.

Použijte nástroj ze stránky:

http://tvurceosudu.cz/slova

a budete vidět jakoby „rentgenově“ do mysli druhých.

Červeně se zobrazí slova spojená se zrakem. Větší množství vizuálních slov a vět zvýší pochopení vizuálními typy.

Zeleně se zobrazí slova spojená s pocity. Hustější intenzita kinestetických slov a vět zesílí pochopení pocitovými typy.

Modře se zobrazí slova spojená se slyšením. Harmoničtější množství auditivních slov a vět vyladí domluvu se sluchovými typy.

Použijte stránku, díky které si budete moci otestovat slova vlivu.

Budete tak moci rozvíjet jazykovou inteligenci, která je jedním z hlavních klíčů k vlivu a úspěchu.

Maximalizujte Vaše porozumění a vliv, vyhněte se zbytečným nedorozuměním a odmítnutím. Pokračujte na http://tvurceosudu.cz/slova

 

Váš 

Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.