Dokonalost, koncentrace a podvědomí

Aktualizace 24. září 2014

To, co začalo jako sen, se stalo realitou pro více než 900 lidí. Jsem psal v listopadu 2013 a s radostí článek upravuji.

„Poslední týdny roku jsem intenzivně pracoval na realizaci svého snu. Rozhodl jsem se převést alespoň to, co je možné, z mého kurzu Angličtina s hypnózou do on-line podoby.“

Nejenom, že se podařilo. Leccos překonalo moje očekávání. Něco velmi důležitého o koncentraci, podvědomí a dokonalosti prozradím dále.

Brzy tak budou moci lidé odkudkoli ze světa ovládnout důležité části angličtiny extrémně pohodovým způsobem. Připravil jsem speciální materiály, animace, videa, MP3, zajímavé anglické příběhy a myšlenky, které implantují do hlavy angličtinu komukoli mezi 14 – 70 lety. Je tedy určena středoškolákům až seniorům, kteří vědí, že trénovaný mozek se dožívá vyššího věku.

Každý tak bude mít možnost získat třeba lépe placené místo či alespoň zdravé sebevědomí a radost z myšlení v angličtině.

Celý on-line kurz AF je již namluvený rodilými mluvčími a připravuji speciální překvapení. Čím více lidí o tom bude vědět, tím lépe, protože se mimo jiné naplní moje touha, že lidé zažijí, jak je učení zábavné. Navíc si pozvednou sebevědomí a budou moci získat například dobře placenou pracovní pozici, pro kterou je znalost jazyka jednou z důležitých podmínek ve většině firem. Už dnes zde najdete pár tipů, které jsou součástí návodu k AF. Co je to AF? O tom se dozvíte brzy.

Anglicky Fantasticky – úryvky z návodu

DOKONALOST, KONCENTRACE, PSYCHIKA
Podstatné pro skutečně rychlé ovládnutí angličtiny je pochopení a odstranění mýtů, které studentům sugerovaly chybné představy o tom, co je učení. To skutečně efektivní studium se musí odlišit od naprosté většiny metod používaných v jazykových kurzech, protože učení je zacházení s lidskou psychikou. Proto zde najdete tipy pro práci s podvědomím a pro dokonalé soustředění. Mnou roky vyvíjené postupy obsahují návod, z nějž zde uvádím kousek pro inspiraci.

KONCENTRACE

Soustředění je potřeba založit na chtění, nikoli na „musení“. To je jako dieta, která se mine účinkem, protože se člověk vyčerpá nucením se do jejího dodržení. Motivace, která má trvat vzniká jinak. Jak? Nalaďte se před studiem vždy alespoň na 20 vteřin na intenzivní představu přínosu z toho, že již jazyk ovládáte. Buďte v budoucnosti. Čím bude lákavější a pestřejší, tím více Vás bude motivovat a dodávat Vám energii.

Alespoň v 50% případů velice doporučuji ponechat si po studiu alespoň 15 minut na relaxaci například hudbou, sportem nebo procházkou se čtyřnohým mazlíčkem. Paměťové procesy totiž doznívají a je důležité se vyhnout náročnějším situacím. (Například diskuzím typu: „Proč jsi nekoupil pečivo, když jsme se na tom domluvili.“ Ostatně zejména otázka obsahující slovo „proč“ vede často ke stresu z obviňování a stres narušuje ukládání do dlouhodobé paměti). (Konec úryvku).

PLÁTNO V PODVĚDOMÍ

Je důležité pochopit, že procesy v podvědomí potřebují čas na zpracování. Podobně jako malíř musí plátno natřít klihovým základem s plavenou křídou, aby barva na plátně vydržela, podobně připravíme pomocí neobvyklých postupů základy. Tak se budou moci rozvíjet nervové sítě a stále pevněji uchovávat nový jazyk.

Mám velkou radost, že se potvrdily zkušenosti z mé hypnoterapeutické praxe a to na ohromném množství lidí, včetně člověka po cévní mozkové příhodě.

V podvědomí postavíme sice na povrchu neviditelné pilíře, ty však budou pevným základem nové stavby. Budete se stále snadněji orientovat v prostorách a z hrubé stavby vznikne postupně stále krásnější anglické prostředí, ve kterém se s dalšími vstupy budete s chutí orientovat. (Pokud si myslíte, že nejlepšími základy je memorování gramatických pravidel, tak stop. To je jedna z největších chyb. Tak vzniknou naopak složité cesty, které by vše zkomplikovaly.

DOKONALOST

Odložte pryč představy pedagogů a mnoha dalších lidí o tom, že musíte být hned perfektní a že bez jistoty dokonalého vyslovení se nemá cenu do toho pouštět. To je myšlenka, která je proti přírodním zákonům. Taková myšlenka svědčí o nezralosti těch, kteří ji prosazují. Malé děti také na začátku nevyslovují dokonale, a přesto se naučí mluvit. Za jakých podmínek? Tehdy, když kolem sebe slyší mluvenou řeč, tehdy, když se jejich mozek snaží vyladit to, co vyslovují, do co nejbližší podoby, kterou slyší z okolí. A jen tehdy, když nejsou negativně hodnoceny. (Konec úryvku).

VYPALTE SI DO MYSLI

Co je klíčové „vypálit“ si do mysli? Co musíte pochopit? Jak přemýšlet o výsledcích? Všímejte si i maličkostí, které jste dokázali. Úspěch se rozvíjí všímáním si toho, co umíte. Pak teprve vyberte pár slov či vazeb, které chcete ovládnout lépe, a těm se věnujte. Věci zrají jako víno, a tak s postupem času budete ovládat stále více. Vyhněte se černobílému myšlení, u něhož si člověk všimne nedokonalostí, a chybně je zobecní na celek. Naučte se namísto myšlení Umím/neumím nebo Jde mi to/Nejde mi to myslet na procentuelní stupnici. Například: Už umím 5 procent. Příště to bude o kousek víc. Zvládla jsem vyslovit 7 slovíček. Dnes se mi podařilo…
Ale pozor na cíl. Vyhněte se extrému – křečovité snaze o 100% dokonalost. Ta je dosažitelná jen výjimečně. Jděte po cestě  s cílem dosáhnout postupně kolem 80%. Tak získáte správný postoj vedoucí k rozvoji a úspěchu. Uvědomte si, že pokud jste takto nebyli vedeni ve školách, tak je to selhání pedagogů. Pokud Vás naučili myslet chybně, potřebujete se přeprogramovat. Pak teprve můžete začít myslet jako ti, kteří jsou úspěšní.

Více se dozvíte na www.anglickyfantasticky.cz

Dovolte si nejen přemýšlet o uvedeném, ale hlavně to použijte ve Vašem životě. Hodí se to totiž nejenom pro studium angličtiny.

Hodně úspěchu Vám přeje

autor beznadějně vyprodané Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky

P.S.
prozradím, že online trénink je určen:

 1. všem, kterým angličtina pomůže k lepší práci
  2. středoškolákům, kteří se při učení doposud trápili
  3. těm, kteří mají děti provdané do zahraničí a nechtějí vypadat hloupě před jejich partnery, dětmi a vnoučaty
  4. stoupajícímu množství lidí, kteří cestují a chtějí se v pohodě domluvit v ohromující části světa
  5. všem, kteří si chtějí značně rozvinout slovní zásobu
  6. těm, kteří rozumí, ale doposud v angličtině nemyslí
  7. seniorům, kteří vědí, že trénovaný mozek se dožívá vyššího věku
  8. každému, kdo chce rychle ovládnout to, co by jinými metodami trvalo rok
  9. všem, kteří si myslí, že nemají dobrou paměť, či buňky na jazyky

Sledujte Z DAR MA od 24. září videa a informace www.anglickyfantasticky.cz

Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.