kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Na každý problém existuje řešení…

 A mnohdy snadnější a efektivnější, než byste čekali.

U nás najdete vždy ten pravý vzdělávací kurz, ať už hledáte odpovědi
na profesní či osobní otázky.

Pomáháme pedagogům, terapeutům i dalším odborníkům posunout své profesní dovednosti, ale stejně tak zde najdete způsoby, jak získat kontrolu nad svými vztahy, emocemi, myšlenkami, vnitřním nastavením i každodenními úspěchy. 

Naučíme vás, jak vytěžit ze svého potenciálu maximum.

Rychle a efektivně.

Školy učí téměř stejně jako po zavedení povinné školní docházky v 19. století. Naše doba je ale úplně jiná. Rychlá, digitálníglobální. Plná moderních vědeckých poznatků o mozku a učení, nových oborů a nejnovějších technologií. Školy na to ale nestíhají reagovat. Osnovy upřednostňují kvantitu informací nad kvalitou. 

„Sním o světě, kde lidé umí dokonale vytěžit svůj mozkový potenciál.“ 

Mou vizí je svět, ve kterém lidé umí pracovat se superpočítačem, který se nachází mezi jejich ušima. Ve školách, v práci i v osobním životě. Svět, ve kterém se ve školách učí podle pravidel mozku. Svět, ve kterém učitelé ví, jak hlava pracuje a umí to naučit také své studenty. Firmy, ve kterých se pracuje výkonně a radostně zároveň. Proto se efektivnímu studiu a mozku věnuji 25 let. Své znalosti předávám všem, kdo mají zájem - naživo i online.

Sám na sobě jsem zažil, že biflování a šprtání nikam nevede. Hledal jsem proto jiné cesty. Vzdělával se u nás i v zahraničí u světových špiček. Propojuji vědecké poznatky o mozku s praxí, trénuji, lektoruji, píšu knihy a tvořím studijní pomůcky a kurzy, které jsou hravé a několikanásobně účinnější než běžné způsoby. Mám bohatou lektorskou praxi a zálibu v hravém učení v přátelském prostředí, kde vládne důvěra a pohoda. Vše, co předávám, jsem roky pečlivě testoval. 

Efektivní a moderní vzdělávání je o správné komunikaci a kritickém myšlení. Ty se ale ve školách ani na našich pedagogických univerzitách neučí a nerozvíjí. Studenti většinou jen “pasivně konzumují” obsah od učitelů. To je potřeba změnit. Rozvíjet kritické myšlení u studentů, dělat učení pestré a zábavné. Pro správnou komunikaci a motivaci je také třeba znát sílu slov. Tu odhaluje NLP (neuro-lingvistické programování). Kdyby se NLP učilo ve školách, uměli by motivovat nejen učitelé, ale také všichni současní i budoucí rodiče.

HACKNĚTE SVOU MYSL POMOCÍ NLP

Zdravé sebevědomí je základ. Ve škole se však tomuto umění nevyučuje, přestože z něj vychází nejen to, jak působíme na své okolí, ale také náš celkový úspěch a spokojenost. Nabyté znalosti bez této dovednosti zkrátka nedovedeme uplatnit.

V reálném světě se majoritní část společnosti stále potýká s vnitřními škůdci, kteří hází životní harmonii klacky pod nohy. 

Jak nad nimi ale převzít moc?

Jak je odsunout od kormidla a chopit se zase řízení svého života dle vlastních pravidel?

Ovládněte principy NLP a přelaďte svůj mozek na úspěch. NLP vás uvede do problematiky fungování vaší mysli, přivede vás k centru vašich „chybových hlášení“ a změní výhybku směr úspěch.

HOVOŘTE JAZYKEM SVÉHO MOZKU

Běžné školství je oproštěno od autenticity jednotlivých studentů. Důraz se klade výhradně na konkrétní data. Co je ale skutečně tím, co se ve vaší paměti uchytí? Vznášející se slova? Hrst písmen na papíře?

Ne. Mozek potřebuje vnější data přetavit do své vlastní unikátní řeči, která je pro něj stravitelná. Ta se různí podle toho, zda tíhnete více k obrazům, zvukům či pocitům, podle toho, z jakého prostředí pocházíte, čemu věříte i mnoha dalších faktorů. 

Bez této přísady, která se do běžných školních přednášek nemíchá, ale není mozek schopen informaci uchopit. Jakmile však začnete hovořit jazykem vašeho vlastního mozku, dostane vše kolem vás zcela nový smysl.

  • Bude se vám snadněji komunikovat s okolím
  • Vytěžíte každou situaci ve svůj prospěch
  • Studium půjde téměř samo
  • Uděláte velký krok v osobním rozvoji
  • Stanete se úspěšnějším, spokojenějším, oblíbenějším rodičem, partnerem, kamarádem, kolegou
  • WIN-WIN

POSILTE SVŮJ ZÁMĚR DÍKY HYPNÓZE 

Stále si ještě myslíte, že naučit se cokoliv nového vyžaduje hodiny biflování? A co kdyby existovala zkratka k vašim vytouženým cílům? Kdybyste se jednoduše probudili o kus dále než včera? 

Ponořte se do stavu hlubokého soustředění oproštěného od okovů vědomého myšlení a pronikněte do podvědomí. Místa, kde se dokážete mnohem efektivněji vypořádat s většinou životních problémů a vymezit si novou cestu k cíli.

Během stavu bdění není tak hluboká transformace možná, protože vám mysl neustále hází návrhy řešení podle svým minulých zvyklostí, nikoliv podle nových požadavků. Nízké sebevědomí ani nefunkční vzorce zde neexistují.

Oprostěte se od sugescí, převzatých programů i nefunkčních vzorců a přeinstalujte software mozku zevnitř.

Vzdělávejte se moderně, zábavně a několikanásobně rychleji.

Ovládněte myšlenkové mapy

Náš mozek pracuje jinak, než se učí ve školách. Jinak, než černobíle a v řádcích. Proto je důležité naučit se myšlenkové mapování. Myšlenkové mapy jsou jednou z nejúčinnějších a pro mozek nejpřirozenějších metod, jak se učit. S myšlenkovými mapami pracovali Leonardo da Vinci, Charles Darwin, Albert Einstein i Václav Havel. Naučte se je používat také.

Naučte se správně učit

Škola tvoří velkou část našeho života. Většina z nás si tam odseděla 13 až 18 let. Lidé s doktorátem ještě déle… Kolik z těch tisíce dní a hodin jste se ale učili, jak pracovat s pamětí? 

Jednoduše se mylně předpokládalo, že je to vlastnost vrozená, a proto ve společnosti i nadále přetrvává přesvědčení, že musí být učení mučením. Ve skutečnosti ale učení probíhá každý den a naprosto přirozeně.

Jakmile se však ocitnete ve stresu, mozek vám dá opět stopku.

Jak tedy tento přirozený mechanismus obejít a využít ohromnou kapacitu mozku, dychtící po vědění, ve svůj prospěch?

  • Jak přečíst knihu 2-3x rychleji?
  • Jak si trvale zapamatovat cokoliv na světě?
  • Jak se stát špičkou ve svém oboru?

Osvojte si nejmodernějších poznatky z neurovědy, respektujte biorytmy mozku a využijete jeho přirozené touhy hrát si a objevovat. To vše vám ukážu ve svých kurzech Jak lépe pracovat s informacemuRychločtení nebo online programu Superpaměť 3 či Bleskové studium a čtení.

Jedině v takovém prostředí se totiž z běžné paměti stává superpaměť.

CHCETE SE KONEČNĚ ROZMLUVIT ANGLICKY? HRAJTE SI A ZAPOJUJTE MODERNÍ TECHNOLOGIE

Učení hrou je nejlepší, to říkal už Jan Amos Komenský. Aby dnešní publikum učení angličtiny nejen skutečně bavilo, ale také mělo co nejrychlejší výsledky, vytvořil jsem speciální lentikulární karty Super Mnemo Sentences plné hravých příběhů a praktických slovíček. Patří k nim i mobilní aplikace hovořící výslovností rodilých mluvčích. Ideální k použití kdykoliv a kdekoliv.

Učím zkrátka „jinak“. Stejně tak hravě a moderně probíhají i moje kurzy Angličtiny s hypnózou či s virtuální realitou, které studentům přinášejí okamžité úspěchy. Pro pohodlné domácí využití je k dispozici také online kurz Anglicky fantasticky přizpůsobený pro všechny generace.

A JAK MŮŽEME POMOCI PRÁVĚ VÁM?

Ať už řešíte jakýkoliv osobní, profesní či zdravotní karambol, díky pokročilým technikám ovládnutí tajů svého mozku můžete vždy nalézt vhodné řešení.

Najděte spásu mezi KOMPLETNÍ NABÍDKOU KURZŮ či ONLINE PROGRAMŮ NA DOMA.

Život je příliš krátký na to, nemít vše, po čem jste kdy toužili.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

To byly 3 nejdůležitější rady, které vám můžu pro efektivní studium dát.
Další s vámi sdílím na svém blogu a ve videích na Youtube.