kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

meta model v praxi

pro profesionály i veřejnost

Akreditovaný kurz

Akreditovaný kurz

JAK RYCHLE Otevřete BRÁNU VLIVU, efektivní komunikacE, eliminujEte nedorozumění a odhaLÍte skryté možnosti V JAKÉKOLI OBLASTI?

Co je nástrojem, který to a mnohem více umožní?

Je to Meta Model Komunikace (klíčová část neuro-lingvistického programování - NLP).  Je to jeden z nejdůležitějších nástrojů pro rozvoj myšlení, komunikačních dovedností, eliminace problémů, diplomatického přesvědčování a dosahování cílů pro jednotlivce i pro týmy. Meta model je vysoce sofistikovaný komunikační nástroj, který nám pomáhá porozumět a ovládat komplexitu našeho jazyka a komunikace. Pouze na některých světových prestižních univerzitách se vyučují zlomky celého metamodelu. 

Představte si, že komunikace je jako divoká řeka plná nekonečného proudu myšlenek, slov, gest a tónů. Někdy to je chaotické, někdy klidné, ale vždy plné různých významů. Meta model komunikace připomíná supermoderní počítač napojený na hydrologickou stanici, která tuto řeku monitoruje a analyzuje. 

Jak? Rozkládá slova a fráze, které používáme, na menší jednotky, aby mohla identifikovat vzorce, které mohou ukazovat na něco, co se skrývá pod hladinou - například skryté předpoklady, generalizace nebo chybějící články.

Když někdo řekne: ‚‚Nikdy (mi) to nejde‘‘, meta model komunikace je jako detektiv. Takový Sherlock Holmes v akci. S lupou v ruce se zvědavě zeptá: ‚‚Opravdu nikdy? Co přesně to je, co ti nejde? Existují nějaké okolnosti, kdy ti to šlo?‘‘  Tímto způsobem začne zkoumat skutečný význam, který se v podvědomí skrývá za slovy: ‚‚Nikdy mi to nejde.‘‘, a vyjasnit nevyřčené souvislosti.

Diplomatické strategie Meta modelu otevírají brány ohromujících příležitostí.

 • Kdyby například obchodníci dokázali správně reagovat na výrok zákazníka "Je to drahé.", tak by snadno uzavírali násobky obchodů.
 • Kdyby velké firmy trénovali své lidi v meta modelu, tak jejich zisky mohou růst i o milióny každý den.
 • Kdyby lékaři ovládali meta model, tak by léčili mnohem efektivněji.
 • Kdyby nemocní ovládali meta model, tak by se snadněji uzdravovali, žili zdravěji a déle
 • Kdyby manželé, partneři uměli překonávat zkreslující transformace v komunikaci, tak by lidé žili šťastněji ve vztazích a méně se rozváděli
 • Kdyby si lidé pamatovali dva řádky textu, tak by překonávali zdánlivě nemožné překážky. 

Už jen se základy meta modelu je možné dosahovat znovu a znovu zisků v jakékoli oblasti života. 

Díky tomu je meta model nejen přínosný pro zlepšení vlastní komunikace, ale také pro lepší porozumění tomu, co ostatní lidé skutečně říkají - a detekování, co si skutečně myslí. Je to jako mít v ruce magický dekodér, který vám umožňuje vidět za zdánlivě jasně vypovídající slova a fráze, a odhalit skryté významy a informace.

Jediná jedna věta může změnit náš život. 

poznáváte se v těchto překážkách?

 • Sdělujete svému partnerovi pocity, informace, plány, ale zdá se, že přes veškerou vaší snahu vám nerozumí?
 • V hlavě se vám ozývá spousta pochybností, kritika?
 • Setkáváte se s tím, že děti ignorují to, co od nich chcete? A příkazy nefungují?
 • Zadáváte kolegům (studentům) úkol, ale zjišťujete, že každý měl zcela jinou představu o jeho zpracování?
 • Snažíte se klientovi vysvětlit výhody vašeho produktu, přesto se vám nedaří obchod dokončit?
 • Prezentujete své návrhy na změny, ale vaši kolegové tomu nerozumí?
 • Neumíte reagovat na výrok: ‚‚Je to drahé.‘‘

řešení najdete v meta modelu

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

Na kurzu Meta model v praxi se ponoříte do nejhlubšího poznání jazyka a komunikace, které slouží jako most mezi podvědomou myslí a světem kolem nás. Zde získáte snadné strategie pro řešení klíčových otázek, které vám umožní překonat nepřesnosti, skryté předpoklady a nedorozumění v libovolných formách mezilidské komunikace. Nejenže vylepšíte svou schopnost porozumění svým partnerům, kolegům, dětem, klientům, ale také zásadně upgradujete své uvažovánírozhodování

Každá důležitá věta bude moci zaznít, a skrytá myšlenka může být prozřena a pochopena. Strategicky použitými metaotázkami vyvoláte v kolektivních diskuzích hlubší úrovně poznání, reflexe a zdravě kritického myšlení.

Meta model je jako stroj času.

Získáte schopnost, která extrémně zvyšuje efektivitu takřka všech mezilidských interakcí. Rychleji a přesněji se dostanete k libovolným cílům v libovolných rolích a profesích. 

Ať už jste či nejste kouč, terapeut, vyjednavač, pak získáte nástroje pro efektivní vyhledávání skrytých významů a řešení konfliktů.

Jako manažer či team leader si osvojíte metody pro precizní zadávání úkolů, snížení nedorozumění a minimalizaci časových a finančních ztrát.

Aktivujete vaši super-inteligenci. Budete moci nastartovat v druhých motivaci pro překonávání toho, co věřili, že je mimo jejich možnosti. 

 • Jako rodič se stanete mistrem v pozitivním vedení svých dětí
 • Jako učitel nebo lektor budete lépe rozumět potřebám vašich studentů, díky čemuž adaptujete svůj styl prezentace a maximalizujete pochopení.
 • Jako partner zase můžete pomocí meta modelu odbourat bariéry, které způsobují napětí ve vztahu. 

S využitím meta modelu komunikace budete mít schopnost rozpoznat zkreslující transformace a omezující vzory myšlení, jak u sebe, tak i u ostatních.

Překonáte překážky, které omezují většinu lidstva.

To vám otevře cestu k vyšším formám emocionální inteligence, sebepoznání a osobního rozvoje. Očekávejte změnu, která bude pozitivně ovlivňovat stále více aspektů vašeho života. Tento kurz je navržen tak, aby přinesl hodnoty, které oceňuje každý, kdo usiluje o jasnější, efektivnější a harmoničtější komunikaci a život bez nejčastějších překážek

0
víc jak 20 let terapeutické praxe
0
víc jak 4 500 klientů, kteří prošli terapeutickou praxí
0
víc jak 15 000 klientů, kteří prošli našimi kurzy, workshopy a online programy
0
víc jak 40 vlastních online programů, webinářů a kurzů

ovládněte meta otázky pod vedením zkušeného hypnoterapeuta Libora Činky

 • Jsem ericksonovský hypnoterapeut, tudíž v kurzu pod mým vedením dochází k unikátnímu spojení s kořeny NLP. Techniky NLP vznikly právě pozorování úspěšných jedinců a výjimečných terapeutů jako byli Fritz Perls, Milton Erickson a Virginie Satir. 
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.
CHCI SE PŘIHÁSIT

co si odnesete
pro váš osobní a profesní život?

 • Získáte schopnost lépe porozumět slovům a výrokům druhých
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Budete vytvářet hlubší a smysluplnější vztahy
 • Osvojíte si nástroje pro kritické a analytické myšlení
 • Díky metaotázkám budete vytvářet otevřenou a efektivní komunikaci s partnery, dětmi, kolegy

pro koho je kurz určen

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí efektivně delegovat a vést ke strategickému rozhodování.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vytvářet otevřenou a efektivní komunikaci.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet a lépe porozumět slovům a výrokům druhých.

meta model komunikace využijete

v osobním životě

Meta model pomůže k hlubšímu porozumění s blízkými a mimalizování nedorozumění.

v terapii, koučinku

V terapii a koučinku se meta model používá jako nástroj pro odhalení hlubších myšlenkových vzorců klienta a povzbuzení k pozitivní změně.

V zaměstnání

V pracovním prostředí meta model napomáhá k lepší týmové dynamice a přesnější komunikaci.

ve škole

Ve vzdělávacím kontextu meta model podporuje lepší vzájemné porozumění mezi učiteli a studenty.

v podnikání

V obchodním prostředí může meta model posilovat strategické myšlení a efektivní komunikaci s partnery a zákazníky.

harmonogram kurzu

Úvod do Meta modelu

 • Úvod do Meta modelu
 • Co je Meta model a jak jej použít v praxi
 • Jakým způsobem Meta model pomůže v interakci pedagog - žák, nadřízený - podřízený, pedagog – rodič
 • Přehled každodenních omezujících jazykových vzorců a výroků, které vedou k nesprávnému porozumění a chybným předpokladům

Trénink a praktická cvičení

 •  Jak identifikovat jazykové vzorce, které vedou k nesprávnému porozumění a narušení komunikace

Základy

 • Co jsou transformace v jazyce a jak je můžeme identifikovat pomocí Meta modelu?
 • Jak elegantně řešit problémy pomocí meta dotazů.

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z meta pozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu disociace a pak asociace do druhého a podívání se z meta pozice. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková

Termín KURZU

21. 6. 2024
1. den: 9,00 - 17,00 hod.
Praha 2, Malá Štěpánská 1929/9
4 900 Kč (zahrnuje manuál ke kurzu, drobné občerstvení - káva, čaj, voda)

LIDÉ SE MĚ ČAStO PTAJÍ...

K čemu mi je umět meta model komunikace?

Meta model komunikace je nástroj, který vám umožní komunikovat s větší přesností a porozuměním, a to v nejrůznějších životních situacích.

Kde to využiji?

Využití je velmi široké a lze říci, že znalost meta otázek člověk využije v mnoha rolích svého života, ale i v komunikaci sám se sebou, abychom snáze porozuměli svým myšlenkovým a emocionálním procesům.

Proč se to neučí ve škole?

Náš vzdělávací systém ještě neumí ocenit potenciál a univerzálnost tohoto nástroje. Celkově však platí, že ovládnutí meta modelu komunikace vám nabídne možnost pohybovat se v komplikovaném světě mezilidských vztahů s větší jistotou a schopností efektivně řešit problémy.

TEORIE

Úvod do meta modelu a jeho využití v praxi

trénink

Jazykových vzorců

uvědomění

Získáte nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Obdržíte osvědčení. Kurz je akreditován MŠMT.

Cílem Meta modelu v praxi je, abyste se naučili rozpoznat a odhalit nejasnosti, předpoklady a všeobecné formulace, které vedou k nedorozumění.
Bez základní teorie se neobejdeme, ale především na vás však čekají praktická cvičení a diskuse. 

Udělejte první krok k efektivní komunikaci a objevte nové možnosti

Jak řekl autora knihy "7 návyků vůdčích osobností, Stephen R. Covey
‚‚PRVNĚ MUSÍME POCHOPIT, POTÉ BÝT POCHOPENI.‘‘

Povrchnost, netrpělivost a snaha získat rychlé výsledky se stávají společenským standardem.

Nabízím specializovaný přístup založený na meta modelu komunikace, který vaši interakci převede na úroveň hlubokého porozumění a efektivního vyjednávání.

Na setkání na tréninku se těší

Praha 2, Malá Štěpánská 9

21. 6. 2024

1 DEN - 9,00 - 17,00 hod.

Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP pod číslem: MSMT- 8962/2023-8-333

 

objednávku můžete platit přes benefity

Pokud vaše karta neumožňuje online platby, zvolte variantu platby bankovním převodem a kontaktujte nás na email.

Základní přehled podmínek a pravidel v otázkách

Doporučujeme vám se seznámit s obchodními podmínkami.

Od kdy je moje místo závazně rezervováno

Místo vám rezervujeme od vytvoření objednávky. Není-li objednávka uhrazena do data splatnosti, vaše místo je uvolněno pro jiné zájemce. Vzhledem k omezené kapacitě kurzu, nelze místa rezervovat i po uplynutí data splatnosti.

Musím být na kurzu aktivní

Nikoho nemůžeme nutit, aby byl aktivní, je to na vašem rozhodnutí. Autohypnózu se však bez tréninku nelze naučit.

Jaké jsou storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného kurzu je účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu. Po tomto termínu již uhrazené kurzovné nevracíme.

K čemu slouží pojištění storna

Pojištění storna chrání vaší investici do vzdělávání před neočekávanou událostí, která nastane před zahájením kurzu např. akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, úmrtí osoby blízké, škody na majetku způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby ... V případě uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu.

Kolik stojí pojištění storna

Pojištění storna je 4,2 % z ceny kurzu. V případě oprávněného uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu, vaše spoluúčast tedy je 20 %.

Je obsah kurzu pevně daný

Kurz má svojí strukturu a obsah, ale lektor může obsah přizpůsobit potřebám účastníků.

Kdy obdržím přístup k online programu

Je-li u kurzu nabízen online program, obdrží ho účastníci zpravidla nejpozději do dalšího dne po ukončení kurzu. Kurz je zpřístupněn v online knihovně programů Libora Ćinky.

Nemám knihovnu online programů

Pokud dosud nemáte žádný program od Libora Činky, bude vám automaticky otevřen účet, na váš email z objednávky vám budou zaslány přístupy k online programu.