+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

Psychologie úspěchu a NLP II.

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

staňte se tvůrcem svého úspěchu

ovládněte pokročilé strategie NLP

zkvalitněte své rozhodování

zvyšte váš vliv směrem ven

Znásobte svojí motivaci

nový termín připravujeme

Využití metod nové generace neurolingvistického programování rozšiří vaše možnosti. 

v terapii, koučinku

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

v podnikání, zaměstnání

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

v osobním životě

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

rozvíjet svůj potenciál.

porozumět svým emocím a mít nad nimi kontrolu.

ovládnout své myšlenky a zamezit, aby myšlenky ovládli vas.

vytvářet a udržovat harmonické, kvalitní a pevné vztahy.

budovat sebevědomí.

Ovládněte další pokročilejší strategie NLP k násobení motivace a překonávání překážek k libovolným cílům.

 • Jak se zbavit pochyb a osvobodit se k dosažení čekokoli
 • Modelování podvědomých strategií
 • Nenápadná slova, která zajišťují nadhled a úspěch
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Submodality pro změny
 • Trénink ostrosti smyslů
 • Koncentrace - bod pozornosti, změny v prostoru
 • Nové pohledy na metamodel
 • Změny historie, rámce
 • Jak odlišit pravdu a nepravdu - fakta a iluze
 • Bourání překážek
 • Intenzivní trénink

Doporučujeme pro účastníky kurzu Psychologie úspěchu a NLP I. nebo ty, kteří již mají základní znalosti technik NLP.

TEORIE

Pokročilejší poznatky o možnostech a nástrojích NLP a jejich používání v praxi.

trénink

Získáte širokou paletu nástrojů, které budeme společně trénovat.

uvědomění

Získáte pokročilejší nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Absolvujete-li úspěšně celý kurz, obdržíte osvědčení.

Ovládnutí pokročilejších strategií násobí vaší motivaci a pomůže k překonávání překážek k libovolným cílům. Odhalíte další řídící hodnoty a budete je moci uspořádat novým způsobem. Zásadně zkvalitníte rozhodování a zvýšíte váš vliv směrem navenek.

Všichni, kteří ovládají strategické nástoje NLP získávají zásadní konkurenční výhodu na trhu. 

Praha

nový termín připravujeme

9,30 - 18,00 hod.
celkem 16 hod.

Libor Činka

11 990 Kč 

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.
Martina Nováková

naučte se využívat nástroje NLP s liborem Činkou

Libor Činka

Moje cesta za úspěchem začala před více jak 20 lety, kdy jsem jel do Londýna studovat u největších světových „guruů“, předních světových expertů v psychologii Dr. Richarda Bandlera a Paula McKenny. Teprve díky výcviku v NLP jsem získal sílu překonávat to, co je pro většinu lidí nemožné překonat. Vše jsem začal trénovat nejdřív na sobě. Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapie, systemická psychoterapieneurolingvistické programování a krizové intervenci. Roky jsem piloval obsah tréninku a navíc jej vylepšoval zrychlenými metodami učení pro získání maximálního obsahu, za co nejkratší čas. Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek i online progamů, pravidelně publikuju články  a jsem členem České asociace pro psychoterapii.Mohu vás naučit sebeobranu proti tomu, co je překážkou. Budete moci víc než 99 % populace. Budete moci NLP nové generace aplikovat kdekoli a kdykoli.

Já jsem udělal jeden z nejvýznamnějších kroků v životě před více jak 20 lety, VY ho můžete udělat právě teď.