Psychologie úspěchu a NLP II.

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

staňte se tvůrcem svého úspěchu

ovládněte pokročilé strategie NLP

zkvalitněte své rozhodování

zvyšte váš vliv směrem ven

Znásobte svojí motivaci

17.- 18. 6. 2024

Využití metod nové generace neurolingvistického programování rozšiří vaše možnosti. 

v terapii, koučinku

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

v podnikání, zaměstnání

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

v osobním životě

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

rozvíjet svůj potenciál.

porozumět svým emocím a mít nad nimi kontrolu.

ovládnout své myšlenky a zamezit, aby myšlenky ovládli vas.

vytvářet a udržovat harmonické, kvalitní a pevné vztahy.

budovat sebevědomí.

Ovládněte další pokročilejší strategie NLP k násobení motivace a překonávání překážek k libovolným cílům.

 • Jak se zbavit pochyb a osvobodit se k dosažení čekokoli
 • Modelování podvědomých strategií
 • Nenápadná slova, která zajišťují nadhled a úspěch
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Submodality pro změny
 • Trénink ostrosti smyslů
 • Koncentrace - bod pozornosti, změny v prostoru
 • Nové pohledy na metamodel
 • Změny historie, rámce
 • Jak odlišit pravdu a nepravdu - fakta a iluze
 • Bourání překážek
 • Intenzivní trénink

Doporučujeme pro účastníky kurzu Psychologie úspěchu a NLP I. nebo ty, kteří již mají základní znalosti technik NLP.

TEORIE

Pokročilejší poznatky o možnostech a nástrojích NLP a jejich používání v praxi.

trénink

Získáte širokou paletu nástrojů, které budeme společně trénovat.

uvědomění

Získáte pokročilejší nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Absolvujete-li úspěšně celý kurz, obdržíte osvědčení.

Ovládnutí pokročilejších strategií násobí vaší motivaci a pomůže k překonávání překážek k libovolným cílům. Odhalíte další řídící hodnoty a budete je moci uspořádat novým způsobem. Zásadně zkvalitníte rozhodování a zvýšíte váš vliv směrem navenek.

Všichni, kteří ovládají strategické nástoje NLP získávají zásadní konkurenční výhodu na trhu. 

Praha

17.- 18. 6. 2024

9,30 - 18,00 hod.
celkem 16 hod.

Libor Činka

11 990 Kč 

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.
Martina Nováková

naučte se využívat nástroje NLP s liborem Činkou

Libor Činka

Moje cesta za úspěchem začala před více jak 20 lety, kdy jsem jel do Londýna studovat u největších světových „guruů“, předních světových expertů v psychologii Dr. Richarda Bandlera a Paula McKenny. Teprve díky výcviku v NLP jsem získal sílu překonávat to, co je pro většinu lidí nemožné překonat. Vše jsem začal trénovat nejdřív na sobě. Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapie, systemická psychoterapieneurolingvistické programování a krizové intervenci. Roky jsem piloval obsah tréninku a navíc jej vylepšoval zrychlenými metodami učení pro získání maximálního obsahu, za co nejkratší čas. Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek i online progamů, pravidelně publikuju články  a jsem členem České asociace pro psychoterapii.Mohu vás naučit sebeobranu proti tomu, co je překážkou. Budete moci víc než 99 % populace. Budete moci NLP nové generace aplikovat kdekoli a kdykoli.

Já jsem udělal jeden z nejvýznamnějších kroků v životě před více jak 20 lety, VY ho můžete udělat právě teď.