kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Psychologie úspěchu a NLP II.

pro profesionály i veřejnost

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

Ponořte se do pokročilých strategií neuro-lingvistického programování (NLP), který je speciálně navržen pro ty, kteří chtějí rozšířit své hranice a dosáhnout cílů, které se zdály být mimo dosah. Dva dny intenzivní cesty nabízí unikátní kombinaci teorie a praktických cvičení zaměřených na osvobození od pochyb a sebeomezujících přesvědčení, aby bylo možné dosáhnout čehokoli.

Jeden vzorec vládne všem změnám - strategii přeprogramování všeho.

Já se k těmto strategiím dostával roky, vy je můžete ovládnout v již průběhu dvou dnů.

Jaký máme cíl?

 • Zbavit se pochyb a osvobodit se od omezení, které vám brání v dosažení vašich snů.
 • Modelovat podvědomé strategie úspěšných lidí, abyste mohli tyto strategie aplikovat ve svém životě.
 • Používat nenápadná slova a jazykové vzorce, které vám zajistí nadhled a usnadní dosažení úspěchu.
 • Rozumět a využívat hierarchii hodnot pro lepší srovnání mezi tím, co je pro vás důležité, a vašimi životními cíli, což vede k harmonickému životu.
 • Aplikovat submodality a senzorickou ostrost pro efektivní osobní změny a lepší koncentraci.
 • Prozkoumáme také nové pohledy na NLP metamodel, naučíte se rozlišovat mezi pravdou a iluzí a překonávat překážky, které vám stojí v cestě.

Poskytneme vám nástroje, které vás posunou k dosažení osobního i profesionálního růstu.

řešení hledejte v NLP

Prozkoumejte, jak můžete proměnit svůj život pomocí pokročilých strategií NLP a psychologie úspěchu, které jsou součástí našeho kurzu. Vybavíme vás nástroji a dovednostmi, jež vám umožní nejen překonávat sebeomezující přesvědčení a pochyby, ale také dosáhnout nových výšek v osobním i profesionálním životě.

Představte si, že se ocitnete před zdánlivě nepřekonatelnou překážkou na cestě k vašemu cíli. Možná jde o povýšení v práci, které se zdá být mimo váš dosah, nebo osobní vztah, který potřebuje nový směr. Naučíme vás, jak rozpoznat a změnit ty myšlenkové vzorce, které vás drží zpět. Pomocí modelování podvědomých strategií úspěšných lidí a efektivního použití jazykových vzorců získáte klíč k otevření dveří, které vedou k realizaci vašich snů.

Zaměříme se na praktické aplikace těchto nástrojů ve vašem každodenním životě. Seznámíme vás, jak využít hierarchii hodnot k lepšímu pochopení toho, co pro vás ve skutečnosti znamená úspěch, a jak tyto poznatky použít k vyvážení vašeho profesionálního a osobního života. Představte si, že jste schopni nejen dosáhnout svých cílů, ale také udržet si pocit plnosti a spokojenosti ve všech oblastech vašeho života.

Ve světě, kde je komunikace klíčem, vás naučíme, jak být lepším posluchačem a mluvčím, a to nejen v kanceláři, ale i doma. Použitím NLP můžete vytvářet silnější a smysluplnější vztahy, budovat důvěru a lepší porozumění mezi vámi a lidmi ve vašem životě. Představte si, že dokážete snadno překonávat konflikty a navigovat v náročných situacích s jasným porozuměním a empatií.

NLP vás učí, jak být flexibilní a odolný vůči změnám, což je v dnešním rychle se měnícím světě nepostradatelné. Připojte se k nám a objevte, jak mohou pokročilé strategie NLP a psychologie úspěchu osvětlit cestu k vašim snům.

0
víc jak 20 let terapeutické praxe
0
víc jak 4 500 klientů, kteří prošli terapeutickou praxí
0
víc jak 15 000 klientů, kteří prošli našimi kurzy, workshopy a online programy
0
víc jak 40 vlastních online programů, webinářů a kurzů

učte se NLP pod vedením zkušeného hypnoterapeuta Libora Činky

 • Jsem ericksonovský hypnoterapeut, tudíž v kurzu pod mým vedením dochází k unikátnímu spojení s kořeny NLP. Techniky NLP vznikly právě pozorování úspěšných jedinců a výjimečných terapeutů jako byli Fritz Perls, Milton Erickson a Virginie Satir. 
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.
CHCI SE PŘIHÁSIT

co si odnesete
pro váš osobní a profesní život?

 • Naučíte se efektivně komunikovat se sebou i ostatními 
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování
 • Budete snadněji dosahovat svých snů a cílů
 • Budete žít život podle vlastních pravidel
 • Budete umět budovat skutečnou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Ovládnete vlastní emocionální stavy a budete umět využívat vnitřní zdroje
 • Poznáte sám sebe, své touhy a skutečná přání

pro koho je kurz určen

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí lépe motivovat.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet.
Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.
Martina Nováková

co si odnesete
pro váš osobní a profesní život?

 • Naučíte se efektivně komunikovat se sebou i ostatními 
 • Ovládnete používání strategických otázek
 • Poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování
 • Budete snadněji dosahovat svých snů a cílů
 • Budete žít život podle vlastních pravidel
 • Budete umět budovat skutečnou sebedůvěru a sebehodnotu
 • Ovládnete vlastní emocionální stavy a budete umět využívat vnitřní zdroje
 • Poznáte sám sebe, své touhy a skutečná přání

pro koho je kurz určen

 • PSYCHOLOGOVÉ, TERAPEUTI, 
  kteří chtějí úspěšně vést své klienty k jejich cílům.
 • MANAŽEŘI, MENTOŘI, KOUČI, VEDOUCÍ PRACOVNÍCI,
  kteří chtějí lépe motivovat.
 • RODIČE, UČITELÉ, LÉKAŘI
  kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí.
 • VŠICHNI,
  kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet.
Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.
Martina Nováková

Využití metod nové generace nLP rozšiří vaše možnosti. 

v terapii, koučinku

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

v podnikání, zaměstnání, ve škole

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

v osobním životě

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

harmonogram kurzu

 • Jak se zbavit pochyb a osvobodit se k dosažení čekokoli
 • Modelování podvědomých strategií
 • Nenápadná slova, která zajišťují nadhled a úspěch
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Submodality pro změny
 • Trénink ostrosti smyslů
 • Koncentrace - bod pozornosti, změny v prostoru
 • Nové pohledy na metamodel
 • Změny historie, rámce
 • Jak odlišit pravdu a nepravdu - fakta a iluze
 • Bourání překážek
 • Intenzivní trénink

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

Dobrý den Libore, na Tvém kurzu mi došla spousta věcí, pomalu a postupně. Snažím se Tvoje rady používat při výuce. Jde to, i když pomalejším tempem. Je dost rozdíl, když někdo na sobě chce pracovat, a když někdo si tu školu jen odsedí. Používám hlas, pomůcky, chodíme do přírody, máme venkovní učebnu,kreslíme, popisujeme, máme myšlenkové mapy, tandemovou výuku. Já bych osobně potřebovala mít tyto informace před 30 lety, to by mi ušetřilo spoustu námahy a pokusů . Přece jen jsem se k něčemu dopracovala, ale stálo to mnoho úsilí a chyb. Teď mám ucelený náhled a nástroje na využití nejen pro mne, ale hlavně pro svoji práci. Velmi ráda bych ještě absolvovala Meta otázky, abych měla další zkušenost s otevřenými otázkami a děti a posléze klienty rozmluvila. 
Děkuji za  přínosné informace a příjemně strávený čas. 

Mgr. Jaroslava Dobešová

Dobrý den Libore, na Tvém kurzu mi došla spousta věcí, pomalu a postupně. Snažím se Tvoje rady používat při výuce. Jde to, i když pomalejším tempem. Je dost rozdíl, když někdo na sobě chce pracovat, a když někdo si tu školu jen odsedí. Používám hlas, pomůcky, chodíme do přírody, máme venkovní učebnu,kreslíme, popisujeme, máme myšlenkové mapy, tandemovou výuku. Já bych osobně potřebovala mít tyto informace před 30 lety, to by mi ušetřilo spoustu námahy a pokusů . Přece jen jsem se k něčemu dopracovala, ale stálo to mnoho úsilí a chyb. Teď mám ucelený náhled a nástroje na využití nejen pro mne, ale hlavně pro svoji práci. Velmi ráda bych ještě absolvovala Meta otázky, abych měla další zkušenost s otevřenými otázkami a děti a posléze klienty rozmluvila. 
Děkuji za  přínosné informace a příjemně strávený čas. 

Mgr. Jaroslava Dobešová

Kurz PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP pro mě znamenal dva úžasně strávené dny plné poučení, přemýšlení, zábavy a inspirace s velkým a zásadním přesahem do budoucí doby.  Kurz mi umožnil si mnohem lépe uvědomit důležitost - variability a pružnosti - a hlavně to, že jde o věci, které je třeba cíleně pěstovat. Dále mi umožnil si mnohem lépe uvědomit smysl, důležitost a efektivitu metaotázek, detailního stanovování dalších cílů i to, že metamyšlení může s jejich realizací skvěle pomoci. Koncept nejdříve pacing teprve pak leading intuitivně používám a pomohlo mi, že jsem se vůbec prvně setkal s popisem tohoto fenoménu a díky tomu jsem ještě lépe pochopil, že to musím rozvíjet a kultivovat. Děkuji

MUDr. Vladimír Cejp

Termín KURZU

17. - 18. 6. 2024
1. den: 9,30 - 18,00 hod; 2. den 9,00 - 17,30 hod.
Praha 2, Malá Štěpánská 1929/9
11 900 Kč (zahrnuje manuál ke kurzu, drobné občerstvení - káva, čaj, voda)

Praha 2, Malá Štěpánská 9

17. - 18. 6. 2024

1 DEN - 9,30 - 17,30 hod.
2 DEN 9,00 - 17, 00 hod. 

objednávku můžete platit přes benefity

Pokud vaše karta neumožňuje online platby, zvolte variantu platby bankovním převodem a kontaktujte nás na email.

Základní přehled podmínek a pravidel v otázkách

Doporučujeme vám se seznámit s obchodními podmínkami.

Od kdy je moje místo závazně rezervováno

Místo vám rezervujeme od vytvoření objednávky. Není-li objednávka uhrazena do data splatnosti, vaše místo je uvolněno pro jiné zájemce. Vzhledem k omezené kapacitě kurzu, nelze místa rezervovat i po uplynutí data splatnosti.

Musím být na kurzu aktivní

Nikoho nemůžeme nutit, aby byl aktivní, je to na vašem rozhodnutí. Autohypnózu se však bez tréninku nelze naučit.

Jaké jsou storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného kurzu je účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu. Po tomto termínu již uhrazené kurzovné nevracíme.

K čemu slouží pojištění storna

Pojištění storna chrání vaší investici do vzdělávání před neočekávanou událostí, která nastane před zahájením kurzu např. akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, úmrtí osoby blízké, škody na majetku způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby ... V případě uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu.

Kolik stojí pojištění storna

Pojištění storna je 4 % z ceny kurzu. V případě oprávněného uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu, vaše spoluúčast tedy je 20 %.

Je obsah kurzu pevně daný

Kurz má svojí strukturu a obsah, ale lektor může obsah přizpůsobit potřebám účastníků.

Kdy obdržím přístup k online programu

Je-li u kurzu nabízen online program, obdrží ho účastníci zpravidla nejpozději do dalšího dne po ukončení kurzu. Kurz je zpřístupněn v online knihovně programů Libora Ćinky.

Nemám knihovnu online programů

Pokud dosud nemáte žádný program od Libora Činky, bude vám automaticky otevřen účet, na váš email z objednávky vám budou zaslány přístupy k online programu.

Psychologie úspěchu a NLP II.

Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

staňte se tvůrcem svého úspěchu

ovládněte pokročilé strategie NLP

zkvalitněte své rozhodování

zvyšte váš vliv směrem ven

Znásobte svojí motivaci

17.- 18. 6. 2024

v terapii, koučinku

vybudovat si důvěru, odstranit blokace, prolomit rezistenci, zajistit rychlé změny

v podnikání, zaměstnání

efektivní komunikace, vedení týmu a lidí, realizace cílů, reflexe, řízení změn

v osobním životě

získat sebevědomí, prolomit neužitečné vzorce, budovat kvalitní vztahy

rozvíjet svůj potenciál.

porozumět svým emocím a mít nad nimi kontrolu.

ovládnout své myšlenky a zamezit, aby myšlenky ovládli vas.

vytvářet a udržovat harmonické, kvalitní a pevné vztahy.

budovat sebevědomí.

Ovládněte další pokročilejší strategie NLP k násobení motivace a překonávání překážek k libovolným cílům.

TEORIE

Pokročilejší poznatky o možnostech a nástrojích NLP a jejich používání v praxi.

trénink

Získáte širokou paletu nástrojů, které budeme společně trénovat.

uvědomění

Získáte pokročilejší nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Absolvujete-li úspěšně celý kurz, obdržíte osvědčení.

Ovládnutí pokročilejších strategií násobí vaší motivaci a pomůže k překonávání překážek k libovolným cílům. Odhalíte další řídící hodnoty a budete je moci uspořádat novým způsobem. Zásadně zkvalitníte rozhodování a zvýšíte váš vliv směrem navenek.

Všichni, kteří ovládají strategické nástoje NLP získávají zásadní konkurenční výhodu na trhu. 

Praha

17.- 18. 6. 2024

9,30 - 18,00 hod.
celkem 16 hod.

Libor Činka

11 990 Kč 

naučte se využívat nástroje NLP s liborem Činkou

Libor Činka

Moje cesta za úspěchem začala před více jak 20 lety, kdy jsem jel do Londýna studovat u největších světových „guruů“, předních světových expertů v psychologii Dr. Richarda Bandlera a Paula McKenny. Teprve díky výcviku v NLP jsem získal sílu překonávat to, co je pro většinu lidí nemožné překonat. Vše jsem začal trénovat nejdřív na sobě. Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapie, systemická psychoterapieneurolingvistické programování a krizové intervenci. Roky jsem piloval obsah tréninku a navíc jej vylepšoval zrychlenými metodami učení pro získání maximálního obsahu, za co nejkratší čas. Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek i online progamů, pravidelně publikuju články  a jsem členem České asociace pro psychoterapii.Mohu vás naučit sebeobranu proti tomu, co je překážkou. Budete moci víc než 99 % populace. Budete moci NLP nové generace aplikovat kdekoli a kdykoli.

Já jsem udělal jeden z nejvýznamnějších kroků v životě před více jak 20 lety, VY ho můžete udělat právě teď.