Psychologie úspěchu

a nlp I. a II.

Upgradujte si svou hlavu, naprogramujte si úspěšný život.

Neurolingvistické programování je klíčem k poznání sebe samého. NLP má nástroje, které dokáží zlepšit vztahy, zefektivnit komunikaci a strategické myšlení.

Ovládněte další pokročilejší strategie násobení motivace a překonávání překážek k libovolným cílům. 

NLP I. - 4. - 5. 2. 2020

NLP II. - 25.- 26. 3. 2021

10 - 18,30 hod.

Celkem 32 hodin tréninku

Praha

ZÍSKEJTE exluzivní trénink libora činky HODNOTĚ 49 000 KČ

Objednejte si balíček kurzů Psychologie úspěchu a NLP I. a II. a získejte sedmidenní trénink TRANSFORMACE 21 v hodnotě 49 tisíc Z DAR MA. Tajemství, které ohromným způsobem kombinuje to nejlepší z psychologie vlivu, NLP a bdělé hypnózy budu tento rok 2021 učit jen pár šťastlivců. 

OBJEDNAT NLP I. a II. + BONUS KE KURZU

Je čas na zásadní změnu.

Dovolte si vnímat život umocněnými smysly. Prociťte konečně svůj běžný den v lepších barvách. Vyjádřete správnými slovy dokonalý kód svého života. Přeprogramujte mozek na úspěšný slovník. Sledujte svého kolegu konečně jiným úhlem pohledu a z jeho vlastní perspektivy. Naučte se vnímat pocity partnera, který miluje snad každý sport. Pochopte, co přesně říká šéf, a na čem závisí váš postup. Žijte konečně svůj život a odhalte třeba omezení lékaře či jiné autority. Nikdo neumí a nezná vše. I když chtějí, abyste tomu věřili. Naučte se více věřit svým smyslům zapnutým naplno díky kurzu NLP a Psychologii úspěchu.
Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění.

 • NLP je jedním z nejmocnějších nástrojů komunikace a osobního rozvoje
 • Neurolingvistické programování je klíčem k poznání sebe samého, svých hlubokých tužeb a skutečných přání
 • kurz NLP nabízí různé nástroje a modely, které obohatí a posunou vpřed vaši komunikaci
 • díky Neurolingvistickému programování rozšíříte a prohloubíte svoje porozumění ostatním
 • díky NLP ovládnete používání strategických otázek
 • díky NLP poznáte podvědomé programy, které řídí vaše chování v pracovních, rodinných a jiných situacích
 • díky NLP ovládnete vlastní emocionální stavy a využijete silné vnitřní zdroje
 • NLP slouží jako velmi účinný nástroj psychoterapie a motivace
 • díky NLP se naučíte, jak elegantně a spolehlivě dosahovat svého cíle
 • NLP využijete také při tvorbě marketingových a prodejních textů

CO ZNAMENÁ TAJEMNÝ VÝRAZ NLP

Neurolingvistické programování vzniklo na základě analýzy nejúspěšnějších a nejvlivnějších jedinců. Rozdělme si ta záhadná slova a odhalme vztahy celého kódu NLP:

 • Neuro – smysly.
 • Lingvistické – jazykové a za působení jazyka.
 • Programování – naše opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, a to vědomé i nevědomé.  Plánování situace na základě jazykového vyhodnocení a subjektivního zabarvení.

Pokud tyto oblasti spojíme, vzniká zážitkový výcvikový kurz, ze kterého vyjdete jako vítězové v kategorii život v úspěchu. Konečně pochopíte, že lidé vnímají realitu skrze “psychofiltry” a rovněž ji tak posílají do světa. Dekódovat druhého člověka vypadá složitě. Ale není. Dnes si na sociálních sítích můžete přebarvit fotku, přidat zvuk nebo připsat, jak se cítíte. A přesně takové filtry používáme všichni v každodenním životě. Odhalte je a používejte v praxi pro váš úspěch.

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.

Lenka Z.

S ČÍM VÁM NLP POMŮŽE A NA CO ZAMĚŘUJE:

 • zlepšit vztahy
 • vypilovat komunikaci
 • vést druhé co nejlépe
 • zajistit o 200 % efektivnější řízení procesů
 • prokouknout protivníka a lež
 • odhalit nová tajemství řeči těla
 • být vlivný profík
 • stát se SUPERrodičem
 • žít úspěchem
 • překonat omezenost sugescí autorit
 • nalézt v životě skutečný smysl

Kurz PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP pro mě znamenal dva úžasně strávené dny plné poučení, přemýšlení, zábavy a inspirace s velkým a zásadním přesahem do budoucí doby.  Kurz mi umožnil si mnohem lépe uvědomit důležitost - variability a pružnosti - a hlavně to, že jde o věci, které je třeba cíleně pěstovat. Dále mi umožnil si mnohem lépe uvědomit smysl, důležitost a efektivitu metaotázek, detailního stanovování dalších cílů i to, že metamyšlení může s jejich realizací skvěle pomoci. Koncept nejdříve pacing teprve pak leading intuitivně používám a pomohlo mi, že jsem se vůbec prvně setkal s popisem tohoto fenoménu a díky tomu jsem ještě lépe pochopil, že to musím rozvíjet a kultivovat. Děkuji

MUDr. Vladimír C.

Chcete začít žít jinak?

má váš život konečně dostat vyšší smysl?

Zajistěte si své místo na kurzech včas.

co si z kurzu NLP odnesete:

 • Úvod do NLP - vznik NLP
 • Oční a slovní klíče – poznání podvědomého myšlení druhých.
 • Sebepoznání a superinteligenci nastartují meta otázky.
 • Kladení otázek - otázkologie
 • Mocné nástroje pozitivního vlivu a harmonizace komunikace.
 • Metaprogramy, které lidé vypouštějí z úst, a co tím o sobě prozrazují.
 • Sebemanagement a nástroje efektivního jednání (váš efektivní čas, metacíle nejen jako síla překonávání prokrastinace).
 • Stanovování správných a motivujících cílů
 • Autohypnóza jako fenomén k řešení, motivaci a rozvoj EQ.
 • Partnerské vztahy a odhalení hodnot.
 • Osm "P" pro pochopení druhých.
 • Předávání informací a úkolů, tak aby motivovaly.
 • Umění naslouchat lidem
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci v NLP
 • Smysl, cíl a pružnost s vámi půjdou ruku v ruce.

NLP I. - 4. - 5. 2. 2020

NLP II. - 25. - 26. 3. 2020

10 - 18,30 hod.
celkem 32 hod.

max. 12 účastníků

Praha

17 660 Kč

ZÍSKEJTE exluzivní trénink libora činky HODNOTĚ 49 000 KČ

Objednejte si balíček kurzů Psychologie úspěchu a NLP I. a II. a získejte sedmidenní trénink TRANSFORMACE 21 v hodnotě 49 tisíc Z DAR MA. Tajemství, které ohromným způsobem kombinuje to nejlepší z psychologie vlivu, NLP a bdělé hypnózy budu tento rok 2021 učit jen pár šťastlivců. 

OBJEDNAT NLP I. a II. + BONUS KE KURZU

KURZ Psychologie úspěchu a nlp II.

Volné pokračování kurzu Psychologie úspěchu a NLP I.

Ovládněte další pokročilejší strategie násobení motivace a překonávání překážek k libovolným cílům. Odhalíte další řídící hodnoty a budete je moci uspořádat novým způsobem. Zásadně zkvalitníte rozhodování a zvýšíte váš vliv směrem navenek.

Využití metod nové generace neurolingvistického programování (NLP) rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení. Firmy jejichž zaměstnanci ovládají NLP mají zásadní konkurenční výhodu na trhu. 

Doporučujeme pro účastníky kurzu Psychologie úspěchu a NLP I. nebo ty, kteří již mají základní znalosti technik NLP.

25.- 26. 3. 2021

10 - 18,00 hod.

Praha

co si z kurzu NLP odnesete:

 • Jak se zbavit pochyb a osvobodit se k dosažení čekokoli
 • Modelování podvědomých strategií
 • Nenápadná slova, která zajišťují nadhled a úspěch
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Submodality pro změny
 • Trénink ostrosti smyslů
 • Koncentrace - bod pozornosti, změny v prostoru
 • Nové pohledy na metamodel
 • Změny historie, rámce
 • Jak odlišit pravdu a nepravdu - fakta a iluze
 • Bourání překážek
 • Intenzivní trénink

NLP I. - 4. - 5. 2. 2020

NLP II. - 25. - 26. 3. 2020

10 - 18,30 hod.
celkem 32 hod.

max. 12 účastníků

Praha

17 660 Kč

Kurz Psychologie úspěchu a NLP mi otrevřel oči, už teď vím, že půjdu i na  jeho pokračování. Metaotázky by měl umět každý rodič i učitel!!!

Olga P.

ZÍSKEJTE exluzivní trénink libora činky HODNOTĚ 49 000 KČ

Objednejte si balíček kurzů Psychologie úspěchu a NLP I. a II. a získejte sedmidenní trénink TRANSFORMACE 21 v hodnotě 49 tisíc Z DAR MA. Tajemství, které ohromným způsobem kombinuje to nejlepší z psychologie vlivu, NLP a bdělé hypnózy budu tento rok 2021 učit jen pár šťastlivců. 

OBJEDNAT NLP I. a II. + BONUS KE KURZU

Zajistěte si své místo na kurzech včas.

CO NA TO ŘÍKÁ LIBOR ...

Libor Činka

Moje cesta za úspěchem začala před více jak 20 lety, kdy jsem jel do Londýna studovat u největších světových „guruů“, předních světových expertů v psychologii Dr. Richarda Bandlera a Paula McKenny. Teprve díky výcviku v NLP jsem získal sílu překonávat to, co je pro většinu lidí nemožné překonat. Vše jsem začal trénovat nejdřív na sobě. Do mého života vstoupila desugestologie, hypnoterapie, systemická psychoterapieneurolingvistické programování.  Roky jsem piloval obsah tréninku a navíc jej vylepšoval zrychlenými metodami učení pro získání maximálního obsahu, za co nejkratší čas. 
Mohu vás naučit sebeobranu proti tomu, co je překážkou. Budete moci víc než 99 % populace. Budete moci NLP nové generace aplikovat kdekoli a kdykoli.

Já jsem jsem udělat jeden z nejvýznamnějších kroků v životě před více jak 20 lety, vy ho můžete udělat právě teď.

Jak je možné, že jsem na to nepřišel dříve?

Jednoduše jsem na to neměl čas. Zaobíral jsem se konstrukcí světa, který mi nabídli druzí, uzavření ve svém vlastním výběru informací. Jako například:

‚‚Libore, už nikdy neuvidíte,” tvrdil mi lékař. Nevzdal jsem se, šel jsem k jinému lékaři a dnes vidím své lidi na kurzu. Ten zázrak přinesl lékař, který myslel jinak: ‚‚Libore, pomohu vám. Vaše oči budou potřebovat sice pár operací, ale bude to v pořádku.”

“Liborku, je to nebezpečné, letadlo spadne a ty zemřeš,” řekla moje teta. Strach té jinak laskavé bytosti se na mě přenesl a způsobil, že jsem raději jezdil autobusem k Máchovu jezeru, než bych létal do zahraničí. Pak jsem pochopil, že spíše nabourá autobus než spadne letadlo. Ona se bála nepoznaného a nikdy neletěla.

‚‚Rád bych vás upozornil, že na tuto ženu nemáte. Nemá ráda muže, ale jejich peníze,” řekl mi tajemný muž, když jsem koukal na svou budoucí ženu. Po mnoha letech našeho láskyplného vztahu mi sdělila, že onen záhadný muž po ní toužil.

Budete žít, bavit se a učit se jinak. Začnete konečně jinak přemýšlet a kolo vašeho života se konečně roztočí správným směrem. Vyjasníte si hodnoty významné pro porozumění. Pohlédnete do očí konečně účinné komunikaci s druhými doma i v práci.

zkuste to...

ne! už žádné zkoušení!

Největší profesionálové si dávají pozor na slova.

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu
vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.

Martina Nováková

Máte kurz Psychologie úspěchu a NLP I.  už za sebou nebo ovládáte základní principy NLP a rádi byste se posunuli hlouběji do tajů slov a jejich působení na váš život?