kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

OSOBNÍ ROZVOJ - nikdy nekončící proces vzdělávání

Již více jak dvacet let se v Centru Libora Činky (dříve Cetros) věnujeme  osobnímu rozvoji a kurzům angličtiny. Ve všech našich kurzech  využíváme nejnovější poznatky z výzkumu fungování mozkupracujeme s nejmodernějšími technikami. S virtuální a augmentovanou realitu se u nás setkáte nejen v kurzu, ale i v terapii.

Našim cílem je efektivně vás naučit vás pracovat s s vaší myslí, rrozvíjet vaší paměť, rychločtení, vnitřní motivací a efektivními formami nejmodernjěší komunikace.

Nabídku kurzů angličtinyosobního rozvoje jsme rozšířili o desítky online programů i vybrané knihy, jejichž nabídku naleznete v našem eshopu.

KURZY

Znalost cizích jazyků, účelné zpracování získaných informací, efektivní využívání času a správný styl komunikace s ostatními lidmi jsou pilíře osobního i profesního úspěchu. V našich kurzech osobního rozvoje si můžete všechny tyto dovednosti rozšířit a prohloubit. 

Angličtina spolu s moderními technologiemi otevírá dveře do celého světa a významně rozšiřuje možnosti pracovního uplatnění. 

Na internetu je možné během chvíle získat jakékoli informace, ale důležité je umět je také dobře interpretovat, dát do souvislostí a využít. 

Efektivní Time managementdobré komunikační schopnosti jsou dalšími dovednostmi, které dnes musí zvládat nejen manažeři, šéfové firem či vedoucí zaměstnanci. 

Osobní rozvoj je nikdy nekončící proces a my vám v něm může pomoci. Kurzy angličtiny a osobního rozvoje, zaměřené na efektivní plánování a využívání času, trénink pamětiusnadnění učení, vám významně pomohou všechny tyto dovednosti rozvinout a maximálně využít.

Time management nové generace

Cílem kurzu je naučit vás uspořádat si čas tak, abyste ho využívali efektivněsmysluplně jak v práci, tak v době volna. Naučíme vás identifikovat „časožrouty“ a seznámíme vás s nejlepšími a nejúčinnějšími plánovacími nástroji. Naučíte-li se Time management nové generace, zbavíte se stresu, který neefektivní využívání času způsobuje. Získáte více klidu a snáze zvládnete, co jste si vytyčili. Být úspěšný znamená umět efektivně využívat čas. My vás to naučíme a budete se přitom bavit.

Snadné učení

Unikátní kurz z oblasti osobního rozvoje, určený studentům a všem ostatním, kteří se chtějí nebo musí něco naučit. Metodika a náplň kurzu vychází z nejnovějších vědeckých poznatků o fungování mozku. Naučíte se, jak se správně a efektivně učit, jak si při učení rozvrhnout čas a jak se motivovat. Naučené techniky pak můžete s úspěchem používat celý život při jakémkoli dalším vzdělávání.

Jak snadněji zvládnout cizí jazyk

Cílem kurzu je naučit vás trénovat paměť, až 10 x zvýšit rychlost učení a v neposlední řadě umět si vybrat dobrý jazykový kurz. Vysvětlíme vám, jakých chyb se většina studentů nejčastěji dopouští a které metody a postupy učení cizího jazyka blokují. Seznámíme vás také s moderními technologiemi a produkty, které vám mohou při studiu jazyka pomoci. Kurz probíhá formou interaktivních her.

Autohypnóza a hypnóza

Hypnóza je osvědčená a dosud nepřekonaná technika s jejíž pomocí můžete pomoci sobě i druhým, a to jak v osobním, tak pracovním životě. Práci s hypnózou ocení všichni, kteří se zabývají jakoukoli oblastí osobního rozvoje – zejména koučové, terapeuté, učitelé, sociální pracovníci, zdravotníci a sportovní trenéři, ale velkým pomocníkem může být i rodičům. S pomocí hypnózy nebo autohypnózy můžete vyřešit problémy, u kterých jiné techniky selhaly.

ONLINE KURZY

Online kurzy - eprogramy jsou čím dál populárnějším nástrojem osobního rozvoje. Jde o moderní formu sebevzdělávání určenou těm, kteří se nemohou kurzů zúčastnit osobně. Jako ostatní kurzy jsou zaměřené na osobní rozvoj, vzdělávání a trénink paměti a vycházejí z osvědčených technik NLP - neuro-lingvistického programování a Ericksonovské konverzační hypnotické komunikace. Stejně jako klasické kurzy vás naše eprogramy naučí postupy a techniky, které vám usnadní cestu k úspěchudosažení cílů.

HYPNO ZISK– online kurz využivá hypnózu k dosažení úspěchu v oblasti podnikání a financí. Naučíte se, jak vydělat peníze změnou myšlení.

HYPNO TRIUMF – eprogram, který upgraduje váš mozek a myšlení. Díky metodám neurolingvistického programováníEricksonovské konverzační hypnotické komunikace se naučíte snadněji překonávat překážky a dosahovat svých cílů.

HYPNO KONCENTRACE – dosáhněte stavu hypnotického soustředění a zkoncentrujte se ke nejen ke studiu, práci. Zvyšte své soustředění na libovolnou oblasta dosahování cílů.

NLP WOW MAN –Program pro muže, kteří konečně chtějí ovládnout tajemství, jak zajímavě komunikovat s ženami. Naučíte se jednoduchým principům jak myslet a přitahovat. 

SEBEJISTOTA TRVALE - speciální hypnotická nahrávka a soubor postupů, které Vám pomohou v osobním i profesním životě k zdravému sebevědomí v jakékoli oblasti. Jen hypnóza dokáže rychle překonat roky negativního programování na nízké sebevědomí

ELIMINACE PROKRASTINACE - eprogam obsahuje speciální hypnotickou nahrávku, která je určena všem, kteří chtějí přestat odkládat činnosti v jakékoli oblasti. Jděte do boje s prokrastinací.

BLESKOVÉ STUDIUM A ČTENÍ – online kurz, díky kterému 2–3 krát zvýšíte svou rychlost čtení s porozuměním. Seznámíte se s nejúčinnějšími čtecími metodami a absolvujete trénink „fotografické“ paměti.

SUPERPAMĚŤ 3 – kurz online pro všechny, kteří mají problém s pamětí. Naučíme vás soustředit se a informace si trvale zapamatovat. Superpaměť vás osvobodí od stresu ze zkoušek a pohovorů, ale pomůže vám i v běžném životě.

HYPNÓZA PRO BLESKOVÉ ČTENÍ– Hypnotické nahrávky, které jsou vyvrcholením mnohaleté praxe Libora Činky ve výcviku strategií rychlého čtení.

AUTOHYPNÓZA PRO SNADNÉ STUDIUM – Unikátní nástroj pro dosažení cílů na základě Ericsonovské hypnózy. Kombinace vysoce účinných postupů autohypnózy je vhodná nejen pro studenty, ale pro všechny, kteří chtějí snížit svůj stres a snáze dosáhnout svých cílů.

ABC JAZYKY – online kurz vám pomůže velmi snadno a rychle zvládnutelnout triky jak si cizí jazyk zapamatovat trvale bez nudného mechanického opakování. Práce s podvědomím, efektivní využívání funkcí levé a pravé části mozku.

AUDIOVITAMIN – eprogram obsahuje soubor speciálních nahrávek ke stimulaci mozku pro dosažení klidu, úlevy od bolesti, uvolnění před výkonem či ke zlepšení nálady.

ULTRAMEDITACE – speciální videomeditace pro harmonizaci, klid a soustředění, ale i ke změnám prožívání, včetně změny vnímání času. 

KNIHY

Pro zvýšení efektivity našich kurzů vám nabízíme také vybrané publikace o osobním rozvoji, efektivních metodách učení a snadném zvládnutí angličtiny.

V nabídce najdete:

  • Bestseller Libora Činky Ovládněte svůj mozek, který odpovídá na všechny otázky o zrychleném učení, moci podvědomí a trénování paměti.
  • Jedinečnou knihu anglické gramatiky Anglická gramatika bezbolestně i pro blondýnky, která vás anglickou gramatiku naučí snadněji a ve zlomku času oproti klasickým postupům.
  • Světově první LentiCool paměťové karty Super Mnemo Senteces, pro hravé učení angličtiny. Karty vás naučí nejsnadnějšímu zapamatování anglických slovíček a sloves díky speciálním mnemo mněňavým obrazům.
  • Naučte se nepravidelná anglická slovesa hrou. Dva mnemotechnické plakáty vám přináší triky paměťového experta k ovládnutí 41 nepravidelných anglických sloves.

Aktuální nabídku doporučených publikací naleznete v našem eshopu.