kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

hypnotická komunikace

jako nástroj pomoci

Výcvik Hypnotické komunikace jako nástroj pomoci je speciálně navržen pro profesionály, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti hypnotické komunikace, s důrazem na Ericksonovskou hypnózu a její aplikaci v terapii a osobním rozvoji. Během programu se účastníci seznámí s pokročilými technikami a přístupy, které jim umožní rozšířit své metody práce s klienty a zlepšit jejich schopnost řešit komplexní problémy. Jedním z cílů je odstranit obavy z neschopnosti zhypnotizovat a tedy vést účinnou hypnoterapii. 

Klíčové prvky výcviku

 • Indirektní navozování transu: Účastníci se naučí, jak používat Ericksonovy metody indirektního navozování transu, což jim umožní efektivně komunikovat s podvědomím klienta a vytvářet hluboké a přínosné změny.
 • Metaforické příběhy pro terapeutické přerámování: Program zdůrazňuje význam metafor a příběhů v terapeutickém procesu, umožňující účastníkům využívat tyto nástroje pro efektivní přerámování a adresování klientovy rezistence.
 • Konfuzní techniky: Účastníci se seznámí s konfuzními technikami, které mohou použít k překonání analytického myšlení klienta a usnadnit přístup k podvědomým zdrojům změny.
 • Strategie pro zvládání bolesti a psychosomatických potíží: Program poskytuje návody, jak využívat hypnózu k řešení bolesti, psychosomatických problémů, traumat, disociativních poruch, fobií, úzkostí a depresí, což rozšiřuje možnosti terapeutické intervence.
0
víc jak 20 let terapeutické praxe
0
víc jak 4 500 klientů, kteří prošli terapeutickou praxí
0
víc jak 15 000 klientů, kteří prošli našimi kurzy, workshopy a online programy
0
víc jak 40 vlastních online programů, webinářů a kurzů

Výcvik integruje nejmodernější poznatky z Ericksonovské hypnózy a krátké terapie, poskytuje účastníkům komplexní přehled o účinných terapeutických strategiích pro rychlé a efektivní dosahování změn.

Cílem tohoto výcviku je nejen rozšířit teoretické znalosti účastníků, ale především zdokonalit praktické dovednosti využívání indirektivní hypnózy a souvisejících nástrojů ve své praxi. Cílem je účastníkům poskytnout hluboké porozumění principům a metodám hypnotické terapie, s důrazem na individuální přístup, flexibilitu a kreativitu ve využívání hypnotických nástrojů pro podporu duševního zdraví a osobního rozvoje klientů.

Absolventi výcviku odchází s rozšířenou sadou nástrojů a strategiemi, které jim umožňí rychleji a účinněji pracovat s širším spektrem výzev a problémů u svých klientů. Získané dovednosti jsou aplikovatelné v širokém spektru terapeutických, koučovacích a poradenských kontextů, a nabízejí nové možnosti pro podporu změny, uzdravení a osobního růstu.

Účastníci se naučí jak aplikovat hypnózu a autohypnózu pro vlastní rozvoj a zlepšení profesionálních dovedností, což zvyšuje jejich efektivitu a odolnost v náročných situacích. Rozšířené znalosti a dovednosti jim umožní přizpůsobit svůj přístup jedinečným potřebám každého klienta, což vede k hlubší a smysluplnější práci. Program podporuje kreativní myšlení a inovaci v terapeutických metodách, umožňující účastníkům experimentovat s novými přístupy a integrací různých nástrojů včetně virtuální reality pro maximalizaci terapeutického účinku.

Tento výcvik nabízí jedinečnou příležitost pro profesionály v oblasti psychoterapie, koučování a poradenství, aby rozšířili své dovednosti a hlouběji pochopili principy hypnotické komunikace.

Absolvováním tohoto kurzu účastníci nejenže získají cenné nástroje pro svou praxi, ale také se stanou součástí komunity odborníků, kteří jsou odhodláni podporovat pozitivní změnu v životech jedinců i skupiny. Především však tento program posiluje schopnost profesionálů efektivně pracovat s myslí, což je základním kamenem pro úspěšnou terapii a koučování v dnešní složité a neustále se měnící společnosti.

PRO KOHO JE VÝCVIK URČEN

 • Je určen všem zájemcům o vzdělání a trénink v účinné hypnotické komunikaci z řad pomáhajících profesionálů (terapeuti, psychologové, lékaři, sociální pracovníci) či jiných profesionálů (kouči, učitelé, manažeři), kteří pracují s lidskými zdroji, přínosný bude i studentům, připravujícím se na pomáhající profesi (studenti medicíny, psychologie, sociální práce, pedagogiky aj.).

učte se hypnózu pod vedením zkušeného hypnoterapeuta Libora Činky

 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Zasazuji se využívaní nejmodernějších postupů do vzdělávání a usiluji o zvýšení povědomí o nových pohledech na hypnoterapii. Snažím se vzdělávat laickou veřejnost v poznání, že regresní terapie a různé alternativní pseudo-postupy jsou velmi nebezpečnou formou manipulace s myslí a pamětí (tzv. Forerův efekt), a mohou vést nejen k nocebo efektu, ale nezřídka k přesvědčením vytvářející celoživotní omezení a strádání. 
 • Učím se od Jørgena Rasmussena, uznávaného  autora knih “Provocative Hypnosis” and “Provocative Suggestions”.  
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.
CHCI SE PŘIHLÁSIT
Ahoj Libore, chtěl bych Ti dát "soukromou" zpětnou vazbu navíc, protože z mého pohledu se odehrávala na kurzu řada věcí, které kolegové možná zatím asi neocení, já však ano. Já jsem na prvním dni viděl naprosto úžasné věci, brilantní práci s konverzační hypnózou, analog marking, konverzační frakcinaci, a opravdu špičkovou práci s hlasem,, a to jsem se na to nijak nezaměřoval, jen mě to tu a tam "trklo". Úroveň Tvého kurzu je naprosto srovnatelná s těmi zahraničními, kterými jsem v minulosti prošel, a podle mého v některých aspektech dokonce vyšší. Myslím že už taky poznám, kdy chceš, aby si na některé věci účastníci kurzu přišli sami, tak jim to nekazím :-).
Patrik JonášLicensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming(TM), Licensed Advanced Hypnotic Practitioner(TM)

Jaké kompetence získáte po absolvování výcviku?

 • Efektivní využívání hypnotických technik v komunikaci:

  Ovládnutí základních i pokročilých hypnotických jazykových vzorců.
  Naučení se, jak měnit hypnotické scénáře podle potřeb a reakcí klienta.
  Získání dovedností v aplikaci hypnotických principů v běžné komunikaci, nejen v terapii.

 • Rozvoj dovedností pro práci s nevědomím klienta:

  Pochopíte, jak identifikovat a oslovit nevědomé procesy, které řídí chování a emoce klienta.
  Naučíte se jak navázat hlubšího kontakt s nevědomím klienta prostřednictvím efektivních otázek a pozorováním.

 • Naučení se technik pro změnu stavů mysli:

  Ovládnute nástroje pro indukci relaxačních a terapeutických stavů.
  Schopnost vést klienta skrze procesy změny stavu od stresu k relaxaci či od negativního myšlení k produktivnímu řešení problémů.

 • Zlepšení schopností v oblasti terapeutické komunikace:

  Zdokonalení empatie a schopnosti naslouchat s porozuměním.
  Naučení se, jak vytvářet bezpečné prostředí pro klienty, kde se mohou cítit slyšeni a podporováni.

 • Získání praktických zkušeností s vedením hypnotických sezení:

  Praxe vedení skutečných hypnotických sezení pod dohledem zkušeného mentora.
  Trénink z pohledu terapeuta, klienta a pozorovatele.

 • Rozvoj citlivosti pro verbální a neverbální projevy klienta:

  Jak číst a interpretovat jemné signály, které klient vysílá během terapie.
  Vývoj schopností adaptovat terapeutický přístup na základě těchto pozorování pro maximalizaci účinku sezení.

Ahoj Libore, chtěl bych Ti dát "soukromou" zpětnou vazbu navíc, protože z mého pohledu se odehrávala na kurzu řada věcí, které kolegové možná zatím asi neocení, já však ano. Já jsem na prvním dni viděl naprosto úžasné věci, brilantní práci s konverzační hypnózou, analog marking, konverzační frakcinaci, a opravdu špičkovou práci s hlasem,, a to jsem se na to nijak nezaměřoval, jen mě to tu a tam "trklo". Úroveň Tvého kurzu je naprosto srovnatelná s těmi zahraničními, kterými jsem v minulosti prošel, a podle mého v některých aspektech dokonce vyšší. Myslím že už taky poznám, kdy chceš, aby si na některé věci účastníci kurzu přišli sami, tak jim to nekazím :-).
Patrik JonášLicensed Master Practitioner of Neuro-Linguistic Programming(TM), Licensed Advanced Hypnotic Practitioner(TM)

„Díky hypnóze jsem si uvědomil a upřesnil své osobní problémy, na které hledám „lék“. Doufám, že díky hypnóze se mi podaří je vyřešit. “

Jan Novák

Odnesla jsem si skvělý nástroj na spojování se se svými vnitřními zdroji. Nový pohled na práci s myslí a na to, jak ve skutečnosti funguje naše podvědomí.

Markéta Zabloudilová

„Z kurzu si odnáším uvědomění jak důležitá jsou slova. Navázání důvěry a pocitu bezpečí. Děkuji za zcela jiný pohled a uvědomění si, jak důležité je pracovat se slovy.“

Gabriela Adlová

Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.“

Milena Liptáková

harmonogram kurzu

1. setkání - 3 dny

 • Úvod do NLP, hypnózy a autohypnózy
 • Fakta a fikce o hypnóze
 • Jak vzniká hypnóza. (hypnóza, pohlcení prožitkem, monoideismus)
 • Vysvětlení pojmů (disociace, asociace, sugesce).
 • Nácvik hypnózy dle instrukcí, sdílení prožitků a zkušeností souvisejících se cvičením, diskuze a zpětná vazba.
 • Klíčové kroky hypnózy.
 • Standardní sugesce (Boiler plate).
 • Abreakce - prevence a řešení.
 • První seznámení s technikami hypnózy a autohypnózy jako nástrojem duševní hygieny.
 • Nácvik vedení pozornosti.
 • Hypnotický slovník a nácvik truismů.
 • 7 fází autohypnózy – využití předchozích zkušeností, vstup do autohypnózy, stanovování cílů, disociace, asociace, autosugesce, výstup z autohypnózy

2. setkání - 2 dny

 • Nástroje NLP
 • Mapování submodalit pro změny
 • Aplikace autohypnózy a hypnózy na osobní a profesní cíle.
 • Hypnóza a autohypnóza jako nástroj prevence proti stresu, stavům úzkostí a dále jako pomoc pro soustředění při zvládání náročných úkolů, kterým jsou profesionálové v pomáhajících profesích vystaveni.
 • Praktická ukázka autohypnózy, diskuze a odpovědi na vzešlé otázky.
 • Sugesce – kdy využít klíčové sugesce, skládání sugescí, posthypnotická sugesce.
 • Afirmace - změna pohledu, odstranění mýtů
 • Hypnotické dotyky – kdy ano a kdy ne.
 • Závěrečná reflexe, otázky a odpovědi.

3. setkání - 2 dny

 • Modelování úspěchu
 • Myšlení v 3D prostoru – začátek svobody rozhodování
 • Metoda M.O.Z.E.K.
 • Meta cíl - stanovování správných a motivujících cílů
 • Metaprogramy, které lidé vypouštějí z úst, a co tím o sobě prozrazují.
 • Autohypnóza jako fenomén k řešení, motivaci a rozvoj EQ.
 • Trénink sugescí
 • Markov Chain - sugesce pro mozek a vytváření nových reakcí
 • Metoda přepisování minulosti.
 • Indukce podle E. Rossi a Betty Erickson. 

4. setkání - 2 dny

 • Nové indukce podle E. Rossi a Betty Erickson.
 • Reaktivace předchozích znalostí
 • Asociace a disociace
 • Trénink meta vzorec terapie
 • Hypnotický trans - skupinový, individuální
 • 5 otázek pro změny takřka včemkoli

5. setkání - 3 dny

 • Trénink ostrosti smyslů
 • Ericksonova metoda hypnotizace podáním ruky a její varianty – trénink.
 • Strategie  - Disney stratégy
 • SWISH – programování bleskové změny
 • Modelování podvědomých zdrojů
 • Otázka na zázrak a její hypnotické rozvinutí ve spánku.
 • Supersugesce
 • Intenzivní trénink

6. setkání - 2 dny

 • Umění naslouchat lidem - co vše to je z hlediska NLP
 • Jak optimálně využívat mimoslovní komunikaci v NLP
 • Oční a slovní klíče – poznání podvědomého myšlení druhých.
 • Vyjednávání s podvědomím - aktivace a propojování zdrojů
 • 6krokový reframing
 • Trénink autohypnotické pomoci sobě i druhým s novými poznatky
 • Přesvědčení – proměny, potvrzení
 • Vnímání, filtrování reality, mapa reality

7. setkání - 3 dny

 • Neurologické úrovně
 • Meta model -  transformační viry, tichá pošta v podvědomí
 • Co říkáme a co skutečně slyší ostatní?
 • Předávání informací a úkolů, tak aby motivovaly.
 • Frakcinace – zintenzivňování hypnotického transu
 • Jak nechat rozplynout fóbie
 • Partnerské vztahy a odhalení hodnot.

8. setkání - 2 dny

 • Osm "P" pro pochopení druhých.
 • Partnerské vztahy a odhalení hodnot.
 • Hierarchie hodnot - srovnání pro úspěch a harmonický život
 • Hlasový trénink

9. setkání - 2 dny

 • Koncentrace – pod pozornosti, změny v prostoru
 • Sebepoznání a superinteligenci nastartují nové meta otázky.
 • Kladení otázek – otázkologie
 • „Kotvení“ pro efektivní změnu stavů
 • Kalibrace
 • Bourání kotev
 • Jak využít hypnózu u zlozvyků… (kouření).
 • Skupinová hypnóza.

10. setkání - 3 dny

 • Osobní management a nástroje efektivního jednání
 • Lež – odlišit pravdu a nepravdu – fakta a mýty
 • Celkový přehled
 • Intenzivní shrnující trénink
 • Future pacing
Dobrý den Libore,
tak jsem si nechal na odpověď více času, abych kurz více strávil :o).
Odvezl jsem si přesně to, co jsem očekával. Mám konečně funkční nástroj na "ovlivnění" podvědomí. Praktikuji autohypnozu 3x týdně ráno 20 min. a žije se mi lehčeji. Popsal bych to přirovnáním, že jsem celý život na lodi, kde čekám, co ke mně připluje nebo kam odfoukne, a teď jsem objevil kormidlo, které se učím používat.
A překvapilo mne, že jsem přijel ohledně obchodování na burze a autohypnozu používám na zlepšení partnerského vztahu. Ikdyž jsem burzou začínal autohypnozu, tak jsem uvnitř objevoval, že přemýšlím o vztahu, a tak jsem usoudil, že to je pro mne důležitější téma.
Kurz byl přesně pro mne, trocha teorie, ale hlavně praxe. Myslím že jsme měli štestí na skupinu, kde se skoro všichni chtěli věnovat autohypnoze, a ty jsi to tak i směřoval. Když jsem se přihlašoval, tak mne trápil pocit že tam budou samí vzdělaní profesionálové a já se nebudu chytat v odborné terminologii, ale risk se vyplatil :o). V kurzu se mi líbila již zmíněná praxe v hypnoze, hodně přínosné pro mne byli příklady z tvé praxe jak jsi pomohl klientům, a tím jsem se dozvěděl co je možné dokázat pomocí autohypnozy. Jak jsi v závěru říkal "hypnoza neexistuje, existuje pouze autohypnoza".
Standaúčastník kurzu hypnózy 2024

Celková délka výcviku

Účastník absolvuje celkem 200 hod. teorie, praktického nácviku.

Termíny setkání

8.- 10. 11. 2024
13.-14.12. 2024
25. - 26. 1. 2025
28. 2. - 1. 3. 2025
11. - 13. 4. 2025
16.- 17. 5. 2025
19. - 21. 6. 2025
19. - 20. 9. 2025
31. 10. - 1. 11. 2025
12. - 14. 12. 2025

Počet účastníků ve skupině

Maximální počet osob ve výcviku je 15.

Místo konání

Centrum Libora Činky
Malá Štěpánská 1929/9
Praha 2

Časový rozvrh

3 dny
pátek: 10 - 18,30 hod.
sobota: 9 - 18,30 hod.
neděle: 9 - 16,30 hod.

2 dny
pátek: 10 - 19 hod.
sobota: 9 - 18 hod.

Celková cena výcviku

Cena celkem: 83 000 Kč
Platba ve splátkách:
1. platba: 5 000 Kč
(při přihlášení - rezervační poplatek)
2. platba: 28 000 Kč
(do 30.10. 2024)
3. platba: 23 000 Kč
(do 15.1. 2025)
4. platba: 18 000 Kč
(do 30. 4. 2025)
5. platba: 9 000 Kč
(do 15. 9. 2025)

SLEVY :
73 040 Kč
při jednorázové platbě po přihlášení

75 000 Kč
absolventi kurzu Trénink autohypnózy a hypnózy v letech 2018 - 2024

„Z kurzu si odnáším uvědomění jak důležitá jsou slova. Navázání důvěry a pocitu bezpečí. Děkuji za zcela jiný pohled a uvědomění si, jak důležité je pracovat se slovy.“

Gabriela Adlová

Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.“

Milena Liptáková

„Díky hypnóze jsem si uvědomil a upřesnil své osobní problémy, na které hledám „lék“. Doufám, že díky hypnóze se mi podaří je vyřešit. “

Jan Novák

Odnesla jsem si skvělý nástroj na spojování se se svými vnitřními zdroji. Nový pohled na práci s myslí a na to, jak ve skutečnosti funguje naše podvědomí.

Markéta Zabloudilová

LIDÉ SE MĚ ČAStO PTAJÍ...

Mohu se zhypnotizovat i sám/sama?

Můžete se zhypnotizovat pouze a jenom sami. A už jste to mnohokrát udělali. Když si pustíte krásnou hudbu či zajímavý film, tak když nebudete naslouchat, ale budete se přitom dívat na Facebook, tak nemůžete jít do hloubky prožitku. Jako hypnoterapeut vytvářím podmínky, jsem tvůrcem ideálního počasí pro optimální změnu, ale nemohu nikoho přinutit mi naslouchat.

Jak může hypnóza pomoci v osobním rozvoji?

Úspěch v čemkoli je o schopnosti se soustředit na to správné. A protože hypnotický trans je stavem soustředění, tak je přirozeně nejpodstatnějším nástrojem osobního rozvoje. Pochopení hypnotické komunikace je nástrojem sebeobrany s ohromující mocí.

V jakých oblastech může hypnóza pomoci?

Hypnóza pomáhá ve všech oblastech, kde si sami podvědomě vytváříme bloky a žijeme zastaralé, zažité vzorce. Pomocí hypnoterapie můžeme vyřešit: Osobní problémy – špatné soustředění, slabou vůli, úzkosti, fobie, deprese… Problémy v partnerství – psychické násilí v rodině, komunikační neshody, vzájemné odcizení… Zdravotní problémy – poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, alergie, migrény nebo problémy s otěhotněním bez příčiny, intimní problémy. Profesní problémy – tréma z vystupování před větším publikem, potíže s učením, pamětí, neschopnost ‚‚prodat‘‘ sám sebe.

Je hypnóza vhodná pro kohokoliv?

Hypnóza je vhodná pro každého, kdo je otevřený změnám a je ochoten převzít zodpovědnost za svůj život.

každý může dosahovat úspěchu v jakékoliv oblasti

Podívejte se na video...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

jste profesionálové a chcete mít mnohem lepší výsledky?

Podívejte se na video...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

TEORIE

Získáte jinde nezveřejněné informace o hypnóze a autohypnóze.

trénink

Budete trénovat elegantní hypnotické sugesce a autohypnózu.

uvědomění

Získáte nástroje, které budete moci aktivně využívat ve svém profesním i osobním životě.

osvědčení

Po absolvování kurzu, obdržíte osvědčení. Kurz je akreditován u MPSV.

kdo může těžit z tohoto tréninku

Využít hypnózu můžete buď jako profesionál, který chcete urychlit řešení problémů při práci s klienty, nebo jako člověk, který chce proniknout do své mysli a naučit se jí řídit a maximalizovat svůj potenciál.

hypnóza není čarování

Hypnóza je velmi často a mylně představována jako cosi magického a tajuplného. Hypnotizér bývá zobrazován jako člověk s uhrančivým pohledem, který kolem klienta tajuplně mává rukami nebo mu před očima pohybuje kyvadélkem na řetízku. Lidé povětšinou nabyli dojmu, že hypnóza je něco podezřelého, čemu je lepší se rozhodně vyhnout.

V průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.

Hledáte-li ale řešení nějakého problému, je právě hypnóza nástrojem, který by vám mohl rychle a účinně pomoci.

ukázka POKROČILÉ techniky z KURZU hypnózy

S technikou Jak zhypnotizovat podáním ruky se seznámíte na kurzu Tréninku hypnózy II. 

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Naučte se vědomě pracovat se svojí myslí.

Proměňte negativní myšlenkový obsah v pozitivní.

odhalte tajemství hypnotického jazyka.

získejte více nápadů a energie.

trénujte autohypnózu a hypnózu.

Usměrněte pozornost na vnitření psychické a fyziologické děje.

autohypnóza je nejpraktičtějším nástrojem sebeřízení.

odhalte 7 fází autohypnózy.

POUŽÍVEJTE VĚDOMĚ AUTOHYPNÓZU A HYPNÓZU.

buďte úspěšnější.

Stal jsem se člověkem, který se rozhodl ověřit, kde se skrývá pravda

Vzpomínám na mladíka, který viděl na předvánočním vystoupení kouzelníka. Ani ve snu ho nenapadlo, co se začne dít po jeho třicátých či čtyřicátých narozeninách.

Netušil, že se jednoho dne bude dívat na nejzářivější město na světě z luxusního apartmá v Las Vegaském hotelu, v kterém za velmi krátký čas předvede svou hypnotickou show. 

33 let poté, co se toužil stát kouzelníkem, skoro 20 let poté, co se stal mistrem republiky v moderní magii, 10 let poté, co se začal učit od největších expertů v psychologii a začal si uvědomovat, že jde o realitu. 

Realitu, která je fantastičtější než moderní technologie. 

Stal se člověkem, který se rozhodl ověřit, kde se skrývá pravda, namísto hloupého odmítání toho, co nezná. Po letech studia hypnoterapie, která byla nejblíže tajemnu jeho dřívějšího kouzelnického působení, se rozhodl zjistit pravdu.

Učil se hypnózu pro terapeutické účely a jeho kouzelnickými triky ovlivněné myšlení hledalo háček. Hledal trik, ale něco v něm zároveň toužilo, aby to byla pravda. Jako by mu něco napovídalo, že je blízko možnosti ovládat více než se učí na nejlepších univerzitách

Misku vah vyvažovala zkušenost, že od té doby, co se začal učit od nadprůměrně úspěšných, se vše začalo pohybovat, někdy neuvěřitelným tempem, směrem k vytouženým cílům

Kdysi se zadlužil, aby mohl absolvovat výcvik jednoho z největších expertů v psychologii a neurolingvistickém programování, Dr. Richarda Bandlera. Stejně jako Derren Brown známý ze seriálu Magie a manipulace mysli, i on začal chápat tajemství. Pochopil, proč ti, kteří se učí od největších expertů v psychologii, se stávají nejen mnohonásobně úspěšnějšími, ale také nejbohatšími. Postupně začal zjišťovat, že si vybudoval život svých snů

Neznám vás, ale vím, že i vy byste chtěli od života více. Možná pro sebe, možná pro vaše blízké. Přestože žijeme v době počítačů, tak většina lidí neví o svém mozku více, než ví o svém mobilním telefonu. Naplnění snů je však možné více než kdy jindy. Je však potřeba pochopit pár věcí. Jedno pravidlo, které musí pochopit každý, kdo chce od života více, zní:

„kdo neřídí je řízen.“

Měl jsem tu čest učit se vytvářet hypnotický trans přímo od těch, kteří Miltona H. Ericksona znali osobně nebo od jeho žáků. Proto zažívám podobné efekty, které jsou pro mé klienty mnohonásobně přínosnější, než klasické formy terapie.

Zhypnotizovat člověka během 1 minuty se může zdát nemožné i tomu, kdo se hypnózou dlouhodobě zabývá jako psychoterapeut. Nejde však o to, co můžete vidět, jde o to, že i vy to můžete dokázat. Stačí se oprostit od průměrných myšlenek. 

AUTOHYPNÓZA JE nejpraktičtější nástroj sebeřízení

Hypnóza jako prostředek léčení, využívá schopnosti každého člověka ponořit se do změněného stavu vědomí a v něm řešit omezení a potíže, které mu komplikují život. 

Hypnóza může pomoci např. s poruchami spánku, stresem, bolestmi hlavy, špatnou koncentrací, slabou vůlí, úzkostí, nedostatkem sebevědomí, ale také pomáhá vyrovnat se s traumatem nebo ztrátou. Umí pomoci s intimními problémy nebo řešit závislosti na jídle (hubnutí), cigaretách ... a další psychosomatické obtíže.

Autohypnóza je nejpraktičtějším nástrojem sebeřízení. Díky autohypnóze můžeme dosahovat cílů mnohonásobně efektivněji než jakýmkoliv jiným způsobem. Je velmi zásadní rozdíl mezi povrchním myšlením a myšlením, které probíhá velmi hluboce, velmi intenzivně, v souladu se všemi částmi. Autohypnóza vás naučí vědomě pracovat se svou myslí.

Hypnóza je tedy naprosto bezpečný stav. Ten je však potřebný oddělit od sugescí, například z médií, které fungují na hypnóze nezávisle a mohou být nebezpečné.

Naučte se používat autohypnózu a hypnózu a budete umět pomoci sobě i druhým. 

„Celkově úžasný kurz nejen profesionálně zvládnutý, ale i po lidské stránce. Zatím nejlepší, který jsem absolvoval. Děkuji“

Petr Zavadil

„Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji“

Petr Konečný

„Doufal jsem, že mi kurz otevře oči ohledně možných způsobů, jak udělat svůj život lepším ve smyslu sebemotivace, lépe řečeno zvýšení koncentrace. Věřím, že 1. kámen stavby se objevil...

Dalibor Kánia

„Uvědomila jsem si, jak člověk může zkvalitnit život svůj i svých blízkých. Budu už lépe vnímat a reagovat, protože se cítím silnější, jistější a připravenější. Děkuji za úžasné informace.“

Jana Šálková

„Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji“

Petr Konečný

„Uvědomila jsem si, jak člověk může zkvalitnit život svůj i svých blízkých. Budu už lépe vnímat a reagovat, protože se cítím silnější, jistější a připravenější. Děkuji za úžasné informace.“

Jana Šálková

„Celkově úžasný kurz nejen profesionálně zvládnutý, ale i po lidské stránce. Zatím nejlepší, který jsem absolvoval. Děkuji“

Petr Zavadil

„Doufal jsem, že mi kurz otevře oči ohledně možných způsobů, jak udělat svůj život lepším ve smyslu sebemotivace, lépe řečeno zvýšení koncentrace. Věřím, že 1. kámen stavby se objevil...

Dalibor Kánia

pojďme společně udělat první krok k vaší nové budoucnosti

‚‚Je mnohem snazší pohřbít realitu, než se zbavit snů.‘‘

Povrchnost, netrpělivost a snaha získat za nic mnoho, se stává normou společnosti. 

Jenomže osvobození z „matrixu“ průměrnosti je o zcela novém myšlení. Nenabízím žádné zastaralé myšlenkové vzorce, nabízím pro mozek komplexně zapojující vyladěné programy úspěchu. Komplexní návod Vám předám v profesionálním akreditovaném kurzu autohypnózy a hypnózy.

Na setkání na tréninku se těší

Praha 2, Malá Štěpánská 9

30. 8.- 1. 9. 2024

1 DEN 17 - 20,30 hod.
2 DEN 9,00 - 18, 30 hod.
3 DEN - 9,00 - 17,00 hod.

Kurz je akreditován pod názvem:
Trénink autohypnózy a hypnózy pro pomáhající profese a sociální pracovníky

č. A2021/0789-SP/VP

objednávku můžete platit přes benefity

Pokud vaše karta neumožňuje online platby, zvolte variantu platby bankovním převodem a kontaktujte nás na email.

Základní přehled podmínek a pravidel v otázkách

Doporučujeme vám se seznámit s obchodními podmínkami.

Od kdy je moje místo závazně rezervováno

Místo vám rezervujeme od vytvoření objednávky. Není-li objednávka uhrazena do data splatnosti, vaše místo je uvolněno pro jiné zájemce. Vzhledem k omezené kapacitě kurzu, nelze místa rezervovat i po uplynutí data splatnosti.

Musím být na kurzu aktivní

Nikoho nemůžeme nutit, aby byl aktivní, je to na vašem rozhodnutí. Autohypnózu se však bez tréninku nelze naučit.

Jaké jsou storno podmínky

Bezplatné storno přijímáme nejpozději 45 dnů před zahájením objednaného kurzu. Pokud je storno provedeno do 30 dnů před zahájením objednaného kurzu je účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny kurzu. Po tomto termínu již uhrazené kurzovné nevracíme.

K čemu slouží pojištění storna

Pojištění storna chrání vaší investici do vzdělávání před neočekávanou událostí, která nastane před zahájením kurzu např. akutního onemocnění - včetně Covid, úrazy, úmrtí osoby blízké, škody na majetku způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby ... V případě uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu.

Kolik stojí pojištění storna

Pojištění storna je 4 % z ceny kurzu. V případě oprávněného uplatnění nároku vám pojišťovna uhradí 80 % z ceny kurzu, vaše spoluúčast tedy je 20 %.

Je obsah kurzu pevně daný

Kurz má svojí strukturu a obsah, ale lektor může obsah přizpůsobit potřebám účastníků.

Kdy obdržím přístup k online programu

Je-li u kurzu nabízen online program, obdrží ho účastníci zpravidla nejpozději do dalšího dne po ukončení kurzu. Kurz je zpřístupněn v online knihovně programů Libora Ćinky.

Nemám knihovnu online programů

Pokud dosud nemáte žádný program od Libora Činky, bude vám automaticky otevřen účet, na váš email z objednávky vám budou zaslány přístupy k online programu.

odtud skryté

trénink autohypnózy a hypnózy I.

Naučte se používat autohypnózu a hypnózu a budete umět pomoci sobě i druhým. 

Akreditovaný kurz

Seznámím vás s tím  nejlepší z ericksonovské hypnózy. Přístup fenomenálního hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona k hypnóze je založený na spolupráci a tvořivém hledání. 

Aby se člověk hypnózu naučil, potřebuje brilantně ovládnout specifický slovníkHypnotický jazyk je velmi propracovaný systém komunikace, umožňující například obejít rezistenci osoby, které pomáháme. Je to tedy jakýsi druh diplomacie, jak vytvořit u klienta žádoucí myšlenky, aniž by se střetli s odporem. A právě hypnotický jazyk nám pomůže k účinné komunikaci s podvědomím druhých, ať se jedná o komunikaci při výkonu profese, s dětmi, partnery, rodiči...

Moderní hypnotické postupy se zabývají precizním pochopením slov a jejich vzájemných spojení - programovacího jazyka, který vytváří ponoření se do transu plného soustředění celým organismem, nikoli jeho vědomou částí s omezenými zdroji. Zároveň vedou i k pochopení, že my všichni, v průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.

lidé v pomáhajících profesích

sociální pracovníci, lékaři, psychologové, terapeuti, zdravotníci

rodiče, učitelé

kteří se chtějí vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí

profesionálové, kteří chtějí lépe motivovat

manažeři, mentoři, kouči, vedoucí pracovníci

sportovci

kteří chtějí zlepšit své výkony

všichni

kteří se chtějí maximálně efektivně rozvíjet

NOVÝ termín

9. - 11. 12. 2022

PŘEDSTAVTE SI, ŽE MŮŽETE ŘÍDIT MYSL

Nevím, jak rychle vás začne napadat, co se dá dokázat, když člověk vládne své mysli. A kdo ovládá svou mysl, může více než většina lidí. 

Dovolte si rozdmýchat touhu po životě, jaký chcete

Vydejte se na cestu úspěchu. Staňte se mistrem myšlení, jednání a konání.

zažijte praktický trénink autohypnÓzy a hypnózy

Naučíte se to nejlepší z ericksonovské hypnózy. Přístup fenomenálního hypnoterapeuta Miltona H. Ericksona k hypnóze je založený na spolupráci a tvořivém hledání a využívání zdrojů klientů. Využít hypnózu můžete buď jako profesionál, který chcete urychlit řešení problémů při práci s klienty, nebo jako člověk, který chce proniknout do své mysli a naučit se jí řídit a maximalizovat svůj potenciál.

Autohypnóza je nejpraktičtějším nástrojem sebeřízení. Díky autohypnóze můžeme dosahovat cílů mnohonásobně efektivněji než jakýmkoliv jiným způsobem. Je velmi zásadní rozdíl mezi povrchním myšlením a myšlením, které probíhá velmi hluboce, velmi intenzivně, v souladu se všemi částmi. Autohypnóza vás naučí vědomě pracovat se svou myslí.

Naučíte-li se správné používání autohypnózy a hypnózy, budete umět pomoci sobě i ostatním lidem. Hypnotický stav napomáhá aktivování produktivních vzorců myšlení do hlubinných částí psychiky (softwaru mozku) a jejich korekci a vylepšení (upgradu). 

Aby se člověk hypnózu naučil, potřebuje brilantně ovládnout specifický slovníkHypnotický jazyk je velmi propracovaný systém komunikace, umožňující například obejít rezistenci osoby, které pomáháme. Je to tedy jakýsi druh diplomacie, jak vytvořit u klienta žádoucí myšlenky, aniž by se střetli s odporem. Říkat v transu sugesce typu: ‚‚X vám škodí‘‘, ‚‚Cigarety vám škodí.‘‘, postrádá smysl. Příchozí to ví, a přesto s tím nedokázal nic dělat. Proto je hypnotická komunikace propojena s aktivizací a motivací klienta jiným způsobem než je prezentováno v půlstoletí překonaných postupech v knihách a filmech. A právě hypnotický jazyk nám pomůže k účinné komunikaci s podvědomím druhých, ať se jedná o komunikaci při výkonu profese, s dětmi, partnery, rodiči...

Moderní hypnotické postupy se zabývají precizním pochopením slov a jejich vzájemných spojení - programovacího jazyka, který vytváří ponoření se do transu plného soustředění celým organismem, nikoli jeho vědomou částí s omezenými zdroji. Zároveň vedou i k pochopení, že my všichni, v průběhu celého života vstupujeme do různě hlubokých transů. Pokud těmto transům nerozumíme, pokud ignorujeme subtilní signály organismu, jsme-li v stavu disociace vědomí od podvědomí dostáváme se do problémů.

Ponoření do myšlenkových obsahů, transport do myšlenek je přirozenou částí, v životě se vyskytují různě intenzivní transy např. začtení do knížky, ponoření do děje příběhu, inspirace myšlenkou... Vznik příjemných pocitů, stavů = pozitivní trans; ponoření ať už v důsledku pozitivní komunikace se sebou, okolím. Velmi často však vlivem zpráv, internetu, sociálních sítí…dochází k ponoření do depresivních myšlenek = negativní trans, a to se týká čím dále tím více každého člověka. Cílem tréninku na kurzu Trénink hypnózy a autohypnózy je snadné a rychlé přepínání a změny z negativních stavů do pozitivních.

Jen když se člověk cítí dobře, jen tehdy může dělat správná rozhodnutí. 

kurz je určen profesionálům i laickÉ veřejnostI.

Buďte mistrem myšlení, jednání a konání.

Naučte se vědomě pracovat se svojí myslí.

Proměňte negativní myšlenkový obsah v pozitivní.

odhalte tajemství hypnotického jazyka.

získejte více nápadů a energie.

trénujte autohypnózu a hypnózu.

Usměrněte pozornost na vnitřní psychické a fyziologické děje.

autohypnóza je nejpraktičtějším nástrojem sebeřízení.

odhalte 7 fází autohypnózy.

POUŽÍVEJTE VĚDOMĚ AUTOHYPNÓZU A HYPNÓZU.

buďte úspěšnější.

Opakovaných úspěchů nelze dosahovat náhodně.

Pokud se vám v práci, v osobním životě nebo ve sportu zadařilo, je jisté, že jste zapojili autohypnotické prvky, aniž byste možná tušili, o co jde. 

Sebehypnóza je zcela přirozený proces, při kterém se aktivují vnitřní zdroje a intenzivní soustředění. Jakmile detailně poznáte klíčové prvky hypnózy, budete úspěchu dosahovat kdykoli budete chtít, snadněji, cíleně a s předvídatelnými výsledky.

Umíte-li autohypnózu a hypnózu používat vědomě, můžete pomoci sobě i ostatním lidem dosahovat změn, úspěchů a cílů.

Blesková hypnóza - ukázka z kurzu

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video
 • Úvod do problematiky autohypnózy a hypnózy.
 •  Jak vzniká hypnóza. Fakta a fikce o hypnóze. 
 • Vysvětlení pojmů (disociace, asociace, sugesce).
 • První seznámení s technikami hypnózy a autohypnózy jako nástrojem duševní hygieny.
 • Praktická ukázka autohypnózy.
 • Nácvik hypnózy dle instrukcí
 • Sdílení prožitků a zkušeností souvisejících se cvičením.
 • Klíčové kroky hypnózy.
 • Standardní sugesce (Boiler plate).
 • Abreakce - prevence a řešení.
 • Nácvik vedení pozornosti.
 • Hypnotický slovník a nácvik truismů
 • 7 fází autohypnózy.
 • Trénink autohypnózy a hypnózy ve skupinách s nácvikem sugescí.
 • Frakcinace – zintenzivňování hypnotického transu.
 • Klíčové sugesce, skládání sugescí, posthypnotická sugesce.
 • Hypnotické dotyky. 
 • Fáze autohypnózy.
 • Disociace, asociace, autosugesce.
 • Autohypnóza jako nástroj prevence.
 • Aplikace autohypnózy a hypnózy na osobní i profesní cíle.

I vy můžete odhalit tajemství hypnózy na vlastní kůži

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

TEORIE

Získáte jinde nezveřejněné informace o hypnóze a autohypnóze.

trénink

Budete trénovat elegantní hypnotické sugesce a autohypnózu.

uvědomění

Získáte nástroje, které budete moci aktivně využívat ve svém profesním i soukromém životě.

osvědčení

Absolvujete-li celý kurz, obdržíte osvědčení s akreditací MPSV.

Termíny

Praha

9. - 11. 12. 2022

1 DEN - 17-20,30 hod.
2 a 3 DEN - 9,30 - 18,30 hod.

9 600 Kč

Z kurzu si odnáším uvědomění jak důležitá jsou slova. navázání důvěry a pocitu bezpečí. Děkuji za zcela jiný pohled na NLP a uvědomění si, jak důležité je pracovat se slovy.
Gabriela Adlová
Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.
Milena Liptáková
Bylo to velmi perfektní seznámení s hypnózou a autohypnózou, hlavně postupy a další části, z kterých se hypnóza skládá. Dále jsem si díky hypnóze uvědomil a upřesnil své osobní problémy, na které hledám „lék“. Doufám, že díky hypnóze se mi podaří je vyřešit. Jinak super věc – Hypnóza.
Jan Novák
Odnesla jsem si skvělý nástroj na spojování se se svými vnitřními zdroji. Nový pohled na práci s myslí a na to, jak ve skutečnosti funguje naše podvědomí. Kurz předčil mé očekávání a bez zbytečné omáčky jde přímo k věci.
Markéta Zabloudilová
Libore, díky za tento kurz hypnózy. Šel jsem do něj s vizí proniknutí do základů hypnózy a zejména autohypnózy. Doufal jsem, že mi to dá, resp... otevře oči ohledně možných způsobů, jak udělat svůj život lepším ve smyslu sebemotivace, lépe řečeno zvýšení koncentrace. Věřím, že 1. kámen stavby se objevil...
Dalibor Kánia
Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji.
Petr Konečný
Kurz byl pro mne přínosný k uvědomění jak člověk může zkvalitnit život svůj i svých blízkých. Budu už lépe vnímat a reagovat, protože se cítím silnější, jistější a připravenější. Děkuji za úžasné informace podané skvělou a zábavnou formou.
Jana Šálková
Moc mě to bavilo, i když jsem většinu znala, vždy je hezké vědět, že člověk svou práci nedělá blbě 🙂 . Libore, váš hlas je pecka!
Lenka Krones
Celkově úžasný kurz nejen profesionálně zvládnutý, ale i po lidské stránce. Zatím nejlepší, který jsem absolvoval. Děkuji
Petr Zavadil
Z kurzu si odnáším uvědomění jak důležitá jsou slova, navázání důvěry a pocitu bezpečí. Děkuji za zcela jiný pohled na NLP a uvědomění si, jak důležité je pracovat se slovy.
Gabriela Adlová
Fascinující zážitek, který se nedá popsat, pokud si to člověk sám nezažije. Vřele doporučuji každému.
Milena Liptáková
Bylo to velmi perfektní seznámení s hypnózou a autohypnózou, hlavně postupy a další části, z kterých se hypnóza skládá. Dále jsem si díky hypnóze uvědomil a upřesnil své osobní problémy, na které hledám „lék“. Doufám, že díky hypnóze se mi podaří je vyřešit. Jinak super věc – Hypnóza.
Jan Novák
Odnesla jsem si skvělý nástroj na spojování se se svými vnitřními zdroji. Nový pohled na práci s myslí a na to, jak ve skutečnosti funguje naše podvědomí. Kurz předčil mé očekávání a bez zbytečné omáčky jde přímo k věci.
Markéta Zabloudilová
Libore, díky za tento kurz hypnózy. Šel jsem do něj s vizí proniknutí do základů hypnózy a zejména autohypnózy. Doufal jsem, že mi to dá, resp... otevře oči ohledně možných způsobů, jak udělat svůj život lepším ve smyslu sebemotivace, lépe řečeno zvýšení koncentrace. Věřím, že 1. kámen stavby se objevil...
Dalibor Kánia
Kurz hypnózy naplnil má očekávání. Po zkušenostech s hypnózou v teoretické rovině jsem získal velký nástroj pro svůj další život a dál mohu pomáhat svým blízkým mnohem silněji a účinněji. Děkuji.
Petr Konečný
Kurz byl pro mne přínosný k uvědomění jak člověk může zkvalitnit život svůj i svých blízkých. Budu už lépe vnímat a reagovat, protože se cítím silnější, jistější a připravenější. Děkuji za úžasné informace podané skvělou a zábavnou formou.
Jana Šálková
Moc mě to bavilo, i když jsem většinu znala, vždy je hezké vědět, že člověk svou práci nedělá blbě 🙂 . Libore, váš hlas je pecka!
Lenka Krones
Celkově úžasný kurz nejen profesionálně zvládnutý, ale i po lidské stránce. Zatím nejlepší, který jsem absolvoval. Děkuji
Petr Zavadil

učte se hypnózu pod vedením zkušeného hypnoterapeuta

Libor Činka

 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám  - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou psychoterapii
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické psychoterapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém BLOGU .
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Kurz je akreditován pod názvem:
Trénink autohypnózy a hypnózy pro pomáhající profese a sociální pracovníky

č. A2021/0789-SP/VP

Online program video kurz hypnózy ke kurzu zdarma

Účastníci kurzu získají online program Video kurz hypnózy v hodnotě 3 670 Kč. Naleznete zde video záznam z několikadenního kurzu hypnózy, a tak se budete moci opakovaně vracet k nově získaným postupům a dovednostem.