Psychologie úspěchu a nlp

vaše vstupenka do světa fascinujících možností

Vnímejte se všemi smysly, prociťte konečně svůj běžný den v lepších barvách, vyjádřete správnými slovy dokonalý kód svého života, přeprogramujte mozek na úspěšný slovník, sledujte kolegu Václava konečně jiným úhlem pohledu a z jeho vlastní perspektivy. Naučte se vnímat pocity Katky, která miluje snad každý sport. Pochopte, co přesně říká šéf a na čem závisí váš postup. Žijte konečně svůj život a odhalte třeba omezení lékaře či jiné autority. Nikdo neumí a nezná vše. I když chtějí, abyste tomu věřili. Naučte se věřit více svým smyslům zapnutým naplno díky Psychologii úspěchu. Informace, které v životě přijímáme, si transformujeme dle svého uvažování, což nám častěji, než tušíme, brání v porozumění. Je čas na zásadní změnu. 

S ČÍM VÁM NLP POMŮŽE A NA CO ZAMĚŘUJE:

 • Zlepšit vztahy
 • Vypilovat komunikaci
 • Vést druhé co nejlépe
 • Zajistit o 200 % efektivnější řízení procesů
 • Prokouknout protivníka a lež
 • Odhalit nová tajemství řeči těla
 • Být vlivný profík
 • Stát se SUPERrodičem
 • Žít úspěchem
 • Překonat omezenost sugescí autorit
 • Nalézt skutečný smysl

CO ZNAMENÁ TAJEMNÝ VÝRAZ NLP

Neurolingvistické programování vzniklo na základě analýzy nejúspěšnějších a nejvlivnějších jedinců. Rozdělme si ta záhadná slova a odhalme vztahy celého kódu NLP:

 • Neuro – smysly.
 • Lingvistické – jazykové a za působení jazyka.
 • Programování – naše opakující se vzorce vnímání, myšlení a cítění, a to vědomé i nevědomé.  Plánování situace na základě jazykového vyhodnocení a subjektivního zabarvení.

Pokud tyto oblasti spojíme, vznikne zážitkový výcvikový kurz, ze kterého vyjdete jako vítězové v kategorii život v úspěchu. Konečně pochopíte, že lidé vnímají realitu skrze “psychofiltry” a rovněž ji tak posílají do světa. Dekódovat druhého člověka vypadá složitě. Ale není. Dnes si na sociálních sítích můžete přebarvit fotku, přidat zvuk nebo připsat, jak se cítíte. A přesně takové filtry používáme všichni.

CO NA TO ŘÍKÁ LIBOR ...

"Před 25 lety jsem začal chápat, že zdejší systém je omezený. Můj operační systém mezi ušima už cítil, že je něco špatně. Chtěl jsem víc. Přál jsem si dosahovat vyšších cílů. Zajímal jsem se, bádal a pátral po vědění o myšlenkových mapách, učil jsem se hovořit o jiných i o sobě jiným tónem a s prožitkem a můj život se otočil na jinou výhybku. Hodil mě do vědních oborů, které jsem začal trénovat na sobě. Desugestologie, hypnoterapie, systemická terapieneurolingvistické programování. A tam mi to zacvaklo. Vydal jsem se do pravého života plného bytí a správného prožitku. Cítil jsem tu výzvu, slyšel jsem, jak jinak mám věci dělat a viděl jsem je jiným objektivem. Začal jsem více rozumět lidem kolem sebe, více jsem porozuměl svým klientům. Veškeré své znalosti a dovednosti předávám dál. Vytrvale to upgraduji, stále se měníme, i já se měním a stále se vzdělávám."

Jak je možné, že jsem na to nepřišel dříve?

Jednoduše jsem na to neměl čas. Zaobíral jsem se konstrukcí světa, který mi nabídli druzí, uzavření ve svém vlastním výběru informací. Jako například:

‚‚Libore, už nikdy neuvidíte,” tvrdil mi lékař. Nevzdal jsem se, šel jsem k jinému lékaři a dnes vidím své lidi na kurzu. Ten zázrak přinesl lékař, který myslel jinak: ‚‚Libore, pomohu vám. Vaše oči budou potřebovat sice pár operací, ale bude to v pořádku.”

“Liborku, je to nebezpečné, letadlo spadne a ty zemřeš,” řekla moje teta. Strach té jinak laskavé bytosti se na mě přenesl a způsobil, že jsem raději jezdil autobusem k Máchovu jezeru, než bych létal do Turecka. Pak jsem pochopil, že spíše nabourá autobus než spadne letadlo. Ona se bála nepoznaného a nikdy neletěla.

‚‚Rád bych vás upozornil, že na tuto ženu nemáte. Nemá ráda muže, ale jejich peníze,” řekl mi tajemný muž, když jsem koukal na svou budoucí ženu. Po mnoha letech našeho láskyplného vztahu mi sdělila, že onen záhadný muž po ní toužil.

Chcete začít žít jinak?

má váš život konečně dostat vyšší smysl?

co si z kurzu odnesete:

 • 1
  Oční a slovní klíče – poznání podvědomého myšlení druhých
 • 2
  Sebepoznání a superinteligenci nastartují meta otázky
 • 3
  Mocné nástroje pozitivního vlivu a harmonizace komunikace
 • 4
  Metaprogramy, které lidé vypouštějí z úst, a co tím o sobě prozrazují
 • 5
  Sebemanagement (váš efektivní čas, metacíle nejen jako síla překonávání prokrastinace)
 • 6
  Autohypnóza jako fenomén k řešení, motivaci a rozvoj EQ
 • 7
  Partnerské vztahy a odhalení hodnot
 • 8
  Osm "P" pro pochopení druhých
 • 9
  Předávání úkolů, tak aby motivovaly
 • 10
  Smysl, cíl a pružnost s vámi půjdou ruku v ruce

Budete žít, bavit se a učit se jinak. Začnete konečně jinak přemýšlet a kolo vašeho života se konečně roztočí správným směrem. Vyjasníte si hodnoty významné pro porozumění. Pohlédnete do očí konečně účinné komunikaci s druhými doma i v práci.

zkuste to...

 

ne! už žádné zkoušení!

Největší profesionálové si dávají pozor na slova.

lenka, martina ... už to zažili

Pokud bych znala techniky NLP dříve, uměla bych si určitě vyvolat více energie a na některé problémy se podívat více z nadhledu. Na nepříjemné situace se budu moci nyní lépe připravit. Pokud zažiji nějaký konflikt s druhým člověkem, použiji metodu vžití se do druhého a podívání se z nadhledu. Těším se, až udělám svou mapu kotvení a chci ji použít v praxi.
Martina Nováková
Absolvovala jsem v roce 2016 jednodenní kurz rychločtení, na podzim angličtinu I., na jaře „mozek“ a teď NLP. Tímto kurzem mi věci dosedají, naučila jsem se nic/nikoho nehodnotit, nesoudit... atd. Díky NLP už teď vnímám VAK lidí. Toto NLP mě dovedlo k vnímání = analýze pocitů. Bylo to tu dost obohacující, praktické pro život. Baví mě to tu, že nemyslím na nic jiného, než na kurz.
Děkuji, Sylva
Už nyní vím, jak jinak, jinými způsoby budu vést komunikaci se zákazníky a stalo se znovu mé podnikání pro mne zábavou a radostí. Úplně se mne dotkla – zaujala práce s hodnotami vnitřními, co jsi nás naučil o identitě a učení. Zamilovala jsem se do vizualizací cíle v postupných krocích. Moc děkuji, Libore, a těším se na další setkání.
účastník kurzu NLP I. (2018)
Kdybych dříve věděla, co jsem na semináři získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.
Lenka Z.