kancelar@liborcinka.cz

+420 775 552 099

Mgr. Hana Bieronská (Joy)

Od roku 1992 pracuje jako freelance teacher - vede individuální a firemní kurzy i kurzy Business English. Je členkou Moravskoslezského sdružení učitelů angličtiny.

Od roku 2001 do roku 2017 byla výhradním lektorem naší společnosti. V současnosti s námi spolupracuje jako odborná jazyková poradkyně a lektorka online kurzů Anglicky fantasticky on-line

  •  od r. 1992 se zabývá sugestopedickou výukou jazyků
  • absolventka sugestopedického výcviku u specialistů Lonnyho Golda a N. Sawinkina
  • absolventka kurzu Combined Business English Course, Velká Británie
  • absolventka semináře sugestivního koncertního čtení D. Kettlewella, Švédsko
  • účastnice kongresu sugestopedického svazu v Norimberku, Německo
  • 2006 absolvovala Teacher Training Program for Language Schools organizovaný organizovaný Oxford Teachers' Academy, Velká Británie
  • 2007 absolvovala English Language and Professional Development Course for  Teachers na Hilderstone College, Velká Británie
  • je členkou Moravsko-slezského sdružení učitelů angličtiny