+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz

Vítejte v zázračném světě skupinové hypnoterapie

Vyřešte své problémy s úzkostí, panickými atakami, depresivními myšlenkami, které vás omezují ve vašem životě.

Od 15. 2. 2024 otevíráme speciální terapeutickou skupinu s využitím hypnózy a virtuální reality.

V rámci skupinové terapie vám nabídneme nejmodernější hypnoterapeutické a psychoterapeutické postupy.
Stop trápení a dlouhému čekání na terapeutickou pomoc, přidejte se do naší skupiny pro cílenou a rychlou terapii. 

 • Čeká vás 6 hypnoterapeutických setkání k eliminaci vašeho trápení.
 • Žádná omáčka, ale účinné nástroje, které vám začnou okamžitě pomáhat.
 • Trénink speciálních a extrémně rychlých postupů pro změnu stavu.

Panické ataky, úzkostné poruchynechtěné myšlenky významně ovlivňují život jedince. Není to jen o pocitech strachu a nervozity. Jejich dopad sahá hluboko do každodenního života, ovlivňuje fyzické zdraví, sociální interakce, práci či studium, a dokonce i odpočinek.

 • Pocity úzkosti
  Úzkost je přirozená reakce na stres. Je to alarm, který nám říká, že se něco děje, a že bychom měli být na pozoru. Ale když se úzkost stane chronickou, může to být jako žít s konstantním poplachem, strachem, který vede k např. k nespavosti a trvalému napětí. To je velmi vyčerpávající a ovlivňuje to velmi negativně kvalitu života.
 • Panické ataky
  Panické ataky jsou náhlé výbuchy intenzivního strachu, které mohou nastat bez varování. Mohou být doprovázeny fyzickými příznaky, jako je bušení srdce, pocení, třes, dušnost, nevolnost, závrať nebo pocit, že ztrácíte kontrolu. Tyto epizody mohou být děsivé a zasahují do schopnosti jedince plnit každodenní úkoly, což výrazně snižuje kvalitu života.
 • Nechtěné - depresivní myšlenky
  Nechtěné nebo také depresivní myšlenky jsou často způsobeny negativním zpřetvářením reality, kdy člověk vidí sebe, svět a budoucnost v extrémně negativním světle a sám není schopen tyto myšlenky opustit. Tyto myšlenky mohou být vytrvalé, opakující se a obtížně kontrolovatelné, což vede k pocitu beznaděje, zoufalství, ztráty sebeúcty. 

Chronická úzkost a panické ataky způsobují, že jednotlivci se vyhýbají běžným situacím, které by mohly vyvolat úzkost. To může vést k sociální izolaci a zásadně omezit pracovní možnosti. Dlouhodobý stres z úzkosti má negativní dopad i na fyzické zdraví. 

V psychoterapii využíváme i virtuální realitu
Virtuální realita nabízí nové možnosti při řešení problému, pomáhá se změnou stavu a nabízí klientům novou perspektivu. Klienti se mohou v bezpečném a kontrolovaném prostředí ponořit do situací, které by v reálném světě mohly vyvolávat úzkost, strach nebo jiné negativní emoce. Zkušenosti s využíváním virtuální reality máme více jak 5 let.

Již 6 let trpím úzkostmi a sociální fobií. Mé léčení začalo u standardních psychiatrů a po ročním užívání léků jsem si uvědomila, že potřebuji své stavy řešit jinak. Využila jsem pomoc psychologů, kteří mi pomohli najít bloky z minulosti a také mne naučili, jak na sebe více dbát a sledovat své tělo i emoce. Ale úzkostné stavy mne stále doprávazely v každodenních situacích. Mám problém řídit, chodit do obchodu mezi lidi, do velkých měst nebo být daleko od domova. Na internetu a skrze známého jsem se dostala k nabídce Libora Činky ohledně skupinové terapie zaměřené na úzkost. Nebojím se o svých problémech mluvit, nestydím se za ně, ale po pravdě jsem nevěděla, co očekávat. Hypnóza a skupinová terapie - dva pojmy, se kterými jsem se ještě nesetkala. Již na první terapii mi velmi pomohl pocit vědomí, že v tom nejsem sama. Libor Činka přistupuje k léčení úzkosti úplně jinak než jak jsem byla doposud zvyklá - neřeší minulost, ale současnost a budoucnost. Upřímně mohu říci, že tento odlišný přístup mi pomohl otevřít oči a výrazně změnit pohled na můj život. Díky jeho pomoci se postupně učím měnit toky myšlenek a pokroky jsou znát! Již mi nedělá větší problém jít do obchodu, stoupnout si do fronty plného lidí a dokáži dobře pracovat se stresem plynoucím z práce. Vřele doporučuji Libora všem, kteří na tom jsou jako jsem byla já. Nebojte se ho požádat o pomoc. Je to odborník a ví nejlépe, jak pomoci. Moc děkuji za Liborovu dosavadní pomoc!
Michaela
Chtěla bych poděkovat panu Liboru Cinkovi za nový úhel pohledu na úzkosti, které mě trápí větší část mého života. Skupinovou terapii jsem zkusila poprvé. Cítila jsem se moc dobře a bezpečně a po několika lekcích jsem odešla s nadějí, že i s úzkostí se dá poměrně dobře pracovat. Naučila jsem se používat konstruktivní nástroje, které mi opravdu pomáhají a mé úzkosti snižují.
Terapie je výborně postavená, slouží přítomnosti, není to návrat do minulosti , moc mi pomohla a děláte to skvěle.
Štěpánka

Využítí virtuální reality v terapii pro změnu vnímání.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

skupinovou terapii povede zkušený hypnoterapeut

Libor Činka

hlavní terapeut skupiny

Hypnoterapeut a psychoterapeut

Psychoterapeutickou praxi vykonává již více než 22 let. Absolvoval psychoterapeutické výcviky v oblasti hypnoterapie, systemické psychoterapii - terapie zaměřené na řešení a krizové intervence. 

Usiluje o zvýšení povědomí a nových pohledech na psychoterapii a hypnoterapii, hledá řešení a inovativní postupy jak co nejefektivněji a rychle pomoci klientům od jejich problémů. Kromě hypnózy využívá i v terapii i virtuální realitu.

Klienty nevnímá přes diagnózy a různé nálepky, protože tento způsob nálepkování by mu bránil vidět člověka jako individualitu s jeho jedinečným příběhem. Diagnóza totiž často působí jako velmi silná sugesce a paralyzuje nás od dalšího hledání účinného řešení.

Není tedy důležité jakou máte diagnózu, důležitá je vaše touha něco změnit a vaše naděje, se kterou za mnou přicházíte.

Martina ondrušová

terapeutka skupiny

hypnoterapeutka, psychoterapeutka

Terapie je pro ni cesta, na kterou se vydává společně s klientem. Jejím posláním je pomoci vám otevřít dveře k novým možnostem, pomoci vám se rozhlédnout. Bez hodnocení, bez předsudků.

Jeji psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie  - terapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“, který kombinuje s koučovacím přístupem a hypnózou podle M.H. Ericksona.

Skupinová terapie s využitím hypnózy zaměřená
na úzkosti, panické ataky, depresivní myšlenky

se bude konat vždy 1 x za 14 dní,

 

VE ČTVRTEK od 16,30 - 19,00 hod. 

Na skupinovou terapii můžete čerpat příspěvek z programu podpory duševního zdraví pojišťovny VZP, ČPZP, ZPMVČR, ZP Škoda a RBZP. Každá pojišťovna má nastaveny vlastní podmínky a výši příspěvku, pojišťovny zpravidla poskytují 400 - 500 Kč na jedno setkání, maximální počet setkání je 5 - 10 setkání dle dané pojišťovny v roce.

Platbu lze prosvést i prostřednictvím karet, voucherů a poukázek: 

přínosy skupinové terapie

 • Skupinová terapie poskytuje výjimečný prostor pro interakci s jednotlivci, ti mohou sdílet podobné pocity či zkušenosti.
 • Skupinová terapie nabízí prostor pro rozvíjení nápadů, výměnu zkušeností a posilování strategií, což může být mimořádně obohacující.
 • Skupinová terapie nabízí dynamiku, kterou individuální terapie nemůže nabídnout.
 • Skupinová terapie je mnohem více než jen sdílení zkušeností. Pomáhá urychlit vznik AHA zážitků a vzniku nových pohledů.
 • Ve skupinové terapii je každý člen respektován jako rovnocenný partner, bez ohledu na jeho věk nebo zkušenosti.
 • Skupinová terapie nabízí jedinečnou příležitost k praktickému tréninku včetně komunikace a interakce s ostatními.
 • Skupinová terapie rozvíjí zdravé sebevědomí a rozvíjí posilující komunikaci, která působí ozdravujícím způsobem.
 • Skupinovou terapii je zpravidla možné zahájit dříve.
 • Skupinová terapie je finančně dostupnější než individuální terapie.

Místo konání

Centrum Libora Činky, Malá Štěpánská 1929/9, 120 00  Praha 2

skupinová hypnoterapie
7 500 Kč
celkem za 6 setkání
ÚZKOSTI, PANICKÉ ATAKY
A DEPRESIVNÍ MYŠLENKY
6 setkání (1 setkání = 150 minut)
Termíny:
15. 2., 29. 2.,14. 3.,28. 3.,11. 4.,25. 4. 2024
vždy ČTVRTEK od 16,30 - 19 hodin
počet míst ve skupině je omezen, rezervujte si své místo co nejdříve
platba:
cca 14 dní před prvním setkáním vám vystavíme fakturu
Pojištěnci VZP, ČPZP, ZPMVČR, ZP Škoda a RBZP mohou čerpat příspěvek u pojišťovny na skupinovou terapii. (o příspěvek se žádá zpětně)
PŘIHLÁSIT SE DO SKUPINY
Platba musí být provedena za všechny sezení předem. Náhradní termíny nejsou poskytovány.
minimální počet účastníku 4 osoby

Skupinovou psychoterapii vede hypnoterapeut Libor Činka a hypnoterapeutka Martina Ondrušová.

Doporučujeme, abyste si přečetli Etický kodex psychoterapeutaInformovaný souhlas klienta přicházející na psychoterapii, hypnoterapii.

I při skupinové hypnoterapii využíváme DEEPSY

V terapii využíváme DeePsy?
DeePsy je aplikace, která nám, psychoterapeutům, umožňuje průběžně sledovat proces a výsledek (efekt) psychoterapie. Díky ní získáváme důkladnější a systematickou zpětnou vazbu na svou práci, a tím i možnost přizpůsobit terapii lépe potřebám klienta.

Proč je měření v psychoterapii důležité?
Poskytuje nám  důležitou zpětnou vazbu o průběhu právě té vaší terapie. I terapeut může přehlédnout signály, že se vaše terapie nevyvíjí podle očekávání nebo že je potřeba "pozměnit kurz". Data z DeePsy nám v tom pomáhají. Přestože účinnost psychoterapie již byla mnohokrát prokázána, vědecké poznání toho, jak přesně psychoterapie funguje, je stále omezené. Potřebujeme tedy lépe porozumět tomu, jak klienti dosahují změny, co přesně daný klient v určité fázi terapie potřebuje nebo co může bránit změně. K tomu kromě teorie potřebujeme také reálná data, a ty nám právě shromažďuje Deepsy.

Prodejní formulář je vytvořen v systému SimpleShop.cz.