5. kapitola  - Superstudium jazyků

Jazyky se super snadno budete moci učit s pomocí páté kapitoly mé knihy. Dozvíte se, jak podpořit soustředění. Pro názornost připomenu nesmylnost mnohých školních postupů. (tip pro znalce mnemotechniky: všimněte si, že 5. kapitola se soustřeďuje na písmenko S. )
Jednu z hlavních rolí zde bude mít anglické slovo začínající na S. Skutečně sugestivní síla strmě stoupající. Story, success, sun is shining. (V češtině se změní na P. P překvapivě posílí P. Permanentně.)

Tím, že propojíme znalosti o fungování mozku z předchozích částí, tak se budete moci i jazyky učit snadněji. Podíváme se na rozšířené mýty šířené nejen mezi laickou veřejností a naneštěstí hlavně mezi učiteli jazyků. Tím, že je rozmetáme, tím se snadněji budeme učit. STOP slaboduchému studiu.

Obsah kapitoly Superstudium jazyků :

  • Smysluplné superučení - snadno a soustředěně

  • Recept na neúspěch

  • Nejjednodušší testy inteligence

  • Jak překonat problém abstraktních souřadnic

  • Čtyři metody učení slovíček, o kterých jste nikdy neslyšeli a nad kterými pravé mozky jásají

  • Jak na paměťové zázraky s králem ChunKINGem a fantasií

  • Triky i pro dyslektiky

  • Sugesce versus subliminální ovlivňování

Ovládněte angličtinu mnohonásobně rychleji.