hypnoterapeut a psychoterapeut Libor Činka

Jak si smysluplně otevřít cestu ke svému bohatství?

Asi mi dáte za pravdu, že by to chtěl téměř každý. Na terapii za mnou chodí lidé, kteří se snaží, ale nedaří se jim, tak jak chtějí.
A proto vznikl program

HYPNO ZISK

Možná vám v hlavě vyskakuje otázka... 

 „Jak bych já mohl/a bohatnout?“

čtěte dál a přesvědčte se sami

CO JE TO VLASTNĚ BOHATSTVÍ?

Bohatství není jen o penězích. Bohatství je také o bohatství mysli a pro každého z nás může znamenat něco jiného

Není nic špatného na přání mít bohatství,

pokud se jej ovšem lidé nedomáhají na úkor druhých nebo podvodnými a neetickými způsoby. 

Mnoho lidí ve své mysli odmítá zisk právě protože jej mají spojený s nepoctivostí

To je ovšem zkreslený pohled. Je to pohled sugerovaný v minulosti církví, a také doznívající z dob před půl stoletím. 

Můj kamarád Míra měl problém uživit rodinu, právě protože měl v hlavě přesvědčení, že velké  bohatství je spojeno s nepoctivostí. V komunismu bylo prakticky nemožné být čestný, nezkorumpovaný a bohatý. A Míra měl v hlavě odpor k takovým lidem a v povědomí si to chybně spojil s financemi. Chodí za mnou lidé, kteří kdykoli vydělají více než je „přípustné“ v jejich nastavení, tak o peníze brzy přijdou

VE ŠKOLÁCH SE NEUČÍ NIC
O BOHATSTVÍ

vzniklém díky inteligentní práci.

Pro lidi je těžké pak rozvíjet bohatství, protože neměli vzory inspirující k bohatnutí. 

Žijeme ve světě, kde za poslední desetiletí bohatne stále více lidí. 

Bohatnou díky kombinaci moudrého myšlení
a efektivního jednání. 

Je ironií, že lidé přehlíží, že velké zisky jsou o jednání ve stylu Výhra - Výhra

Tento program není o obchodování,
a také z vás neudělá multimilionář.

I když i to se může stát, pokud je to vaše přání. 

Kdysi v legendární knize Myšlením k bohatství Napoleon Hill napsal:

Cokoliv si lidská mysl dokáže představit, v cokoli dokáže uvěřit, to se může začít uskutečňovat. 

Ta kniha vznikla rozhovory s nejbohatšími osobnostmi počátku dvacátého století. 

Před časem jsem mluvil s dvěma miliardáři, kteří zbohatli naprosto poctivě, eticky.

Navíc jsou oba filantropové a pomáhají mnoha způsoby ostatním. Setkání s nimi bylo velmi inspirativní. 😉

Dříve jsem pomáhal lidem i k velkému finančnímu bohatství. Dnes mám radost z pomoci, která vylepšuje životy.

bohatství - bohatství možností v životě. 

Ještě nikdy nebyla doba příznivější tomu, že kdokoliv může bohatnou podle svých představ. 

Chcete-li, může  mít k dispozici mé vědění. 

Vložil jsem jej do programu Hypnozisk.

Proč hypno? 

Slovo HYPNO totiž znamená intenzivní pohlcení a soustředění na dosažení vize

Bez plného ponoření není možné vyhrávat ve sportu, ani v životě. 

V mém programu jde nikoli pouze o přístup k penězům, ale i o přístup k dalším oblastem našeho života, jako je schopnost moudře myslet a dokázat myslet tvořivými a flexibilními způsoby.

To jsou klíčové faktory i pro 

zdraví a spokojenost s vlastním životem. 

POZNÁVÁTE SE V NĚKTERÉM Z TĚCHTO VZORCŮ?

 • Dáváte do některých svých činností spoustu času, ale nepřináší to očekávaný výsledek?
 • Opravdu se „snažíte“, ale přesto stále vyděláte málo pro uspokojení vašich potřeb?
 • Stává se vám, že o vydělanoučástku snadno přijdete?
 • Stále jenom šetříte a kupujete to nejlevnější, přesto máte na konci měsíce „prázdnou peněženku“?
 • Svou práci děláte skvěle, ale bojíte si říct o povýšení nebo více peněz?
 • Rádi byste rozjeli vlastní projekt, ale chybí vám motivace?
 • Pracujete na projektu a ne a ne ho dokončit, protože prostě musí být perfektní?
 • Hravě naletíte líbivým nabídkám snadného výdělku?
 • Roky se „snažíte“ uspět, přesto jste stále na začátku?

Možná vám to dává smysl,

protože mnoho z nás vyrůstalo v prostředí, kde se jen zřídkakdy hovořilo o penězích, hojnosti a prosperitě. Dokonce se považovalo za špatné být bohatý, slýchali jsme také: „peníze nejsou všechno‘‘ nebo „bohatí lidé nejsou šťastní‘‘ či „bohatý je jen ten, kdo vydělává nečestně“

V našich hlavách se uvedené výroky postupně přeměnily v přesvědčení fungujících poté jako podvědomé vzorce, které brání životu v prosperitě a bohatství (ať už je pro vás bohatstvím cokoliv, díky čemu budete spokojeni se svým životem 😉). 

Není pak divu, že nemáte čas, chuť ani prostor dělat kroky pro dosažení svého cíle a bohatství.

Na této stránce najdete mnohokrát slovo BOHATSTVÍ…

už je ale jen na vás, co pro vás bohatství znamená. Máte možnost dosáhnout jakýchkoliv vašich cílů.

Napíšu teď něco, co určitě moc dobře znáte

a možná vás to vnitřně může už trochu štvát...

Každou dobrou myšlenku potřebujeme realizovat v každodenních činnostech. To jste asi mmohokrát slyšeli.

Věnujte si teď chvilku a já vám ukážu, jak jednoduše to učím jako hypnoterapeut svoje klienty už 26. rokem.

Jednoduše to funguje takto: 

KDY BUDETE BOHATÍ?

Bohatství není něco, co najednou přijde a je konstantní. Jde o proces, bohatství vzniká v čase. 

Nejde o to, že bohatství najednou spadne z nebe, nebo že vám ho vesmír nadělí. Samo snění nestačí. I když mít sny je první klíč, tak  mít vize samo o sobě nestačí.

Je důležité znát souvislosti o procesech zrání a vývoje. Mozek i mysl má své zákony.

Kdy budete bohatí? Nikdy, protože můžete konstatně bohatnout bez konce. Proč byste měli poznat vrchol a moci říci: ‚‚Jsem bohatá, jsem bohatý.‘‘, když neexistuje žádná jednotka bohatství v soustavě SI? 

Bohatství jako cokoli hodnotného vzniká, kombinací těchto tří principů:

 • INTENZIVNÍM MYŠLENÍM
  správným směrem a tvořením nových cest.
 • ZRÁNÍM idejí
  propojením AHA vhledů podpořených transem/flow nejen během odpočinku.
 • AKTIVNÍ realizací,
  která vám díky předchozím krokům pak může jít jako po másle.

Chcete-li rozvinout své bohatství, potřebujete jít s myšlením nahoru.

Začněte myslet na vyšší úrovni a mimo hranice!
(!!! Pozor na mýtus alfa stavu, ten má nízkou frekvenci.)

to je váš nový klíč

Proč lidé přichází o peníze, přestože se je snaží přitahovat? Proč jim to nemůže jít? A jak to napravit? Proč je klíčové studovat bohatství?

Protože se ve školách neučí bohatství života, tak vám ho tam nemohou předat. Lidé, kteří zpravidla nejsou bohatí nemohou k bohatství inspirovat, protože jim chybí zkušenost. K úplnému bohatství vás mohou inspirovat pouze praktici. Udělejme spolu skok k podstatě.

 Rozvíjení bohatství mysli je nutnou podmínkou i pro bohatství finanční. 

PODOBNĚ JAKO EXISTUJÍ MÍSTA PRO DOVOLENOU SNŮ,

kde jste ještě nebyli, podobně existují cesty zisků, které jste ještě nevyužili.

Co se inspirovat a vydat se do podvědomí vaší mysli, kde spí poklady? 

PROČ JSEM VYTVOŘIL HYPNO ZISK? 

A CO BY VÁS NA NĚM MOHLO ZAJÍMAT.

Když přemýšlíme o tom co řeším s klienty, kteří chtějí dosáhnout bohatšího života v mé hypnoterapeutické praxi, tak jsou to často tyto 3 věci:

1. manifestace bohatství bez propojení

Do mé poradny přichází lidé, kteří chtějí, abych jim manifestaci bohatství pomohl urychlit hypnózou.

Stejně jako v přírodě se zaseté pod zemí prodere na povrch, stejně tak z podvědomí do vědomí ‚‚vyraší‘‘ myšlenky.

Hypnóza urychluje proces, protože je druhem komplexního soustředění a aktivace zdrojů. Jenomže pokud člověk nezná správné principy a používá staré a překonané, (autogenní trénink, počítání schodů... ), tak bude selhávat. Takové zastaralé manifestace bohatství bez nejmodernějších, nejaktuálnějších a na realitu proměn světa reagujících principů, jsou bez šance cokoli v peněženkách změnit.

2. chybně formulované afirmace
o bohatství

Často mi příchozí na psychoterapii vypráví, jak se snaží naprogramovat pomocí afirmací vyčtených z knih, ale bezúspěšně

Jedna klientka mě žádala o pomoc s naprogramováním bohatství. Už od pohledu vypadala chudě, což by není problém, pokud je bohatá duševně. Problém, který měla tato paní a mnoho dalších lidí je ten, že člověk, který není bohatý si v podvědomí afirmováním „Jsem bohatý. Jsem magnet na peníze…‘‘, tedy něčeho s čím je v rozporu, vytvoří blok.

Je mýtem, že sugerováním si lži v přítomném čase vytvoříme novou realitu. Takovou fikci totiž podvědomí odmítne. Ti, kteří to prosazují, ti se živí jen prodejem afirmací. Jde o „vychcánky“ či naivky, kteří v realitě neaplikují na reálnou práci, na fyzické produkty či služby. Jak to vím? Už u mě již pár takových guruů bylo. 

3. víra V „POZLÁTKOVÉ“  metody  k dosažení bohatství

Další klientka byla zcela zoufalá, když mi líčila jak zaplatila asi dvěstě tisíc za kurzy a online koučování „guruů“ internetového podnikání a nic. 

Byla podrážděná, když jsem jí dokázal že dané postupy nemohly fungovat, protože byly extrémně konkurenční, založené na „pohádkovém myšlení“ a krátkozrakosti. 

TO BYLY JEDNY Z MNOHA DALŠÍCH DŮVODŮ, KTERÉ MĚ VEDLY K VYTVOŘENÍ 

ONLINE programu HYPNO ZISK

Ten je výsledkem mých mnohaletých psychoterapeutických zkušeností a mé snahy pomoci lidem změnit pohádkové myšlení a začít 

bohatnout jinak.

upgrade proti chudobě

Bohatství není o penězích, ale to ví jen moudří.

Bohatství finanční je následkem bohatství duševního. Výsledky vznikají v čase, a ty největší vznikají jen při správném zaměření. A jen při správném napojení vnitřních zdrojů na zdroje vnější

Navíc platí princip: Zevnitř ven

Samotné niterné naladění je málo

Zapojení vnějších zdrojů (peněz, marketingu) bez vnitřní tvorby, je rovněž odsouzeno ke krachu.

Obojí musí být vyladěno. 

Bohatství vzniká tak, že nejdříve začnete sledovat správné věci - budete na ně nahlížet alespoň třemi způsoby, posilovat je v sobě, tvořivě jednat a díky tomu 

máte jistotu, že děláte správné věci SPRÁVným způsobem. 

Férových způsobů, jak vydělat peníze je hodně. Jakkoli existují i nekalé způsoby, kdy se vydělává na úkor druhých, tak existuje převaha těch, které jsou poctivé a výhodné pro všechny zúčastněné strany.  WIN-WIN.

Jen na ty se s vámi soustředím. 

Spolu s tím, jak budete čerpat z mých zkušenosti, tak začne vznikat

UPGRADE proti chudobě.

Díky němu jsem v minulosti já sám změnil svoje myšlení – přetnul cyklus chudého uvažování.

To, co všem garantuji je

 • úplná poctivost,
 • profesionalita,
 • výhra - výhra,
 • etika.
 • úplná poctivost,
 • profesionalita,
 • výhra - výhra
 • etika.

Díky programu se naučíte předpovědět vaši finanční budoucnost

 • Odstraníte myšlenkové vzorce o nedostatku. V programu se vydáte na cestu zisku, změníte své myšlení.
 • Jakmile se budete každodenně alespoň 15 minut soustředit na cíl a budoucnost, tak budete mnohem lehčeji myslet a dělat kroky pro dosažení vašich cílů. Budete-li si to několikrát denně připomínat, tak vytvoříte energii, která vám bude pomáhat dosáhnout cokoli.
 • Poslouchejte unikátní nahrávky, každý den se inspirujte neobvyklými tipy a dělejte alespoň drobné kroky. Rozhodně si zapisujte postřehy, nápady a každý sedmý den se k nim vracejte.
 • Nahrávky a tipy jsou zdrojem pro Iniciaci bohatšího myšlení, k tomu je potřeba dodávat další živiny ve formě informací, umožnit mysli, aby se v čase dostávala do fáze Inkubace (zrání), pak mohla vzniknout InspiraceImplementace do reality.

POZOR, určitě nemohu pomoci tomu, kdo není ochoten investovat alespoň pár minut denně, pět dní v týdnu, do rozvoje myšlení k bohatství.

Jakmile investujete hodinu až dvě týdně (namísto sledování Instagramu nebo Facebooku),

pak budete moci více než 90 % lidí.

online program

hypno ZISK

Vydejte se na 80denní cestu zisku.

Tou je i relaxovaný poslech, kdy dáte dovolenou vědomí. Zaposlouchejte se a nechte podvědomí pracovat. Získejte ty správné podněty, nechte je uzrát a pak je implementujte do života.  

Spolu se vším co program obsahuje se vám změna opravdu podaří. 

váš průvodce na 80 denní cestě za bohatstvím:

1, hypnotické nahrávky 

podporující dosahování úspěchu 

Nahrávky se otevírají postupně, tak aby navazovaly na kroky, které budete v programu postupně realizovat. 

hypno zisk

35 min.
Hypnotická nahrávka se speciální mozkovou stimulací,

Hojnost

21 min.
Hypnotická nahrávka bez mozkové stimulace.

Hypno prosperita

39 min.
Hypnotická nahrávka se speciální mozkovou stimulací.

Bohatství

16 min.
Hypnotická nahrávka bez mozkové stimulace pro rozvoj bohatství.

trans

7 min.
Hypnotický trans pro každodenní využití pro iniciaci bohatšího myšlení.

Pusťte si ukázku hypnotické nahrávky

Můžete se spolehnout na to, že meditace, vizualizace a hypnotické nahrávky získáte ve vysoké kvalitě a profesionalitě. Vytvářím je speciálně pro  konkrétní výsledky, a tím pádem pro vás mají maximální užitek. 

2, meditace a webináře

meditace za milion

Meditujte každý den, klonujte a využívejte myšlení bohatých.

HYPNO KREATIVITOU OD KRIZE K ROZVOJI

Trans

Přeprogramujte se na zisk

Záznam webináře.

studijní blok

3, psychologie zisku

Studijní blok, který se otevře za 7 dní po vstupu do programu. 

témata bloku

jak na efektivní zapisování myšlenek

kdy zbohatnu? souvislost procesu zrání a vývoje

jak na afirmace inteligentně

klonujte a využívejte myšlení bohatých

Začněte myslet šířeji a mimo hranice

Proč je důležitá trpělivost

kreativita jako zdroj zisku

Proč průměrnost neznamená bezpečí

pracovní blok

4, cesta zisku

Aktivační fáze se otevře za 10 dní po vstupu do programu a budete jí postupně procházet po dobu 80 dní. 

témata bloku

proč je důležité
ptát se
otázkami typu „Co druzí chtějí?”

Jak na mapování myšlenek a nápadů

Umět se prezentovat
je klíčem k úspěchu

jak může matematika ovlivňovat vaše bohatství

Co má společného slovní zásoba s bohatstvím mysli

Jak si naprogramovat vizi

Jak svou vizi realizovat

Jak překonat překážky a konstruktivní kritika

Abyste si udělali obrázek: 

Bohatství vzniká kombinací intenzivního myšlení správným směrem, zráním a aktivním jednáním. Abyste se dokázali intenzivně zaměřovat na dosažení cíle, potřebujete nástroje, které váš mozek postupně navyknou opravdovému MYŠLENÍ BOHATÝCH. A to jsem do programu zapojil.

v programu najdete:

 • Strategie pro upgrade finančního a podnikatelského myšlení.
 • Postupy a strategie pro odstranění myšlenkových vzorců, kvůli kterým většina lidí zůstává v nedostatku.
 • Speciální stimulaci pro nové vhledy.
 • Jak vydělat více - kybernetika úspěchu.
 • Informace, které se nepřednáší na žádné vysoké škole, a jak z nich profitovat.
 • Jak předpovědět vaši finanční budoucnost.  
 • Vyspělou technologii stimulace mozku v pásmu Theta vln pro implantaci cenných informací do vaší mysli pro finanční prosperitu.
0
uživatelů

hypnotické nahrávky

meditace

texty, návody, strategie

záznam webináře

mobilní aplikace

trvalý přístup

jak program probíhá

 • 1
  Po zakoupení a zaplacení objednávky dostanete přístup do programu.
 • 2
  Můžete se přihlašovat z počítače i mobilního telefonu. Pokud jste fanoušky aplikací, stáhnete si ji do mobilu. Bude se vám s programem velmi pohodlně a příjemně pracovat. Odkaz ke stažení najdete v emailu.
 • 3
  Vaše 80denní cesta za úspěchem je tímto odstartovaná a vy už se necháte unášet oceánem inspirací, budete studovat speciální materiály, vést se nahrávkami k trans mutaci idejí v činy a postupně zpracovávat potřebné úkoly a zadání. Na propojení vnitřních a vnějších zdrojů máte dost času, k veškerému poznání se můžete vracet. 
  Varování: Vyhněte se snaze být příliš dokonalými, jen tak se vyhnete paralýze.
 • 4
  Na nově otevřený obsah vás vždycky upozorním emailem. 

Hypno zisk vychází z mé mnohaleté praxe: 

 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský nebo Jørgen Rasmussen.
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Anti Deprese, Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, ...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Zasazuji se využívaní nejmodernějších postupů do vzdělávání a usiluji o zvýšení povědomí o nových pohledech na hypnoterapii. Snažím se vzdělávat laickou veřejnost v poznání, že regresní terapie a různé alternativní pseudo-postupy jsou velmi nebezpečnou formou manipulace s myslí a pamětí (tzv. Forerův efekt), a mohou vést nejen k nocebo efektu, ale nezřídka k přesvědčením vytvářející celoživotní omezení a strádání. 
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

Hypno zisk vychází z mé mnohaleté praxe: 

 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul McKenna a I. A. Ledochovský nebo Jørgen Rasmussen.
 • Absolvoval jsem přes 1 500 hodin výcviku v hypnoterapii, systemické terapii, NLP a krizové intervenci. 
 • Kurzy hypnózy vedu od roku 2013.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých online programech: Anti Deprese, Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, ...
 • Pravidelně publikuju články o hypnóze a hypnoterapii nejen na svém blogu.
 • Zasazuji se využívaní nejmodernějších postupů do vzdělávání a usiluji o zvýšení povědomí o nových pohledech na hypnoterapii. Snažím se vzdělávat laickou veřejnost v poznání, že regresní terapie a různé alternativní pseudo-postupy jsou velmi nebezpečnou formou manipulace s myslí a pamětí (tzv. Forerův efekt), a mohou vést nejen k nocebo efektu, ale nezřídka k přesvědčením vytvářející celoživotní omezení a strádání. 
 • Jsem členem České asociace pro psychoterapii.

možná se chcete zeptat...

CO KDYŽ MI NEBUDE PROGRAM VYHOVOVAT?

Máte možnost program do 14 dnů vrátit a dostanete svou platbu zpět.

KDYBY TO BYLO TAK JEDNODUCHÉ, TAK BY TO MOHL DĚLAT KAŽDÝ A NEBYLO BY TOLIK LIDÍ V CHUDOBĚ, NE?

Principy jsou jednoduché, nicméně málokdo je ochotný se jim věnovat, přijmout je do svého života. Ve školách se neučí a ve zprávách o nich taky nikdo nemluví. Je to jeden z důvodů, proč jsem tento program vytvořil. Dává mi to velký smysl.

UŽ JSEM TOHO HODNĚ VYZKOUŠEL/A A ZATÍM MI NIC NEFUNGOVALO.

Je na místě se ptát: Co všechno jste vyzkoušel/a? Jakým způsobem jste se zadáním pracoval/a? Co přesně nefungovalo? Svoje programy sestavuji na základě zkušeností z mnohaleté praxe. Proto vím, jak je důležité pracovat s lidským mozkem, psychikou a intenzivním vnímáním. A to z mých zkušeností mnoho lidí nedělá.

MÁM PSYCHICKÉ PROBLÉMY (BERU ANTIDEPRESIVA). JE PRO MĚ PROGRAM VHODNÝ?

Nikoli, nejdříve je nutné, abyste si vyřešil/a osobní problémy. V každém případě je důležité řešit situaci psychoterapeuticky se zaměřením na budoucnost nikoli na překonané pitvání v minulosti.

JSEM TĚHOTNÁ. MOHU PROGRAM VYUŽÍVAT?

Ano i ne. Těhotenství není nemoc, ale normální součást života. Ne v případě, že by to omezovalo vaší důležitou životní roli. Hypnotické nahrávky podobně jako cokoli příjemného můžete v těhotenství používat. Rozhodně se vyhněte používání jakýchkoli nahrávek zaměřených na regresi, takové překonané módní nesmysly u mě a světových špiček nenajdete, nebo cokoli co by rozjitřilo vaše emoce.

PRO KOHO tento program NENÍ?

Není to pro ty co chtějí něco za nic. Není to pro ty, kteří investovali přes půl miliónu do poznání a důsledného aplikování know how Dana Kennedyho, Franka Kerna, Jeffa Walkera, Brendona Burcharda, Ryana Deisse, Russella Brunsona...

Nezáleží na tom, jak jste k bohatství přistupovali doteď, to podstatné je, jak k němu přistupujete dnes.

Stop minulosti, start budoucnosti. Nastartujte nové myšlení. Startujte ho alespoň na chvíli každý den. Odlišnost v současnosti znamená bohatství pro sebe a své blízké. Pouze novost znamená nové možnosti. Uvědomte si plně, v celém těle, příležitosti 21. století. 

V online programu se na vás těší

Nezáleží na tom, jak jste k bohatství přistupovali doteď, to podstatné je, jak k němu přistupujete dnes.

Stop minulosti, start budoucnosti. Nastartujte nové myšlení. Startujte ho alespoň na chvíli každý den. Odlišnost v současnosti znamená bohatství pro sebe a své blízké. Pouze novost znamená nové možnosti. Uvědomte si plně, v celém těle, příležitosti 21. století. 

V online programu se na vás těší

vstup do programu získáte ihned po platbě

Můžete se tak vydat na Cestu bohatství během pár chvil.

A to ať už se nacházíte kdekoli na světě.

online program

hypno zisk


 • hypnotické nahrávky
 • meditace
 • texty, návody, strategie
 • záznam webináře
 • mobilní aplikace
 • trvalý přístup

objednávku můžete platit přes benefity

Pokud vaše karta neumožňuje online platby, zvolte variantu platby bankovním převodem a kontaktujte nás na email.

Právě jsem doposlechla poprvé. Wow, zatím nevím, jak vyjádřit pocity slovy. Jen že je mi zvláštně příjemně. Prožívám to, vstřebávám v tichu a zatím i po skončení a sundání sluchátek nevnímám okolní ruch a říkám si, co to se mnou udělá časem, když poprvé to bylo tak silné.
Jana Červenková
Dnes mi tato skvělá nahrávka dala uvědomění, že mám mnoho schopností, znalostí a zdrojů které by druzí rádi znali. Uvědomil jsem si, že lidé rádi platí za to co chtějí hodně. 🙂 A prožil jsem si... Jaké by to bylo být expertem? Už cítím soulad s touto větou... a mám pocit, že mi pomáhá měnit mé chování.
Martin
Upřímně jsem nevěřila tomu, že by nahrávky a informace v kurzu mohly mít vliv na mé finanční myšlení. Byla jsem zpočátku skeptická. Procházela jsem programem a musím říct, že Liborovi tipy jsou super. Začala jsem si zapisovat své nápady a poslouchala nahrávky. Popravdě co se stalo bylo jako zázrak. Měla jsem asi rok v hlavě nápad, ale stále mi chyběly nějaké „články“ k tomu jak ho zrealizovat... no a asi za týden po tom co jsem začala program procházet mi to celé docvaklo. Vypadalo to jakoby náhodou... ale chybějící „článek“ jsem našla a nyní už z mého nápadu vznikají skvělé projekty. Díky Libore za tvou práci. 
Pavla
certifikát - hypnoterapeut
Naučil jsem se že vydělávání peněz je hra. Jsem geniální v lehkém vydělávání peněz pokud dělám co mě baví, protože jedině tak se mohu stát extrémně úspěšným a vyhledávaným expertem a tato změna už probíhá. Naučil jsem se že úspěšní, vyhledávají více než jiní, zdroje k dosažení cíle a realizaci. Extrémně úspěšní se zaměřují na myšlení bez hranic. Když zmizely hranice, dělám skvělé a poutavé přednášky a učím lidi principy zdraví, které jsem získal za 7 let tohoto mého koníčku a vášně.
Martin

VV minulosti jsem se neodvážil ani snít o zájmu, který vyvolám.

co vám brání v dosažení bohatství? 

Bohužel pod vlivem knih jako je Tajemství, si mnoho lidí myslí, že stačí snít

Jednou z překážek je křečovitá snaha. Sportovec, který se křečovitě snaží  se dostává do podobné situace, jako když se manželé snaží mít dítě. Výsledkem je zpravidla zablokování

Postrádá smysl používání tak módních afirmací/sugescí, které v nitru hypnotizovaného vyvolávají nesoulad či odpor. Je zcela chybná představa, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou. Podvědomí dokáže odmítnout to, co není v souladu s vnitřními hodnotami člověka.

Zdánlivě nevinné přísloví „Štěstí v kartách, neštěstí v lásce”... víte, že podvědomí Vás může „chránit“ před bohatstvím, jenom z toho důvodu, že nekriticky věříte maličkostem?

Průměrnost znamenala historicky bezpečí. Průměrnost v současnosti znamená chudobu pro sebe a své blízké. 

Uvědomte si plně, v celém těle, že žijeme v 21. století. 

vstup do programu získáte ihned po platbě

Můžete se tak vydat na Cestu bohatství během pár chvil.

A to ať už se nacházíte kdekoli na světě.

online program

hypno zisk


 • hypnotické nahrávky
 • meditace
 • texty, návody, strategie
 • záznam webináře
 • mobilní aplikace
 • trvalý přístup

původní - skryté

možná také v dobré víře opakujete tyto vzorce...

 • Pořád jenom šetříte a kupujete to levnější, ale stejně máte na konci měsíce „prázdnou peněženku“?
 • Opravdu se „snažíte“, ale přesto stále vyděláte málo pro uspokojení vašich potřeb?
 • Afirmujete si bohatství, čtete knihy o „přitahování“ bohatství, sledujete videa... ale výsledek se nedostavuje?
 • Stává se vám, že vyděláte určitou částku, ale přijdete o ní?
 • Roky se „snažíte“ uspět, ale jste stále na začátku?

A dávalo vám to smysl,

protože jsou to obecné dobře míněné rady a zažité vzorce. Pravděpodobně pak nemáte čas, chuť ani prostor dělat kroky pro dosažení svého cíle a bohatství.

hypno ZISK

Změňte myšlení na ziskové

dosahujte svých cílů

překonávejte snadno překážky

upgradujte své myšlení

osvoboďte se od chybných myšlenkových vzorců

Hypno Zisk je výsledkem mnohaletých psychoterapeutických zkušeností a mé touhy pomoci lidem, kteří nemohou přijít osobně do mé poradny, nebo si to nemohou finančně dovolit. Upgradujte si finanční a podnikatelské myšlení pohodlně a kdekoli na světě. Odstraňte myšlenkové vzorce, kvůli kterým většina lidí zůstávánedostatku.

Hypno Zisk vám pomůže mnoha způsoby k ziskovému myšlení. Kvalita myšlení vytváří kvalitu jednání.

Pusťte si ukázku z programu Hypno ZISK

odhalte strategie pro upgrade finančního a podnikatelského myšlení.

Postup pro odstranění myšlenkových vzorců, kvůli kterým většina lidí zůstává v nedostatku.

Vydejte se na 70denní cestu zisku.

Odhalte, jak se vyhnout chybám v interpretaci zákona přitažlivosti
a jak využívat pyramidu prosperity a bohatství.

s online kurzem získáte

speciální hypnotické nahrávky

strategie pro upgrade finančního a podnikatelského myšlení

70denní cestu zisku

webinář - Přeprogramujte se na zisk v délce cca 3 hod

Tipy a zdroje pro úspěch

TRVALÝ PŘÍSTUP DO PROGRAMU

UZAVŘENÉ FÓRUM PRO UŽIVATELE

mobilní aplikaci

Právě jsem doposlechla poprvé. Wow, zatím nevím, jak vyjádřit pocity slovy. Jen že je mi zvláštně příjemně. Prožívám to, vstřebávám v tichu a zatím i po skončení a sundání sluchátek nevnímám okolní ruch a říkám si, co to se mnou udělá časem, když poprvé to bylo tak silné.
Jana Červenková

nahrávku pro vás připravil hypnoterapeut

Libor Činka 

Svůj první výcvik hypnotické a nehypnotické komunikace jsem absolvoval již v roce 2002, na který jsem navázal akreditovaným výcvikem v systemické psychoterapii a dalšími výcviky v Ericksonovské hypnóze. Neuro-lingvistické programování (NLP) jsem studoval u Dr. Richarda Bandlera. Výcviky hypnózy jsem absolvoval u Paula McKenny a u Igora Alexandera Ledochowského, který se důsledně řídí svým heslem: „Hypnóza pro dobro.“

V online programu najdete:

 • strategie pro upgrade finančního a podnikatelského myšlení.
 • 70denní cestu zisku.
 • speciální stimulaci pro nové vhledy.
 • Jak vydělat nejvíce - kybernetika úspěchu.
 • Informace, které se nepřednáší na žádné vysoké škole, a jak z nich profitovat.
 • Vyspělou technologii stimulace mozku v pásmu Theta vln pro implantaci cenných informací do vaší mysli pro finanční prosperitu.
 • Jak předpovědět vaši finanční budoucnost.  
 • Postup pro odstranění myšlenkových vzorců, kvůli kterým většina lidí zůstává v nedostatku.
 • Hypnotické nahrávky
 • Trvalý přístup - vracejte se k programu kdykoli budete potřebovat.
 • Uzavřené fórum pro uživatele Hypno zisku, ve kterém můžete klást otázky a sdílet zkušenosti s ostatními.
 • Tipy a zdroje pro úspěch.
 • Nově záznam 3 hodinového webináře Přeprogramujte se na zisk  - Odhalíte, jak se vyhnout chybám v interpretaci zákona přitažlivosti
  a jak využívat pyramidu prosperity a bohatství.
0
uživatelů

hypnotické nahrávky

texty, návody, strategie

trvalý přístup

1 680 Kč