Existuje návod na úspěch?

Možná jste již otestovali některý z návodů z různých kurzů, od různých guruů... někteří napsali knížky, jiní se veřejně prezentují. Říkají vám afirmujte, dělejte toto nebo tohle... „slibují“, že právě ten jejich „návod“ bude fungovat i vám. 

Věřte mi, že kdybych Vás vzal do setkání s těmito lidmi (což samozřejmě němůžu, protože to je disktétní), že by vás extrémně překvapilo, že jim samotným jejich vlastní „ návody“ většinou nefungují. I když třeba část se jim podaří... nějaký zisk, úspěch...nejsou šťastní a naplnění. 

A proč takové návody nebudou fungovat ani Vám? 

Protože nemůžete vzít něco zvenku, nemůžete vzít něco, co není vaše, a narvat to do sebe. Není žádná pravda, že když si budete něco opakovat mnohokrát, že vlastně z toho, co není pravda, se pravda stane.

Co je ten rozdíl mezi domnělým úspěchem a tím úspěchem, který je opravdu skutečný...

odpověď najdete ve videu.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

sběr kontaktůpřepis video co je úspěch

Tak co je to úspěch, respektive co je ten rozdíl mezi tím domnělým úspěchem a tím úspěchem, který je opravdu skutečný. Ten domnělý úspěch je to, vlastně to čemu jsme uvěřili… to, co nám vsugeruje společnost, která říká… prostě učte se, vzdělávejte se, když budete mít samé jedničky, tak budete potom úspěšný. Ten skutečný úspěch není o tom, že se řídíte tím, co vám někdo říkal, ten skutečný úspěch je spojen s tím, že žijete naplněným životem.

Ten domnělý úspěch, který známe třeba z filmů, tak ten je často těmi filmy ovlivněn. To znamená, lidé mají představu, že musí mít prostě drahé auto, velké, drahé… prostě, já nevím, domy, různé atributy bohatství…ten skutečný úspěch o tomhletom může být, ale je to vždycky jakoby vedlejší. Nebylo to cílem… je to prostě, že to vznikne. Protože jakmile se člověk žene za těmi vnějšími atributy, za těma hodnotama, v uvozovkách těma pseudohodnotama, prostě těch drahých aut a dalších věcí, tak ve skutečnosti ten člověk nikdy nebude skutečně bohatej, skutečně šťastnej a tím pádem skutečně úspěšnej. Ten skutečný úspěch, ten vzniká úplně jinačím způsobem, a to se úplně v těch filmech ne vždycky vyskytuje, respektive většinou se to tam vůbec nevyskytuje. 

Věřte mi, že vím, o čem hovořím. V psychoterapii se setkávám s tím, že za mnou přichází velmi bohatí lidé, ale přichází na psychoterapii, protože nejsou šťastní. Neručili si ty nejdůležitější věci. A když potom si spolu utřiďujeme určité, řekněme, hodnoty a když to utřídíme správným způsobem, tak oni najednou zjišťují, že mohou být bohatí, ale šťastní zároveň, ale, že to je o něčem jiným, je to o něčem jiným, než jim kdokoliv vlastně říkal. Dokonce ani na školách se neučí, co je to bohatství. To, že se člověk dozví určité věci, to, že někdo studuje třeba ekonomii, to že studuje studuje práva, to, že někdo vystuduje medicínu atd. a má ty znalosti, tak to ještě neznamená, že mu to v životě přinese to nejdůležitější, to nejpodstatnější. 

Takže já bych vás rád pozval na velmi speciální trénink, který se týká designu bohatství, kde vám chci nabídnout to hluboké poznání jak propojit mysl, jak propojit mozek tak intenzivně, aby to vlastně jakoby prošlo celým tělem. 

Teďka nemyslím nic ve smyslu typu různých knížek, které vám slibují, že když se naladíte a budete si afirmovat atd., že budete bohatí. To je právě ten strašně velký omyl, když si člověk prostě říká, jsem bohatý, jsem bohatý, jsem bohatý, jo, mám dostatek peněz, mám dostatek peněz mám… jo, a tohle to jsou falešné věci, tak to nefunguje. 

Všichni lidé, kteří vám budou říkat, že to funguje, tak věřte mi, že by vás extrémně překvapilo, kdybych vás mohl vzít do těch setkání s těmito lidmi, což samozřejmě nemůžu, protože to je diskrétní a u mě lidé mají prostě diskrétnost zajištěnou, ale už u mě seděli lidé, kteří napsali knížky, kteří se veřejně prezentují, kteří druhým lidem říkají afirmujte, dělejte tohleto… někdo, kdo je hodně vidět potom ale za mnou přichází s tím, že jemu samotnému to nefunguje. No, pochopitelně, protože nemůžete vzít něco zvenku, nemůžete vzít něco, co není vaše, a narvat to do sebe. Není žádná pravda, že když si budete něco opakovat mnohokrát, že vlastně z něčeho, co není pravda, se stane pravda. To je naprostý nesmysl, to je hluboké nepochopení a pokud tomu někdo věří, no, tak dobře, ať to dělá, akorát že ti lidé, kteří tomu věří, jak říkám, přichází často za mnou, za mými kolegy a přes dlouhý úsilí se jim to nedaří. I když třeba část se jim podaří nějaký zisk, nejsou šťastní a naplnění. 

To, co vám nabízím, je seriózní věda. Nabízí vám vědu o poznání, jak zapojit mozek, skutečný mozek, nic ezoterického a zapojit třeba retikulární aktivační systém, systém pozornosti. Zapojit ten radar na to, abyste viděli ty důležité věci, abyste ne je přitahovali silou vesmíru, ale abyste je přitahovali silou své mysli, abyste je potom dokázali realizovat, aby to potom bylo opravdu funkční. 

Mohlo by vás velmi překvapit, že většina extrémně úspěšných lidí vlastně ve skutečnosti se neřídí ničím z toho, co jim nabízela společnost, co jim nabízeli školy, chovali se úplně jinačím způsobem, kreativním způsobem. A to je další důležitá věc, kterou vás chci vlastně naučit… ne naučit jako celek, to nemůžu, ale můžu vám nabídnout ty nejdůležitější věci, které podpoří ten tvořivý úspěch.