existují URČITÉ způsoby, jak vnímáme čas

Je to vrozené, stejně tak jako se rodíme„pravákem“ nebo „levákem“. Můžete se snažit přizpůsobit „normálnímu" vnímání času, kterým se standardně společnost řídi, ale bude to podobné jako, když se snažíte přeučit leváka na praváka. Nikdy to prostě nebude ono. 

Možná Vám budou tyto příběhy povědomé...

Plánujete s manželem/manželkou vaši letní dovolenu, ale máte pocit, že vás nevnímá, nezáleží mu na tom, nereaguje. Vznikají emoční výlevy, zklamání, frustrace, smutek, slzy, domněnky, žárlivost, depresivní stavy....

~  ~  ~  ~  ~ 

S nadřízeným v práci řešíte určitý projekt, opravdu vám na projektu záleží, děláte co je ve vašich silách, aby byl naprosto perfektně odevzdán... nadřízený vás ale neustále „bombarduje" úkoly, které vám nepřijdou důležité, urguje vás, má plány na měsíce dopředu... přijdete si neschopně, frustuje vás to, děláte si domněnky „asi mě chce vyhodit pro neschopnost", trpíte úzkostí...

~  ~  ~  ~  ~ 

Jsem zvědav jak vás překvapí, ale v obou případech nedorozumnění může jít jen o rozdílné vnímání času....

JAKÝ JE VÁŠ ZPůSOB VNÍMÁNÍ A ZACHáZENÍ S čASEM?

Dovolte si zamyslet se nad několika zážitky z minulosti. Investujte pár chvil do tohoto speciálního testu a získáte informace jejichž využití Vám přinese mnoho důležitých informací pro celý život.

Některé netradiční otázky Vám přinesou odpovědi k fungování a vlivu Vašeho podvědomí na zacházení s časem. Získáte tak několik vemi cenných vhledů k zjednodušení a zlepšení Vašeho stylu Time managementu oproti ostatním.

Také se dozvíte, proč se někdy objevují zbytečná nedorozumění a skryté konflikty.

1. otázka

Dovolte si vzpomenout na nedávnou neutrální nebo příjemnou či zajímavou událost. Uděláte-li to v klidu, pak Vám v mysli může naskočit obraz vzpomínky, který může být spojený se zvuky, slovy i pocity. Opravdu se soustřeďte a všimněte si, kde se zdá, že se nachází obraz té vzpomínky a vyberte charakteristiku vzpomínky.

2. otázka

Dovolte si vzpomenout na asi 1 rok starou neutrální nebo příjemnou či zajímavou událost. Opravdu se soustřeďte a vyberte charakteristiku Vaší vzpomínky.

3. otázka

Nyní si dovolte myslet na budoucnost, na něco, co víte, že nastane. Může to být myšlenka na nějakou oslavu, třeba narozeniny, anebo na budoucí dovolenou. Opravdu se soustřeďte a vyberte charakteristiku Vaší představy.

4. otázka

Předposlední krok k rozpoznání Vašich předpokladů a možností: Kde se nachází ve vztahu k minulosti a budoucnosti PŘÍTOMNOST?

  • přímo přede mnou
  • okolo mne
  • uvnitř mne

5. otázka

Nyní si propojte tyto představy čarou a všimněte si:

  • kterým směrem od Vás se nacházejí vzpomínky na minulost
  • kde se nachází přítomnost
  • kterým směrem od Vás je budoucnost.

výsledek testu

časová osa z leva do prava (západní)

U lidí s tvarem časové osy zleva doprava je obvyklé, že mají přirozenou (i když někdy skrytou) schopnost lépe zacházet s časem, dodržují termíny a chodí na schůzky v čas. Naopak leckdy příliš spěchají do budoucnosti, což je spojeno s oslabenou schopností zastavit se a vychutnat si přítomnost či trpělivě naslouchat někomu pomalejšímu.

Častý spěch leckdy čeká ve skrytu mysli, aby se vynořil v nevhodných situacích a zasáhl například v polovině dovolené, kde pak podporuje vznik myšlenek „Co mě jen čeká až se vrátím... to budu mít horu práce na stole... jak jen to zvládnu.“ atd. Oběť pak druhou polovinu dovolené v duchu pracuje místo, aby se oddal/a relaxaci, regeneraci sil a vychutnávání dovolené.

Pokud se ve Vašich odpovĚdÍch projevila i kolmÁ osa,

pak máte možná kombinovaný způsob vnímání časuTo by znamenalo, že v současnosti, alespoň v době testu pro Vás může spíše platit následující text.

časová osa zezadu dopředu (východní)

U lidí s tvarem časové osy spíše zezadu dopředu (nebo se zdola nahoru) a přítomností uvnitř či obklopující tělo je obvyklé, že mají v zacházení s časem často potíže, nedaří se jim příliš dodržovat termíny a chodí na schůzky opožděně.

Na druhou stranu se dokáží lépe soustředit na přítomnost a vychutnat si čas „tady a teď“. Leckdy dochází k obtížím v porozumění s lidmi, kteří předkládají plány dále do budoucna mimo oblast Vašeho zúženého pojetí času.

Vzpomínky na příjemné věci Vás jakoby přenesou do té doby a tak Vás posílí, naopak nepříjemné věci Vás mohou jakoby obalit a zpomalit či i na delší dobu paralyzovat od produktivního života a jednání, dokonce může vzniknout prožitek motání se v bludném kruhu.

jaký způsob vnímání času je lepší?

Zleva doprava, tedy západní anebo východní - zezadu dopředu? Tak to závisí na tom, co děláte. Pokud byste byl/a třeba malíř/ka či spisovatel/ka, tak by bylo vhodné, abyste vnímali východně soustředěným stylem ponoření se do tady a teď. Nicméně i umělec potřebuje dodržovat nějaké termíny a tedy mít přehled přes časovou osu. Protože to, ale asi nejste, tak je pro Vás primární způsob vnímání západní, umožňující přehled a vzájemnou návaznost aktivit na časové ose. Existují přímo programy, které tuto časovou osu podporují.

Ale zpět k otázce, protože někteří účastníci mých výcviků se ptají: „Co je tedy lepší?" a zdá se mi, že chtějí slyšet uklidnění, že jsou normální. Můžete být klidní, normální je obojí včetně různých modifikací zleva dopředu, z prava doleva, zepředu dozadu atp. Žádný způsob vnímání není lepší či kvalitnější. Důlžité je vědět o různých způsobech prožívání a flexibilně je podle potřeby střídat. Například tak, že hromadu papírů, které vytvářejí zdání „nezvládnutelné hromady“, roztřídíte a rozložíte zleva doprava podle priorit a vzájemné návaznosti. Tady Vás možná napadla souvislost různého zaměření soustředěnosti a snahy dělat mnoho věcí najednou. Ano, i s tím souvisí naše vnímání a my si můžeme uspořádat věci tak, abychom nedělali mnoho neprioritních věcí na úkor těch prioritních.

zbytečná nedorozumnění a skryté konflikty

Se také objevují při „dělání plánů“ s druhými lidmi, jejichž časové vnímání je odlišné od Vašeho. Například východní typ soustředěný na přítomnost se obtížněji a pomaleji přeorientovává na budoucnost prezentovanou člověkem se západním typem vnímání, který snadno v duchu prochází budoucí události a pořadí priorit. Právě takovým podvědomým nedorozuměním lze zabránit vhodným záznamem, nákresem a ukazováním vztahů mezi dlouhodobými a nejbližšími činnostmi. 

rozdílní způsob práce s časem má vliv na vaši spokojenost

Rozdílný podvědomý způsob práce s časem má vliv na spoustu věcí. Na Vaši výkonnost, spokojenost, netrpělivost, pocit harmonie či naopak stresu.

Stres! Ano, i stres má vztah s časem a časovým prožíváním.

Určitě je užitečné a důležité naučit se relaxovat, ale bez propojení s organizací činností a děláním správných věcí ve správném pořadí to nebude stačit. Dělejte to, co pomáhá – činnosti z oblasti „Důležité Pohodové - DůPo“ a dobře to kombinujte pro dobro zvládnutí Vaší pracovní role i osobní pohody v soukromí.

No a tady bychom potřebovali něco k depresi nějak namotat, aby bylo smysluplné tam dát pod to banner s reklamou na program antidep

.....