sugestopedická výuka/kurzy

Intenzivní jazykový kurz vedený metodou sugestopedie využívá toho, že je dlouhodobá paměť založená na řetězci pestrých smyslových odkazů. Čím více smyslů je zapojeno při vnímání informace, tím snazší je její uložení a vyvolání. Význam slov se učí ve větě, v kontextu příběhu, živým, zábavným způsobem. Vychází se tedy z celku, z něhož se postupně vybírají a procvičují určité jevy. Jednotlivé kroky výuky jsou systematicky provázané a jejich logika se plně projeví v závěru, kdy dojde k sestavení celé mozaiky. Při výuce jsou respektovány všechny učební typy (vizuální, kinestetický a auditivní). Výuka je v určitých fázích provázena speciálně vybranou hudbou, která aktivizuje mozkovou činnost. Nový materiál je prezentován takovým způsobem, aby se zapsal do dlouhodobé paměti a získané poznatky byly trvalé.

Při výuce věnuje lektor velkou pozornost udržení optimálního stavu mysli a soustředění. Proto nedochází k bohužel častému jevu, kdy je člověk učen, ale neučí se. Sugestopedie prokazuje minimálně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti učení. Odstraňuje psychické bloky, které zabraňují v cizím jazyce mluvit, a zážitkem úspěchu výrazně zvyšuje motivaci k dalšímu studiu. Účastník získá sebedůvěru při aktivní komunikaci a nabyté vědomosti mají trvalý charakter. Způsob výuky má také prokazatelné psychorelaxační a regenerační účinky.

prokazatelné výsledky sugestopedické výuky:

  • nejméně 3x lepší výsledky v efektivitě a rychlosti učení
  • studenti zvládnou minimálně 3x větší množství učiva
  • odstranění psychických bloků, které zabraňují v cizím jazyce mluvit, a zážitek úspěchu výrazně zvyšují motivaci k dalšímu studiu
  • sebedůvěra při aktivní komunikaci
  • trvale získané vědomosti

počet účastníků v sugestopedickém kurzu

Pro optimální komunikaci, možnost skupinových her a cvičení i individuální přístup k účastníkovi je počet účastníků stanoven na 6 - 9 účastníků.

Při výuce standardním způsobem zůstává v paměti z určitého kvanta probraného učiva zvládnutého za určitý počet hodin po půl roce pouze cca 30%. Při výuce sugestopedickou metodou zůstává v paměti po půl roce ještě 80% vědomostí. Po doporučené aktivaci např. v tzv. osvěžovacích kurzech se učivo oživuje až 95% původně uložených informací.

Více o tom jak se učí sugestopedicky najdete v článcích na mém blogu

Momentálně nejsou k dispozici žádné články.