Mgr. Pavlína Chocová

  • studovala na Universitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
  • 1997 – 2000 pracovala ve společnosti Kooperativa pojišťovna a.s., kde byla zodpovědná za vedení a zaškolování týmu externích spolupracovníků a jejich posun ve výkonu
  • 2001 – 2006 – získala praxi v oblasti přímého prodeje, budování týmu a jeho následného vedení a motivace ve společnosti Mary Kay (Czech Republic) s.r.o.
  • 2006 – 2015 – působila jako lektor a kouč ve společnostech Česká pojišťovna a.s. a Allianz pojišťovna a.s., kde spolupracovala na tvorbě a realizaci systému manažerského vzdělávání pro nižší a střední management, včetně následného individuálního rozvoje metodami koučování, mentorinku, stínování a zpětné vazby

Od roku 2001 spolupracuje s Liborem Činkou jako konzultantka na firemních i individuálních projektech. Při vedení kurzů pracuje v  partnerském koučovacím přístupu a předává vlastní praktické zkušenosti.

Další vzdělání

  • individuální koučování - Koučink akademie s.r.o., akreditováno u ICF jako ACSTH program
  • facilitace - Koučink akademie s.r.o
  • cesta vnitřní proměny – Koučink akademie s.r.o.
  • absolventka kurzu NLP Libora Činky – Komunikační dovednosti, verbální a neverbální komunikace
  • absolventka kurzů Interquality spol. s r.o. – Efektivní komunikace a asertivita, Skupinová dynamika, Vyjednávání a Mozek ve službách komunikace