Metoda profesora Lozanova

Před takřka 50 lety se bezbolestným učením začal zabývat jeden z největších vědců Georgi Lozanov. Získal specializaci v oboru

fyziologie mozku, zabýval se rezervní kapacitou lidského mozku, dvacet let řídil Státní výzkumný institut sugestologie. Jeho úspěchy při výuce cizích jazyků byly naprosto šokující. Pro přínos jeho metody do praktického života jej považuji za významnějšího než například Einsteina. Nelze samozřejmě srovnávat rozdílné obory, ale je chybou být učen o tom, co je méně využitelné na úkor toho, co je okamžitě a každodenně přínosné.

Většina těch, kteří prožili systém výuky profesora L., se shodují na tom, že se už nikdy nebudou učit v jakémkoli jiném kurzu. Ti, kteří jím založenou metodu neoceňují, jsou levomozkoví jedinci se sníženým EQ. Na takového jedince jsem však narazil jen asi 3× ve stovce lidí.

S. O. S.
Tím nemyslím signál o pomoc, vysílání kódu tří teček, tří čárek a znovu tří teček – málem jsem to napsal opačně, ale naštěstí jsem si vzpomněl na pomůcku pro zapamatování morseovky, kde O = „Ó náš pán“ a čárky signalizují délku. Zde půjde o story o metodě S. Ten příběh je pravdivý, ale zní tak neuvěřitelně, že by o něm mohl být natočen film s Jamesem Bondem. Metoda S. vznikla v S. institutu ve městě S.
Cosi jako signál S.O.S. přijal jeden z vědců v jedné s. zemi. Bylo to dávno a on zpočátku netušil, že se stane skutečně slavným vědcem. Jenomže jeho výzkum v oblasti S. a teď už snad mohu prozradit, že se zabýval Silou Sugesce, byl v centru zájmu socialistického programu prosazování síly. Pokud jste opravdu nikdy nečetli o psychologické válce mezi východem a západem, mezi socialistickými zeměmi a jejich třídním nepřítelem v čele s USA, tak Vám to musí připadat jako sci-fi. Nejde však o to, co si lidé myslí, ale jaká byla skutečně historie. Dokonce i u nás chtěli využít jeho výzkumy pro ovlivňování lidí. Lidský rozměr profesora Lozanova se však snad dá odvodit od toho, že nic takového nechtěl, a proto se postaral o to, aby jeho výzkum nebyl zneužit. Snad právě proto, že se zabýval silou sugesce, která se zesiluje, je-li použita v hypnotickém transu, tak se rozhodl zamezit lidem s nečestnými úmysly v zneužití jeho metody. Jeho metoda S. se stala skutečným startem pro vznik metod nazývaných superučení. Protože však profesor L. tajil své výzkumy, tak superlearning, který byl jeho metodou inspirován, má s jeho metodou velmi málo společného.

Napodobitelé však musí předstírat své odborné znalosti, tak šíří nesmyslné informace o tom, jak speciální hudba s podprahovými nahrávkami uloží informace sama do hlavy či že je nutné 12× či dokonce 50× použít slovíčko pro jeho zvládnutí. Někdy si podobné nesmysly vymysleli sami, ale častěji prostě papouškují vyčtené z knihy Superlearning vydané novinářkami Schroederovou a Ostranderovou. Pečliví uživatelé mé knihy Ovládněte svůj mozek a zejména praktici ve využívání paměťových metod propojení smyslů a jejich submodalit zjistí, že klidně stačí jen 2–5 intenzivních opakování a učené se doslova vypálí do celoživotní paměti.

Mnoho lidí se vydalo na cestu nabízení jazykových kurzů slibujících super výsledky. Povzbudili je k tomu dezinformace šířené novinářkami, které tvrdily, že se s metodou seznámily, aby pak o ní napsaly několik knih. Zatímco originální metoda opravdu přinášela mnohonásobně lepší výsledky, tak její napodobeniny byly jen o kousek lepší než klasické učení. Skutečně funkční metoda tak začala být zaměňována za napodobeniny a mnozí lidé byli zklamáni tím, že se nenaplnila jejich očekávání. Metoda profesora L. je totiž složena z velkého množství prvků. Ty musí být správně kombinovány, vyváženy a opravdu nestačí vzít z ní pár kousků, aby bylo dosaženo výsledků, kterých dosahoval její tvůrce se svým týmem.
Mezi nejčastější chyby v interpretacích toho, proč metoda funguje, je používání speciálních metod dýchání vedoucích k uvolnění, používání relaxačních vizualizačních postupů včetně mozkových stimulátorů a barokní hudby navozující svým tempem klid. Vše uvedené totiž ztrácí význam, pokud lektor není s metodou v naprostém souznění.

Mimořádně důležitá je autenticita prožitku, do kterého lektor vstoupí. Lektor se promění v sugestivního herce a zavede diváky do děje. Vše se děje jemně, avšak intenzivně. Účastníci se stanou herci používající více než kdy jindy tělesné inteligence, a tím osvobodí skrytý potenciál uložený v podvědomí. Pomůže jim k disociaci – odpojení od dřívějších přesvědčení o obtížnosti se učit. Pomůže jim odsugerovat předchozí přesvědčení. Pomůže, protože zná signály vysílané těmi, kteří žádají o pomoc, a má zkušenosti s pomáháním. K čemu zejména pomůže, je asociace, a tedy spojení se skrytými silami superinteligence. K tomu však nelze použít běžné učebnice. Jen kombinace umění a moderních vědních poznatků vytvoří cosi jako symfonii, kterou člověk zažije v životě jen výjimečně. Georgi Lozanov (22.7.1926 – 6.5.2012 ) vedl Výzkumné centrum sugestologie a osobního růstu na Univerzitě v Sofii, později Výzkumný institut učení v Rakousku. Zřídil a vedl Oddělení sugestopedie pro děti na Pedagogické akademii ve Vídni. Jste-li příznivci přirozených metod harmonizujících se zákony přírody, tak máte nyní unikátní možnost zažít bezbolestné učení angličtiny s lektorkou vycvičenou legendárním vědcem.

 

( Upravená ukázka z knihy Ovládněte svůj mozek z části Vědec, o kterém bychom se měli učit více než o Einsteinovi)

 

 

Libor Činka
Učím lidi používat mozek na maximum, píšu o tom a vedu kurzy.