Psychologie úspěchu a NLP II.

Zvýšte svůj vliv a úspěch!

xxxx...

 • Získej klíčové znalosti z oblasti psychologie úspěchu - NLP - Neurolingvistického programování
 • Zvyšte svojí schopnost vyrovnávat se s neustále náročnějšími požadavky
 • Provádějte efektivnější rozhodnutí
 • Rychle rozvíjet schopnosti potřebné pro úspěch v libovolné oblasti
 • Lépe využívejte skryté možnosti lidské psychiky
 • Orientujte se v oblastech, které jsou pro Vás důležité
 • Vyyznejte se jasněji v myšlenkách druhých lidí
 • Zajistěte soulad s nejbližšími, kolegy, přáteli, rodinou .... 
 • Vytvářejte a udržujte vztahy vzájemné důvěry a pochopení
 • Buďte flexibilní a nenechte se manipulovat

xxxx

NLP je inspirativní pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních, k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.

Využití metod NLP rozšiřuje možnosti pro vedení lidí, týmů a pro zkvalitnění procesů řízení.

Výcvik je sestaven tak, aby všichni, komu je oblast NLP zatím nová, názorným způsobem získali základní znalosti a dovednosti o této metodě a mohli je okamžitě používat a rozvíjet. Naši absolventi používají NLP pro zkvalitňování rozhodování, zvýšení sebedůvěry, sebeprezentaci a motivaci.

Trénink zvyšuje schopnost vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. Je vytvořen na základě dosud v ČR málo známých poznatků v oblasti psychologie vlivu a bourá některé rozšířené mýty populární psychologie.

Kurz je vhodný i pro profesionály, kteří chtějí nadále zvyšovat stupeň svého vlivu a úspěchu. Zároveň je určen všem, kteří nechtějí nést odpovědnost za zbytečné omyly při jednání, které mají za následek chybná rozhodnutí s dalekosáhlými důsledky. Přispívá k rozvoji EQ – emoční inteligence.

Proč právě ten Libor Činka...

 • Miluji mozek a jeho možnosti, a proto přes 20 let zkoumám superpaměť, rychločtení a motivaci.
 • Od roku 1992 vedu vlastní tréninky a předávám, co jsem se naučil a denně používám  - NLP (neuro-lingvistické programování), Ericksonovskou hypnoterapii a systemickou terapii. 
 • Učil jsem se od těch nejlepších jako je John Overdurf, Richard Bandler, Paul MacKenna a I. A. Ledochovský 
 • Absolvoval jsem přes 1400 hodin výcviku.
 • Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek, najdete je v mých e-programech:Sebejistota Trvale, Hypno Koncentrace, Hypno Triumf, Hypno Zisk ....
 • Publikuji na svém BLOGU články k hypnoterapii
 • Napsal jsem knihu Ovládněte svůj mozek, v níž představuji, jak ovládnout biopočítač mezi Vašima ušima a knihu Anglická gramatika i pro blondýnky

 

Petr, Zita, Dalibor.... už to zažili

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy zkusila řešit jinak. Odnáším si nové náměty, inspiraci, techniky, které určitě zkusím uplatnit nebo aspoň vyzkoušet. Na kurzu byly pojmenovány a objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíš intuitivně. Snad to přispěje k tomu, abych si to v budoucnu víc uvědomovala a využívala.

Lenka Záhlavová