JAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ

Naučte se propojovat informace a myšlenky důležité pro úspěch. Pamatujte si 5 – 10 x rychleji!

STRATEGIE RYCHLÉHO ČTENÍ 

Čtěte 2-3x rychleji. Lépe zvládejte učení a zkoušky. Snáze vyhledávejte klíčové informace, myšlenky a rychleji čerpejte nové znalosti a schopnosti. 

PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP I.

NLP je inspirativní pro zlepšení komunikačních vztahů na všech úrovních, k rozlišení podstatného od nepodstatného, k prohloubení systémového myšlení a k rozvoji osobních dovedností.

PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP II.

Volně navazuje na kurz  Psychologie úspěchu a NLP I.
Naučte se vnímat jemné mimoslovní signály partnera v komunikaci a pružně tak přizpůsobovat další průběh komunikace. 

TRÉNINK AUTOHYPNÓZY A HYPNÓZY I.

Naučte se jak se vyhnout nechtěnému používání nebezpečných sugescí, kterými je možné narušit sebevědomí a oslabit jak děti, tak dospělé jedince. 

TRÉNINK AUTOHYPNÓZY A HYPNÓZY II.

Trénink pokročilých hypnotických postupů a řešení problémů.

KURZY ANGLIČTINY S HYPNÓZOU

Unikátní výuková metoda, která pracuje s prožitkem, díky čemuž navozuje během výuky zcela mimořádnou atmosféru. 

ANGLICKY FANTASTICKY       ON-LINE

Řekněte stop nudným metodám, stovkám hodin učení bez výsledků a nadělte si kurz vytvořený nejmodernějšími technologiemi, který naplno využívá možnosti lidského mozku.