Meta model v praxi

Jediná jedna věta může změnit náš život. 

Akreditovaný kurz

pochopení problémů a řešení

Díky metodám meta modelu se naučíte lépe rozumět problémům a najít k nim inovativní řešení.

Mistrovská komunikace

Naučíte se sofistikovaným komunikačním dovednostem, které jsou nezbytné v profesním i soukromém životě.

Zlepšení vztahů a týmová práce

Posílí vaše schopnosti ve spolupráci s ostatními, což je klíčové pro jakoukoliv týmovou spolupráci.

praktická zkušenost

Praktické cvičení a příklady z reálného života, které vám pomohou techniky ovládnout a okamžitě je využít.

Využití v mnoha oblastech

Meta model je uplatnitelný v mnoha oblastech, jako je vedení, prodej, terapie, vzdělávání a mnoho dalších.

11. 10. 2023

Víte, že slova, která používáme, formují náš každodenní život? 

Stejně jako programujeme počítač, stejně jako s pomocí promptů instruujeme umělou inteligenci, zrovna tak slovy programujeme naši mysl. Vědomě i nevědomě – slova mají moc stále. Většina lidí ani neví, že používá formulace, která ovlivňují jejich životy. Když zadáte do umělé inteligence žádost ve forně promptu, tak hned vidíte výsledek a to, zda vám AI rozumí. V životě nepřesnosti zjistíte až za dlouho. Proto jak u AI, tak i v životě potřebujete umět podvědomí zadávat ty nejlepší prompty. 

Na začátek bych vám rád vyprávěl příběh. Příběh o Tomášovi, který byl vedoucím týmu ve středně velké reklamní společnosti, která se zaměřovala na marketing. Byl velmi zkušený a úspěšný, přesto vnímal, že nedokáže efektivně komunikovat se svou novou kolegyní, Janou. Byla velmi talentovaná, ale nějak se zdálo, že její myšlenky a Tomášovy se nepotkávají.

Tomáš se rozhodl, že místo pokynů bude postupovat jinak. Zača klást otázky, které otevřely nové možnosti komunikace:

‚‚Jano, můžeš mi říct více o své myšlence pro novou reklamní kampaň?‘‘
‚‚Jak si představuješ, že by toto mohlo fungovat v našem aktuálním trhu?‘‘
‚‚Co potřebuješ ode mě, abys mohla tento projekt úspěšně realizovat?‘‘

Jana byla zpočátku touto komunikací velmi překvapená. Byla zvyklá na Tomášův přístup, který byl více o pokynech než o spolupráci. Ale jeho  otázky ji povzbudily a najednou byla schopna sdílet své nápady otevřeněji a jasněji.

Jaký byl výsledek? 

Tomáš i Jana začali pracovat společně na nových kampaních s lepším vzájemným porozuměním. Jana se cítila více zapojená a oceněná, zatímco Tomáš měl konečně pocit, že rozumí, co jeho kolegyně potřebuje a jak myslí. Vytvořili úspěšný pracovní tým, což vedlo i k lepším výsledkům jejich kampaní. 

ŽE JE TOTO PŘÍBĚH Z ŘAD SCI-FI? NENÍ!

Meta model komunikace je součástí neuro-lingvistického programování (NLP), což je soubor technik a nástrojů pro rozvoj komunikační dovednosti. Tento model je něco jako vysoce sofistikovaný komunikační nástroj, který nám pomáhá porozumět a ovládat komplexitu našeho jazyka a komunikace.

Představte si, že komunikace je jako divoká řeka plná nekonečného proudu myšlenek, slov, gest a tónů. Někdy to je chaotické, někdy klidné, ale vždy plné různých významů. Meta model komunikace je jako supermoderní hydrologická stanice, která tuto řeku monitoruje a analyzuje.

Jak? Rozkládá slova a fráze, které používáme, na menší jednotky, aby mohla identifikovat vzorce, které mohou ukazovat na něco, co se skrývá pod hladinou - například skryté předpoklady, generalizace nebo nesrovnalosti.

Když někdo řekne: ‚‚Nikdy mi to nejde‘‘, meta model komunikace je jako detektiv Sherlock Holmes v akci. S lupou v ruce se ptá: ‚‚Opravdu nikdy? Co přesně to je, co ti nejde? Existují nějaké okolnosti, kdy ti to šlo?‘‘  Tímto způsobem se snaží prozkoumat skutečný význam za těmito slovy a odhalit skryté informace.

Díky tomu je meta model komunikace nejen užitečný pro zlepšení vlastní komunikace, ale také pro lepší porozumění tomu, co ostatní lidé skutečně říkají - a možná i tomu, co si skutečně myslí. Je to jako mít v ruce magický dekodér, který vám umožňuje vidět za zdánlivě jednoduchá slova a fráze, a odhalit skryté významy a informace. Takže když příště budete komunikovat, vzpomeňte si, že máte v ruce tento výkonný nástroj - a uvidíte, jak se váš svět komunikace otevře.

Pochopení meta modelu pomáhá zlepšit naslouchací schopnosti, být více empatický a vědomý v komunikaci a lépe rozumět svým vlastním myšlenkovým a komunikačním vzorcům.

Kde využijete meta model komunikace

v osobním životě

Meta model pomůže k hlubšímu porozumění s blízkými a mimalizování nedorozumění.

v terapii, koučinku

V terapii a koučinku se meta model používá jako nástroj pro odhalení hlubších myšlenkových vzorců klienta a povzbuzení k pozitivní změně.

V zaměstnání

V pracovním prostředí meta model napomáhá k lepší týmové dynamice a přesnější komunikaci.

ve škole

Ve vzdělávacím kontextu meta model podporuje lepší vzájemné porozumění mezi učiteli a studenty.

v podnikání

V obchodním prostředí může meta model posilovat strategické myšlení a efektivní komunikaci s partnery a zákazníky.

Objevte meta model v praxi během jednoho dne

Úvod do Meta modelu

  • Úvod do Meta modelu
  • Co je Meta model a jak jej použít v praxi
  • Jakým způsobem Meta model pomůže v interakci pedagog - žák, nadřízený - podřízený, pedagog – rodič
  • Přehled každodenních omezujících jazykových vzorců a výroků, které vedou k nesprávnému porozumění a chybným předpokladům

Trénink a praktická cvičení

  •  Jak identifikovat jazykové vzorce, které vedou k nesprávnému porozumění a narušení komunikace

Základy

  • Co jsou transformace v jazyce a jak je můžeme identifikovat pomocí Meta modelu?
  • Jak elegantně řešit problémy pomocí meta dotazů.

TEORIE

Úvod do meta modelu a jeho využití v praxi

trénink

Jazykových vzorců

uvědomění

Získáte nástroje, které budete moci aktivně využívat v profesním i osobním životě.

osvědčení

Obdržíte osvědčení. Kurz je akreditován MŠMT.

Cílem Meta modelu v praxi je, abyste se naučili rozpoznat a odhalit nejasnosti, předpoklady a všeobecné formulace, které vedou k nedorozumění.
Bez základní teorie se neobejdeme, ale především na vás však čekají praktická cvičení a diskuse. 

Praha

11. 10. 2023

9,30 - 17,30 hod.
celkem 8 hod.
(vyučovací hodina = 45 minut)

Libor Činka

4 900 Kč 

Kurz je akreditován u MŠMT jako DVPP
pod názvem:
Meta model v praxi
 číslo: MSMT- 8962/2023-8-333

Kdybych dříve věděla, co jsem na kurzu získala, možná bych některé situace a problémy řešila jinak. Odnáším si nové náměty, inspirace, techniky, které budu uplatňovat v komunikaci s druhými. Byly mi objasněny věci, které jsem dříve vnímala spíše intuitivně. Věřím, že toto poznání přispěje k tomu, abych si to v budoucnu více uvědomovala, využívala a zlepšila tím vztahy se svými nejbližšími, přáteli a kolegy v práci. Děkuji.
Lenka Z.
Kurz PSYCHOLOGIE ÚSPĚCHU A NLP pro mě znamenal dva úžasně strávené dny plné poučení, přemýšlení, zábavy a inspirace s velkým a zásadním přesahem do budoucí doby.  Kurz mi umožnil si mnohem lépe uvědomit důležitost - variability a pružnosti - a hlavně to, že jde o věci, které je třeba cíleně pěstovat. Dále mi umožnil si mnohem lépe uvědomit smysl, důležitost a efektivitu metaotázek, detailního stanovování dalších cílů i to, že metamyšlení může s jejich realizací skvěle pomoci. Koncept nejdříve pacing teprve pak leading intuitivně používám a pomohlo mi, že jsem se vůbec prvně setkal s popisem tohoto fenoménu a díky tomu jsem ještě lépe pochopil, že to musím rozvíjet a kultivovat. Děkuji
MUDr. Vladimír Cejp
Hezký den, NLP jsem se sama zabývala již v 90.letech, kdy jsem si zakoupila knihu Nekonečná sila od Anthony Robbins. Knihu jsem si několikrát přečetla a podtrhla jsem si, co jsem považovala za důležité. Kniha mi nedala, to co mi dal kurz Psychologie úspěchu a NLP od Libora ČInky. Kurz bych doporučila všem lidem, kteří se chtějí vyznat sami v sobě, kteří mají i nějakou fóbii z dětství nebo si zažili nějaké trauma.Také jsem zažila trauma. Nabourala jsem se v roce 1996 v autě, neřídila jsem. I přesto pro mne řídit auto, v pozdějších letech, představovalo velký stres, doslova neúměrný stres. Pod vedením hypnoterapeuta Libora Činky jsem dokázala tuto stresující skutečnost přeměnit na skutečnost pozitivní, kdy se doslova jako malá holka těším, že budu řídit auto. Jízda autem pro mne již není strašákem, ale možnost zpříjemnit si život a udělat si jej tak mnohem pohodlnější. Žádná kniha, žádný článek ani psychiatr mi nedal ten prožitek, který jsem získala od Libora Činky. Vřele doporučuji. Je možné se zbavit depresí, traumat, frustrujících pocitů, stačí jenom vědět jak na to. Pan Libor ví. Pane Činko, děkuji, upřímně moc děkuji a mějte se moc krásně.
Eva Horňáková

naučte se využívat meta model komunikace nlp s liborem Činkou

Libor Činka

Moje cesta za úspěchem začala před více jak 20 lety, kdy jsem jel do Londýna studovat u největších světových „guruů“, předních světových expertů v psychologii Dr. Richarda Bandlera a Paula McKenny. Teprve díky výcviku v NLP jsem získal sílu překonávat to, co je pro většinu lidí nemožné překonat. Vše jsem začal trénovat nejdřív na sobě. Absolvoval jsem cca 1 500 hodin výcviku v hypnoterapie, systemická psychoterapieneurolingvistické programování a krizové intervenci. Roky jsem piloval obsah tréninku a navíc jej vylepšoval zrychlenými metodami učení pro získání maximálního obsahu, za co nejkratší čas. Vydal jsem řadu speciálních hypnotických nahrávek i online progamů, pravidelně publikuju články a jsem členem České asociace pro psychoterapii. Mohu vás naučit sebeobranu proti tomu, co je překážkou. Budete moci víc než 99 % populace. 

Já jsem udělal jeden z nejvýznamnějších kroků v životě před více jak 20 lety, VY ho můžete udělat právě teď.