+420 775 552 099

kancelar@liborcinka.cz


o hypnóze  |  ceník  |  nespavost  |  objednejte se  | online terapie  | terapeuti  |  faq  | etický kodex  | kontakt

Hypnoterapie

Hypnóza, Psychoterapie 

Hypnóza je změněný stav vědomí, který je lze využívat i terapeuticky. Nejmodernější postupy hypnoterapie jsou i více než stokrát rychlejší oproti klasickým terapeutickým metodám, takže se vyhnete zbytečným letitým trápením a ztrátám životního času.

Terapeutický přístup

Můj psychoterapeutický přístup vychází ze systemické psychoterapie  - terapie zaměřená „NA ŘEŠENÍ“. V důvěrném rozhovoru se místo detailní analýzy příčin problému zaměřuji na zkoumání vašich zdrojů a možností pozitivní změny. Systemickou terapii kombinuji s Ericksonovskou hypnoterapií a NLP. Přístup zaměřený na řešení vám pomůže posunout se vpřed a vytvořit pozitivní změnu v relativně krátkém časovém období. Věnuji se hlavně terapii individuální. 

co můžete očekávat

Nevnímám klienta přes diagnózy a různé nálepky, protože tento způsob nálepkování a dávání diagnóz by mi bránilo vidět člověka jako individualitu s jeho jedinečným příběhem. Při práci vycházím z toho, že každý člověk velmi dobře ví, co potřebuje a co je pro něj dobré. Budu se vás ptát, jaké změny a cíle jsou pro vás ve vašem životě potřebné a důležité. Budu se ptát na všechno, co se vás týká, a budu rád, když budete otevření. Smyslem mého dotazování, není hodnotit vaše mínění ani vaše činy, ale objevit to cenné a silné co ve vás je.

Kdo jsou moji klienti

Do mé poradny může přijít každý, kdo má starosti, řeší osobní, zdravotní nebo profesní problémy a rozhodl se něco ve svém životě změnit nebo si jen potřebuje srovnat myšlenky, ujistit se ve svém rozhodnutí nebo se zdokonalit. Každý, kdo ke mně přijde je pro mě důležitý. Tak, jako máme každý jedinečné otisky prstů, máme také jedinečné životní příběhy a ty potřebují jedinečná řešení. I proto nedávám univerzální recepty na problémy. To, co platí na jednoho, nemusí platit i na vás.

Hypnóza je odvozena od jména řeckého boha spánku Hypna. Hypnotický trans ale není spánek, jde o stav zvýšené vnímavosti, kdy se otevírá vesmír podvědomých zdrojů a programů. Děje a prožitky se v transu značně zintenzivňují, a je proto mnohem snazší využít podvědomí k vyřešení situace, která člověka trápí, omezuje, anebo mu brání v seberealizaci.

Nabízím pomoc všem, jimž nějaká skutečnost kazí život. Mojí snahou je vytvořit takové prostředí, kde se každý může měnit a rozvíjet podle svých představ. Jsem připraven pomoci těm z vás, kdo se chcete podívat na svůj život a mít nad ním kontrolu.